Jump to content

CentralNotice/Pokyny pro použití

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page CentralNotice/Usage guidelines and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Cíle

 1. Buďte tak nenápadní, jak je to možné.
 2. Buďte tak úzce přizpůsobení, jak je třeba.
 3. Být nastavení na konsenzus a respektujte naše zásady.
 4. Vyhněte se neustálému používání, abyste se co nejvíce vyhnuli w:Banner blindness banerové slepotě a ponechali místním komunitám nějaký prostor.

Schválení

Každé centrální oznámení (nebo skupina oznámení) musí být zařazeno jako žádost na CentralNotice/Request a být včas přidáno do kalendáře, který je klíčovým nástrojem pro sledování a koordinaci. Musí mít také kontaktní osobu/odpovědnou osobu, která o ni požádá jménem pořadatelů a definuje její specifikace.

Všechny bannery vyžadují potřebují alespoň sedm dní na komentáře na stránce se žádostí. Cílové wiki by měly být informovány o diskuzi na Metě, viz Distribution list nebo o kterémkoli místě, které je nejvhodnější pro efektivní oslovení nejzajímavějších uživatelů.

Standardní bannery

Standardní bannery s širokým záběrem hnutí týkající se Wikimanie, voleb stewardů, volby do správních rad, další obecné hlasování a průzkumy Wikimedia, oznámení o údržbě, nevyžadují širokou diskusi.

Kontroverzní případy

Některé kampaně jsou kontroverzní bez ohledu na jejich implementaci, jednoduše proto, že jejich obsah je neobvyklý nebo proto, že dosud nevyovují našim zásadám. Jako příklady lze uvést propagaci iniciativ zahrnujících organizaci mimo Wikimedia, celoprojektové protesty, iniciativy zaměřené na obhajobu.

V závislosti na tom, jak může být oznámení kontroverzní, by se takové dodatečné problémy měly projednat s globální komunitou na viditelném místě, jako je Wikimedia Forum, wikimedia-l nebo Requests for comment. Místní oznámení uvedená výše by měla dostat pod drobnohled; malé bannerové oznámení může pomoci zviditelnit diskusi pro nejvíce postižené publikum editorů.

Rozhodnutí o účasti na obhajobě vyžadují také schválení od nadace Wikimedia Foundation.

Implementace kampaně

 • Relevantní cíle – Zaměřte se pouze na potřebné jazyky a pokud je to možné, vyhněte se zobrazování bannerů v jazycích odlišných od uživatelů (např. vyhněte se anglickým bannerům pro anonymní uživatele na neanglických projektech nebo pro přihlášené uživatele neanglickým rozhraním). Bannery týkající se tvorby obsahu by se měly zaměřovat na obsahové projekty a vyhýbat se projektům správy a podpory projektů, jako je Meta.
 • Váha kampaní - Pokud je to možné, kampaně by měly mít nižší než 50% návštěvnost, pokud neexistuje výslovný konsenzus komunity o opaku.
 • Omezení impresí - Omezení impresí a pojmenované cookies soubory kampaně by se měly používat pro všechny kampaně. Obvykle 5 impresí, resetování po minimálně 7 dnech. Kampaně běžící na více wiki nebo po dlouhou dobu budou potřebovat přísnější limity.
 • Délka kampaně - Kampaně by obvykle neměly trvat déle než 2 týdny. Výjimky pro kampaně trvající 1 měsíc budou uděleny pouze v případech prokazatelného úspěchu nebo výslovného konsensu komunity.
 • Limit - pevný limit 2 kampaní pro jednu kombinaci jazyk/zeměpis/projekt za měsíc.
 • Alternativy - Jako alternativy k CentralNotice by se měly používat menší bannery, místní oznámení a hromadné informační kampaně.

