Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Podsumowanie 14-28

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Summary 14th to 28th and the translation is 100% complete.

To jest krótkie podsumowanie stron "Źródła" na meta. Użyte skróty opierają się na ogólnie uznanych kodach języków i projektów. Podsumowanie jest uporządkowane alfabetycznie względem tych kodów. Na przykład: Wikipedia w języku arabskim jest zakodowana jako: "Ar:WP". Aby dostarczyć ogólne wyobrażenie aktywności w projektach i na platformach, które są sumowane na stronach "Źródła", w poniższym tekście zaznaczono ile źródłowych stwierdzeń na dany temat pojawiło się i zostało uwzględnione w momencie pisania tego podsumowania. Przykładowo "(3s)" oznacza, że pojawiły się 3 stwierdzenia na stronach "Źródła" do czasu napisania pierwszej wersji tego podsumowania.

Główne zagadnienia (wstępnie):

 • Powinno się mocno skupić na ulepszeniach technicznych, szczególnie większe inwestycje powinny być poczynione w rozwój alternatywnych formatów wiedzy (takich jak audio i mapy), mobilne, wyszukiwanie głosowe, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja i Wikidata (Ar, Bn, De, En, Es, Fr, He, Hi, It, Meta, Pl, Vi, Zh).
 • Kilka społeczności podniosło potrzebę lepszego wsparcia programistycznego w kwestię wielojęzyczności i wsparcia tłumaczenia, potencjalnie aż do stworzenia wielojęzycznych projektów wiki lub zintegrowania istniejących wiki; i skupienia się na jakości zawartości, potencjalnie wymagającego płatnego edytowania (De, Es, He, Hi, It, Ja, Meta, Pl, Pt, Sv, Ru, Zh).
 • Kilka społeczność wskazało na potrzebę stworzenia bardziej przyjaznego i zachęcającego do wejścia środowiska, w tym rozszerzenia metod walki z atakami osobistymi i metod zmniejszania dysproporcji płci (Bn, De, Es, Fr, Meta, Pt, Ru, Vi).
 • Społeczności zwróciły uwagę na potrzebę bardziej ścisłej współpracy z instytucjami edukacyjnymi, potencjalnie aż do otwierania biur Wikimedia przy tych instytucjach (Ar, Bn, Es, He, Hi, It, Vi).
 • Społeczności azjatyckie i anglojęzyczne mają tendencję do zwracania uwagi na rozwój dostępu offline i promocji w rejonach wiejskich tak aby udostępnić Wikipedię w każdej wsi (Bn, En, Hi, Vi).
 • Kilka społeczności ponownie podkreśla dobrze ugruntowane stanowiska wskazujące na potrzebę lepszej współpracy technicznej z WMF (De, Ru) i zaniepokojenie, że ruch traci orientację na edukację poprzez upolitycznienie i centralizm WMF (De, Fr, He, Meta, Pl).


 • dyskusja w kawiarence Arabskiej Wikipedii (3s) ujawniła pogląd, że Program Edukacyjny Wikimedia powinien być priorytetem, w tym otwarcie stałych biur Wikimedia przy instytucjach edukacyjnych (§Ar1) , podczas gdy analogiczna dyskusja na grupie facebookowej (4s) podnosi skoncentrowanie się na poprawie technicznych aspektów projektów Wikimedia (§Ar2.1 (do 4).
 • Dyskusja na Bengalskiej Wikipedii (35s) ujawniła różne punkty widzenia, takie jak skupienie się na decentralizacji ruchu z wzmocnieniem obszarów wiejskich, (§Bn1.2, §Bn1.31) rozwój Wikidata, (§Bn1.6, §Bn1.25) i tworzenie bardziej przyjaznego i otwartego dla nowych środowiska (§Bn1.21). , współpracy z odpowiednimi organizacjami (§Bn1.7), rozwijania narzędzi do sprawdzania poprawności ortografii (§Bn1.5), i tworzenia audiobooków dla Wikiźródeł (§Bn1.8). Pisanie artykułów powinno być łatwiejsze i wspierać zarówno jakość jak i ilość zawartości projektów. Dobry efekt zachęcania nowych edytorów mogłyby dać często powtarzane konkursy globalne z nagrodami za wkład (takimi jak pakiety danych do łączy mobilnych) (§Bn1.20, §Bn1.33). Powinny być promowane projekty siostrzane (§Bn1.26) i wszystkie one powinny być zintegrowane z Wikidata tak aby następowała automatyczna aktualizacja danych §Bn1.25). Członkowie społeczności Bengalskiej w czasie spotkań na żywo (6s) sugerowali promowanie projektów Wikimedia za pomocą autobusów "Wikipedia Library" (§Bn2.1) i kalendarzy (§Bn2.5, §Bn2.4). Powinno się rozwiązać niezrównoważenie płci i luki w zawartości projektów (§Bn2.5, §Bn2.4).
