Warunki użytkowania/Creative Commons 4.0

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Terms of use/Creative Commons 4.0 and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Ta dyskusja została zamknięta. Dziękujemy za twój wkład!

Ta dyskusja rozpoczęła się 5 października 2016 i trwała do 8 listopada 2016.

Zespół prawny może odpowiedzieć na pozostałe pytania w ciągu następnych tygodni.

(Help with translations!)

We are considering upgrading the default copyright license for Wikimedia to Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. This proposed amendment will be available for discussion for at least thirty days (until November 8, 2016).

Learn more and share your comments.

Creative Commons 4.0 upgrade

Wikimedia Foundation zaprasza do przedstawiania uwag i opinii na temat uaktualnienia domyślnej licencji tekstów w projektach Wikimedia do Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Wikipedia i inne projekty Wikimedia są dostępne na licencji Creative Commons od czerwca 2009 roku, kiedy społeczność Wikimedia wyraziła silne poparcie by używać wersji 3.0 tej licencji. Od tego czasu, licencja Creative Commons umożliwia ludziom łatwe tworzenie, udostępnianie i współpracę w projektach Wikimedia.

Nowa wersja 4.0 zachowuje te same zasady ogólne, z uaktualnionym kodeksem prawnym, zawiera dwie nowe istotne zmiany:

 • Lepsze zrozumienie - wersja 4.0 jest łatwiejsza do zrozumienia i uporządkowana, łącznie ze zdroworozsądkowym wyjaśnieniem warunków licencji.
 • Bardziej międzynarodowa - licencja w wersji 4.0 ma teraz oficjalne tłumaczenia poza językiem angielskim, co poprawia międzynarodową dostępność.

Aby uaktualnić program do Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, będziemy musieli zmienić Warunki użytkowania Fundacji Wikimedia, zgodnie z tą propozycją. Po zmianie warunków użytkowania wszystkie nowo utworzone lub edytowane artykuły będą dostępne do użytku zgodnie z warunkami licencji 4.0. Przygotowaliśmy notatkę prawną wyjaśniającą więcej szczegółów prawnych i proces aktualizacji tutaj.

Musimy jeszcze zdecydować, co zrobić, żeby zaktualizować licencję; proszę o pomoc tutaj!

Podobnie jak nasze zaangażowanie w Sekcji 16 Warunków Korzystania, otrzymujemy komentarze społeczności przez 30 dni na temat tej proponowanej poprawki przed omówieniem ostatecznej wersji z Radą Nadzorczą. Tłumaczenia zmienionych warunków użytkowania są teraz dostępne w języku polskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, arabskim i kilku innych językach. Cieszymy się, że pomożemy przetłumaczyć je na dodatkowe języki, jeśli będzie to możliwe.

Jak mogę pomóc?

 1. Przekaż opinię na temat proponowanej zmiany Warunków Korzystania.
 2. Przetłumacz nowelizację i inne dokumenty na inne języki, jeśli jesteś w stanie.
 3. Gdy zmiana zostanie ostatecznie wprowadzona, dołącz do akcji porządkowej CC 4.0 aby uaktualnić wszystkie dokumenty i strony Wikimedia.

Proponowane nowe Warunki korzystania Wikimedia, Sekcja 7

Bardziej szczegółowy podział tych zmian jest dostępny tutaj w diff z ukazaniem dokładnych zmian.

7. Licencjonowanie Treści

Aby rozwijać wspólną wiedzę i wolną kulturę, wszyscy użytkownicy, którzy wnoszą swój wkład w projekty, muszą przyznać szerokie uprawnienia ogółowi społeczeństwa, aby mogli swobodnie rozpowszechniać i ponownie wykorzystywać ten wkład, o ile takie wykorzystanie jest odpowiednio przypisane i taka sama wolność ponownego wykorzystania i ponownego rozpowszechniania jest przyznawana wszystkim pracom pochodnym. Zgodnie z naszym celem, jakim jest dostarczanie wolnych i bezpłatnych informacji do jak najszerszego grona odbiorców, wymagamy, aby w razie potrzeby wszystkie przesłane treści były licencjonowane, aby mogły być swobodnie używane przez każdego, kto ma do nich dostęp.

