Jump to content

Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Quá trình

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Process and the translation is 100% complete.
Thông tin về quy trình sẽ được sử dụng để phát triển chiến lược của phong trào.

Đội ngũ chiến lược cốt lõi đã phát triển quá trình thảo luận trong năm 2017 với sự cộng tác của Ban Chỉ đạo Quy trình Cộng đồng bao gồm những người từ khắp nơi trên thế giới, những người có kinh nghiệm sâu rộng trong việc thu hút cộng đồng. Trên cơ sở hàng tuần, Nhóm nòng cốt đã đăng các mẫu nguyên mẫu lặp đi lặp lại của các quy trình đề xuất, dựa trên đầu vào và phản hồi từ Ban chỉ đạo này và sẵn có cho mọi người chia sẻ suy nghĩ và phản hồi của họ. Bạn có thể tìm thấy tất cả các ghi chú của cuộc họp của ủy ban và lặp lại nhiều lần các nguyên mẫu quá trình tại đây.

Điều quan trọng là bắt đầu với một sự hiểu biết về những điều đúng đắn và - có lẽ quan trọng hơn - những điều sai lầm trong quá trình chiến lược trong quá khứ. Để làm việc đó, Suzie Nussel đã thực hiện kiểm định lại các quá trình chiến lược đã qua.

Đích đến

  1. Xác định vị thế là một phong trào hướng kết hợp gắn kết và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta trên con đường dẫn đến năm 2030.
  2. Xây dựng lòng tin, thiện chí và liên kết trong phong trào của chúng ta. Tham gia vào một quá trình công khai, minh bạch, cởi mở dựa trên quyền lực chung, không phải là hệ thống phân cấp.
  3. Hiểu rõ hơn về con người và các thể chế tạo nên phong trào của chúng ta, những gì chúng ta chưa đạt được, và nhu cầu của họ có thể thay đổi như thế nào trong 15 năm tới.
  4. Xây dựng sự hiểu biết chung về những gì có ý nghĩa để trở thành một phong trào, làm thế nào những người khác bên ngoài chúng ta có thể tham gia, và những gì nó sẽ làm để tăng tác động của phong trào. Đoàn kết xung quanh làm thế nào để phát triển để đạt được tầm nhìn của chúng ta.
  5. Xây dựng các mối quan hệ để mở rộng và làm phong phú thêm phong trào của chúng ta và các đối tác tiềm năng.

Sơ đồ quy trình chiến lược Phong trào Wikimedia

Giai đoạn 1 của quá trình này có ba chu kỳ thảo luận chính. Mục đích của các chu kỳ này là để dành thời gian cho các cá nhân đóng góp và các nhóm có tổ chức hỗ trợ phong trào thảo luận về hướng đi trong tương lai, tạo ra các ý tưởng và đi đến sự nhất trí. Kết quả của công việc này sẽ là định hướng chiến lược được chia sẻ rộng khắp trên toàn phong trào, và sẽ được đưa lên để xem xét trước Wikimania 2017. Dưới đây là một hình ảnh miêu tả quá trình này.

Chúng tôi hiện đang điều chỉnh quy trình để tích hợp tốt hơn tất cả các phát hiện. Sắp có thêm thông tin và đồ họa mới.


Các vùng

Cân nhắc
Phác thảo các cân nhắc trong quá trình xây dựng chiến lược.
Thiết kế
Phác thảo quá trình thiết kế chiến lược.
Dòng thời gian
Bao gồm thời gian đề xuất cho quá trình chiến lược.