Translation requests/NL-1/No:

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki


| Velkommen | Grunnleggeren | Raporter | Projektene | Intervju | Pressen | Internasjonalt | Til slutt | |}

1[edit]

Wikimedia Foundation logo
Wikimedia Foundation logo
Wikimedia Quarto

Første utgaven    Sommeren 2004


ang | ar | da | de | en | es | fi | fr | he | it | ja | kn | ko | no | pl | ru | nl | zh | sv
Simple || Updates || more... edit

Styret

Jimmy Wales, Styreformann
Angela Beesley
Michael Davis
Florence Nibart-Devouard
Tim Shell

watch this

 

Staben

Sjefsredaktør +sj+
Artikkelredaktør [LF]
Sjef for oversettelse [MN]
Forside Villy
Trykksjef Kinkos
Fotoredaktør [RP]


Bidragsytere

Design
Designer [XT]
Layout Design [ZF]

Skribenter
Styremedlem Michael Davis,
Økonomisjef Daniel Mayer,
Utviklerkontakt Tim Starling,
Akl, Danny, Dpbsmith, Elian, Kurt, Yann F, J Voss

Korrektur
Neutrality, Danny

Oversettere
Alchow, Arno Lagrange, Gabriel Beecham, Hakeem, Kaare, Kpjas, Profoss, Strxg

sonic whoom

    Velkommen til det første nyhetsbladet ifra Wikimedia Foundation.

Innhold


Couverture : première rencontre du conseil d'administration (4)

Velkommen og Innhold . . . . . . 1
Brev fra grunnleggeren . . . . . . 2
Kvartalsvise raporter . . . . . . 3
Noen ord fra styret
Nytt fra landsorganisasjonene . . . . . . 4
Nytt fra prosjektene
Intervju: [ESR] om
[kollektiv forskning]
. . . . . . 5
I pressen . . . . . . 6
I forbifarten
Internasjonale nyheter og galleri . . . . . . 7
Til slutt . . . . . . 8
2[edit]

Letter from the Founder


    Ave.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

    Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

    Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.