หลักจรรยาบรรณสากล/คณะกรรมการประสานงาน/กฎบัตร/ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Charter/Voter information and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
จรรยาบรรณสากล

การลงคะแนนให้ ให้สัตยาบันกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล (U4C) จะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59:59 น. (UTC) (6:59:59 ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ตามเวลาประเทศไทย) ผ่านทาง Secure Poll ผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนในชุมชนวิกิมีเดียมีโอกาสที่จะสนับสนุนหรือคัดค้านการนำกฎบัตร U4C มาใช้ และแบ่งปันเหตุผล การให้สัตยาบันกฎบัตรเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับคณะกรรมการชุดใหม่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของ U4C สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำในการลงคะแนนเสียงและสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเสียงด้านล่าง

โปรดอ่าน คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงคะแนน เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

กระบวนการลงคะแนนเสียง

หากคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง:

 1. ตรวจสอบ กฎบัตร สำหรับ U4C
 2. ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านการนำกฎบัตรมาใช้ หากไม่เห็นด้วย ให้จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำไว้ในกฎบัตรเพื่อรวมไว้กับการลงคะแนนเสียงของคุณ
 3. เรียนรู้วิธีบันทึกการลงคะแนนของคุณด้วย SecurePoll
 4. ไปที่หน้าการลงคะแนน SecurePoll และปฏิบัติตามคำแนะนำ
 5. เตือนสมาชิกชุมชนคนอื่น ๆ ให้ลงคะแนน

กำลังโหวตอะไรอยู่?

หนึ่งในคำแนะนำที่สำคัญของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สำหรับปี พ.ศ. 2573 คือการสร้าง UCoC ร่วมกันและแนวปฏิบัติสำหรับการบังคับใช้เพื่อสร้างพื้นฐานระดับโลกของพฤติกรรมที่ยอมรับได้สำหรับการเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยไม่มีความอดทนต่อการคุกคามใด ๆ

แนวทางการบังคับใช้ (EG) สำหรับ UCoC ได้รับการให้สัตยาบันโดยชาววิกิมีเดีย ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 EG เรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประสานงานการประยุกต์ใช้ UCoC ทั่วทั้งโครงการ Wikimedia เพื่อให้ทำงานได้ดีและทำงานร่วมกับกลุ่มและกระบวนการในชุมชนที่มีอยู่ จำเป็นต้องมีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดใหม่นี้ กฎบัตรนี้เขียนโดยอาสาสมัคร U4C Building Committee

มีอะไรอยู่ในกฎบัตร U4C?

จากบทสรุปของกฎบัตร:

ร่างกฎบัตรของคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล (U4C) สรุปนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการที่จะเป็นแนวทางในการทำงานของ U4C

ส่วนเริ่มต้นของร่างร่างโครงร่างการจัดระเบียบของคณะกรรมการ รวมถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตงานของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ และกระบวนการเลือกตั้งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการ

ส่วนต่อไปนี้ครอบคลุมถึงความคาดหวังภายในเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิเสธ และความโปร่งใสและการรักษาความลับของงานของคณะกรรมการ ส่วนที่เหลือจะครอบคลุมถึงกระบวนการในการติดตาม ทบทวน และสนับสนุน UCoC และแนวทางการบังคับใช้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการจัดหาเครื่องมือและการฝึกอบรมสำหรับชุมชนเพื่อใช้กับ UCoC และแนวทางการบังคับใช้ เช่นเดียวกับวิธีที่ U4C จะมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับมูลนิธิ Wikimedia และโครงสร้างการเคลื่อนไหวของรัฐบาลอื่นๆ

กฎบัตรได้รับการตรวจสอบโดยชุมชนวิกิมีเดียในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 และมีการแก้ไขตามข้อกังวลของชุมชน

ทำไมคุณควรลงคะแนนเสียง?

สิ่งสำคัญคือ U4C จะทำงานได้ดีกับโครงสร้างการกำกับดูแลชุมชนที่มีอยู่และสะท้อนถึงคุณค่าของชุมชน กฎบัตรที่เข้มแข็งจะช่วยให้คณะกรรมการติดตามดูว่า UCoC ถูกนำมาใช้ในชุมชนของเราอย่างไร และมอบเครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ปัญหาการบังคับใช้เมื่อเกิดขึ้น

วิธีการโหวต

แบบจำลองของบัตรลงคะแนน SecurePoll โปรดทราบว่า แม้ votewiki อาจแนะนำว่าคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ แต่การโหวตของคุณจะยังคงถูกนับ

โปรดอ่านส่วนนี้ก่อนที่คุณจะไปที่ SecurePoll เพื่อเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ประสบการณ์ในการลงคะแนนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

