Movement Strategy/Recommendations/Improve User Experience/tr

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Improve User Experience and the translation is 100% complete.
Kullanıcı Deneyimini Geliştirme

What

Platformlarımızın tasarımını kapsayıcı olacak ve herkesin (cinsiyet, kültür, yaş, teknolojik geçmişi veya becerileri veya fiziksel yeteneklerine bakılmaksızın) Wikimedia ekosistemi genelinde hem tüketim hem de bilgiye katkı sırasında olumlu bir deneyim yaşamasını sağlayacak şekilde sürekli olarak geliştireceğiz.

Bu öneriye ilişkin kısa bir video

Platformlarımızdaki kullanıcıların deneyimini geliştirmek, daha fazla kişinin projelere katılmasına, bilgiye erişmesine ve katkıda bulunmasına olanak tanıyacaktır. Bu, geliştiriciler, tasarımcılar ve topluluklar arasında paylaşılan bir sorumluluktur ve Wikimedia ekosistemi genelinde ortak eylem gerektirir. Kullanıcıların deneyimini geliştirmek, iyi tanımlanmış, yinelenen ve kapsayıcı bir araştırma, öneri, test etme ve sonuçların dağıtılması sürecinden oluşan insan merkezli bir yaklaşımın izlenmesini gerektirir.

Changes and Actions

Wikimedia platformlarındaki değişiklikleri tanımlamak, önermek, test etmek ve uygulamak için metodolojiyi geliştirin. Bunun için:

 • Farkındalığı artırmak ve daha iyi karar vermeyi mümkün kılmak için; tasarımcıların, teknik geliştiricilerin, toplulukların ve kullanıcı profillerinin temsilcilerini yinelemeli kullanıcı deneyimi (UX) tasarım, araştırma ve sonuç yayım süreçlerine dahil edin. Farklı kullanıcı profillerine (ileri düzey editörler, teknik katkıda bulunanlar ve hedeflediğimiz çeşitliliği yansıtan yeni gelenler) sahip ürünlerin kullanılabilirliğini test edin ve doğrulayın.
 • Ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım (web için WCAG, W3C mobil web en iyi uygulamaları vb.) kullanarak en gelişmiş erişilebilirlik yönergeleriyle uyumluluğu destekleyin.
 • Toplulukları kullanıcı deneyiminin (UX) durumu hakkında bilgilendirin, ihtiyaçlar konusunda işbirliği yapın ve büyümeyi, çeşitliliği ve katılımı engelleyen sorunları ele alarak daha kapsayıcı olma konusunda sorumluluk almalarını destekleyin.

Özgür bilgiyi tüketenler veya yaratanlar için tüm Wikimedia projelerinin kullanımını iyileştirmenin yanı sıra işlevleri genişletmeye yönelik prosedürler ve uygulamalar oluşturun. Bu, ürünlerimizin ve platformlarımızın belirli özellikleri üzerinde çalışmayı gerektirir:

 • Kullanıcıların farklı bağlamlarda tüketebilmesi ve katkıda bulunabilmesi için çok çeşitli cihazlar için özel olarak tasarlanmış arayüzler.
 • Yeni gelenler için bulunması kolay ve anlaşılması kolay kaynaklar; bunlara bağımsız olarak öğrenmelerine ve gezinmelerine yardımcı olan yerleşik medya ve yol gösterici arayüzler dahildir.
 • Özel ilgi alanları, rolleri ve hedefleri olan akranları, iletişim kanalları ile birlikte etkileşime girmek, işbirliği yapmak ve birbirlerini tanımlamak için bulma imkanı veren alanlar.
 • Değerlendirme, öğrenme ve iyileştirmeye yönelik platform işlevlerini yakalamaya yönelik belgeler ve standartlar.
 • Belirli bir ilgi alanı, bilgi ihtiyacı veya sorgulama için Wikimedia ekosisteminde yer alan bilgiye ilişkin gelişmiş bir deneyim sağlamak amacıyla projeler arası ve diller arası işlevleri birbirine bağlayan araçlar.
 • Yeni wiki önerilerini (yeni dil sürümleri dahil) geliştirmek ve bunlarda topluluk tarafından geliştirilen yazılım özelliklerini yeniden kullanmak için açık yollar.
 • Teknik katkıda bulunanların kullanışlı ve verimli araçlar oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanıyan geliştirici araçları ve yüksek kaliteli belgeler.
 • Hem doğrudan hem de dolaylı kullanıcılarımızın kullanıcı deneyimini geliştirmek için, misyonumuz ve ilkelerimizle uyumlu olan büyük ölçekli kullanıcılarla işbirliği yaparak Wikimedia API paketini daha kapsamlı, güvenilir, emniyetli ve hızlı hale getirmek, içeriğimizin erişimini ve keşfedilebilirliğini ve veri geri dönüş potansiyelini artırmak ve içeriği yeniden kullananlar için ilişkilendirme ve doğrulanabilirlik konusundaki farkındalığı ve kolaylığı geliştirmek.

Rationale

İnsanlar, sürekli artan bir çeşitlilikte cihazlar, arayüzler ve etkileşimler (örneğin sanal asistanlar) ile bilgi yaratır ve tüketirler. İnternet'te ücretsiz bilgiyi sürdürmek ve projelerimizin sürdürülebilirliği için mevcut ve gelecekteki değişiklikleri anlamak ve platformlarımızı ve alanlarımızı çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlamak hayati önem taşıyacaktır.

Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi aynı zamanda içeriğin, katılımın ve çeşitliliğin artmasına da yardımcı olabilir. Projelerimizin, çekirdek editörlerinin (hem katkı hem de işlevsel roller açısından) kompozisyonda çok fazla değişiklik görmediği topluluklara dayandığını göz önünde bulundurarak, topluluklarımıza yeni üyeleri teşvik etmemiz gerekiyor. Bu, mevcut platformların birçok yeni gelenin katılım için gerekli teknolojik becerileri edinmesi veya onlara rehberlik edecek kaynakları bulmasının karmaşık olabileceği göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Wikimedia projeleri çevresinde gelişen süreçler, araçlar, platformlar ve iletişim kanalları, yeni gelenler için bazı ileri düzeyde katkıda bulunanların farkında olmayabileceği dik bir öğrenme eğrisi yarattı. Daha kullanışlı bir ürün elde etmek için kullanıcı deneyimini sürekli olarak değerlendirmek ve ihtiyaçları belirleme yollarını geliştirmek gerekir.