Translation requests/WMF/Our projects/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
โครงการพี่น้องของวิกิมีเดีย

โครงการพี่น้องต่าง ๆ ของมูลนิธิวิกิมีเดียถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของผู้ใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ของมีเดียวิกิ การแก้ไขทั้งหมดอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต GFL (ยกเว้น วิกิข่าว ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 2.5) ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาสามารถใช้ได้ฟรี แก้ไขได้ฟรี คัดลอกได้ฟรี แต่ต้องอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดียวกัน ดูเพิ่มที่ลิงก์ไปที่โครงการพี่น้องต่าง ๆ

กรุณาโปรดทราบว่าเว็บไซต์อื่น ๆ อาจจะใช้ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิและอาจจะดูคล้าย ๆ กับโครงการพี่น้องของเรา หรืออาจจะมีชื่อขึ้นต้นด้วย "Wiki-" หรือลงท้ายด้วย "-pedia" หรืออาจจะมีโดเมนเนมที่คล้ายคลีงกัน โครงการพี่น้องที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิวิกิมีเดียมีชื่ออยู่ข้างล่าง

วิกิพีเดีย[edit]

โลโก้ของวิกิพีเดีย

วิกิพีเดียเป็นโครงการที่จะก่อสร้างสารานุกรมเสรีในภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ใครก็ตามที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตสามารถแก้ไขและเขียนได้ โดยการเขียนอย่างเป็นกลาง และอ้างอิงข้อมูล

วิกิพีเดียภาษาอังกฤษเริ่มในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ส่วนในภาษาไทยเริ่มในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 และปัจจุบันมีมากกว่า 10 ล้านบทความใน 250 กว่าภาษา วิกิพีเดียที่ใหญ่ที่สุดคือวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ มีทั้งหมดสองล้านกว่าบทความ ตามโดยภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศส ซึ่งแต่ละอันมีบทความมากกว่าห้าแสนบทความ รุ่นภาษาอื่น ๆ อีก 9 ภาษามีมากกว่าหนึ่งแสนบทความ และภาษาอื่น ๆ กว่า 100 ภาษามีมากกว่าหนึ่งพันบทความ

ตั้งแต่ที่โครงการเริ่มขึ้นมา ผู้ใช้มากกว่า 100,000 ราย ได้แก้ไขอย่างน้อยที่สุด 10 ครั้ง[1] จำจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกสร้างขึ้นมีทั้งหมด 3.4 ล้านราย อย่างไรก็ตาม การแก้ไขส่วนใหญ่บนรุ่นภาษานั้น ๆ มาจากผู้ใช้จำนวนพันรายเท่านั้นที่อุทิศตัวให้กับวิกิพีเดีย

วิกิพีเดียบางอันนำบทความหรือเนื้อหาของตนเองลงดีวีดี วิกิพีเดียภาษาเยอรมันนำเนื้อหาลงดีวีดีสองครั้งในหนึ่งปี ในความร่วมมือกับ Directmedia Publishing นอกจากนี้วิกิพีเดียภาษาโปแลนด์ยังได้นำเนื้อหาของตนเองลงดีวีดีเช่นกัน


วิกิพจนานุกรม[edit]

โลโก้ของวิกิพจนานุกรม

วิกิพจนานุกรมเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างพจนานุกรมเนื้อหาเสรีในทุกภาษา นี่หมายความว่าแต่ละโครงการในแต่ละภาษาจะมีคำใน ทุก ๆ ภาษา ที่จริงแล้วมันมีจุดประสงค์มากกว่าการเป็นพจนานุกรมธรรมดาเล่มหนึ่ง โดยมีคำคล้องจอง คำคล้ายกัน คำแปล การอ่านออกเสียง ฯลฯ โครงการนี้สร้างในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 (วิกิพจนานุกรมภาษาอังกฤษ) และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 วิกิพจนานุกรมมีมากกว่า 100 ภาษา โดยมีคำแปลและอื่น ๆ มากกว่า 3,000,000 คำโดยรวมทั้งหมด วิกิพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศสใหญ่ที่สุด ตามโดย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม และ ภาษาตุรกี ทั้งสี่มีมากกว่า 150,000 คำแปลและอื่น ๆ ในขณะที่อีก 8 ภาษาโดยรวมมีมากกว่า 100,000 คำแปล อีก 61 ภาษามีอย่างน้อย 1,000 คำ