Zgadzasz się na następujące wymagania licencyjne:

 1. Tekst, do którego masz prawa autorskie: Przesyłając tekst, do którego masz prawa autorskie, zgadzasz się na jego licencjonowanie w ramach:
  1. Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja ("CC BY-SA 4.0"), i
  2. GNU Free Documentation License (GNU Licencja Wolnej Dokumentacji przyp. tłum.) ("GFDL") (bez wersji, bez niezmiennych sekcji, tekstów z okładki przedniej lub tekstów z okładki tylnej).
  (Użytkownicy mogą przestrzegać jednej lub obu licencji.) Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której edycja lub funkcja Projektu wymaga innej licencji. W takim przypadku użytkownik wyraża zgodę na licencjonowanie dowolnego tekstu, którego dotyczy niniejsza licencja. Weź pod uwagę, że te licencje zezwalają na komercyjne użytkowanie umieszczonych przez ciebie treści, o ile to wykorzystanie jest zgodne z warunkami licencji. W przypadku posiadania praw do bazy danych Sui Generis objętych przez CC BY-SA 4.0, rezygnujesz z tych praw. Na przykład oznacza to, że fakty, które wnosisz do projektów, mogą zostać ponownie wykorzystane bez uznania autorstwa.
 2. Uznanie autorstwa: Uznanie autorstwa jest istotną częścią licencji. Uważamy, że jest to oddanie autorom/kom takim jak Ty należnych im honorów. Gdy umieszczasz tekst, godzisz się na podanie autorstwa w jednej z wymienionych form:
  1. Poprzez hiperłącze (tam, gdzie to możliwe) lub adres URL do artykułu, w którym masz swój wkład (ponieważ każdy artykuł ma historię strony wyszczególniającą wszystkich autorów i redaktorów);
  2. Poprzez hiperłącze (tam, gdzie to możliwe) lub adres URL do alternatywnej, ogólnodostępnej, stabilnej kopii zgodnej z licencją, która uwzględnia autorów w sposób zbliżony do stron projektu; lub
  3. Na liście autorów (miej na uwadze, że może być filtrowana w celu wykluczenia bardzo małego lub nieistotnego wkładu).
 3. Importowanie tekstu: Możesz zaimportować tekst, który znalazłeś/aś gdzie indziej lub że jesteś współautorem/ką innych, ale w takim przypadku gwarantujesz, że tekst jest dostępny na warunkach zgodnych z CC BY-SA w wersji 3.0 (lub, jak wyjaśniono powyżej, innej licencji, gdy wyjątkowo jest wymagana dla wersji lub fragmentu projektu). Listę zgodnych licencji można znaleźć w Creative Commons. Nie możesz zaimportować treści dostępnych wyłącznie w GFDL. Importując tekst na licencji CC BY-SA wymagający uznania autorstwa, zobowiązujesz się do właściwego podania danych autorów. Jeśli informacja o twórcach jest ogólnie dostępna w historii strony (np. przy kopiowaniu wewnętrznym w Wikimedia), podczas importowania tekstu wystarczy podać autorstwo w nocie edytorskiej, która jest zapisywana w historii strony przy importowaniu tekstu. Wymogi uznawania autorstwa są czasem zbyt niestosowne w określonych okolicznościach (niezależnie od licencji) i mogą zaistnieć przypadki, w których społeczność Wikimedia zadecyduje, że importowany tekst nie może być z tego powodu użyty.
 4. Media nie będące tekstem: Media nie będące tekstem w projektach są dostępne na wielu różnych licencjach, które wspierają ogólny cel, jakim jest umożliwienie nieograniczonego ponownego użycia i ponownego rozpowszechniania. Jeśli wnosisz wkłady nie będące tekstem, wyrażasz zgodę na spełnienie wymagań dotyczących takich licencji, jak opisano w naszej Polityce Licencjonowania, a także zgodnie z wymaganiami konkretnej edycji którą wnosisz. Zobacz także Polityka licencjonowania Wikimedia Commons, aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu do tego projektu mediów nie będących tekstem.

