Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Comparison

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Comparison and the translation is 26% complete.
Outdated translations are marked like this.
Powszechne Zasady Postępowania

The Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Revisions Committee has completed their updates to the Enforcement Guidelines. The revised guidelines will be voted on in a community ratification process from January 17 through January 31, 2023.

Komitet współpracował w celu zrewidowania projektu Wytycznych w oparciu o wkład zebrany podczas społecznościowego okresu dyskusji od maja do lipca 2022 oraz ocenę przez społeczność od września do października 2022, jak również głosowania społeczności, które zakończyło się w marcu 2022 roku.

Zmiany koncentrują się na następujących czterech obszarach:

 • Określenie rodzaju, celu i możliwości zastosowania szkolenia PZP;
 • Uproszczenie języka dla bardziej przystępnego tłumaczeniom i zrozumienia przez nie-ekspertów;
 • To clarify the concept of affirmation of the UCoC
 • Zbadanie równowagi pomiędzy prywatnością oskarżyciela i oskarżonego.
 • To provide more detail on the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) and its Building Committee
 • Wyjaśnienie niejednoznacznych zwrotów i terminów

Grupa robocza docenia Twój czas poświęcony na przejrzenie i skomentowanie tych zmian.

Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany
The UCoC applies to all online and offline Wikimedia spaces. Therefore, enforcing the UCoC is a shared responsibility. In line with the movement value of subsidiarity, this should be done at the most local level possible. The UCoC applies to all online and offline Wikimedia spaces. Therefore, enforcing the UCoC is a shared responsibility. In line with the movement principle of decentralisation, the UCoC should be enforced at the most relevant local level possible.

1.1 Tłumaczenia Wytycznych egzekwowania PZP

Oryginalna wersja Wytycznych dotyczących egzekwowania PZP jest w języku angielskim. Zostanie przetłumaczona na różne języki używane w projektach Wikimedia. Jeśli pojawi się jakakolwiek różnica w znaczeniu między wersją angielską a tłumaczeniem, decyzje będą podejmowane na podstawie wersji angielskiej.

1.1 Tłumaczenia Wytycznych egzekwowania PZP

Oryginalna wersja Wytycznych dotyczących egzekwowania PZP jest w języku angielskim. Zostanie przetłumaczona na różne języki używane w projektach Wikimedia. Fundacja Wikimedia dołoży wszelkich starań, aby tłumaczenia były dokładne. Jeśli pojawi się jakakolwiek różnica w znaczeniu między wersją angielską a tłumaczeniem, decyzje będą podejmowane na podstawie wersji angielskiej.

new sub-section

1.2 Review of the UCoC Enforcement Guidelines and UCoC

Based on the Board of Trustees’s recommendation, one year after the ratification of the Enforcement Guidelines, the Wikimedia Foundation will host a community consultation and review of the UCoC Enforcement Guidelines and UCoC.

2. Preventive work

Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany

2.1 Ogłoszenie i potwierdzenie (afirmacja) PZP

Dodatkowo, stosowanie się do PZP muszą potwierdzić poniższe osoby:

 • wszyscy pracownicy Fundacji Wikimedia, członkowie Rady Powierniczej, członkowie zarządów organizacji afiliowanych Wikimedia i pracownicy afiliantów

2.1 Ogłoszenie i potwierdzenie (afirmacja) PZP

Dodatkowo, stosowanie się do PZP muszą potwierdzić poniższe osoby:

 • All Wikimedia Foundation staff and contractors, Board of Trustees members, Wikimedia affiliate board members and staff;

2.1.1 Promoting UCoC awareness

In order to improve awareness, a link to the UCoC should be accessible on or at:

2.1.1 Promoting UCoC awareness

In order to improve awareness, a link to the UCoC will be accessible on or at:

Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany

2.2 Rekomendacje w kwestiach szkoleń z PZP

Komitet Koordynowania PZP, przy wsparciu Fundacji Wikimedia, powinien opracować i wdrożyć szkolenia dające wspólne zrozumienie tego, czym są PZP i przedstawiające narzędzia do ich egzekwowania. Interesariusze, z którymi powinno się konsultować opracowanie szkoleń, to między innymi afilianci, Komitet Afiliacyjny, Komitety Arbitrażowe, stewardzi i inni użytkownicy o zaawansowanych uprawnieniach, zespoły Trust & Safety i prawny (Legal), jak też inni, o ile jest to dobre dla uzyskania całościowego oglądu PZP.