บัตรลงคะแนนจะถามคำถามในการลงคะแนนเสียง และมีสองทางเลือก: "ไม่ใช่" และ "ใช่"

 • ช่อง "ความคิดเห็น" จะเป็นช่องให้คุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกังวลใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่นำเสนอ
 • SecurePoll จะแจ้งให้คุณทราบว่าการลงคะแนนของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้ว
 • คุณสามารถลงคะแนนเสียงใหม่ในการเลือกตั้งได้ มันจะเขียนทับการโหวตครั้งก่อนของคุณ คุณสามารถทำได้หลายครั้งเท่าที่คุณต้องการ

ผลการโหวตจะตัดสินอย่างไร?

จำเป็นต้องมีการสนับสนุนผู้ใช้ที่เข้าร่วมตามเกณฑ์ที่สูงกว่า 50% เพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวไม่มีแนวปฏิบัติเดียวเกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนนผ่าน/ไม่ผ่านที่ต้องปฏิบัติตาม (กระบวนการบางอย่างใช้บางอย่างที่ใกล้เคียงกับคะแนนเสียงข้างมากมากกว่า (⅔) ในขณะที่กระบวนการอื่นๆ ใช้เสียงข้างมากแบบธรรมดา (50% +1) ในขณะที่กระบวนการอื่นๆ หลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียงเป็นตัวเลข นับรวมกัน) สำหรับกระบวนการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงประชามติส่วนใหญ่ในเขตอำนาจศาลในโลกแห่งความเป็นจริง จึงได้เลือกการลงคะแนนเสียงข้างมาก

ผู้ลงคะแนนจะถูกถามว่าองค์ประกอบใดบ้างที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และเพราะเหตุใด หากการลงคะแนนเสียงทำให้เกิดคะแนนเสียงข้างมากว่า "ไม่" ทีมงานโครงการ UCoC จะไม่เปิดเผยชื่อและเผยแพร่เหตุผลที่ผู้ลงคะแนน "ไม่" ให้ไว้ สมาชิกของคณะกรรมการสร้าง U4C จะพิจารณาการปรับปรุงกฎบัตรตามข้อกังวลที่เกิดขึ้นในกระบวนการลงคะแนนเสียง เช่นเดียวกับกระบวนการนี้ การแก้ไขจะถูกเผยแพร่เพื่อตรวจสอบ และจะมีการลงคะแนนเสียงครั้งที่สอง

คนภายนอกมูลนิธิวิกิมีเดียจะมีส่วนร่วมในการพิจารณาการลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือไม่?

ผลลัพธ์ของการลงคะแนนจะได้รับการตรวจสอบความผิดปกติโดยชาววิกิมีเดีย ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ในกระบวนการลงคะแนนเสียงและการตรวจสอบความเคลื่อนไหว ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงคือ:

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สิทธิในการลงคะแนนเสียงถูกกำหนดโดยคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย ผู้มีส่วนร่วมในวิกิมีเดียที่ลงทะเบียนทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดกิจกรรมขั้นต่ำ เจ้าหน้าที่และผู้ทำสัญญาในเครือและมูลนิธิวิกิมีเดีย (ทำงานก่อนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2023) และผู้ดูแลผลประโยชน์ของมูลนิธิวิกิมีเดีย ทั้งในปัจจุบันและในอดีต จะมีโอกาสลงคะแนนเสียงในกฎบัตรที่เสนอใน SecurePoll

ผู้แก้ไข

คุณสามารถลงคะแนนจากบัญชีที่ลงทะเบียนใดๆ ที่คุณมีในวิกิมีเดียวิกิ คุณสามารถลงคะแนนได้เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกี่บัญชีก็ตาม เพื่อให้มีคุณสมบัติ บัญชีเดียวนี้จะต้อง:

 • ไม่ถูกบล็อกในมากกว่าหนึ่งโครงการ
 • และไม่ใช่บอต
 • และได้ทำการแก้ไขอย่างน้อย 300 ครั้งก่อนวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จากทั้งวิกิมีเดีย
 • และได้ทำการแก้ไขอย่างน้อย 20 ครั้งระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สามารถใช้ AccountEligibility tool เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงของผู้แก้ไขขั้นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว

นักพัฒนา

นักพัฒนามีสิทธิ์ลงคะแนนหากพวกเขา:

 • เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์วิกิมีเดีย ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงด้วยเชลล์
 • หรือมีคอมมิต (commit) ที่ถูกรวม (merge) อย่างน้อยหนึ่งครั้งในrepository ของวิกิมีเดียบน Gerrit ระหว่างวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เกณฑ์เพิ่มเติม:

 • หรือมีคอมมิตที่ได้รับการรวมเข้ากับรีโพใด ๆ บนส่วนขยายที่ไม่ใช่ของมูลนิธิวิกิมีเดียหรือสกินที่ไม่ใช่ของมูลนิธิวิกิมีเดียระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ถึง 16 ธันวาคม 2566
 • หรือมีคอมมิตที่ได้รับการรวมเข้ากับรีโพเครื่องมือวิกิมีเดีย (เช่น มักนุกส์ทูลส์) ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ถึง 16 ธันวาคม 2566
 • หรือมีการแก้ไขอย่างน้อย 300 ครั้งก่อน 16 ธันวาคม 2566 และมีอย่างน้อย 20 ครั้งอยู่ระหว่าง 16 มิถุนายน 2566 ถึง 16 ธันวาคม 2566 บน translatewiki.net
 • หรือเป็นผู้บำรุงรักษา/ผู้มีส่วนร่วมในวิกิของวิกิมีเดียใด ๆ ในเครื่องมือ บอต สคริปต์ผู้ใช้ อุปกรณ์เสริม และมอดูลลูอาใด ๆ
 • หรือมีความเกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบและ/หรือตรวจทานทางเทคนิคในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวิกิมีเดีย

หมายเหตุ: หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หลักจะสามารถลงคะแนนได้ทันที เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคของ SecurePoll ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพิ่มเติมอาจไม่สามารถลงคะแนนโดยตรงได้ เว้นแต่จะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อื่นใด หากคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลไปที่ ucocproject@wikimedia.org พร้อมระบุเหตุผลอย่างน้อยสี่วันก่อนวันสุดท้ายของการลงคะแนน

พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของมูลนิธิวิกิมีเดีย

พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวที่ยังมีตำแหน่งในมูลนิธิวิกิมีเดียมีสิทธิ์ลงคะแนนหากถูกว่าจ้างอยู่ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวในองค์กรในเครือขบวนการวิกิมีเดีย

บทปัจจุบันของวิกิมีเดีย เจ้าหน้าที่องค์กรเฉพาะเรื่องหรือกลุ่มผู้ใช้ และผู้ทำสัญญา มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหากพวกเขาได้รับการว่าจ้างจากองค์กรของตน ณ วันที่ 28 November 2023

สมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย

สมาชิกปัจจุบันและอดีตของคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดียมีคุณสมบัติในการลงคะแนนเสียง

