Jump to content

Powszechne Zasady Postępowania/Konsultacje 2021

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/2021 consultations and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
Powszechne Zasady Postępowania
Konsultacje na temat stosowania Powszechnych Zasad Postępowania (PZP) zaplanowano na kwiecień 2021 roku. Odbędą się one na poszczególnych projektach i będą podsumowane centralnie. W przypadku pytań lub komentarzy prosimy o używanie strony dyskusji w dowolnym języku.

Wikimedia Foundation poszukuje opinii globalnej społeczności na temat egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania (PZP). Okres dyskusji ma trwać od 5 kwietnia do 5 maja 2021 roku.

Celem konsultacji jest pomoc w określeniu jasnych ścieżek egzekwowania zasad dla grupy roboczej w celu opracowania propozycji do zaprezentowania społeczności pod koniec roku. Propozycje mogą być zintegrowane z już istniejącymi procesami lub sugestiami dodatkowych ścieżek. Te konsultacje posłużą jako dodatek do już już zebranych informacji zwrotnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat PZP, zobacz tę stronę.

W konsultacjach wymagana jest szeroka globalna partycypacja, by PZP i ich stosowanie miały sens dla wielu społeczności z ruchu Wikimedia.

Cel konsultacji

Każda społeczność Wikimedia ma inne potrzeby i struktury. Podczas tych konsultacji będą zbierane informacje zwrotne od poszczególnych społeczności na temat tych potrzeb i struktur w celu wsparcia prac grupy roboczej. Zadaniem tej grupy będzie nakreślenie jasnych sposobów egzekwowania zasad i stworzenie propozycji, która zostanie oddana do kompleksowego przeglądu przez społeczność pod koniec tego roku.

Opinie od społeczności Wikimedia były zbierane przez cały czas trwania projektu tworzenia PZP. Faza 2 projektu rozpoczęła się w lutym 2021 roku, kiedy dyskusje rozpoczęły się w określonych społeczności Wikimedia. Na przykład konsultacje w języku lokalnym poprosiły o wkład 11 lokalnych społeczności. Konsultacje organizacji afiliowanych (chapterów i UG) są w toku, a konsultacje z osobami funkcyjnymi w projektach Wikimedia planowane są na 10–11 kwietnia.

Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Drafting_committee#Phase_2

W odpowiedzi na informacje zwrotne, sposoby egzekwowania PZP mogą współistnieć z już istniejącymi praktykami lub wspierać zupełnie nowe ścieżki rozwiązywania problemów. Mamy nadzieję, że w konsultacjach wezmą udział zarówno doświadczeni użytkownicy oraz nowi użytkownicy projektu, którzy nie są tak obeznani z rozwiązywaniem konfliktów ani zgłaszaniem problemów, a także od członków społeczności zaznajomionych z tym, jak inne globalne platformy podchodzą do tego typu problemów. Chcemy wspierać dobre rozmowy, w których każdy może zarówno dzielić się poglądami, jak i uczyć się od innych.

Struktura konsultacji

Globalne rozmowy będą organizowane w wielu językach, w wielu projektach Wikimedia. Poszczególne społeczności są zapraszane do rozpoczynania konwersacji w języku swojego projektu. Każda społeczność powinna poprosić zaufanego użytkownika lub grupę użytkowników o przesłanie reprezentatywnego i bezstronnego podsumowania, w języku angielskim, jeśli to możliwe. Jeśli społeczność nie ma takiej możliwości, podsumowanie można przesłać w dowolnym innym języku, a zespół projektowy dołoży wszelkich starań, aby uzyskać takie tłumaczenie.

Możesz wybrać preferowany język i sposób uczestnictwa. Zespół facylitatorów obserwuje wiele kanałów i zbiera opinie od różnych społeczności i grup. Uczestnicy mogą dyskutować w dowolnej już rozpoczętej dyskusji w projektach, na Meta lub rozpoczynając dyskusję w kolejnym projekcie, np. korzystając z przygotowanych pytań. Facylitatorzy służą pomocą w procesie organizacyjnym.

Tematy do poruszenia

Treść w tej sekcji jest zawartością (transclusion) tej strony.

Jest pięć tematów zawierających kilka pytań, które pomogą rozpocząć rozmowę. Przekazana informacja zwrotna będzie miała znaczący wpływ na projekt zasad dotyczących egzekwowania prawa, które zostaną przygotowane po okresie zgłaszania uwag.

 • Nie czuj się zobowiązany do odpowiadania na każde z pytań, skup się na tym, co jest dla Ciebie ważne. Rozumiemy, że wyrażanie opinii na ten temat może być trudne.
 • O ile konieczne będzie ogólne opisanie doświadczeń, o tyle dyskusje te nie są miejscem, w którym powinno się powracać do wcześniej ustalonych spraw i decyzji, którymi należałoby się zająć w bardziej odpowiednich miejscach.
 • Każdy temat zawiera kilka pytań, które pomogą zrozumieć, w jaki sposób Powszechne Zasady Postępowania mogą współgrać z różnymi społecznościami.
 • Odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania można znaleźć na tej stronie.

