Powszechne Zasady Postępowania/Komitet Koordynujący/Statut/Informacje dla głosujących

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Charter/Voter information and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Powszechne Zasady Postępowania

Od 19 stycznia do 2 lutego 2024, 23:59:59 UTC, odbywa się w systemie SecurePoll głosowanie nad ratyfikacją statutu Komitetu Koordynującego Powszechne Zasady Postępowania (U4C). Wszyscy członkowie ruchu Wikimedia uprawnieni do udziału w głosowaniu mogą poprzeć Statut lub sprzeciwić się jego ratyfikacji, jak też wyrazić swoją opinię o ratyfikacji. Ratyfikacja Statutu jest niezbędna, by ustanowić procedury i zasady dla nowego komitetu. Więcej informacji na temat celu istnienia i zasad rządzących U4C znaleźć można pod tym adresem. Więcej informacji na temat instrukcji głosowania i uprawnień znajduje się poniżej.

Proces głosowania

Jeśli masz prawo do głosowania:

 1. Przejrzyj Statut dla U4C.
 2. Podejmij decyzję o tym, czy poprzeć, czy sprzeciwić się przyjęciu Statutu. Jeżeli sprzeciwisz się, napisz, jakie zmiany należy wprowadzić do Statutu.
 3. Dowiedz się, jak zarejestrować swój głos w SecurePoll.
 4. Przejdź do strony SecurePoll Voting i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 5. Przypomnij innym członkom społeczności, żeby zagłosowali.

Co jest poddawane głosowaniu?

Jednym z kluczowych zaleceń celów strategicznych na rok 2030 było wspólne stworzenie PZP i wytycznych w zakresie ich egzekwowania, aby zapewnić globalne minimalne zasady akceptowalnego zachowania dla całego ruchu bez tolerancji dla molestowania.

Wytyczne Egzekwowania PZP zostały ratyfikowane przez społeczność ruchu Wikimedia w styczniu 2023 i zatwierdzone przez Radę Powierniczą WMF w marcu tego samego roku. Wytyczne zakładają stworzenie komitetu, którego rolą będzie wdrożenie PZP w projektach Wikimedia. Aby Komitet prawidłowo działał i by współpracował ze społecznościami i procesami w ruchu Wikimedia, wymagane jest stworzenie dla niego Statutu. Statut ten został napisany przez Komitet Budujący U4C.

Co jest w Statucie U4C?

Z podsumowania Statutu:

Szkic Statutu Komitetu Koordynującego PZP (U4C) ustanawia zasady, procedury i procesu, które będą obowiązywać w działaniach U4C.

Pierwsze rozdziały szkicu Statutu określają organizację Komitetu, w tym jego zakres działań i cel istnienia. Podają też jego zakres odpowiedzialności i proces wyboru członków.

Następne rozdziały opisują wewnętrzne oczekiwania związane z zachowaniami, wykluczeniami i przejrzystością oraz poufnością działań Komitetu. Pozostałe opisują procedury monitorowania przeglądu i wsparcia dla PZP i ich Wytycznych Egzekwowania. Opisują też narzędzia i szkolenia dla członków społeczności, jak też to, jak U4C będzie kontaktować się z WMF i innymi strukturami zarządzania w ruchu Wikimedia.

Statut przeanalizowały we wrześniu 2023 roku społeczności Wikimedia, a zmiany zostały dokonane w oparciu o komentarze członków społeczności.

Dlaczego warto głosować?

Ważne jest, by U4C działał dobrze we współpracy ze strukturami społecznościowymi i by odzwierciedlał wartości społeczności Wikimediów. Silny Statut pomoże Komitetowi na monitorowanie, jak PZP są wdrażane w ruchu Wikimedia i da mu narzędzia do rozwiązywania problemów z implementacją PZP.

Jak głosować

Makieta głosu w systemie SecurePoll. Uwaga: system może sugerować, że użytkownik nie jest zalogowany. Głos będzie jednak ważny.