 • Społeczność (głównie) tajwańska Wikipedii chińskiej na facebooku, powiedziała że chciałaby zwiększenia jakości już istniejących artykułów w Wikipedii. Były przewodniczący WMHK odnotował na spotkaniu, że brak zasobów był zawsze problemem dla społeczności. Społeczność chce aby Fundacja wspierała ją bardziej finansowo i technicznie, dzięki czemu będzie się ona mogła rozwijać w lepszy sposób.
 • Wikipedyści na angielskiej Wikipedii (13s) powiedzieli, że powinniśmy się skupić na dostępie offline (§En1), jakości informacji (§En11) i elementach takich jak grafika i mapy (§En4). Powinniśmy pracować razem z zewnętrznymi partnerami i mieć więcej wewnętrznej współpracy takiej jak np. Community Tech Team (§En5). Problemy związane z nieujawnionym płatnym edytowaniem (§En3) i ograniczonym wykorzystaniem Wikidata (§En8) również powinny znaleźć swoje rozwiązanie.
 • Wpisy na francuskiej Wikipedii (66s) odnosiły się do tego, że powinniśmy skupić się na mniejszych wiki (§Fr1), budować globalną społeczność (§Fr2), promować projekty w lokalnych językach (§Fr4), modernizować platformy Wikimedia (§Fr5) (na takie sposoby jak rozszerzona rzeczywistość i wyszukiwanie słowne (§Fr57) i tworzenie bardziej restrykcyjnej polityki zwalczania ataków osobistych (§Fr7)). Powinniśmy skupić się na jakości (§Fr39), tworzeniu wielojęzycznych wiki dla każdego projektu (§Fr11), tworzeniu przyjaznego środowiska dla nowych edytorów (§Fr6) i zachęcania do wymian międzykulturowych (§Fr25). Powinniśmy także pomyśleć o neutralności projektu (§Fr15), umiędzynarodowieniu i dostarczaniu wiedzy w wielu formatach (§Fr13). Powinniśmy zachęcać do korzystania z mediów tradycyjnych i społecznościowych w celu promocji projektów (§Fr41).
 • Dyskusje na niemieckiej Wikipedii (37s) dotyczyły idei demokratycznego wybierania ekspertów do Rady Powierniczej WMF aby poprawiać jakość (§De1.1 do 7). Przyjazne środowisko społeczne (§De1.8) i aktualizowanie wszystkich artykułów (§De1.15) zostało uznane za bardzo ważne; O ile Wikidata może być przydatna (§De1.18) to jednak ktoś musi stale aktualizować dane również w Wikidata (§De1.19). Powinniśmy się skupić na jakości zamiast ilości (§De1.21). Wikipedia powinna być demokracją i wszystkie funkcje nadzorcze powinny być obejmowane z woli społeczności; prawdopodobnie zmniejszając tym WMF z siedzibą poza USA i organizacją zbiórek przez organizacje (§De1.13). Powinniśmy mieć wewnętrzne zarządzanie jakością, restrykcyjne zasady i zalecenia (§De1.30) i przemyśleć wartość źródeł pierwotnych (§De1.25). Spotkanie w Austrii (31s) wsparło przyjazne środowisko (§De2.1), szukanie nowych formatów przekazu wiedzy (wizualizacje) (§De2.26), włączanie bardziej różnorodnych głosów i źródeł wiedzy, i stałe aktualizowanie zawartości projektów (§De2.21).
 • Hebrajscy Wikipedyści (17s) dyskutowali o tym, że powinniśmy skupić się na faktach i pozostawać neutralni politycznie (§He2) oraz docierać do większej widowni (§He1). Powinniśmy przemyśleć design Wikimediów (§He12), zaadaptować nowe technologie (§He6), współpracować ze środowiskiem akademickim i angażować studentów (§He17). Skupiać się na jakości (§He10) i integracji projektów Wikimedia (§He8). Powinniśmy również zastanowić się nad problemem płatnego edytowania (§He13).