Požadavky na bannery

 • Volně licencovaný - Veškerý obsah včetně textu, obrázků na pozadí nebo loga musí být volný obsah.
 • Pouze Wikimedia - Bannery musí odkazovat na domény kontrolované Wikimedií (vlastněné buď nadací Wikimedia, pobočkami Wikimedia nebo dobrovolníky Wikimedia identifikovanými nadací Wikimedia). Bannery by neměly obsahovat žádnou ochrannou známku vlastněnou organizací, která není nezisková.
 • Žádné externí zdroje - Všechny zdroje banneru (kód nebo obrázky) musí pocházet z wiki hostované nadací Wikimedia. Cíl odkazu musí poskytovat záruky odpovídající zásadám ochrany osobních údajů nebo přísnější.
 • Zabezpečené odkazy (od října 2019) - Všechny odkazy z bannerů CentralNotice musí používat připojení https.

Fundraising

Bannery pro fundraising a externí průzkumy by měly být projednány nejméně 90 dní předem a ve všech případech vyžadují souhlas Nadace Wikimedia. V těchto případech prosím kontaktujte Julii Brungs.

Online bannery pro sbírky spravuje nadace Wikimedia, nicméně v současné době je běžnou praxí, že načasování sbírkových kampaní pro všechny země (kromě USA, Velké Británie, Kanady, Nového Zélandu a Austrálie) koordinují místní pobočky. Cílem je, aby se tak dělo přibližně 4-5 měsíců předem, ačkoli významné změny v termínech fundraisingu lze projednat kdekoli až 9 měsíců předem.

Bannery pro online fundraising provozované pobočkami jsou schváleny na základě právní dohody s Nadací Wikimedia a opět nepotřebují další schválení.

Nadace Wikimedia a její pobočky, které pořádají fundraisingové kampaně nebo kampaně na podporu daňových odpočtů, musí dodržovat Principy Fundraisingu.

Průzkumy

Tento pokyn se vztahuje na všechny žádosti o průzkumy Wikimedia a je také duplikován pro interní potřebu zaměstnanců WMF.

Software: V zájmu ochrany soukromí našich uživatelů. Jednotlivcům, kteří provozují kampaně s průzkumy nebo formuláři používanými ke sběru informací prostřednictvím CentralNotice, důrazně doporučujeme, aby si vyžádali a používali účet Qualtrics prostřednictvím e-mailu surveys(_AT_)wikimedia.org. Tím je soukromí našich uživatelů chráněno v mnohem větší míře než v případě SurveyMonkey nebo Google Forms.

Metriky: Je opravdu důležité promyslet, kolik odpovědí byste chtěli a očekávali (to není to stejné), včetně rozdělení na jednotlivé jazyky. Doporučuje se, aby všechny žádosti o průzkumy zvážily, jaké množství údajů by bylo užitečné shromáždit, a ne, což si všichni příliš často vyčítáme, prostě získat co nejvíce. Stanovení očekávání umožňuje administrátorům CN upravit kampaň tak, aby byla více či méně intenzivní v závislosti na tom, jak se nám daří dosáhnout cíle. To vše ve jménu efektivity.

Velikost publika: Naše největší průzkumy napříč celým hnutím oslovují tisíce editorů. Nastavte si realistická očekávání, kolik odpovědí získáte. Jak se průzkum zužuje svým zaměřením, neměli byste očekávat ani požadovat úroveň odpovědí na úrovni těch největších průzkumů. Můžete získat pouze stovky nebo dokonce desítky odpovědí. Pokud je reprezentativní pro vaši cílovou skupinu, není malá velikost ve své podstatě špatná. Možná byste také měli zvážit záměrné nedostatečné zastoupení některých jazyků (angličtiny nebo němčiny), abyste umožnili hlasitější a pozitivně zaujaté hlasy jiných komunit.

Je central notice tím správným nástrojem? Ačkoli se vztahuje na všechny kampaně, je obzvláště důležité zvážit, kdo je vaším publikem. Zvažte i jiné komunikační prostředky. Pokud cílíte na editory, rozesílejte průzkumy na uživatelské diskusní stránky, uživatelský e-mail, mail listy, sociální média, příslušné nástěnky/diskusní stránky a stránky Pod lípou PŘED jakoukoli kampaní CentralNotice.

Okna údržby

Bannery pro okna údržby jsou nastavovány podle potřeby, obvykle pracovníky WMF. Používají vyhrazený banner (přeložte jej prosím). Je rozpoznatelný podle syntaxe: $kód.

Viz též