Movement Strategy/Recommendations/Improve User Experience/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Improve User Experience and the translation is 100% complete.
Millorar l'experiència d'usuari

Què

Nosaltres millorarem contínuament el disseny de les nostres plataformes perquè siguin inclusives i per permetre que tothom —independentment del gènere, cultura, edat, antecedents o habilitats tecnològiques o capacitats físiques— pugui gaudir d'una experiència positiva durant el consum i la contribució al coneixement en tot l'ecosistema de projectes.

Un breu enregistrament de vídeo sobre aquesta recomanació

La millora de l'experiència dels usuaris a les nostres plataformes permetrà que més persones s'uneixin als projectes, accedeixin a la informació i col·laborin. Aquesta és una responsabilitat compartida entre desenvolupadors, dissenyadors i comunitats i requereix una acció col·lectiva en tot l'ecosistema de projectes. Millorar l'experiència dels usuaris requereix seguir un enfocament centrat en les persones que consisteix en un procés ben definit, iteratiu i inclusiu de recerca, proposta, prova i difusió dels resultats.

Canvis i accions

Millorar la metodologia per identificar, proposar, provar i implementar canvis en les plataformes dels projectes Wikimedia. Per això cal:

 • Involucrar representants de dissenyadors, desenvolupadors tècnics, comunitats i diferents perfils d'usuaris en els processos de disseny, recerca i difusió de resultats de l'experiència d'usuari iterativa (UX) per augmentar la consciència i permetre una millor presa de decisions.
 • Provar i validar la usabilitat dels productes amb diferents perfils d'usuari (editors avançats, contribuïdors tècnics i novells que reflecteixin la diversitat a la qual aspirem).
 • Donar suport al compliment de les directrius d'accessibilitat més avançades utilitzant programari lliure i de codi obert (WCAG per la web, les millors pràctiques de la web mòbil del W3C, etc.).
 • Informar les comunitats sobre l'estat de la UX, col·laborar en les necessitats i donar-los suport perquè assumeixin la responsabilitat de ser més inclusives abordant les barreres que impedeixen el creixement, la diversificació i la participació.

Crear procediments i pràctiques per millorar l'ús de tots els projectes Wikimedia, per a aquells que consumeixen o creen coneixement lliure, i també ampliar les seves funcionalitats. Per a això és necessari treballar en les característiques específiques dels nostres productes i plataformes:

 • Interfícies dissenyades intencionadament per a una àmplia gamma de dispositius perquè els usuaris puguin consumir i contribuir en diversos contextos.
 • Proporcionar als nouvinguts recursos fàcils de trobar i d'entendre, incloent-hi tutorials i interfícies de guia que els ajudin a aprendre i navegar de forma independent.
 • Espais que permetin trobar companys amb interessos, funcions i objectius específics juntament amb canals de comunicació per interactuar, col·laborar i mentoritzar-se mútuament.
 • Documentació i normes per a captar les funcionalitats de la plataforma per a l'avaluació, l'aprenentatge i la millora.
 • Eines per connectar funcionalitats entre projectes i idiomes per a proporcionar una experiència millorada del coneixement disponible en l'ecosistema de Wikimedia per a aquells amb un interès, necessitat d'informació o consulta particular.
 • Vies clares per al desenvolupament de noves propostes de projectes wiki (incloses les versions en nous idiomes) i per a la reutilització de les funcions de programari desenvolupades per la comunitat en les mateixes.
 • Eines de desenvolupament i documentació d'alta qualitat per permetre als col·laboradors tècnics crear i mantenir eines amb usabilitat i eficiència.
 • Fer que la suite API de Wikimedia sigui més completa, fiable, segura i ràpida, en associació amb usuaris a gran escala quan s'ajusti a la nostra missió i principis, per millorar l'experiència d'usuari tant dels nostres usuaris directes com indirectes, augmentar l'abast i la possibilitat de descobrir el nostre contingut i el potencial de devolució de dades, i millorar el coneixement i la facilitat d'atribució i verificació per als reutilitzadors de contingut.

Justificació

Les persones creen i consumeixen coneixements amb una diversitat cada vegada més gran de dispositius, interfícies i interaccions (per exemple, assistents virtuals). Entendre els canvis actuals i futurs i l'adaptació de les nostres plataformes i espais per satisfer les diverses necessitats dels usuaris seran vitals per garantir que el coneixement lliure continuï sent rellevant a Internet i per a la sostenibilitat dels nostres projectes.

La millora de l'experiència d'usuari també pot ajudar a augmentar el contingut, la participació i la diversitat. Hem d'estimular la incorporació de nous membres a les nostres comunitats, tenint en compte que els nostres projectes depenen de comunitats els editors principals -tant en termes de contribució com de funcions- no han vist molts canvis en la composició. Això és especialment rellevant tenint en compte que les plataformes existents poden ser complicades a l'hora que molts nouvinguts adquireixin els coneixements tecnològics per participar o trobin recursos per guiar-los. Els processos, eines, plataformes i canals de comunicació que han crescut al voltant dels projectes de Wikimedia han creat una pronunciada corba d'aprenentatge per als novells que alguns col·laboradors avançats potser no coneguin. Cal avaluar contínuament l'experiència d'usuari i millorar les formes d'identificar les necessitats per aconseguir un producte més utilitzable.