Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Nhánh D/Quá trình

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Track D/Process and the translation is 100% complete.

Mục tiêu và hoạt động nghiên cứu

Chúng ta có năm mục tiêu chính với nhánh D:

Hiểu biết và phác thảo

Hiểu biết và phác thảo các xu hướng toàn cầu quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của phong trào Wikimedia để thông báo hướng chiến lược và các cuộc đối thoại về phong trào

 • Các lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng:
  • Thay đổi thói quen tiêu dùng của phương tiện truyền thông: Mọi người và mọi người nhận được thông tin và tin tức ở đâu và như thế nào và điều này dự đoán sẽ thay đổi như thế nào?
  • Tương lai của việc đọc: Điều gì biến đổi được các chuyên gia dự trong mối quan hệ của người dùng với từ viết?
  • Phương tiện truyền thông đang nổi lên: Liệu những đổi mới hiện tại và sắp tới như ảo thực và thực tế gia tăng, AI và các trợ lý kỹ thuật số đã kích hoạt bằng giọng nói thay đổi cách mọi người sản xuất và tiêu thụ thông tin?
  • Chính sách mở Internet và truyền thông: Liệu các mối đe doạ đối với Internet mở và sự gia tăng của các nền tảng độc quyền đe doạ sứ mệnh của Wikimedia Foundation để cung cấp quyền truy cập thông tin cho tất cả mọi người?
  • Kiểm duyệt: Các chính phủ, tập đoàn, và cá nhân có động cơ thúc giục hoặc bóp méo thông tin trực tuyến như thế nào?
  • Thông tin sai lạc, tuyên truyền và "tin giả mạo": Những nỗ lực hướng dẫn để định hình sự thật ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng như thế nào trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay?
  • Lĩnh vực tham khảo và cách nó đang tiến triển: Mọi người sẽ đến đâu để tìm thông tin chất lượng cao, và dự đoán về sự thay đổi này như thế nào?
  • Truy cập vào kiến ​​thức: Việc tiếp cận với kiến ​​thức và các yếu tố như khả năng chi trả, truy cập internet, biết chữ và giáo dục sẽ ảnh hưởng đến tiếp cận kiến ​​thức như thế nào?
  • So sánh dữ liệu nhân khẩu học sẵn có công khai để hiểu xu hướng dân số hiện tại và tương lai và chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu kiến ​​thức toàn cầu
  • Nghiên cứu sẽ được chia sẻ lặp đi lặp lại với quá trình chiến lược rộng hơn và trong báo cáo cuối cùng (xem "thu thập và phổ biến thông tin chi tiết để thông báo cho các cuộc thảo luận chiến lược rộng hơn" dưới đây)

Lưu ý: chúng tôi xác định với nhánh C rằng nghiên cứu này nên có phạm vi toàn cầu (bao gồm các xu hướng ở cả các vùng nhận thức cao hơn và thấp hơn) để phản ánh các xu hướng toàn cầu sẽ tác động đến phong trào của chúng ta.

Đưa ra nhận thức, đánh giá và nghiên cứu sử dụng hiện tại

Đẩy mạnh nhận thức, đánh giá và cách sử dụng Wikipedia trong các vùng nhận thức thấp hơn để hiểu những khoảng trống và cơ hội để hỗ trợ sứ mệnh của chúng ta