วิกิพจนานุกรมได้ร่วมมือกับวิกิมีเดียคอมมอนส์ ไฟล์เสียงจำนวนมากได้ถูกอัปโหลดที่คอมมอนส์ เพื่อที่จะให้วิกิพจนานุกรมและโครงการอื่น ๆ นำตัวอย่างการออกเสียงไปใช้


วิกิคำคม[edit]

โลโก้ของวิกิคำคม

วิกิคำคมเป็นที่เก็บคำคมต่าง ๆ ที่เอามาจากบุคคลสำคัญ หนังสือ คำปราศัย ภาพยนตร์ หรือวัตถุใด ๆ ที่ทำให้เกิดปัญญาและน่าสนใจ สุภาษิต คำพังเพย คติพจน์ คำขวัญ หรือ คำที่ช่วยกระตุ้นความจำ (mnemonics) ต่างถูกเก็บในวิกิคำคม

โครงการนี้เริ่มในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 และเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 นี้เอง โครงการนี้เก็บคำคม และอื่น ๆ อีก มากกว่า 75,903 หน้าในประมาณ 50 ภาษา วิกิคำคมที่ใหญ่ที่สุดคือวิกิคำคมภาษาอังกฤษ ซึ่งมีมากกว่า 15,000 หน้า ส่วนวิกิคำคมภาษาเยอรมัน อิตาลี และโปแลนด์มีทั้งหมด 50,000 หน้า


วิกิตำรา[edit]

โลโก้ของวิกิตำรา

วิกิตำราถูกตั้งขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเก็บแหล่งเนื้อหาเสรีที่เป็นอี-บุ๊ค บนอินเทอร์เน็ต รวมไปถึง หนังสือธรรมดา หนังสือเรียนภาษา คู่มือ รวมไปทั้งหนังสือที่เป็นสาธารณสมบัติ โครงการนี้คาดหวังที่จะช่วยนักเรียน และ ครู ในโรงเรียนชั้นอุดมศึกษา มัธยม และ มหาวิทยาลัย

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 นี้เอง วิกิตำราที่ใหญ่ที่สุดคือวิกิตำราภาษาอังกฤษ โดยมีโมดูลมากกว่า 28,000 โมดูล จากหนังสือต่าง ๆ 3,000 เล่ม ตามด้วยวิกิตำราภาษาเยอรมันและภาษาโปรตุเกส ทั้งสองวิกิมีโมดูลมากกว่า 5,000 โมดูล โครงการนี้เริ่มในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 และขณะนี้มีมากกว่า 84,000 โมดูล จากหนังสือ 5,000 เล่ม จากภาษาทั้งหมดมากกว่า 50 ภาษา


วิกิซอร์ซ[edit]

โลโก้ของวิกิซอร์ซ

วิกิซอร์ซเป็นโครงการหลายภาษา เริ่มตั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเก็บสะสมข้อความเก่าและเอกสารต้นฉบับที่เป็นเนื้อหาเสรี นอกจากนี้มันก็ยังไม่ใช่ที่เก็บเรื่องคลาสสิก กฎหมาย กฎษฎีกา ประกาศ และอื่น ๆ เพียงเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้มีการแปลเอกสารต้นฉบับเหล่านี้ ไปในหลาย ๆ ภาษาอีกด้วย โดยเริ่มแรก เอกสารต้นฉบับต่าง ๆ ในทุก ๆ ภาษาอยู่รวมกันในวิกิเดียว (ยกเว้นภาษาฮีบรู) อย่างไรก็ตาม ขณะนี้วิกิซอร์ซมีหลายฉบับในหลายภาษาทั่วโลก

โดยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 วิกิซอร์ซมีเอกสารต้นฉบับทั้งหมด 315,000 เรื่อง ในทุกภาษา วิกิซอร์ซภาษาอังกฤษเป็นวิกิซอร์ซที่ใหญ่ที่สุด มีเอกสารต้นฉบับมากกว่า 140,000 เรื่อง


วิกิสปีชีส์[edit]

โลโก้ของวิกิสปีชีส์

วิกิสปีชีส์เป็นโครงการเปิดวิกิ ก่อตั้งเมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2547 มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสปีชีส์ต่าง ๆ สำหรับเรื่องวิชาว่าด้วยการแบ่งสัตว์ต่าง ๆ ออกเป็นหลาย ๆ กลุ่ม วิกิสปีชีส์คาดหวังโดยตรงที่จะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ ให้กับผู้ใช้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือ สนใจในวิทยาศาสตร์ และ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 วิกิสปีชีส์มีข้อมูลมากกว่า 125,000 หน้า