Zanim przejdziesz do narzędzia SecurePoll, przeczytaj ten rozdział, aby uzyskać informacje, które pomogą Ci bezproblemowo głosować.

Na karcie do głosowania znajduje się pytanie oraz dwie opcje: „Nie” i „Tak”.

 • Sekcja Komentarz pozwoli pozostawić komentarz na dowolny temat związany ze Statutem.
 • SecurePoll poinformuje Cię o poprawnym zarejestrownaniu głosu.
 • Możesz głosować ponownie. Nowy głos nadpisze się nad poprzednim. Powtarzać głosowanie możesz dowolną liczbę razy.

Jak ustalony zostanie wynik głosowania?

Aby Wytyczne przeszły do etapu ratyfikacji, konieczne będzie uzyskanie poparcia ponad 50% uczestniczących użytkowników. Obecnie w ruchu nie ma jednej praktyki dotyczącej procesów głosowania „za/przeciw” (niektóre procesy wykorzystują coś bliższego znaczącej większości (⅔), inne stosują zwyczajną większość głosów (50% +1), a jeszcze inne w ogóle unikają liczenia głosów). W przypadku tego procesu, aby zachować zgodność z większością referendów w rzeczywistych sytuacjach, wybrano głosowanie zwykłą większością głosów.

Wyborcy zostaną zapytani o to, które elementy muszą zostać zmienione i dlaczego. Jeśli głosowanie zakończy się oddaniem większości głosów "przeciw", zespół projektu UCoC zanonimizuje i opublikuje powody podane przez wyborców sprzeciwiających sie ratyfikacji Statutu. Członkowie Komitetu konstruującego U4C rozważą ulepszenia Statutu w oparciu o komentarze wniesione w procesie głosowania. Podobnie, jak w tym procesie, zmiany zostaną opublikowane do przeglądu, a następnie przeprowadzone będzie drugie głosowanie.

Czy ludzie poza Wikimedia Foundation będą uczestniczyć w analizowaniu głosów w celu weryfikacji autentyczności?

Wyniki głosowania będą sprawdzane pod kątem nieprawidłowości przez osoby niebędące pracownikami WMF, z doświadczeniem w procesach głosowania i weryfikacji w ruchu Wikimedia. Są to

Uprawnienie do głosowania

Uprawnienie do głosowania jest ustalone przez Radę Powierniczą WMF. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy Wikimedia, którzy spełniają minimalne wymagania dotyczące aktywności, pracownicy i podwykonawcy Wikimedia Foundation i afiliantów (zatrudnieni przed 28 listopada 2023) oraz obecni i byli członkowie Rady Powierniczej WMF będą mieli możliwość głosowania w sprawie proponowanego Statutu w systemie SecurePoll.

Edytorzy

Możesz głosować z dowolnego zarejestrowanego konta na wiki Wikimedia. Możesz głosować tylko raz, niezależnie od liczby kont. Aby spełnić wymagania, konto musi:

 • nie być zablokowane w więcej niż jednym projekcie;
 • oraz nie być botem;
 • oraz dokonać co najmniej 300 edycji przed 16 grudnia 2023 na wiki Wikimedia;
 • oraz wykonać co najmniej 20 edycji między 16 czerwca 2023 i 16 grudnia 2023 roku.

Do szybkiego sprawdzenia podstawowych uprawnień do głosowania można użyć narzędzia AccountEligibility tool.