 • Hiduska Grupa Wikimedian na Whatsapp (25s) dyskutowała, że powinniśmy zdecentralizować oficjalne organizacje działające w ramach ruchu (§Hi1.2) i skupić się na dotarciu do każdej wsi (§Hi1.6). Urządzenia mobilne powinny być naszym priorytetem (§Hi1.18) a Wikipedia powinna być preinstalowana na wszystkich urządzeniach (§Hi1.18). Powinniśmy angażować studentów i nauczycieli poprzez współpracę z instytucjami edukacyjnymi (§Hi1.7). Powinniśmy skupić się na wzroście zarówno jakościowym (§Hi1.20) jak i ilościowym (§Hi1.14), potencjalnie wyświetlać odpowiednie treści w innych językach na każdej wiki (§Hi1.24). Powinniśmy tworzyć otwarte i przyjazne środowisko (§Hi1.25). Hinduska grupa na hangoucie (12s) również ujawniła opinie, że Wikipedia powinna być łatwiej dostępna z urządzeń mobilnych (§Hi2.3). Powinniśmy współpracować z organizacjami (§Hi2.6) i lokalnymi rządami (§Hi2.6) aby uczynić Wikipedię dostępną w każdej wsi (§Hi2.5). Powinniśmy promować Wikipedię w mediach społecznościowych (§Hi2.7) a także pracować razem z instytucjami edukacyjnymi z pomocą większej liczby płatnych pracowników (§Hi2.10). Powinniśmy tworzyć instrukcje, e-booki i inne materiały w regionalnych językach (§Hi2.8).
 • Włoscy Wikipedyści (14s) dyskutowali o tym, że ujednoliceniu powinny zostać poddane szablony (§It1.11), zasady i podręcznik stylu (§It1.8) co ułatwi komunikację między różnymi językami i projektami (§It1.1). Powinniśmy się skupić na edukowaniu i pozyskiwaniu większej liczby edytorów (§It1.5). Powinniśmy znaleźć różne sposoby na angażowanie dzieci (§It1.14) i studentów poprzez współpracę z organizacjami młodzieżowymi (§It1.13). Edytorzy włoskich wikicytatów (5s) powiedzieli, że zasady ich projektu powinny zostać ulepszone aby ułatwić życie początkującym (§It2.2). Powinna powstać wspólna biblioteka aby poprawić jakość cytatów (§It2.4). Wikicytaty powinny zaistnieć w mediach społecznościowych (§It2.5). Edytorzy Włoskich Wikiźródeł (13s) zasugerowali, że projekty Wikimedia powinny być z sobą lepiej połączone (§It3.1) i Wikiźródła powinny być zintegrowane z innymi projektami (§It3.6). Powinniśmy poprawić techniczne aspekty Wikiźródeł tak aby każdy mógł łatwo dodawać i czytać teksty nawet na urządzeniach mobilnych (§It3.8). Kilku użytkowników podkreśliło konieczność włączenia też innych prac wydanych w formule open-access (§It3.3), podczas gdy inni mówili, że powinniśmy skupić się na dziełach zeskanowanych (§It3.15). Włoskie Wikiversity (6s) zasugerowało, że ruch powinien skupić się bardziej na projektach siostrzanych Wikipedii (§It4.1). Powinniśmy się też skupić na szkołach i dzieciach przez podjęcie współpracy z takimi projektami jak Vikidia (§It4.5).
 • Przepytanie Japońskiego Wikidata (1 użytkownik, 6s) za pomocą Twittera wskazuje, że okazjonalny edytor Wikidata czuje, że misja projektu jest niejasna i jest on skomplikowany do wyjaśnienia (§Ja1.1 (to 6)). Grupa na Slacku (3s) zgodziła się, że Wikipedia ma słabą zawartość w niektórych dziedzinach takich jak informatyka. (§Ja2.2). Interview przeprowadzone na Facebook messengerze (9s) wykazało opinie, że powinniśmy się skoncentrować na kompleksowości i decentralizacji projektów, (§Ja3.1) i wyklarowania kwestii licencyjnych (§Ja3.6). Powinniśmy również skupić się na strukturze danych (§Ja3.4), zwłaszcza na relacjach danych (§Ja3.3), sposobów wprowadzania danych, (§Ja3.8) i sposobach pobierania danych w Wikidata (§Ja3.9). Dyskusja na wiki, zawiera sugestie, że powinniśmy uwalniać więcej zawartości (§Ja4.2) i rekrutować większą liczbę wartościowych edytorów (§Ja4.3).
 • Dyskusja na Meta (21s) podkreśliła jakość treści i potrzebę zakwestionowania fałszywych wiadomości (§Meta4), walkę z płatnym edytowaniem (§Meta18) i nieujawnionych akcjach promocyjnych. (§Meta7) Podczas, gdy jeden z użytkowników postulował rozwój wysiłków WMF na rzecz promocji wolnej wiedzy (§Meta3), inny użytkownik powiedział, że powinniśmy szukać alternatyw dla wolnego oprogramowania rozwijanego przez WMF (§Meta2). Powinniśmy się skupić na poprawianiu współpracy między rozproszonymi społecznościami, oficjalnymi organizacjami afiliowanymi (§Meta20) i potencjalnymi organizacjami partnerskimi (§Meta21). Wiedza powinna być promowana globalnie przez poprawę dostępu offlinie i przez czynienie naszego kontentu bardzie zrozumiałym. Powinniśmy skupić się na poprawie aspektów technicznych projektów Wikimedia (§Meta12) a także możliwość utrzymywania bogatego kontentu takiego jak mapy i narzędzia graficzne (§Meta19).Powinniśmy skupić się na nierównowadze płci i lukach w zawartości projektów (§Meta6) oraz poprawiać wzajemne powiązania naszych projektów za pomocą Wikidata (§Meta14). Powinnyśmy działać na rzecz wolności panoramy w USA (§Meta13) i szanować się wzajemnie mimo naszych różnic (§Meta5).