 5. Zakaz cofnięcia licencji: Z wyjątkiem sytuacji określonych w twojej licencji, oświadczasz, że nie cofniesz samemu licencji ani nie będziesz dążyć do unieważnienia jakiejkolwiek licencji, przyznanej zgodnie z warunkami korzystania, na zawartość tekstową lub nietekstowe zasoby umieszczane w projektach Wikimedia lub ich fragmentach, nawet gdy zakończysz korzystanie z naszych usług.
 6. Treść w domenie publicznej: Treści będące w domenie publicznej są mile widziane! Ważne jest jednak potwierdzenie, iż zawartość jest uznawana za należącą do domeny publicznej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, jak również przepisami prawa innych krajów, zgodnie z wymaganiami określonej wersji projektu. Podając, że treści znajdują się w domenie publicznej potwierdzasz, że dany materiał faktycznie znajduje się w domenie publicznej i zgadzasz się go odpowiednio oznakować.
 7. Ponowne użycie: Mile widziane jest ponowne użycie udostępnianych przez nas treści, chociaż istnieją wyjątki w postaci treści objętych „fair use” lub podobnymi wyłączeniami w prawie autorskim. Wszelkie ponowne użycie musi odbywać się zgodnie z licencją/ami. Gdy przetwarzasz lub dokonujesz redystrybucji tekstu opracowanego przez społeczność Wikimedia, zgadzasz się podać informacje na temat autorstwa w dowolnej z wymienionych form:
  1. Poprzez hiperłącze (tam, gdzie to możliwe) lub adres URL do przetwarzanej strony lub stron (ponieważ każda strona ma historię strony wyszczególniającą wszystkich autorów i redaktorów);
  2. Poprzez hiperłącze (tam, gdzie to możliwe) lub adres URL do alternatywnej, ogólnodostępnej, stabilnej kopii zgodnej z licencją, która uwzględnia autorów w sposób zbliżony do stron projektu; lub
  3. Na liście autorów (miej na uwadze, że może być filtrowana w celu wykluczenia bardzo małego lub nieistotnego wkładu).

  Jeśli zawartość tekstowa została zaimportowana z innego źródła, istnieje możliwość, że jest objęta licencją zgodną z licencją CC BY-SA, ale nie GFDL (jak opisano w części „Importowanie tekstu” powyżej). W takim przypadku wyrażasz zgodę na stosowanie się do warunków licencji CC BY-SA i nie masz możliwości ponownego udzielenia licencji na zasadach GFDL. Aby określić licencję mającą zastosowanie do treści, które chcesz przetwarzać lub redystrybuować, sprawdź stopkę strony, historię strony oraz stronę dyskusyjną.

  Miej świadomość, że tekst pochodzący z zewnętrznego źródła i importowany do projektu może być objęty licencją określającą dodatkowe wymogi w zakresie uznania autorstwa. Użytkownicy wyrażają zgodę na czytelne podanie dodatkowych wymogów dotyczących uznania autorstwa. W zależności od projektu takie wymogi mogą obejmować bannery lub inne formy zwracające uwagę na fakt, że część lub całość treści została pierwotnie opublikowana w innym miejscu. Gdy istnieją takie wizualne oznaczenia, przetwarzający zobowiązani są do ich zachowania.

  W przypadku innych mediów niż tekst wyrażasz zgodę na stosowanie się do wszelkich licencji, zgodnie z którymi udostępniono dany materiał (które można znaleźć, klikając na niego i przechodząc do sekcji dotyczącej licencjonowania umieszczonej na stronie opisowej lub przeglądając stronę źródłową danego materiału). Przetwarzając udostępniane przez nas treści, wyrażasz zgodę na stosowanie się do właściwych wymogów uznawania autorstwa, wynikających z bazowej/bazowych licencji.
 8. Zmiany lub uzupełnienia przetwarzanego materiału: Wprowadzając zmiany lub uzupełnienia tekstu uzyskanego ze strony projektu, wyrażasz zgodę na udzielenie licencji na zmodyfikowaną lub uzupełnioną treść zgodnie z licencją CC BY-SA w wersji 4.0 lub późniejszej (lub, jak wyjaśniono wyżej, zgodnie z inną licencją, którą w ramach wyjątku objęta jest określona wersja lub określony fragment projektu). Wprowadzając zmiany lub uzupełnienia nietekstowych środków przekazu uzyskanych ze strony projektu, wyrażasz zgodę na udzielenie licencji na zmodyfikowaną lub uzupełnioną treść zgodnie z licencją, na podstawie której udostępniono materiał. Zarówno w przypadku zawartości tekstowej, jak i nietekstowych zasobów, zgadzasz się wyraźne poinformować, że oryginalny materiał został zmieniony. Jeśli ponownie używasz jakiegoś tekstu w obrębie wiki, wystarczy podać w historii strony, że wprowadzono w importowanym tekście zmiany. W każdej kopii lub zmienionej wersji, którą rozpowszechniasz, zgadzasz się zamieścić notę licencyjną wskazującą, jaką licencją objęty jest opublikowany materiał, oraz zawierającą hiperłącze lub adres URL do tekstu licencji lub samego egzemplarza licencji.