Jump to content

Wikimedia Foundation elections/2022/Apply to be a Candidate

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Apply to be a Candidate and the translation is 98% complete.

Hvala vam što ste preduzeli ovaj važan korak da saznate više o kandidaturi u odboru poverenika Fondacije Wikimedia.

Wikimedia je globalni pokret i traži kandidate iz šire zajednice. Idealni kandidati su promišljeni, imaju osećaj poštovanja, orijentisani su na zajednicu i usklađeni sa misijom Fondacije Wikimedia. Kandidati treba da razmisle o tome kakva iskustva i perspektive će doneti Odboru.

Pre nego što podnesu prijavu, kandidati bi trebalo da pročitaju Priručnik Odbora Fondacije Wikimedia i pregledaju zakonske i fiducijarne obaveze za poverenike. Pored toga, oni mogu da zatraže individualni sastanak sa sadašnjim ili bivšim poverenikom.

Požljene veštine i iskustva

Odbor bi želeo da pronađe perspektive i glasove koji su bitni, ali nedovoljno zastupljeni u našem pokretu. Shodno tome, ove godine Odbor će tražiti od svih kandidata da u prijavu unesu izjave koje govore o njihovim iskustvima u svetu i pokretu.

Regionalna iskustva

Mnogi članovi zajednice i podružnice primetili su da Odboru poverenika nedostaje zastupljenost različitosti našeg pokreta. Da bismo popunili praznine u istorijskoj i trenutnoj zastupljenosti unutar Odbora, nadamo se da ćemo podstaći prijave posebno onih sa iskustvom u sledećim regionima: Afrika, region Bliskog istoka i Severne Afrike, Južna Azija, Istočna i Jugoistočna Azija i Pacifik, i Latinska Amerika i Karibi. Željeno regionalno iskustvo nije uslov, već bonus faktor. Umesto da budu obavezne, ovo su važne karakteristike koje Odbor traži da Komitet za analizu, podružnice i birači uzmu u obzir.

Perspektive

Odbor smatra da je moguće da neki kandidati iz deprioritiziranih regiona donesu bolji uvid o raznolikosti od nekih kandidata koji dolaze iz regiona sa prioritetom, a koji nisu upoznati sa pitanjima jednakosti. Kandidati treba da objasne kako su ta iskustva uticala na njihovu sposobnost da promovišu različitost, jednakost i inkluziju.

Kandidati će u svojim prijavama odgovoriti na sledeća pitanja:

 • Doprinosi Wikimedia projektima, članstvo u Wikimedia organizacijama ili podružnicama, aktivnosti u ulozi organizatora Wikimedia pokreta ili učestvovanje sa organizacijom koja je saveznik pokreta Wikimedia. (najviše 100 reči)
 • Proživljena iskustva u svetu. Posebno smo zainteresovani da pročitamo o proživljenim iskustvima u regionima Afrike, Južne Azije, Istočne i Jugoistočne Azije i Pacifika i Latinske Amerike i Kariba. Verujemo da bi iskustvo u ovim regionima moglo da pomogne da se proširi sposobnost odbora da ispuni cilj strategije pokreta, a to je pravičnije učešće. Naravno, svesni smo da i druga iskustva takođe mogu dati važan doprinos. (najviše 250 reči)
 • Odlično poznavanje drugih kultura i regiona, i jezika koji nije vaš maternji. Interkulturalna svest pomaže u izgradnji mostova u našoj multikulturalnoj zajednici. (najviše 250 reči)
 • Iskustvo zagovornika stvaranja sigurnih i kolaborativnih prostora za sve i/ili iskustvo u situacijama ili kontekstima cenzure, represije ili drugih napada na ljudska prava. (najviše 250 reči)
 • Iskustvo u vezi sa grupom (ili iskustvo člana grupe, u meri u kojoj želite to da podelite) koja se suočila sa istorijskom diskriminacijom i nedovoljnom zastupljenošću u strukturama moći (uključujući, ali ne ograničavajući se na kastu, rasu, etničku pripadnost, boju kože, nacionalno poreklo, nacionalnost , rodni identitet, rodno izražavanje, seksualnu orijentaciju, godine, religiju, jezik, kulturu, obrazovanje, sposobnosti, prihode i okruženje). (najviše 250 reči)

Veštine

Odbor je ukazao da bi bilo veoma korisno da novi poverenici imaju iskustva u sledećim oblastima:

 1. Organizaciona strategija i upravljanje
 2. Tehnologija platforme na nivou preduzeća i/ili razvoj proizvoda
 3. Javna politika i pravo
 4. Nauka o društvenim podacima, analiza velikih podataka i mašinsko učenje

Kandidati će u svojim prijavama dati odgovore u odnosu na zadate veštine u najviše 150 reči.

