Jump to content

Threats of harm/nb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Threats of harm and the translation is 100% complete.
Denne siden tar opp råd til bidragsytere som svarer på de som truer fysisk vold mot seg selv eller andre.
Snarvei:
HARM

Merknad fra WMF Trust and Safety: Per juni 2023 fikk vi vite at noen meldinger sendt til emergency@ endte opp i søppelpostmappen vår. Dette ser ut til å være et problem på bakenden vår med e-posttjenesten vår, og vi driver nå med å gå gjennom problemet. Hvis du ikke får svar på meldingen du har sendt innen 1 time, vennligst send en melding til ca(_AT_)wikimedia.org. Tusen takk. Vennlig hilsen JKoerner (WMF) (talk) 16:13, 7 June 2023 (UTC)[reply]

Denne siden tar for seg hvordan man skal håndtere slike probelmer, i tillegg til trusler om fysisk vold, herunder også selvskading, og skal komplementere WMFs juridiske retningslinjer rundt dette temaet. Den tar ikke for seg ikke-fysisk, men ellers ekte former for skadeutføring utenom Wikimedia, blant annet trakassering og outing.

Anta at alle trusler er seriøse

Anta at alle trusler er seriøse. Ikke bruk eget skjønn som kan gjøre at du kan anse en trussel som en vits eller trolling. Det er bedre å være på den sikre siden.

Selv om noen som diskuterer selvmord ikke nødvendigvis trenger å være suicidal, kan en bli det i løpet av situasjonen, og det samme gjelder voldstrusler. Igjen: Anta at alle trusler er seriøse, og gjør det du ville gjort i et ekte nødstilfelle.

Ta kontakt med Wikimedia Foundation

I det øyeblikket du ser noen komme med et utsagn som truer fysisk skade på noen («Jeg kommer til å drepe meg selv»; «Jeg vil drepe denne personen»; «Jeg kommer til å drepe deg»), eller noe («Jeg kommer til å sprenge skolen din»), ta kontakt med Wikimedia Foundation umiddelbart, gjennom følgende e-postadresse: emergency@wikimedia.org. E-poster sendt dit blir automatisk videresendt til et eget team underlagt WMF som kan håndtere slike situasjoner, også utenfor vanlig arbeidstid. WMF har egne interne retningslinjer for handlinger utført av WMFs ansatte i slike situasjoner, blant annet «On-Wiki Threat Protocol», som gjelder både i USA og internasjonalt. E-poster sendt til andre andeler av WMF kan ikke garanteres å få svar i rett tid. Send derfor e-poster som tar for seg trusler spesifikt til emergency@wikimedia.org. Da skal du få et anerkjennelsessvar nesten umiddelbart. (Vennligst merk at hvis du sender en e-post til denne adressen som ikke tar for seg et nødstilfelle, kan det hende at du ikke får noe videre svar. Hvis du trenger en annen type assistanse, kan de ikke hjelpe deg.)

Ta kontakt med en administrator eller annen med høyere rettigheter

Utenom i ekstreme tilfeller eller tilfeller hvor sunn fornuft tilsier det motsatte, for eksempel hvis en administrator er kilde til trusselen, burde du også ta kontakt med en lokal administrator eller lignende umiddelbart.

Enkelte wikier har flere rekker med brukergrupper eller institusjoner med høyere rettigheter som skal overse at lokale retningslinjer følges. Ta kontakt med den høyeste av disse du har på din lokale wiki, eller hvis wikien din har en egen utvalgt gruppe til å følge opp slike saker, ta kontakt med en av dem. For eksempel kan wikien din ha en Arbitration Committee, en utvalgt gruppe IP-kontrollører og sensorer. Hvis ikke den har det, faller dette ansvaret ned på de lokale byråkratene, og igjen hvis wikien ikke har lokale byråkrater, faller det på lokale administratorer. Hvis wikien din ikke har noen utvalgt til å ha høyere rettigheter, eller at de er inaktive eller bare har posisjonen midlertidig, kan du ta kontakt med en forvalter.

For å raskt få behandlet saken anbefales det å:

Hvis du selv er en bidragsyter med høyere rettigheter og selv oppdager en slik situasjon, burde du likevel ta kontakt med en annen relevant bidragsyter. Den kan hende at andre kan være mer effektive i hjelpen sin, og det at situasjonen er kjent blant de det gjelder kan mobilisere en god innsats.

Handlinger bidragsytere med høyere rettigheter burde foreta seg

Vurder å blokkere bidragsytere som kommer med voldstrusler rettet mot andre, og samtidig frata dem muligheten til å redigere diskusjonssiden sin og muligheten til å sende e-post. Hvis det derimot er en sak hvor det er trusler om selvskade eller selvmord, burde man bruke skjønn for å vurdere om en blokkering er lurt eller ei. Truslene eller utsagnene ellers burde revisjonsslettes eller skjules gjennom sensur.

Ansvar

Selv om wikimedianeres juridiske forpliktelser rundt å måtte rapportere en slik trussel varierer fra land til land, har bidragsytere en forpliktelse etter WMFs vilkår for bruk, i tillegg til en moralsk forpliktelse som medlemmer av Wikimedia-bevegelsen til å hjelpe andre med depresjon eller vold.

Se også