Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Tor D/Proces

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Track D/Process and the translation is 100% complete.

Cele badań i działania

Mamy pięć głównych celów Toru D:

Zrozumieć i zarysować

Zrozumieć i zarysować kluczowe trendy globalne, które będą miały wpływ na przyszłość ruchu Wikimedia w zakresie formowania kierunków strategii.

 • Potencjalne obszary badawcze:
  • Zmiany przyzwyczajeń konsumenckich: Gdzie i jak ludzie dzisiaj zdobywają informacje i wiadomości i jakie są przewidywania co do zmian w tym zakresie?
  • Przyszłość czytelnictwa: Jakie zmiany przewidują eksperci w zakresie korzystania ze słowa pisanego?
  • Powstające platformy społecznościowe: Jak na konsumpcję informacji wpłynie rozwój wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, sztuczna inteligencja i aktywowane głosem urządzenia osobiste?
  • Otwarty internet i polityka komunikacyjna: Czy zamknięte, komercyjne platformy będą stanowiły zagrożenie dla otwartego internetu i mogą zagrozić misji Wikimedia Foundation polegającej na zapewnieniu wszystkim dostępu do wolnej informacji?
  • Cenzura: Jak rządy, korporacje i negatywnie zmotywowane jednostki mogą tłumić lub zniekształcać informację on-line?
  • Dezinformacja i propaganda "fałszywych wiadomości": Jak sterowane wysiłki mające na celu kształtowanie własnej "prawdy" mogą wpłynąć na społeczne zaufanie do informacji gromadzonej przez społeczności?
  • Kwestia źródeł i jak one się zmieniają: Gdzie ludzie szukają obecnie informacje o wysokiej jakości i jakie są przewidywania zmian w tym zakresie?
  • Dostęp do wiedzy: W jaki sposób czynniki takie jak dostępność finansowa, dostęp do internetu, umiejętności i edukacja, wpłyną na przyszły dostęp do wiedzy?
 • Przejrzenie i porównanie publicznie dostępnych danych demograficznych, aby zrozumieć obecne i przyszłe tendencje demograficzne i jak będą one wpływać na globalną potrzebę dostępu do wiedzy.
 • Badania będą udostępniane stopniowo wraz z poszerzaniem się procesu ustalania strategii oraz w raporcie końcowym.

Uwaga: ustaliliśmy z Torem C, że badania miejscowe powinny mieć zakres globalny (obejmujących zarówno trendy w regionach o wyższej i niższej zauważalności), aby odzwierciedlić światowe trendy, które będą miały wpływ na nasz ruch.

Wykorzystanie istniejącej świadomości, percepcji i badania dotyczące wykorzystania

"Zmierzyć aktualną świadomość, percepcję, i użycie projektów Wikimedia w obrębie kluczowych regionów wysokiego zasięgu aby ustalić kroki milowe i zrozumieć braki i możliwości wsparcia naszej misji".

 • Cel: dalsza analiza i wykorzystanie danych z badań zgromadzonych w ankietach telefonicznych w Meksyku, Nigerii, Indiach, Egipcie i Brazylii. Planujemy ustanowić globalne porównania z planowanymi badaniami Toru C.
  • Kierunki pytań w badaniach telefonicznych:
   • Korzystanie z Internetu
    • Czy ludzie korzystają z Internetu?
     • W jaki sposób? Czy płacą za łącza domowe, czy w sieciach komórkowych? Jeśli nie, to czy głównie korzystają z łączy przyjaciół lub rodziny?
    • Jeśli tak, to w jakim celu korzystają najbardziej?
    • Jeśli nie, to dlaczego nie?
    • Jak często ludzie znajdują treść w języku, w którym chcą?
    • Jak koszt danych wpływa na ich korzystanie z Internetu?
   • Świadomość Wikipedii
    • Czy kiedykolwiek słyszeli o Wikipedii? Czy wiedzą, co to jest?
    • Jak się po raz pierwszy dowiedzieli o niej?
    • Jakie inne strony internetowe używają do wyszukiwania czegoś / nauczenia się o czymś?
    • Jaka jest ich świadomość dotycząca Google, Facebooka i Whatsapp? (pytanie używane jako odniesienie do świadomości Wikipedii)
   • Postawy wobec Wikipedii
    • Jak ją postrzegają?
    • Jakie są zainteresowani korzystaniem z Wikipedii?
     • Jakie wartości kojarzą się im z Wikipedią?
    • Jakie wartości są dla nich najważniejsze?
   • Korzystanie z Wikipedii
    • Czy ludzie wiedzą, że każdy może edytować Wikipedię?
    • Czy próbowali edytować? Jakie były z tego ich wrażenia?
    • Co ludzie lubią / nie lubią w Wikipedii, jaki jej cech, elementów designu, treści?
    • Jak ludzie znajdują / trafiają do Wikipedii?
     • W jakim celu najbardziej korzystają z Wikipedii?
    • Jak często ludzie korzystają z Wikipedii?
    • Jakie są bariery w używaniu jej częściej?
    • Dlaczego ludzie używają Wikipedii (przypadki użycia, użyteczności)?
   • Używanie smartfona / PC-tów

Czy ludzie mają smartfona?