2.2 Rekomendacje w kwestiach szkoleń z PZP

The U4C Building Committee, with support from the Wikimedia Foundation, will develop and implement training to provide a common understanding of the UCoC and skills for its implementation. It is recommended that relevant stakeholders should be consulted in the development of training, including, but not limited to: Affiliates, the Affiliations Committee, Arbitration Committees, Stewards and other Advanced Rights Holders, T&S and legal, and others as it deems beneficial to providing a complete view of the UCoC.

Szkolenia są przeznaczone dla tych, którzy chcą uczestniczyć w procesach egzekwowania PZP lub tych, którzy chcą być informowani o PZP. The training will be set up in independent modules covering general information, identification of violations and support, and complex cases and appeals. After the first U4C is onboarded, it will be responsible for maintaining and updating the training modules as needed.

Społeczności lokalne i afilianci Wikimedia, którzy chcą prowadzić szkolenia na swoim poziomie lokalnym otrzymają szkoleniowe wsparcie finansowe od Fundacji Wikimedia.

Moduły szkoleniowe powinny być dostępne w wielu formatach i na różnych platformach, dla łatwego dostępu.

Uczestnicy szkoleń powinni mieć możliwość publicznego ogłoszenia faktu ukończenia kursu.

Moduły szkoleniowe będą dostępne w różnych formatach i na różnych platformach w celu ułatwienia dostępu. Local communities and Wikimedia Affiliates who want to provide training at their community level will get financial support from the Wikimedia Foundation to implement training. This includes support for translations.

We recommend participants who complete a module should have the option of having their completion publicly acknowledged.

Szkolenia powinny obejmować poniższe moduły:

Moduł A - Wprowadzenie (PZP - ogólne)

 • Moduł pomoże w spójnym zrozumieniu PZP i ich egzekwowania.
 • Moduł pokrótce objaśni, czym są PZP i jakiego rodzaju egzekwowanie ich jest oczekiwane, jak też, jakie istnieją narzędzia do zgłaszania naruszeń.

Moduł B - Identyfikacja i zgłaszanie (PZP - naruszenia)

 • Moduł pozwoli uczestnikom szkolenia rozpoznać naruszenia PZP, zrozumieć procesy zgłaszania naruszeń i pokaże korzystanie z narzędzi do zgłaszania.
 • Wyszczególni typy naruszeń, jak zidentyfikować zgłaszalne naruszenia na szczeblu lokalnym, jak i gdzie je zgłaszać, jak optymalnie postępować z przypadkami w ramach procesów PZP.
 • O ile możliwe, szkolenie skoncentruje się na szczególnych częściach PZP takich, jak nękanie czy nadużycia władzy.

Moduł C - Skomplikowane sprawy i odwołania (PZP - wielokrotne naruszenia, odwołania)

 • Moduł ten jest obowiązkowy dla osób dołączających do Komitetu Koordynowania PZP i zalecany dla kandydatów do tego Komitetu oraz osób z wysokimi uprawnieniami.
 • Moduł powinien swoim zakresem obejmować:
  • C1 - postępowanie ze skomplikowanymi sprawami (PZP - wielokrotne naruszenia). W module omówione mają być sprawy wykraczające poza pojedynczy projekt, długoterminowe nękanie, identyfikacja wiarygodności pogróżek, wydajne i poufne komunikowanie się i ochrona bezpieczeństwa ofiar oraz innych osób narażonych.
  • C2 - postępowanie z odwołaniami i zamykanie spraw (PZP - odwołania). Moduł powinien poruszać odwołania od PZP.
 • Szkolenia w poszczególnych modułach ma prowadzić szkoleniowiec i mają one być dostosowane do uczestników; mają one być dostępne dla członków i kandydatów na członków Komitetu Koordynowania PZP oraz wybranych przez społeczności osób funkcyjnych, które podpisały dokument uprawniający je do dostępu do niepublicznych danych osobowych.
 • Materiały szkoleniowe w poszczególnych modułach, slajdy, pytania itd. mają być dostępne publicznie.
The following sets of trainings are proposed:

Moduł A - Wprowadzenie (PZP - ogólne)

 • Help to ensure a common understanding of the UCoC and its implementation
 • Explain concisely what the UCoC is and its expected enforcement, as well as what tools are available to help report violations

Moduł B - Identyfikacja i zgłaszanie (PZP - naruszenia)

 • Give people the ability to identify UCoC violations, understand reporting processes and learn how to use reporting tools
 • Detail the type of violation, how to identify reportable instances in their local context, how and where to make reports, and optimal handling of cases within UCoC processes
 • Training will also focus on specific parts of the UCoC, such as harassment and abuses of power (as required)

Moduł C - Skomplikowane sprawy i odwołania (PZP - wielokrotne naruszenia, odwołania)

 • Moduł ten jest obowiązkowy dla osób dołączających do Komitetu Koordynowania PZP i zalecany dla kandydatów do tego Komitetu oraz osób z wysokimi uprawnieniami.
 • Moduł powinien swoim zakresem obejmować:
  • C1- Handling complex cases (UCoC - Multiple Violations): Cover cross-wiki cases, long term harassment, identifying credibility of threats, effective and sensitive communication, and protecting the safety of victims and other vulnerable people
  • C2 - Handling appeals, closing cases (UCoC - Appeals): Cover handling of UCoC appeals
 • Szkolenia w poszczególnych modułach ma prowadzić szkoleniowiec i mają one być dostosowane do uczestników; mają one być dostępne dla członków i kandydatów na członków Komitetu Koordynowania PZP oraz wybranych przez społeczności osób funkcyjnych, które podpisały dokument uprawniający je do dostępu do niepublicznych danych osobowych.
 • When possible the materials for these instructor-led trainings, such as individual modules, slides, questions, etc., will be publicly available

3. Responsive work

Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany
new line The following principles are standards for reporting systems across the Movement.
Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany

3.1 Principles for filing and processing of UCoC violations

Reports:

 • Reporting of UCoC violations should be possible by the target of the violation, as well as by uninvolved third parties that observed the incident
 • Reports should be capable of covering UCoC violations, whether they happen online, offline, in a space hosted by a third party, or a mix of spaces
 • It should be possible for reports to be made publicly or with varying degrees of privacy
 • Credibility and verifiability of accusations should be investigated thoroughly to properly assess risk and legitimacy
 • Users who continually send bad faith or unjustified reports risk facing loss of reporting privileges
 • Accused individuals should have access to the particulars of the alleged violation made against them unless such access would risk danger or likely harm to the reporter or others’ safety
 • Zalecamy, aby Wikimedia Foundation zapewniła środki do tłumaczenia, jeżeli raporty są sporządzane w językach, które nie są znane wyznaczonym osobom w projekcie.

3.1 Principles for filing and processing of UCoC violations

Reports:

 • Reporting of UCoC violations should be possible by the target of the violation, as well as by uninvolved third parties that observed the incident
 • Reports shall be capable of covering UCoC violations, whether they happen online, offline, in a space hosted by a third party, or a mix of spaces
 • It must be possible for reports to be made publicly or with varying degrees of privacy
 • Credibility and verifiability of accusations will be investigated thoroughly to properly assess risk and legitimacy
 • Users who continually send bad faith or unjustified reports risk facing loss of reporting privileges
 • Accused individuals shall have access to the particulars of the alleged violation made against them unless such access would risk danger or likely harm to the reporter or others’ safety
 • Resources for translation must be provided by the Wikimedia Foundation when reports are provided in languages that designated individuals are not proficient
Guidance for processing violations:
 • The outcome of a case should be proportional to the severity of the violation
 • Cases should be judged in an informed way, which makes use of context, balanced against the principles of the UCoC
 • Cases should be resolved within a consistent time frame, with timely updates provided to participants if it is prolonged
Processing violations:
 • Outcomes shall be proportional to the severity of the violation
 • Cases shall be judged in an informed way, which makes use of context, in alignment with the principles of the UCoC
 • Cases shall be resolved within a consistent time frame, with timely updates provided to participants if it is prolonged
Przejrzystość procesu
 • Provide a public archive of cases, while preserving privacy and security in non-public cases
 • Publish basic statistics about UCoC violations and reporting while honoring principles of minimal data collection and respect for community members’ privacy
Przejrzystość procesu
 • Where possible, the group that processed the UCoC violation will provide a public archive of those cases, while preserving privacy and security in non-public cases
 • The Wikimedia Foundation will publish basic statistics about usage of the central reporting tool proposed in section 3.2, while honoring the principles of minimal data collection and respect for privacy.
  • Other groups that process UCoC violations are encouraged to provide basic statistics about UCoC violations and reporting as they are able, while honoring the principles of minimal data collection and respect for privacy.

