Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Charter/Voter information

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Charter/Voter information and the translation is 91% complete.
Všeobecný kodex chování

Hlasování k ratifikaci Charty Koordinačního výboru pro Všeobecný kodex chování (U4C) proběhlo od 19. ledna do 2. února 2024 23:59:59 (UTC) prostřednictvím rozhraní SecurePoll. Všichni oprávnění voliči napříč komunitou Wikimedia měli možnost podpořit či nepodpořit přijetí charty U4C a své rozhodnutí odůvodnit. Ratifikace charty je nutná k nastolení pravidel pro nový výbor. Podrobné informace ohledně účelu U4C lze najít zde. Informace ohledně hlasování naleznete níže.

Pro další informace o hlasování se podívejte na stránku s často kladenými otázkami.

Hlasování

Pokud jste způsobilí k hlasování:

 1. Přečtěte si návrh Charty pro Kooridnanční výbor.
 2. Rozhodněte se, jestli chcete podpořit či odmítnout přijetí Charty. V případě, že jste proti jejímu přijetí, napište ke svému hlasu i konkrtétní problémy a doporučené úpravy.
 3. Naučte se, jak obsluhovat nástroj SecurePoll.
 4. V nástroji SecurePoll podle návodu hlasujte.
 5. Sdílejte informaci o hlasování s dalšími členy komunity!

O čem se hlasuje?

Jedním z hlavních doporučení strategického plánu 2030 byla kolaborativní tvorba Všeobecného kodexu chování a pravidel pro jeho prosazování, které nastaví globální základ chování v celém hnutí bez tolerace obtěžování.

Pravidla prosazování pro Všeobecný kodex chování byly ratifikovány Wikimediány v lednu 2023 a schváleny správní radou v březnu 2023. Pravidla prosazování vyžadují tvorbu výboru pro koordinaci aplikace Kodexu v rámci všech projektů Wikimedia. Ke správnému fungování výboru je nutné sestavit kodex. Kodex byl napsán dobrovolným výborem.

Co obsahuje Charta?

Návrh Charty Koordinačního výboru pro Všeobecný kodex chování popisuje zásady, postupy a procesy, kterými se bude práce Výboru řídit.

V úvodu návrhu je popsána organizace Výboru, včetně účelu a rozsahu jeho práce, odpovědnosti a postupů pro volbu členů výboru.

Následující oddíly se zabývají interními očekáváními ohledně chování, odvolání, transparentnosti a diskrétnosti práce výboru. Zbývající oddíly se týkají procesů monitorování, přezkumu a podpory Kodexu a Pravidel prosazování. Zabývají se také poskytováním nástrojů a školení pro komunitu, které lze použít v souvislosti s Kodexem a Pravidly prosazování, a také tím, jak bude Výbor spolupracovat a komunikovat s Nadací Wikimedia a dalšími strukturami správy hnutí.

V září 2023 byla Charta přezkoumána komunitami Wikimedia a na základě jejich podnětů byly provedeny revize.

Proč hlasovat?

Je důležité, aby Výbor dobře fungoval se stávajícími řídícími strukturami komunity a odrážel její hodnoty. Pevný statut pomůže Výboru sledovat, jak je Kodex v našich komunitách uplatňován, a poskytne mu nástroje, které jsou potřebné k řešení problémů s prosazováním, pokud se vyskytnou.

Jak hlasovat?

Příklad hlasovacího lístku SecurePoll. Všimněte si zejména toho, že votewiki může upozornit na to, že nejste přihlášeni. Váš hlas se přesto započítá.

Prosíme, přečtěte si tuto sekci předtím, než půjdete hlasovat skrze SecurePoll, abyste se dozvěděli užitečné informace, které vám s hlasováním pomohou.

Hlasovací lístek vám zobrazí otázku a nabídne dvě odpovědi: „Ne“ a „Ano“

 • V poli "Připomínky" můžete uvést své připomínky k navrhovaným pravidlům.
 • SecurePoll vás poté upozorní, že váš hlas byl zaznamenán.
 • Hlasování můžete opakovat. Váš předchozí hlas se přepíše. Můžete tak učinit tolikrát, kolikrát budete chtít.

Jak bude určen výsledek hlasování?

Je zapotřebí minimálně 50 % pozitivních hlasů, než se pokyny přesunou k ratifikaci správní radou. Momentálně nemá hnutí sjednocený systém rozhodnutí o přijetí či odmítnutí na základě výsledků hlasování (některé procesy jsou bližší k větší většině ⅔, zatímco ostatní používají prostou většinu 50 % + 1, jiní se chtějí početnímu hlasování vyhnout úplně). Pro tento proces byl zvolen v souladu s většinou referend v reálném právním světě prostý většinový systém.