 • Na polskiej Wikipedii (18s), użytkownicy powiedzieli, że współtworzenie Wikipedii powinno być łatwiejsze (§Pl1.5), a oprogramowanie powinno lepiej wspierać działania wielojęzyczne (§Pl1.1). Niektórzy użytkownicy sugerowali stworzenie zjednoczonej Wikipedii wielojęzycznej, na wzór Wikimedia Commons i Metawiki, z narzędziami do tłumaczenia tych samych artykułów na różne języki (§Pl1.8). Płatni edytorzy powinni zostać zatrudnieni aby stale aktualizować zawartość projektów poprzez przenoszenie danych z profesjonalnych baz danych (§Pl1.7). Dyskutowano również, że WMF/ruch powinien być politycznie neutralny (§Pl1.2), oraz że Rada Powiernicza WMF powinna lepiej reprezentować społeczność Wikimedia (§Pl1.3). WMF powinna być jedynie organizacją wspierającą a nie organizacją zarządzającą ruchem (§Pl1.14). Powinniśmy skupić się na projektach siostrzanych Wikipedii (§Pl1.15) i autonomii edycyjnej Wikipedii w różnych językach (§Pl1.18). Powinno powstać narzędzie do konwersji mp3/mpeg w locie, w trakcie ładowania plików do Commons (§Pl1.17). Polska grupa na Facebooku (3s) podkreśliła potrzebę wsparcia technologicznych ulepszeń (§Pl2.1) i dyskutowała o politycznej nierównowadze (§Pl2.2).
 • Portugalscy Wikipedyści (8s) dyskutowali na temat bardziej przyjaznego środowiska z odpowiednimi mechanizmami zapobiegania atakom osobistym, dysputom i moderowaniem dyskusji. Powinniśmy położyć większy nacisk na wypełnianie braków w lokalnych tematach a tłumaczenia nie powinny mieć priorytetu.
 • Przegląd rosyjskojęzycznych (7s) kawiarenek wskazuje na ważność wielojęzyczności (§Ru1.3) i geograficznej dywersyfikacji użytkowników (§Ru1.1), łatwiejszemu uczestnictwu online i potrzebie większego zaangażowania WMF w ulepszenia techniczne (§Ru1.5). Ru.WP RfC (6s) podniosło znaczenie oddolnego modelu rozwoju (§Ru2.3), problemów z nowymi użytkownikami próbującymi włączyć się do społeczności (§Ru2.4) i potrzeby większej wielojęzyczności (§Ru2.6).
 • W hiszpańskiej Wikipedii (11s), na jej stronie dotyczącej strategii, został podniesiony pomysł stworzenia uniwersalnych w całym ruchu kryteriów encyklopedyczności (§Es1.1), razem z potrzebą lepszego wsparcia dla tłumaczeń i wsparcia językowego (§Es1.6), dostępności zawartości (§Es1.4), zachowania niezależności ruchu (§Es1.6) i użycia Wikipedii jako narzędzia edukacji (§Es1.7). Powinniśmy się skupić na początkujących (§Es1.8), retencji użytkowników (§Es1.10), modernizacji interfejsu Wikipedii (§Es1.9) i analizy jej obecnej struktury (§Es1.11). Hiszpańska grupa na Telegramie (1s) wspiera pomysł sprawdzania zawartości merytorycznej przez zewnętrznych ekspertów.(§Es2.1)
 • Kawiarenka w szwedzkiej Wikipedii (6s) porównała szwedzką Wikipedię z lokalną encyklopedią narodową (§Sv6), stwierdzając potrzebę poprawy wiarygodności (§Sv3) i współpracy między różnymi wiki (§Sv5).
 • W czasie dyskusji na wietnamskiej Wikipedii (24s) główny nacisk był położony na jakość zawartości (§Vi2) i problemach technicznych takich jak narzędzia do zwalczania ataków osobistych (§Vi5) i reklamowania (§Vi6) oraz szans takich jak działania na rzecz promowania edukacyjnych zastosowań (§Vi9). Powinniśmy skupić się na warsztatach dla początkujących (§Vi8), dostępie offline (§Vi6), aktualizowanie informacji (§Vi9) i docenianiu edytorów (§Vi7).