Movement Strategy/Recommendations/Improve User Experience/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Improve User Experience and the translation is 100% complete.
Förbättra användarupplevelsen

What

Vi kommer kontinuerligt att förbättra våra plattformars utformning för att de ska vara inkluderande och möjliggöra för alla – oavsett kön, kultur, ålder, teknisk bakgrund/förmåga eller fysiska förmågor – att ha nöje av en positiv upplevelse. Det gäller både att konsumera och bidra till kunskap genom Wikimedias ekosystem.

En kort video om denna rekommendation.

Att vi förbättrar användarupplevelsen på våra plattformar kommer ge oss möjlighet att låta fler personer vara med i våra projekt, få tillgång till information och bidra. Detta är ett ansvar som delas mellan utvecklare, designers och gemenskaper och det kommer att kräva gemensamma aktiviteter genom Wikimedias ekosystem. Att förbättra användarupplevelsen kommer också att kräva att vi har ett människofokuserat tillvägagångssätt, med en väl definierad, iterativ och inkluderande process för forskning, förslag, testning och spridande av resultat.

Changes and Actions

Förbättra metodologin för att identifiera, föreslå, testa och genomföra förändringar på Wikimedia-plattformarna. För detta behöver vi:

 • Involvera representanter för designers, tekniska utvecklare, gemenskaper och användarprofiler i iterativ design för användarupplevelse (UX), forskning och spridningsprocesser av resultat för att väcka medvetenhet och möjliggöra att fatta bättre beslut.
 • Testa och validera produkters användbarhet med olika användarprofiler (avancerade redigerare, tekniska bidragsgivare och nybörjare som reflekterar den mångfald vi eftersträvar).
 • Stödja efterlevnaden av de mest avancerade riktlinjerna för tillgänglighet, med hjälp av fri programvara med öppen källkod (WCAG för webben, W3C mobile best practices med flera)
 • Informera gemenskaper om läget för användarupplevelsen, samarbeta med dem om behov och stödja dem i att ta ansvar för att vara mer inkluderande genom att ta sig an hinder som står i vägen för tillväxt, mångfald och deltagande.

Ta fram procedurer och tillvägagångssätt för att förbättra användningen av alla Wikimedia-projekt, både för de som konsumerar eller skapar fri kunskap och de som bygger ut funktionalitet. Det kräver att vi arbetar med specifika egenskaper hos våra produkter och plattformar:

 • Gränssnitt utformade för en stor bredd av enheter, så att användare kan konsumera och bidra i olika sammanhang.
 • Resurser som är lätta att hitta och förstå för nybörjare. Detta inkluderar att introducera gränssnitt för media och vägledning, så att nybörjare självständigt kan navigera och lära sig.
 • Utrymmen som gör det möjligt att hitta andra personer med specifika intressen, roller och mål samt kommunikationskanaler för att interagera, samarbeta och vägleda varandra.
 • Dokumentation och standarder som möjliggör plattformsfunktioner för utvärdering, lärande och förbättring.
 • Verktyg för att koppla samman funktionaliteter som löper över flera projekt eller språk. Detta för att ge en bättre upplevelse av den kunskap som finns i Wikimedias ekosystem inom särskilda intressen, informationsbehov eller frågor.
 • Tydliga vägar för att ta fram nya wiki-förslag (inklusive nya språkversioner) och för att på dessa återanvända program och mjukvara som utvecklats av gemenskapen.
 • Utvecklarverktyg och dokumentation av hög kvalitet, så att tekniska bidragsgivare kan skapa och underhålla användbara och effektiva verktyg.
 • Göra Wikimedias uppsättning av API:er mer omfattande, pålitlig, snabb och säker i samarbete med större användare i de fall detta överensstämmer med vår mission och våra pinciper. Detta för att förbättra användarupplevelsen för både direkta och indirekta användare, öka vårt innehålls räckvidd och upptäckbarhet och potentialen för datainsamling, samt underlätta för och förbättra våra innehållsanvändares medvetenhet om tillägg och verifierbarhet.

Rationale

Människor skapar och konsumerar kunskap med en ständigt ökande mångfald av enheter, gränssnitt och interaktioner (till exempel virtuella assistenter). Att förstå pågående och kommande förändringar och anpassa våra plattformar och utrymmen för att möta en mångfald av behov hos användare, kommer att vara avgörande för att säkerställa att fri kunskap fortsätter vara relevant på internet och för att våra projekt ska vara hållbara.

Att förbättra användarupplevelser kan också bidra till att innehåll, delaktighet och mångfald växer. Vi behöver uppmuntra nya medlemmar i våra gemenskaper, med tanke på att våra projekt är beroende av gemenskaper vars centrala redigerare – både sett till bidrag och funktionella roller – inte har sett så mycket förändring när det gäller sammansättningen. Detta är särskilt relevant med tanke på att våra nuvarande plattformar kan vara komplicerade för många nybörjare, till exempel när det gäller teknologisk förmåga för att delta eller hitta vägledande resurser. Processerna, verktygen, plattformarna och kommunikationskanalerna som har vuxit fram runt Wikimedias projekt har skapat en brant inlärningskurva för nybörjare, som vissa mer avancerade användare kanske inte är medvetna om. För att kunna uppnå en mer användbar produkt är det nödvändigt att kontinuerligt bedöma användarupplevelsen och förbättra våra sätt att identifiera behoven.