Hlasujícím bude položena otázka, které prvky je třeba změnit a proč. Pokud při hlasování převáží počet hlasů "ne", projektový tým UCoC anonymizuje a zveřejní důvody, které uvedli tito hlasující. Členové Koordinačního se budou zabývat vylepšením Charty na základě výhrad vznesených v rámci hlasování. Podobně jako při současném procesu budou tyto revize zveřejněny k připomínkám a proběhne druhé hlasování.

Budou lidé mimo nadaci Wikimedia zapojeni do kontroly hlasování, aby ověřili autentičnost?

Výsledky hlasování budou z hlediska nesrovnalostí kontrolovat wikipedisté, kteří nejsou zaměstnaní Nadací Wikimedia a mají zkušenosti s hlasováním v hnutí. Skrutátoři hlasování jsou:

Způsobilost ke hlasování

Způsobilost pro hlasování určuje Správní rada Wikimedia. Všichni registrovaní přispěvatelé Wikimedia, kteří splňují minimální požadavky na aktivitu, zaměstnanci a smluvní partneři Nadace Wikimedia (zaměstnaní před 28. listopadu 2023) a současní i bývalí členové Správní rady Nadace Wikimedia budou mít možnost hlasovat o navrhované Chartě v systému SecurePoll.

Editoři

Hlasovat můžete z kteréhokoli registrovaného účtu, který vlastníte na wiki Wikimedia. Hlasovat můžete pouze jednou, bez ohledu na to, kolik účtů vlastníte. Abyste mohli hlasovat, musí tento konkrétní účet:

 • nebýt zablokovaný na více než jednom projektu;
 • a současně nebýt robot;
 • a současně vykonat alespoň 300 editací před 16. prosince 2023 na všech Wikimedia wiki;
 • s současně vykonat alespoň 20 editací mezi 16. června 2023 a 16. prosince 2023.

K ověření své způsobilosti můžete využít nástroj AccountEligibility tool.

Vývojáři

Vývojáři jsou způsobilí ke hlasování, pokud:

 • jsou správci serverů Wikimedia s přístupem k shelu * nebo se přijali alespoň k jednomu zpojenému závazku k jakémukoli gerrit:_Wikimedia_repo na Gerrit, mezi 16. červenem 2023 a 16. prosincem 2023

Dodatečná kritéria:

 • nebo udělali alespoň jednu sloučenou revizi do jakéhokoli repozitáře v nonwmf-extensions nebo nonwmf-skins mezi 16. červenem 2023 a 16. prosincem 2023
 • nebo udělali alespoň jednu sloučenou změnu v repozitáři jakéhokoli Wikimedia nástroje (například magnustools) mezi 16. červenem 2023 a 16. prosincem 2023
 • nebo udělali alespoň 300 editací před 16. prosincem a současně alespoň 20 editací mezi 16. červenem 2023 a 16. prosincem 2023 na translatewiki.net
 • nebo udržují jakékoliv nástroje, roboty, uživatelské skripty, udělátka a Lua moduly na nějaké Wikimedia wiki
 • nebo se podstatně podíleli na návrhu a/nebo revizi techických procesů souvisejících s projekty Wikimedia.

Poznámka: Pokud splňujete hlavní kritéria, budete moci hlasovat okamžitě. Vzhledem k technickým omezením systému SecurePoll se může stát, že lidé, kteří splňují další kritéria, nebudou moci hlasovat přímo, pokud zároveň nesplňují některé z dalších kritérií. Pokud se domníváte, že splňujete dodatečná kritéria, pošlete prosím e-mail ucocproject@wikimedia.org s odůvodněním alespoň čtyři dny před posledním dnem hlasování.

Zaměstnanci a kontraktoři Nadace Wikimedia

Současní zaměstnanci a kontraktoři Nadace Wikimedia jsou způsobilí ke hlasování, pokud byli zaměstnáni před 28. listopadu 2023.

Zaměstnanci a kontraktoři poboček

Současní zaměstnanci a kontraktoři poboček, tématických organizací nebo uživatelských skupin jsou způsobilí ke hlasování, pokud byli zaměstnáni před 28. listopadu 2023.

Členové Správní rady Nadace Wikimedia

Všicni současní a minulí členové Správní rady Nadace Wikimedia jsou způsobilí ke hlasování.