Deweloperzy

Deweloperzy mogą głosować, jeżeli:

 • są administratorami serwera Wikimedia z dostępem do konta shell
 • lub złożyli co najmniej jeden złączony commit kodu do dowolnego repozytorium Wikimedia na Gerrit, między 16 czerwca 2023 i 16 grudnia 2023

Dodatkowe kryteria:

 • lub dokonali przynajmniej jednego złożonego commita do repo w nonwmf-extensions lub nonwmf-skins, między 16 czerwca 2023 i 16 grudnia 2023
 • lub dokonywali przynajmniej jednego połączonego commita w dowolnym repo narzędzi Wikimedia (na przykład magnustools) między 16 czerwca 2023 i 16 grudnia 2023 roku
 • lub dokonali co najmniej 300 edycji przed 16 grudnia 2023 r. i dokonali przynajmniej 20 edycji między 16 czerwca 2023 i 16 grudnia 2023 r. na translatewiki.net
 • lub utrzymywali/edytowali dowolne narzędzia, boty, skrypty użytkowników, gadżety i moduły Lua na wiki Wikimedia
 • lub znacznie zaangażowali się w projektowanie i/lub przeglądanie procesów rozwoju technicznego związanego z ruchem Wikimedia.

Uwaga: Jeśli spełniasz główne kryteria, możesz głosować natychmiast. Ze względu na ograniczenia techniczne systemu SecurePoll, osoby spełniające dodatkowe kryteria mogą nie być w stanie głosować od razu, chyba że spełniają inne kryteria. Jeśli uważasz, że spełniasz dodatkowe kryteria, prosimy o wysłanie e-maila pod adres ucocproject@wikimedia.org z uzasadnieniem, co najmniej cztery dni przed ostatnią datą głosowania.

Pracownicy i podwykonawcy Wikimedia Foundation

Aktualini pracownicy i podwykonawcy Wikimedia Foundation mogą głosować, jeśli byli zatrudnieni przez Wikimedia Foundation przed 28 listopada 2023.

Personel i podwykonawcy afiliantów ruchu Wikimedia

Pracownicy i podwykonawcy afiliantów Wikimedia kwalifikują się do głosowania, jeśli byli zatrudnieni przez swoją organizację przed 28 listopada 2023.

