Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Proces

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Process and the translation is 100% complete.
Informacje o procesie opracowywania strategii naszego ruchu.

Trzon zespołu ds. strategii opracował proces prowadzenia dyskusji nad strategią 2017 we współpracy z Komitetem Sterującym Procesem w Społeczności, składającym się z osób reprezentujących różne odłamy ruchu i którzy mają głębokie doświadczenie angażowania społeczności. Raz w tygodniu, trzon zespołu publikował kolejne prototypy sugerowanych procesów tworzone na podstawie uwag i informacji zwrotnych od Komitetu Sterującego do oglądu i dyskusji przez wszystkich zainteresowanych. Wszystkie notatki z posiedzeń komitetu oraz kolejne wersje prototypów procesów można znaleźć tutaj.

Wierzymy, że należy zacząć od zrozumienia, co poszło dobrze i – co być może ważniejsze – co poszło źle w poprzednich procesach strategicznych. Aby tego dokonać, Suzie Nussel przeprowadziła audyt przeszłych procesów.

Cele

  1. Zidentyfikować jako ruch społeczny spójny kierunek, który prowadzi i inspiruje nas wszystkich na naszej drodze do 2030 roku.
  2. Zbudować zaufanie, dobrą wolę i kierunek w naszym ruchu. Uczestniczyć w odpowiedzialnym, przejrzystym i otwartym procesie opartym na podziale władzy, a nie na hierarchii.
  3. Lepiej zrozumieć ludzi i instytucje tworzące nasz ruch, tych, do których jeszcze nie dotarliśmy, i jak ich potrzeby mogą się zmienić w ciągu najbliższych 15 lat.
  4. Zbudować wspólne zrozumienie, co to znaczy być ruchem, jak inni, spoza naszego ruchu mogą wziąć w nim udział i co zrobić, aby zwiększyć wpływ naszego ruchu. Zjednoczyć się wokół tego jak osiągnąć naszą wizję.
  5. Zbudować relację w celu rozszerzenia i wzbogacenia naszego ruchu i potencjalnych partnerów.

Mapa procesu strategii ruchu Wikimedia

Faza 1 procesu ma trzy główne cykle dyskusyjne. Celem tych cykli jest umożliwienie indywidualnym uczestnikom i zorganizowanym grupom wspierania ruchu w celu omówienia przyszłego kierunku, generowania pomysłów, a następnie osiągnięcia porozumienia. Rezultatem tej pracy będzie wspólny ruch strategiczny, który zostanie opublikowany aby poddać go ocenie przed Wikimanią 2017. Poniżej przedstawiono obraz przedstawiający ten proces.

Obecnie dostosowujemy proces, aby lepiej zintegrować wszystkie ustalenia. Więcej informacji i nowa grafika pojawią się wkrótce.


Sekcje

Przemyślenia
Wymienia rozważania dotyczące przygotowywania procesu opracowywania strategii.
Projektowanie
Wytyczne procesu projektowania strategii.
Harmonogram
Zawiera proponowany harmonogram trwania procesu opracowywania strategii.