Uloge i odgovornosti poverenika

Upravni odbor nadzire rad Fondacije Wikimedia. Dobri poverenici omogućavaju dobro upravljanje preko Izvršnog direktora i osoblja. Oni ne upravljaju organizacijom u njenom svakodnevnom radu. Nadzorna uloga Odbora uključuje donošenje odluka, praćenje i liderstvo.

Evo nekoliko primera:

 • Donošenje odluka uzimajući u obzir strategiju i organizacione ciljeve i politike;
 • Praćenje učinka, rizika, finansija i usklađenosti Fondacije Wikimedia;
 • Savetovanje Izvršnog direktora i osoblja na višim pozicijama koristeći relevantnu stručnost i iskustva; i
 • Komunikacija sa zajednicom Wikimedia u vezi sa ulogom i odgovornostima Odbora.

Poverenici održavaju pravni i etički integritet organizacije. Oni takođe regrutuju i neguju različitost u odboru. Poverenici uvek moraju delovati u najboljem interesu Fondacije Wikimedia fondacije. Poverenici mogu biti izabrani glasanjem u zajednici, ali kada su u Odboru, oni nisu predstavnici zajednice.

Saznajte više o ulozi Odbora poverenika u Priručniku za Odbor Fondacije Wikimedia.

Prihvatljivost

Kandidati moraju da ispunjavaju dužnosti članova Odbora i da služe u komitetima. Ovo uključuje razmatranje relevantnih pitanja, donošenje informisanih odluka i prisustvovanje sastancima odbora. Uslovi podobnosti za kandidate su isti kao i za birače uz sledeće posebne uslove:

 • Da niste osuđeni za teško krivično delo niti za zločin koji uključuje nepoštenje ili prevaru. U ovom trenutku ne morate da dostavite nikakvu dokumentaciju za ovo;
 • Da niste uklonjeni sa položaja u neprofitnoj organizaciji ili preduzeću zbog lošeg upravljanja ili nedoličnog ponašanja;
 • U vreme nominovanja ili izbora, ne smete imati zabranu ili blokadu na bilo kom projektu Wikimedie u periodu od 30 dana ili duže;
 • Ako ispunjavate uslove za glasanje samo kao urednik, vaše prvo uređivanje mora biti pre 18. aprila 2020.;
 • Morate otkriti svoje pravo ime u vašoj prijavi za kandidaturu;
Funkciju u Odboru poverenika nije moguće obavljati pod pseudonimom jer identiteti poverenika spadaju u javno dostupne evidencije.
 • Morate imati najmanje 18 godina i biti u zakonski punoletni u zemlji u kojoj imate stalno prebivalište;
 • Morate dostaviti dokaz Fondaciji Wikimedia o svom identitetu i godinama; i
 • Ako budete izabrani i imenovani u Odbor poverenika, morate da date ostavku na bilo koju drugu funkciju u odboru, upravi ili na plaćenu poziciju u Fondaciji Wikimedia, ograncima, tematskim organizacijama i grupama korisnika.

Uslovi za podnošenje prijave

 1. Ne možete povezati svoju prijavu ili svoje izjave sa listama preporuka ili drugim stranicama na platformi. Ne možete se kandidovati na zajedničkoj listi sa drugim kandidatima.
 2. Prijave se primaju između 00:00 18. aprila 2022. (UTC) i 23:59 16. maja 2022. (UTC). Svoju prijavu možete izmeniti samo 3 dana nakon podnošenja ili do kraja perioda za nominaciju u 23:59 16. maja 2022. (UTC). Manje ispravke u pravopisu ili prevodu mogu se prihvatiti i izvan ovog vremenskog roka.
 3. Morate da dostavite dokaz svog identiteta Fondaciji Wikimedia pre 23:59 16. maja 2022. (UTC). Nakon što se prijavite, član Izborne komisije će vas kontaktirati u vezi sa ovim.

Kako predati dokaz o identitetu

Kandidati za ovu funkciju kao uslov za kandidaturu moraju dostaviti dokaz o identitetu i dokaze o punoletnosti. Ovo ispunjava kopija jednog od sledećih dokumenata:

 • Vozačka dozvola
 • Pasoš
 • Drugi zvanični dokumenti koji ukazuju na pravo ime i starost.

Ovo se može dostaviti Wikimediinoj fondaciji putem e-pošte na secure-info@wikimedia.org

Ako postanete jedan od odabranih kandidata, Fondacija Wikimedia će pre vašeg imenovanja u Odbor možda morati da zatraži dodatne informacije radi provere prošlosti.

Kandidati koji ne ispunjavaju navedene uslove i rokove biće diskvalifikovani.

Kako podneti prijavu za kandidaturu

Ako ispunjavate uslove, možete se prijaviti za kandidata. Dostupni su resursi za podršku kandidatima tokom izbora 2022. Za više informacija slobodno se obratite Timu za Strategiju i upravljanje pokretom.

Takođe pogledajte