3.1.1 Providing resources for processing cases

Enforcement of the UCoC by local governance structures should be supported in multiple ways.

3.1.1 Providing resources for processing cases

Enforcement of the UCoC by local governance structures will be supported in multiple ways.

3.1.2 Enforcement by type of violations

 • Violations involving litigation or legal threats
  • Cases should be quickly sent to the Wikimedia Foundation Legal team, or, when appropriate, other professionals who can appropriately evaluate the merit of the threats
 • Violations involving the nonconsensual disclosure of personally identifiable information
  • Generally handled by users with oversight or edit suppression permissions
  • Occasionally handled by Trust & Safety
  • If this kind of violation invokes a legal obligation, the case will be quickly sent to the Wikimedia Foundation Legal team or, when appropriate, other professionals who can appropriately evaluate the merits of the case
 • Violations related to affiliate governance
  • Handled by the Affiliations Committee
 • Systematic failure to follow the UCoC
  • Handled by U4C
  • Some examples of systematic failure include:
   • Lack of local capacity to enforce the UCoC
   • Consistent local decisions that conflict with the UCoC
   • Refusal to enforce the UCoC
   • Lack of resources or lack of will to address issues
 • On-wiki UCoC violations
  • UCoC violations that happen across multiple wikis: Handled by global sysops and stewards and the bodies that handle single-wiki UCoC violations or handled by the U4C;
  • UCoC violations that happen on a single wiki: Handled by individual Wikimedia projects according to their existing guidelines
   • Simple UCoC violations such as vandalism should be handled by existing enforcement structures through existing means, where they do not conflict with these guidelines
 • Violations in technical spaces
  • Handled by Technical Code of Conduct Committee

3.1.2 Enforcement by type of violations

 • Violations involving litigation or legal threats
  • Sent to the Wikimedia Foundation Legal team, or, when appropriate, other professionals who can appropriately evaluate the merit of the threats
 • Violations involving the nonconsensual disclosure of personally identifiable information
  • Generally handled by users with oversight or edit suppression permissions
  • Occasionally handled by Trust & Safety
  • Sent to the Wikimedia Foundation Legal team or, when appropriate, other professionals who can appropriately evaluate the merits of the case if this kind of violation invokes a legal obligation
 • Violations related to affiliate governance
  • Handled by the Affiliations Committee or equivalent body
 • Violations in technical spaces
  • Handled by Technical Code of Conduct Committee
 • Systemic failure to follow the UCoC
  • Handled by U4C
  • Some examples of systemic failure include:
   • Lack of local capacity to enforce the UCoC
   • Consistent local decisions that conflict with the UCoC
   • Refusal to enforce the UCoC
   • Lack of resources or lack of will to address issues
 • On-wiki UCoC violations
  • UCoC violations that happen across multiple wikis: Handled by global sysops and stewards and the bodies that handle single-wiki UCoC violations or handled by the U4C where they do not conflict with these guidelines
  • UCoC violations that happen on a single wiki: Handled by existing enforcement structures according to their existing guidelines, where they do not conflict with these guidelines
   • Simple UCoC violations such as vandalism should be handled by existing enforcement structures through existing means, where they do not conflict with these guidelines
Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany

3.2 Recommendations for a reporting tool

A centralized reporting and processing tool for UCoC violations will be developed and maintained by the Wikimedia Foundation. It should be possible to make reports through MediaWiki with this tool.

3.2 Recommendations for a reporting tool

A centralized reporting and processing tool for UCoC violations will be developed and maintained by the Wikimedia Foundation. It will be possible to make reports through MediaWiki with this tool.

Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany

3.3.1 Uczciwość procesu

Wszystkie strony zdarzenia powinny mieć możliwość wyrażenia swojego punktu widzenia, lecz możliwość ta może zostać ograniczona aby chronić prywatność i bezpieczeństwo stron. Uzyskanie większej ilości informacji, opinii i kontekstu możliwe jest w drodze komentarzy osób postronnych.

3.3.1 Uczciwość procesu

All parties will usually have the opportunity to give their perspective on the issues and evidence, and feedback from others can also be invited to help provide more information, perspective, and context. This may be limited to protect privacy and safety.

3.3.2 Transparentność procesu

Komitet Koordynowania PZP, zgodnie ze swoimi celami i zakresem działania opisanymi w sekcji 4.1 poniżej, powinien udostępniać dokumentację skuteczności egzekwowania PZP, jak też dokumentację powszechności naruszeń PZP w całym ruchu Wikimedia. W badaniach tych powinna Komitet wspierać Fundacja Wikimedia. Celem opracowania dokumentacji jest wspieranie struktur egzekwowania PZP w opracowywaniu najlepszych praktyk.

Projekty i afilianci Wikimedia, o ile to możliwe, powinni utrzymywać strony wyszczególniające zasady i mechanizmy ich egzekwowania zgodne z tekstem PZP. Projekty i afilianci, gdzie obowiązują zasady sprzeczne z tekstem PZP powinny przeprowadzić dyskusję nad zmianami, które zharmonizują ich zasady z globalnymi PZP. Aktualizacja zasad lub ich wprowadzenie powinno przebiegać w sposób niekolidujący z PZP. Projekty i afilianci mogą poprosić o opinię na temat nowych zasad i wytycznych Komitet Koordynowania PZP.

3.3.2 Transparentność procesu

The U4C, in line with its purpose and scope as defined in 4.1, shall provide documentation on the effectiveness of UCoC enforcement actions and their relation to common violations throughout the movement.

Wikimedia projects and affiliates, when possible, shall maintain pages outlining policies and enforcement mechanisms in line with the UCoC policy text.

3.3.3 Odwołania

Działanie podjęte przez lokalnego posiadacza zaawansowanych uprawnień powinno nieść ze sobą możliwość odwołania do lokalnych lub współdzielonych struktur egzekwowania PZP innych niż Komitet Koordynowania PZP. Jeśli takie struktury nie istnieją, dopuszczalne jest odwołanie się do Komitetu Koordynowania PZP. Oprócz tych ustaleń, lokalne społeczności mogą zezwalać na odwołanie się do innego posiadacza zaawansowanych uprawnień.

Struktury egzekwowania PZP powinny ustalić standardy przyjmowania i rozpatrywania odwołań na podstawie informacji kontekstowych i czynników łagodzących. Takie czynniki to między innymi weryfikowalność zarzutów, długość i natura sankcji, czy istnieje podejrzenie nadużycia władzy lub kwestie systemowe. Uznanie odwołania nie jest gwarantowane.

Odwołania nie są możliwe w przypadku określonych decyzji zespołu prawnego (Legal) Fundacji Wikimedia.

3.3.3 Odwołania

An action taken by an individual advanced rights holder will be appealable to a local or shared enforcement structure other than the U4C.

Enforcement structures will set standards for accepting and considering appeals based on relevant contextual information and mitigating factors. These factors include, but are not limited to: verifiability of the accusations, the length and effect of the sanction, and whether there is a suspicion of abuse of power or other systemic issues, and the likelihood of further violations.

Odwołania nie są możliwe w przypadku określonych decyzji zespołu prawnego (Legal) Fundacji Wikimedia. However, some Wikimedia Foundation office actions and decisions are reviewable by the Case Review Committee. The limitation, specifically on appeals from office actions and decisions, may not apply in some jurisdictions, if legal requirements differ.

4. UCoC Coordinating Committee (U4C)

Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany

A new global committee called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) will be formed. This committee will be a co-equal body with other high-level decision making bodies (e.g. ArbComs and AffCom). Its purpose is to serve as final recourse in the case of systematic failures by local groups to enforce the UCoC. The U4C’s membership should be reflective of the global and diverse makeup of our global community.

A new global committee called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) will be formed. This committee will be a co-equal body with other high-level decision making bodies (e.g. ArbComs and AffCom). Its purpose is to serve as final recourse in the case of systemic failures by local groups to enforce the UCoC. The U4C’s membership shall be reflective of the global and diverse makeup of our global community.

Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany

4.2 Selection, membership, and roles

Annual elections, organized by the global community with support from Foundation staff as necessary, will select voting members.

4.2 Selection, membership, and roles

Annual elections, organized by the global community, will select voting members.

The Wikimedia Foundation may appoint up to two non-voting members to the U4C and provide support staff as desired and appropriate. The Wikimedia Foundation may appoint up to two non-voting members to the U4C and will provide support staff as desired and appropriate.
Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany

4.3 Procedury

The U4C will decide on how often it should convene and on other operating procedures.

4.3 Procedury

The U4C will decide on how often it will convene and on other operating procedures.

Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany

4.5 U4C Building Committee

Following ratification of the UCoC enforcement guidelines, the Wikimedia Foundation will facilitate a Building Committee to:

 • Determine the procedures, policy, and precedent of the U4C
 • Draft the remainder of the U4C process
 • Designate any other logistics necessary to establish the U4C
 • Help facilitate the initial election procedures for the U4C

The Building Committee should consist of volunteer community members, affiliate staff or board members, and Wikimedia Foundation staff.

Members will be selected by the Vice President of Community Resilience and Sustainability of the Wikimedia Foundation. Volunteer members for the committee should be respected community members, prioritizing the following skills or traits:

 • experience in policy drafting
 • experience with the application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • experience in cooperating online
 • empathy
 • experience in collaborating in an international team
 • participatory decision making

They will be selected as much as possible to also represent the diversity of our movement including but not limited to:

 • Languages spoken
 • Geografia
 • Płeć
 • Wiek
 • Project size of their home wiki
 • Roles within the Wikimedia movement

As this committee is tasked with the practical application of these enforcement guidelines, its members should have extensive experience with, and reflect the diversity of, the movement’s enforcement processes.

4.5 U4C Building Committee

Following ratification of the UCoC enforcement guidelines, the Wikimedia Foundation will facilitate a Building Committee to:

 • Determine the procedures, policy, and use of precedent of the U4C
 • Draft the remainder of the U4C process
 • Designate any other logistics necessary to establish the U4C
 • Help facilitate the initial election procedures for the U4C

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate staff or board members, and Wikimedia Foundation staff.

Members will be selected by the Vice President of Community Resilience and Sustainability of the Wikimedia Foundation. Volunteer members for the committee should be respected community members.

Members shall reflect the diverse perspectives of the movement’s enforcement processes with experience in things such as, but not limited to: policy drafting, involvement in and awareness of the application of existing rules and policies on Wikimedia projects, and participatory decision making. Its members shall reflect the diversity of the movement, such as but not limited to: languages spoken, gender, age, geography, and project type.

5. Glossary

Stary tekst
zmieniany
Nowy tekst
zmieniony
dodany
Local
Referring to a single Wikimedia project. This term usually refers to the smallest, most immediate governing body applicable to the situation.
Local
Referring to a single Wikimedia project, affiliate, or organization. This term usually refers to the smallest, most immediate governing body applicable to the situation.
Systemic issue
An issue for which there is a pattern of failing to follow the Universal Code of Conduct with participation of several people, particularly those with advanced rights.
Systemic issue or failure
An issue for which there is a pattern of failing to follow the Universal Code of Conduct with participation of several people, particularly those with advanced rights.
new addition
Binding verbs
When drafting the Enforcement Guidelines, the drafting committee considered the words ‘create’, ‘develop’, ‘enforce’, ‘must’, ‘produce’, ‘shall’, and ‘will’ as binding. Compare this to recommendation verbs.
Case Review Committee
See definition on Meta.
Recommendation verbs
When drafting the Enforcement Guidelines, the drafting committee considered the words ‘encourage’, ‘may’, ‘propose’, ‘recommend’, and ‘should’ as recommendations. Compare this to binding verbs.
Staff
Employees of and/or staff members assigned to a Wikimedia movement organization or contractors of such a movement organization whose work requires interaction with Wikimedia community members or in Wikimedia movement spaces (including third-party spaces such as off-wiki platforms dedicated to Wikimedia movement activity).
Wikimedia Foundation Office Action Policy
The policy found on Meta or its equivalent successor policy.