Uwaga: Jeśli chcesz zgłosić konkretny incydent, skorzystaj z istniejących ścieżek. Jeśli nie jest to akceptowalny sposób, przydatne będzie ogólniejsze przedstawienie, dlaczego istniejący proces nie działa. Prosimy o unikanie wysyłania raportów ze zdarzeń lub odwołań do facylitatorów czy organizatorów. Osoby organizujące dyskusje nie są pracownikami, którzy zajmują się konkretnymi zgłoszeniami o nadużyciach lub odwołaniami do nich i nie są w stanie odpowiedzieć na nie w tym charakterze.

Wsparcie społeczności

 1. W jaki sposób można zmierzyć efektywność działania przeciwdziałających nękaniu?
 2. Jakie działania można podjąć i jakie struktury powinny być dostępne, aby wspierać osoby będące celem nękania oraz osoby reagujące na problemy z zachowaniem?
 3. Jakie formalne lub nieformalne sieci wsparcia są dostępne dla członków społeczności? Co jest potrzebne, aby te grupy dobrze funkcjonowały i jakie wyzwania mają do pokonania?
 4. Jakie są dodatkowe możliwości skutecznego wspierania członków społeczności? Co byłoby przydatne we wspieraniu społeczności, jej członków oraz osób narażonych na nękania i osób obsługujących zgłoszenia w takich sprawach?


Sposoby raportowania

 1. W jaki sposób można ulepszyć sposoby zgłaszania naruszeń przez ich ofiary? Jakie zmiany ułatwiłyby użytkownikom przesyłanie odpowiednich zgłoszeń?
 2. Jaki jest najlepszy sposób na zapewnienie bezpiecznej i właściwej obsługi zdarzeń związanych z i) osobami wrażliwymi; ii) poważnym prześladowaniem; lub iii) groźbami przemocy?
 3. Z twojego doświadczenia, jakie są skuteczne sposoby reagowania na osoby, które angażują się w zachowania, które można uznać za nękanie innych?
 4. W jaki sposób różne ścieżki zgłaszania zdarzeń powinny zapewniać mediację, reformę lub wskazówki dotyczące dopuszczalnych zachowań?


Zarządzanie zgłoszeniami

 1. Ułatwienie sposobu raportowania prawdopodobnie zwiększy liczbę zgłoszeń: w jaki sposób można ulepszyć zarządzanie nimi?
 2. Jakie dodatkowe zasoby byłyby pomocne w identyfikowaniu i radzeniu sobie z nękaniem i innymi problemami z nieodpowiednim zachowaniem niektórych członków społeczności?
 3. Czy istnieją zasoby ludzkie, techniczne, szkoleniowe lub oparte na wiedzy, które Wikimedia Foundation mogłaby zapewnić, aby pomóc wolontariuszom w tej dziedzinie?
 4. Jak należy postępować w przypadku incydentów, które mają miejsce poza projektami Wikimedia, ale są z nimi związane, na przykład spotkania osobiste lub online?


Obsługa zgłoszeń

 1. W jaki sposób należy postępować ze zgłoszeniami, aby zwiększyć pewność wśród członków społeczności, których dotyczy problem, że ich problemy zostaną rozwiązane w sposób właściwy i odpowiedzialny?
 2. Jaki proces odwoławczy powinien istnieć, gdyby strony poprosiły o przegląd podjętych lub niepodjętych działań?
 3. W jaki sposób pogodzić korzystanie z opcji prywatnego zgłaszania zdarzeń w celu ochrony prywatności i poczucia bezpieczeństwa zgłaszających oraz potrzebę przejrzystości i odpowiedzialności?
 4. Jakie mechanizmy kontroli prywatności powinny być stosowane w celu śledzenia danych w systemie raportowania używanym do rejestrowania uporczywych nadużyć w jednym lub kilku projektach?


Pytania związane z globalną społecznością

 1. Jak należy postępować w przypadku braku odpowiedniego lokalnego organu, który mógłby być odpowiedzialny za odpowiedź na zarzuty skierowane przeciwko administratorom lub innym grupom osób funkcyjnych?
 2. W przeszłości globalna społeczność zidentyfikowała projekty, które zmagają się z neutralnością i problemami z postępowaniem: w jaki sposób można przeprowadzić bezpieczny i uczciwy przegląd sytuacji w takich wypadkach?
 3. W jaki sposób globalny organ rozstrzygający spory współgrał z Twoją społecznością/Twoim projektem?

Weź udział

Ongoing conversations are listed below. If there is no discussion started yet for your community, you can create one by copying questions from Discussion subpage to a page on a local project. Please note the text may require translation. Once ready, invite users to participate and include a link to the page below. For assistance, post to the talk page in any language.

Po rozpoczęciu dyskusji w projekcie dodaj ją tutaj:

Utwórz dyskusję
Nazwa projektu Link do dyskusji Uwagi
Globalne / Meta-Wiki m:Talk:Universal Code of Conduct/2021 consultations/Discussion post to the talk page in any language
Wikinews w języku rosyjskim n:ru:Викиновости:Форум/Общий/Архив/2021#Консультации по Универсальному кодексу поведения
Wikipedia w języku angielskim w:en:Wikipedia:Universal Code of Conduct/2021 consultation
Wikipedia w języku rosyjskim w:ru:Википедия:Опросы/Консультация по правоприменению Универсального кодекса поведения (2021)
Wikipedia w języku chińskim w:zh:Wikipedia:互助客栈/消息#通用行为准则/2021咨询
Wikipedia w języku portugalskim pt:Wikipédia:Esplanada/geral/Código Universal de Conduta (6mai2021)