 • Mục tiêu: phân tích sâu hơn và sử dụng dữ liệu nghiên cứu thu thập được thông qua các khảo sát bằng điện thoại tại Mexico, Nigeria, Ấn Độ, Ai Cập và Braxin. Chúng tôi dự định thiết lập so sánh toàn cầu với các nghiên cứu quy hoạch của Track C.
  • Các câu hỏi điều tra điện thoại:
   • Sử dụng Internet
    • Mọi người có sử dụng Internet không?
     • Bằng cách nào? Họ có trả tiền cho một kết nối cố định hoặc di động? Nếu không, liệu họ chủ yếu sử dụng kết nối từ một người bạn hoặc từ gia đình?
    • Nếu họ có sử dụng internet, họ sử dụng internet để làm việc gì nhiều nhất?
    • Nếu họ không sử dụng internet, tại sao không?
    • Mức độ thường xuyên của việc người ta thường tìm thấy nội dung bằng ngôn ngữ mà họ muốn?
    • Chi phí dữ liệu ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng internet?
   • Nhận thức về Wikipedia
    • Có bao giờ mọi người nghe Wikipedia? Họ có biết nó là gì không?
    • Lần đầu tiên họ tìm hiểu về nó như thế nào?
    • Có những trang web khác mà mọi người sử dụng để tìm kiếm một cái gì đó / tìm hiểu về một chủ đề?
    • Nhận thức của họ về Google, Facebook và Whatsapp là gì? (Được sử dụng để tham khảo đến nhận thức Wikipedia)
   • Thái độ đối với Wikipedia
    • Họ nhận thức về nó như thế nào?
    • Họ quan tâm đến việc sử dụng Wikipedia như thế nào?
    • Những giá trị nào của Wikipedia họ cho là tiêu biểu?
    • Những giá trị nào là quan trọng nhất đối với họ?

Sử dụng Wikipedia

    • Mọi người có biết ai có thể chỉnh sửa Wikipedia không?
    • Có người nào đã cố gắng chỉnh sửa? Kinh nghiệm chỉnh sửa đó thế nào?
    • Những gì mọi người thích/không thích về thiết kế, tính năng, nội dung của Wikipedia?
    • Làm thế nào để mọi người tìm thấy/đi đến Wikipedia?
    • Mọi người sử dụng Wikipedia nhiều nhất cho việc gì?
    • Mọi người sử dụng Wikipedia thường xuyên như thế nào?
    • Các rào cản để sử dụng Wikipedia thường xuyên hơn là gì?
    • Tại sao mọi người sử dụng Wikipedia (trường hợp sử dụng, tiện ích)?
   • Sử dụng điện thoại thông minh / máy để bàn
    • Mọi người có điện thoại thông minh không?
    • Mọi người có sử dụng điện thoại thông minh cho internet không?
    • Mọi người có sử dụng Wifi, Cellular hoặc cả hai bằng điện thoại của họ không?
    • Mọi người có sử dụng Appstore và tải ứng dụng không?
    • Kết nối điện thoại thông minh nhanh đến mức nào?
    • Mọi người có máy tính không?
    • Họ có kết nối internet tại nhà không? Loại nào?
   • Nhân khẩu học
    • Độ tuổi
    • Giới tính
    • Đô thị / Nông thôn (tự phân loại)
    • Khu vực chung của đất nước (5-10 vùng)
    • Thu nhập / nhân khẩu học khác

Hiểu người đọc hiện tại và tiềm năng trong các vùng nhận thức thấp hơn

Hiểu độc giả hiện tại và tiềm năng trong các vùng nhận thức thấp hơn đang tìm kiếm thông tin và kiến thức như thế nào, những rào cản nào họ phải đối mặt và liệu họ có biết / sử dụng Wikipedia.

 • Mục tiêu: tiến hành nghiên cứu phát triển / nghiên cứu dân tộc học với người đọc tiềm năng và hiện tại ở Indonesia, Ai Cập và Brazil. Điều này dựa trên những gì chúng tôi đã học được từ Nghiên cứu thiết kế người đọc mới ở Mexico, Nigeria và Ấn Độ.
 • Quá trình nghiên cứu: chúng tôi đang tìm kiếm thuê các nhà nghiên cứu địa phương tại 3 quốc gia - Indonesia, Ai Cập và Brazil thông qua Yêu cầu đề xuất công khai. Kết quả sắp tới của quá trình này sẽ được chia sẻ thêm ở đây.

Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại (hầu hết các chủ đề này được sử dụng trong các dự án nghiên cứu của Nigeria và Ấn Độ và đang được kết hợp trong nỗ lực nghiên cứu này để phản ánh kiến trúc nghiên cứu chung):

   • Tìm kiếm và học hỏi thông tin tổng quát;
   • Sử dụng Internet, web và di động;
   • Hành vi thông tin trực tuyến;
   • Nhận thức về Wikipedia;
   • Sử dụng Wikipedia.
 • Chia sẻ báo cáo quốc gia với những phát hiện sẵn có trên wiki và các nhánh khác

Liên kết chuyên gia

Liên kết với các chuyên gia khi chúng ta tìm hiểu và tổng hợp các thực tiễn và xu hướng tốt nhất trong các phong trào, công nghệ và kiến thức. Tìm hiểu cách Wikimedia có thể giữ được độ liên quan và hiệu quả.

 • Tham vấn và triệu tập với nhiều bên liên quan, bao gồm các chuyên gia cụ thể, những người có ảnh hưởng, các nhà tài trợ hiện tại và tiềm năng.
 • Xây dựng và củng cố hệ sinh thái của các đồng minh và các đối tác tiềm năng.

Chương trình tư vấn và triệu tập bao gồm hai phần chính: Tư vấn: tiến hành phỏng vấn từng người có ảnh hưởng và chuyên gia trong các lĩnh vực truyền thông, từ thiện, văn hoá, tương lai số, giáo dục, công nghệ, chính sách và xây dựng phong trào.

  • Thực hiện phỏng vấn theo khuôn mẫu với các chuyên gia về các chủ đề chính.
  • Trả lời phản hồi, tổng hợp, và chia sẻ lại vào quá trình chiến lược.
  • Hợp tác với các chuyên gia địa phương và các chi nhánh khi có thể.
  • Tham vấn với nhân viên và các thành viên trong cộng đồng để xây dựng danh sách chuyên gia.
 • Liên kết: Đưa các nhà lãnh đạo phong trào và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, tập trung chủ yếu vào Mexico, Nigeria, Ấn Độ, Ai Cập, Braxin và Inđônêxia để thảo luận về tương lai của kiến thức tự do và Wikipedia.
  • Tổ chức các sự kiện ở các vùng nhận thức thấp (các quốc gia mục tiêu: Mexico, Nigeria và Ấn Độ) bằng cách tổ chức hội thảo, nơi các bên liên quan và các chuyên gia có liên quan có thể có các cuộc đối thoại có cấu trúc.
  • Hợp tác với các chi nhánh địa phương và các thành viên cộng đồng khi có thể tổ chức các sự kiện và mời các chuyên gia địa phương.
  • Sử dụng những phương pháp hay nhất để tạo thuận lợi và thảo luận.
  • Xử lý sự hiểu biết và đầu vào thu được vào quá trình lặp đi lặp lại tạo ra chiến lược.

Hướng dẫn thảo luận và danh sách chuyên gia vẫn đang được phát triển. Chúng ta đang cố gắng để các thành viên cộng đồng đề xuất các chuyên gia mà chúng ta có thể không nghĩ đến. Các phương pháp tham gia sẽ được đăng ở đây khi đã sẵn sàng.

Thu thập và phổ biến những hiểu biết

Thu thập và phổ biến những hiểu biết để thông báo cho các cuộc thảo luận chiến lược rộng lớn hơn

 • Tạo cácc tóm tắt nghiên cứu thường xuyên dựa trên nghiên cứu trên bàn. Những tóm tắt này sẽ được chia sẻ trên wiki và các tài liệu hướng dẫn chiến lược để thông báo cho các cuộc thảo luận về vận động rộng rãi hơn.
 • Chia sẻ những hiểu biết tổng hợp từ các cuộc triệu tập và các cuộc phỏng vấn 1x1 thường xuyên trên wiki.
 • Trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp trong Wikimania 2017 và thu thập ý kiến đóng góp từ các thành viên và nhân viên cộng đồng; Xuất bản báo cáo cuối cùng vào tháng 9 năm 2017
 • Tạo điều kiện chia sẻ thông tin lẫn nhau với các nhánh khác