Członkowie Rady Powierniczej Wikimedia Foundation

Obecni i byli członkowie Rady Powierniczej Wikimedia Foundation mają prawo do głosowania.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak sprawdzić uprawnienia do głosowania? Edytorzy mogą skorzystać z narzędzia AccountEligibility tool celem weryfikacji możliwości wzięcia udziału w głosowaniu. Informacje o ilości globalnych edycji i historii wkładu dostępne są na stronie konta globalnego.
 2. Jak ustalane są progi uprawnień do głosowania? Są to te same progi, co w przypadku wyborów do Rady Powierniczej WMF.
 3. Użytkownik uprawniony do głosowania nie może oddać głosu. Pojawia się komunikat: Sorry, you are not in the predetermined list of users authorized to vote in this election. Upewnij się, czy jesteś zalogowany/-a. Upewnij się, że głosujesz z poziomu Meta-wiki, ten link zaprowadzi Cię, gdzie trzeba. Jeśli jesteś deweloperem, pracownikiem WMF, czy członkiem Rady Doradczej, może nie połączyliśmy Cię z odpowiednią nazwą użytkownika. Prosimy o wiadomość na adres ucocproject@wikimedia.org. Jeśli nadal nie mozesz zagłosować, zostaw wiadomość na stronie dyskusji lub wyślij e-mail pod adres ucocproject@wikimedia.org. Odpowiedź powinna nadejść w ciągu 72 godzin.
 4. Nie mogę zalogować się do VoteWiki. Nie musisz się logować. Jeśli widzisz kartę do głosowania, zostałeś/-aś prawidłowo zidentyfikowany/-a. Z uwagi na bezpieczeństwo procesu, do VoteWiki zalogować może się jedynie niewielka grupa użytkowników.
 5. Czy ktokolwiek może podejrzeć mój głos? Nie, głosowanie jest bezpieczne. Korzystamy w nim z narzędzia SecurePoll. Głosy są tajne i nikt spośród członków Rady Powierniczej czy pracowników WMF ma do nich dostęp. Klucz szyfrowania głosowania jest w depozycie członka zespołu Trust&Safety. Po aktywacji tego klucza, głosowanie zostaje zatrzymane.
 6. Jakie dane o głosujących zbieracie? Niektóre dane osobowe wyborców są widoczne dla kilku wybranych osób, które kontrolują i podliczają wybory. Zobacz ‘’inspektorów ratyfikacji’’, jak wspomniano powyżej. Obejmuje to adres IP i przeglądarkę użytkownika. Dane te są automatycznie usuwane 90 dni po wyborach.
 7. Jak korzysta się z danych wyborców? Dane dotyczące tych wyborów zostaną podsumowane na stronach wyborów w Meta oraz w raporcie po analizie wyborów. Żadne dane osobowe nie będą publikowane. Podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane do określenia liczby niezależnych wyborców i globalnego rozmieszczenia wyborców.
 8. Głosuję, ale nie widzę automatycznego powiadomienia o oddaniu głosu, za to widzę informacje o konieczności bycia zalogowanym. Co się dzieje? Nie trzeba logować się do Votewiki. Bład zapewnie wynika z nieprawidłowego cacheo’wania. Przepraszamy; spróbuj oddać głos ponownie na stronie SecurePoll. Powinno to spowodować wyświetlenie komunikatu „Głosowanie zostanie przeprowadzone na centralnej wiki. Kliknij poniższy przycisk, aby przenieść”. Kliknięcie przycisku przeniesie Cię na serwer głosowania i powinno umożliwić oddanie głosu. Pamiętaj również, że możesz dowolnie zmieniać swoje preferencje dotyczące głosowania. Zapisany zostanie tylko jeden głos na użytkownika, a system po prostu zastąpi Twoje stare głosy nowym i odrzuci wszystkie poprzednie głosy. Po zakończeniu procesu głosowania na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie, które możesz zachować jako dowód oddania głosu.
 9. Jak system obsługi głosowania przeciwdziała oddawaniu wielu głosów przez jedną osobę? W systemie przechowywany jest tylko jeden głos na użytkownika. Możesz dowolnie przepisywać lub zmieniać swoje preferencje dotyczące głosowania. System po prostu zastąpi Twoje stare głosy nowymi i odrzuci wszystkie poprzednie głosy.
 10. Czy pracownicy są nakłaniani lub zmuszani do głosowania za określoną opcją? Nie, pracownicy WMF i jej afiliantów nie są zachęcani do głosowania w określony sposób. Zachęcamy wszystkich do samodzielnego głosowania. Aby Statut był skuteczny, potrzebujemy uczciwego wkładu, który pomoże nam wykryć, czy istnieją obszary wymagające poprawy.
 11. Czy zespół Trust and Safety ma subiektywne nastawienie do wyniku głosowania? Zespół Trust and Safety ma trzy działy: Zasady, Dezinformacja, Działania bieżące. Dział wspierający głosowanie to dział Zasad. Nie jest on odpowiedzialny za śledzenie zachowań użytkowników. Chociaż nie uważa się, że zespół operacyjny jest lub byłby stronniczy, takie rozdzielenie funkcji było zamierzone właśnie po to, aby uniknąć niezamierzonej stronniczości. Zespół ds. zasad nie jest oceniany na podstawie tego, czy ten wspólnie stworzony dokument zostanie zatwierdzony przy pierwszym wydaniu, czy też konieczne jest jego dalsze opracowanie. Zespół jest jednak oceniany pod kątem tego, czy dobrze współpracuje ze społecznością. Oznacza to opracowanie opartego na współpracy podejścia do egzekwowania PZP, które będzie funkcjonowało na rzecz społeczności. Naszym celem jest jak najlepsze wywiązanie się z tej odpowiedzialności.
 12. Inne pytania? W przypadku błędów technicznych lub związanych z systemem głosowania prosimy o kontakt e-mailem na adres ucocproject@wikimedia.org. Podaj nazwę użytkownika, za pomocą której chcesz głosować, oraz projekt, z którego chcesz głosować. Członek zespołu projektowego odpowie na Twój e-mail tak szybko, jak to możliwe.