นอกจากนี้วิกิสปีชีส์ยังวางแผนที่จะร่วมมือกับโครงการ Encyclopedia of Life หลังจากที่ประสบความสำเร็จมากกว่านี้


วิกิข่าว[edit]

โลโก้ของวิกิข่าว

โครงการวิกิข่าวถูกเริ่มในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยมีภารกิจที่จะรานงานข่าวเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 มีวิกิข่าวฉบับต่าง ๆ ถึง 23 ภาษาด้วยกัน โดยรวมแล้วมีบทความข่าวทั้งหมดมากกว่า 48,000 บทความ (วิกิข่าวบางภาษารวมไปถึงภาษาอังกฤษสามารถรับข่าวผ่าน RSS feeds ได้)

ผู้เขียนจากทั่วทุกมุมโลกเขียนบทความข่าวต่าง ๆ โดยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รายงานมีตั้งแต่รายงานดั้งเดิมและการสัมภาษณ์จนถึงบทสรุปข่าวจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ถูกเรียกร้องให้เขียนในมุมมองที่เป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ปัจจุบันนี้วิกิข่าวมีสองจุดประสงค์ด้วยกัน: providing a free content alternative to commercial news sites และ ทำให้แน่ใจว่าบทความต่าง ๆ ที่เขียนเป็นความจริงและถูกตรวจสอบอย่างละเอียดลออแล้ว


วิกิวิทยาลัย[edit]

โลโก้ของวิกิวิทยาลัย

Wikiversity is a project dedicated to learning materials and learning communities, as well as research. It was set up as a Wikimedia project (in "beta" phase), on 15th August, 2006, with the English and German Wikiversities, as well as the multilingual co-ordination hub. Since then, these have been joined by the French, Greek, Italian and Spanish Wikiversities. Despite what its name may suggest, Wikiversity is not limited to university (or tertiary) level materials, but is open to materials and communities of all learner levels. The way it can facilitate learning activities and communities is still being explored, but is centered around the model of 'learning by doing', or 'experiential learning'.


วิกิมีเดียคอมมอนส์[edit]

โลโก้ของวิกิมีเดียคอมมอนส์

Wikimedia Commons was launched in September 2004 to provide a central repository for free photographs, diagrams, maps, videos, animations, music, sounds, spoken texts, and other free media. It is a multilingual project with contributors speaking dozens of languages, that serves as a central repository for all Wikimedia projects.

The project is growing rapidly. In October 2007, it reached two million multimedia files, less than a year after reaching one million. Wikimedia Commons received an honorary mention for Digital Community at the 2005 Prix Ars Electronica awards in May 2005.

The project has two community-driven mechanisms for highlighting quality contributions: Featured pictures which acknowledge the cream of the crop, and Quality images, which recognise well-composed creations by Wikimedia editors. Since 2006 it has run a Picture of the Year competition, which invites the wider Wikimedia community to share in the celebration of the inspiring free content imagery. Two pages, Meet our photographers and Meet our illustrators, showcase a selection of the highly skilled contributors who choose to use free content licenses and donate their work to the Wikimedia Commons.

For more information on Commons, please see Spotlight on Wikimedia Commons.โครงการที่เกี่ยวข้อง[edit]

มีเดียวิกิ[edit]

โลโก้ของมีเดียวิกิ

มีเดียวิกิเป็นวิกิ ที่อยู่ใต้สัญญอนุญาต GPL ซอฟต์แวร์ของมีเดียวิกิถูกใช้ในทุก ๆ โครงการของวิกิมีเดียและเว็บไซต์อื่น ๆ อีกมากมาย

ในปี พ.ศ. 2548 มีเดียวิกิชนะรางวัล Les Trophées du Libre ในหมวด รางวัลพีเฮชพีพิเศษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา มีเดียวิกิถูกใช้ในเว็บไซต์จำนวนมากมายหลากหลายเว็บทั่วโลก และถูกดาวน์โหลดมากกว่า 1 ล้านครั้งจาก โครงการ SourceForge

ดูที่ มีเดียวิกิ มีเดียวิกิ บน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี หรือ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


อ้างอิง[edit]

  1. ไม่สามารถทราบได้ว่ามีผู้ใช้กี่คนที่สร้างบัญชีบนโครงการหลายอย่าง ๆ ในขณะเดียวกัน