Časté dotazy k hlasování

 1. Jak mohu ověřit svou způsobilost? Editoři mohou k ověření způsobilosti v aktuálních volbách použít nástroj AccountEligibility. Na stránce informace o globálním účtu se můžete dozvědět více o počtu svých editací a historii příspěvků.
 2. Jak jsou stanoveny podmínky způsobilosti? Správní rada nadace Wikimedia stanovila podmínky způsobilosti před začátkem hlasování. Jsou to stejné podmínky, jako se používají k volbám do Správní rady.
 3. Způsobilý hlasující nemůže hlasovat. Můžete obdržet zprávu: „Je nám líto, ale nejste na předem stanoveném seznamu uživatelů oprávněných hlasovat v těchto volbách.“ Ujistěte se, že jste přihlášeni. Ujistěte se, že hlasujete z Meta-wiki, můžete použít odkaz na úvodní stránku hlasování. Pokud jste vývojář, zaměstnanec nadace Wikimedia, člen výboru hnutí Wikimedia, oprávněný příjemce grantu nebo člen poradního sboru, nemusíte mít specifické uživatelské jméno a budete muset být do seznamu hlasujících přidáni ručně. Pro přidání do seznamu byste měli kontaktovat ucocproject@wikimedia.org. Pokud stále nemůžete hlasovat a domníváte se, že byste tu možnost mít měli, prosíme, zanechte zprávu a diskusní stránce voleb nebo kontaktujte Volební výbor na ucocproject@wikimedia.org. Měli byste obdržet odpověď do 72 hodin.
 4. Nemohu se přihlásit na VoteWiki. Pro hlasování se nemusíte přihlašovat do VoteWiki. Pokud se vám zobrazí hlasovací lístek, SecurePoll vás úspěšně identifikoval. Z bezpečnostních důvodů je na VoteWiki registrován pouze omezený počet účtů.
 5. Může každý vidět, pro co jsem hlasovat? Ne, volby jsou zabezpečené. Volby používají software SecurePoll. Hlasy jsou tajné. Nikdo z volebních komisařů, rady nebo jakýchkoliv zaměstnanců nadace Wikimedia k nim nemá přístup. Člen bezpečnostní rady nadace Wikimedia drží šifrovací klíč k volbám. Jakmile je klíč použit, volby se zastaví.
 6. Jaké údaje o voličích se shromažďují? Některé konkrétní identifikační údaje o voličích jsou dostupné pro konkrétní okruh lidí, kteří spravují a vyhodnocují volby. Viz ratifikační skrutátoři, jak je oznámeno výše. To zahrnuje IP adresu a identifikaci prohlížeče. Tyto údaje jsou po 90 dnech od voleb automaticky smazány.
 7. Jak je s těmito údaji nakládáno? Metriky o těchto volbách budou shrnuty na stránkách výsledků voleb na Metě a v protokolu po analýze voleb. Žádné konkrétní identifikační údaje nebudou zveřejněny. Tyto konkrétní identifikační údaje mohou být použity k určení počtu nezávislých voličů a globálního rozšíření voličů.
 8. When I vote, I see no acknowledgement that the vote was received, and an automated message appears saying that I need to be logged in to vote. What is happening? You do not need to log into votewiki to vote. This error is likely a caching issue. We apologise for this hassle: please try to vote again at SecurePoll landing page. This should prompt you with a message saying "The vote will be conducted on a central wiki. Please click the button below to be transferred." Clicking on the button will send you to the voting server and should allow you to vote. Also note that you are free to assign or change your voting preferences as many times as you like. Only one vote per user will be stored, and the system will simply replace your old vote(s) with the new one, and discard any previous vote(s). When your voting process is complete, a receipt is displayed on your screen, which you may retain as evidence that you have voted.
 9. How is the voting system safeguarded from users entering multiple votes? Only one vote per user is stored on the system. You are free to assign or change your voting preferences as many times as you like. The system will simply replace your old vote(s) with the new one, and discard any previous vote(s).
 10. Are staff forced or encouraged to vote in a specific way? No, the staff of the Wikimedia Foundation and those of the affiliates are not encouraged to vote in a specific way. We are encouraging everyone to vote independently. For the Charter to be effective, we need honest input to help us detect if there are areas of needed improvement.
 11. Is the Trust and Safety team biased with relation to the outcome of the vote? The Trust and Safety unit has three arms: Policy, Disinformation, and Operations. The team facilitating the UCoC is the Policy team. The Policy team is not involved in investigations of user conduct. While it is not believed the Operations team is or would be biased, this separation of functions was intentional precisely to avoid inadvertent bias. The Policy team is not assessed by whether or not this collaboratively created document reaches approval on its first run or further development is needed. The team is however assessed on whether it works well with the community. This means developing a collaborative approach to enforcing the UCoC that will function for the community. Our goal is to meet that responsibility as well as possible.
 12. Other questions not mentioned here For technical or vote system errors, please email ucocproject@wikimedia.org. Please specify the username you are trying to vote with and the project where you are trying to vote. A member of the project team will respond to your email as soon as possible.