    • Czy ludzie używają smartfona do internetu?
    • Czy ludzie używają w telefonach dostępu komórkowego, czy przez Wifi lub obu sposobów?
    • Czy korzystają z App Store i pobierają aplikacje?
    • Jak szybkie jest ich połaczenie z interenem w telefonie?
    • Czy ludzie mają komputer?
    • Czy mają połączenie domowe internetu? Jaki rodzaj?
   • Demografia
    • Zakres wieku
    • Płeć
    • Mieszka w mieście / na wsi (samodzielna klasyfikacja)
    • Obszar ogólny kraju (5-10 regionów)
    • Dochody / inne dane demograficzne

Zrozumieć obecnych i potencjalnych czytelników w regionach o niższej rozpoznawalności

Zrozumieć, jak nasi obecni i potencjalni czytelnicy w regionach o niższym poziomie zauważalności poszukują informacji i wiedzy, na jakie bariery napotykają i czy znają / korzystają z Wikipedii.

 • Cel: przeprowadzenie badań generacyjnych/etnograficznych z potencjalnymi i istniejącymi czytelnikami w Indonezji, Egipcie i Brazylii. W oparciu o to, czego dowiedzieliśmy się w badaniach dotyczących nowych czytników w Meksyku, Nigerii i Indiach.
 • Proces badawczy: chcemy wynająć lokalnych badaczy w 3 krajach - Indonezji, Egipcie i Brazylii poprzez publicznie dostępne ogłoszenie ofertowe. O osiągniętych wynikach poinformujemy tutaj.
 • Aktualne obszary badawcze (większość z tych tematów była wykorzystywana w projektach badawczych Nigerii i Indii i są one włączane w ten wysiłek badawczy w celu zapewnienia ciągłości badań):
   • Ogólne informacje o poszukiwaniu i uczeniu się;
   • korzystanie z Internetu, przez strony i mobilne;
   • Zachowania informacyjne on-line;
   • Świadomość Wikipedii;
   • Korzystanie z Wikipedii.
 • Dzielić się raportami z poszczególnych krajów z innymi torami na wiki.

Zaangażować ekspertów

Zaangażować ekspertów abyśmy nauczyli się i dokonali syntezy najlepszych praktyk i trendów w ruchach, technologii i wiedzy. Nauczyć się jak projekty Wikimedia mogą pozostać istotne i wpływowe.

 • * Skonsultować i zebrać szeroką gamę interesariuszy, w tym ekspertów przedmiotowych, osób wpływowych, obecnych i potencjalnych fundatorów.
 • Zbuduj i wzmacnia ekosystem sojuszników i potencjalnych partnerów.

Konsultowanie i zwoływanie do programu obejmuje dwie główne części:

 • Konsultacje: przeprowadzanie indywidualnych wywiadów z kluczowymi osobami wpływowymi i ekspertami w dziedzinach mediów, filantropii, kultury, przyszłości cyfrowej, edukacji, technologii, polityki i budowania ruchu.
  • Prowadzenie rozmów z ekspertami na temat kluczowych zagadnień.
  • Przekazywanie odpowiedzi, syntezowanie i dzielenie się z innymi procesami strategicznymi.
  • Współpracowanie z lokalnymi ekspertami i organizacjami stowarzyszonymi, gdzie to możliwe.
  • Skonsultowanie się z pracownikami i członkami społeczności, aby zbudować listę ekspertów.

Zgromadzanie: Zebrać razem najważniejszych ekspertów i osoby wpływowe z całego świata, koncentrując się głównie na Meksyku, Nigerii, Indiach, Egipcie, Brazylii i Indonezji, aby zorganizować strukturę dyskusji na temat przyszłości wolnej wiedzy i Wikipedii.

  • Organizować wydarzenia w regionach niższej zauważalności (kraje docelowe: Meksyk, Nigeria i Indie), warsztaty, w których zainteresowane strony i eksperci mogą prowadzić usystematyzowane rozmowy.
  • Współpraca z lokalnymi organizacjami afiliowanymi i członkami społeczności, o ile to możliwe, aby gościć wydarzenia i zapraszać lokalnych ekspertów.
  • Używanie najlepszych praktyk moderowania dyskusji.

Nadal rozwijane są przewodniki do prowadzenie rozmów i listy ekspertów. Pracujemy nad tym, w jaki sposób członkowie społeczności mogli by nam zasugerować ekspertów, o których nam jeszcze nie przyszło do głowy. Metody uczestnictwa zostaną opublikowane tutaj, gdy będą gotowe.

Zbieranie i rozpropagowywanie rezultatów

 • Opracowanie regularnych streszczeń badań opartych na analizie dostępnych informacji oraz badań ankietowych aby się nimi dzielić na wiki i materiałach dla moderatorów prowadzących różnorodne dyskusje w ramach ruchu.
 • Regularne dzielenie się na wiki streszczonymi spostrzeżeniami ze spotkań i wywiadów w cztery oczy
 • Prezentowanie zbiorczych wyników badań podczas Wikimanii 2017 i zebranie wniosków od członków społeczności i pracowników; publikowanie raportów końcowych we wrześniu 2017
 • Moderowanie wzajemnej wymiany informacji z innymi torami