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

 1. ฉันจะตรวจสอบสิทธิ์ของฉันได้อย่างไร ผู้ใช้สามารถใช้ AccountEligibility tool เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งปัจจุบัน หน้าข้อมูลบัญชีทั่วโลกมีไว้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนการแก้ไขและประวัติการมีส่วนร่วมของคุณ
 2. มีการกำหนดข้อกำหนดคุณสมบัติอย่างไร' ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดเดียวกันกับที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ
 3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ คุณอาจได้รับข้อความ: "ขออภัย คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงคะแนนจาก Meta-wiki คุณสามารถใช้ลิงก์นี้เพื่อไปที่หน้าเริ่มต้นการลงคะแนน หากคุณเป็นนักพัฒนา เจ้าหน้าที่มูลนิธิวิกิมีเดีย หรือสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา เราอาจไม่สามารถจับคู่คุณกับชื่อผู้ใช้เฉพาะได้ คุณควรติดต่อ ucocproject@wikimedia.org เพื่อเพิ่มลงในรายการ หากคุณยังคงไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้และเชื่อว่าคุณควรจะสามารถกรุณาฝากข้อความไว้ที่หน้าพูดคุยเรื่องการเลือกตั้งหรือติดต่อ ucocproject@wikimedia.org ควรส่งคำตอบภายใน 72 ชั่วโมง
 4. ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบ VoteWiki ได้ คุณไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ VoteWiki เพื่อลงคะแนน หากคุณเห็นบัตรลงคะแนน แสดงว่า SecurePoll สามารถระบุตัวคุณได้สำเร็จ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย มีบัญชีจำนวนจำกัดเท่านั้นที่ลงทะเบียนบน VoteWiki
 5. มีใครเห็นบ้างไหมว่าฉันลงคะแนนเสียงอย่างไร? ไม่ การเลือกตั้งมีความมั่นคง การเลือกตั้งใช้ซอฟต์แวร์ SecurePoll การลงคะแนนเสียงเป็นความลับ ไม่มีใครจากคณะกรรมการหรือใครก็ตามในเจ้าหน้าที่มูลนิธิวิกิมีเดียไม่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ สมาชิกของทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของมูลนิธิวิกิมีเดียถือคีย์เข้ารหัสสำหรับการเลือกตั้ง เมื่อเปิดใช้งานกุญแจแล้ว การเลือกตั้งจะหยุดลง
 6. ข้อมูลใดบ้างที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดูได้โดยบุคคลเพียงไม่กี่คนที่ตรวจสอบและนับการเลือกตั้ง ดูผู้ตรวจสอบการให้สัตยาบันตามประกาศข้างต้น ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP และตัวแทนผู้ใช้ ข้อมูลนี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากการเลือกตั้ง 90 วัน
 7. ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้อย่างไร ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับการสรุปในหน้าผลการเลือกตั้งในเมตา และรายงานหลังการวิเคราะห์ของการเลือกตั้ง จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลนี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดจำนวนผู้ลงคะแนนเสียงอิสระและการแพร่กระจายของผู้ลงคะแนนทั่วโลก
 8. เมื่อฉันลงคะแนน ฉันไม่เห็นการยืนยันว่าได้รับการโหวตแล้ว และข้อความอัตโนมัติปรากฏขึ้นว่าฉันต้องเข้าสู่ระบบเพื่อลงคะแนน เกิดอะไรขึ้น? คุณไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ votewiki เพื่อลงคะแนน ข้อผิดพลาดนี้น่าจะเป็นปัญหาแคช เราต้องขออภัยสำหรับความยุ่งยากนี้: โปรดลองลงคะแนนอีกครั้งที่ หน้า Landing Page ของ SecurePoll สิ่งนี้ควรแจ้งให้คุณทราบด้วยข้อความว่า "การโหวตจะดำเนินการในวิกิส่วนกลาง โปรดคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อโอนย้าย" การคลิกที่ปุ่มจะส่งคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์การลงคะแนนเสียงและควรอนุญาตให้คุณลงคะแนนได้ โปรดทราบว่าคุณมีอิสระที่จะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการลงคะแนนของคุณได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ เพียงหนึ่งโหวตต่อผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ และระบบจะแทนที่โหวตเก่าของคุณด้วยโหวตใหม่ และยกเลิกการโหวตก่อนหน้านี้ เมื่อกระบวนการลงคะแนนของคุณเสร็จสมบูรณ์ ใบเสร็จจะแสดงบนหน้าจอของคุณ ซึ่งคุณอาจเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าคุณได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
 9. ระบบการลงคะแนนได้รับการป้องกันอย่างไรจากผู้ใช้ที่ลงคะแนนเสียงหลายครั้ง? มีเพียงคะแนนเดียวต่อผู้ใช้หนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้รับการจัดเก็บไว้ในระบบ คุณมีอิสระที่จะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการลงคะแนนของคุณได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ ระบบจะแทนที่การลงคะแนนเก่าของคุณด้วยคะแนนใหม่ และยกเลิกการลงคะแนนครั้งก่อนๆ
 10. เจ้าหน้าที่ถูกบังคับหรือสนับสนุนให้ลงคะแนนเสียงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือไม่ ไม่ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิวิกิมีเดียและพันธมิตรในเครือไม่ได้รับการสนับสนุนให้ลงคะแนนเสียงในลักษณะเฉพาะ เราสนับสนุนให้ทุกคนลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ เพื่อให้กฎบัตรมีประสิทธิผล เราต้องการข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเพื่อช่วยเราตรวจสอบว่ามีส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือไม่
 11. ทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยมีอคติกับผลการลงคะแนนเสียงหรือไม่ หน่วยความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยมีสามกลุ่ม: นโยบาย ข้อมูลบิดเบือน และการปฏิบัติการ ทีมที่อำนวยความสะดวก UCoC คือทีมนโยบาย ทีมนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนพฤติกรรมของผู้ใช้ แม้ว่าจะไม่เชื่อว่าทีมปฏิบัติการจะมีอคติหรือจะมีอคติ แต่การแยกหน้าที่กันนี้มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงอคติโดยไม่ตั้งใจ ทีมนโยบายไม่ได้รับการประเมินว่าเอกสารที่สร้างขึ้นร่วมกันนี้ได้รับการอนุมัติในการเรียกใช้ครั้งแรกหรือจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทีมงานจะได้รับการประเมินว่าทำงานได้ดีกับชุมชนหรือไม่ นี่หมายถึงการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อบังคับใช้ UCoC ที่จะทำหน้าที่เพื่อชุมชน เป้าหมายของเราคือการบรรลุความรับผิดชอบนั้นให้ดีที่สุด
 12. คำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงที่นี่ สำหรับข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือระบบการโหวต โปรดส่งอีเมล ucocproject@wikimedia.org โปรดระบุชื่อผู้ใช้ที่คุณพยายามจะลงคะแนนด้วย