Jump to content

Správna rada Nadácie Wikimedia/Výzva na spätnú väzbu: Voľby do Správnej rady

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Outdated translations are marked like this.

Problém na vyriešenie

Nadácia Wikimedie a hnutie sa za posledných 10 rokov rozrástli, a rada zostala do značnej miery rovnaká v štruktúre aj procese. V kontrole riadenia z 2019 boli kapacita, výkon, a nedostatok reprezentácie rozmanitosti hnutia, zaznamenané ako obavy.

V 2021 boli niektoré z týchto obáv prejednané počas Výzvy na spätnú väzbu: Miesta komunitnej rady. Vo Voľbách do Správnej rady 2021 boli zahrnuté aktualizované postupy, aby sa začali vyššie uvedené obavy riešiť. Boli pridané ďalšie dve miesta, aby sa vyriešili kapacitné potreby rady. Jednorazové prenosné hlasovanie bolo použité na zlepšenie možnosti reprezentovať rozmanitosť hnutia. Správcovia rady sa podelili o svoje schopnosti a požiadali kandidátov, aby sa podelili o tie svoje a informovali voličov. Široký a viacjazyčný dosah hľadal kandidátov a voličov v mnohých komunitách, na mnohých komunikačných kanáloch.

Dúfame, že počas tejto Výzvy na spätnú väzbu 2022, identifikujeme ďalšie riešenia, ktoré budú odrážať rozmanitosť hnutia v rade. Takisto chceme využiť túto príležitosť, aby sme sa od komunity naučili niečo o interakciách s kandidátmi počas volebného procesu.

Dizajn Výzvy na spätnú väzbu

K tejto Výzve na spätnú väzbu pristupujeme inak. Zapájame spätnú väzbu od komunity z procesu v 2021. Namiesto predkladania návrhov, Výzva je postavená okolo kľúčových otázok. Úmyslom je inšpirovať kolektívne konverzácie a spoluprácu pri tvorbe návrhov.

Ďakujeme, že ste si našli čas, zúčastnili sa tejto Výzvy na spätnú väzbu a pomohli ste vytvoriť rozmanitejšiu a výkonnejšiu Správnu radu.

Kľúčové otázky

  1. Čo je ten najlepší spôsob ako zaistiť rozmanitejšiu reprezentáciu medzi zvolenými kandidátmi?
  1. Aké sú očakávania pre kandidátov počas volieb?
  1. How should affiliates participate in the elections?

Diskutujte o kľúčových otázkach

Ako sa zapojiť

Zamestnanci stratégie a Riadenia hnutia sú schopní zabezpečiť konverzácie v mnohých jazykoch. Diskusie sú vítané v akomkoľvek jazyku, aj keď je možné, že sa budeme musieť spoľahnúť na dobrovoľných prekladateľov na zhrnutie jazykov, pre ktoré nemáme zamestnancov. Môžete nájsť linky na konverzácie v mnohých jazykoch v tabuľke na stránke Diskusií kľúčových otázok. Môžete nájsť konverzácie na Telegram Board selection chate. Kontaktujte moderátora vo svojej oblasti aby ste naplánovali komunitnú konverzáciu alebo poskytli spätnú väzbu.

Časová os

  • 23. december: Oznámenie o Výzve na spätnú väzbu
  • 10. január: Výzve na spätnú väzbu sa otvára
  • 16. februára: Výzve na spätnú väzbu sa zatvára
  • 26. februára: Vydanie záverečnej správy o Výzve na spätnú väzbu

Každý týždeň tímy Stratégie a Riadenia hnutia vydajú týždennú správu, aby zachytili spätnú väzbu a diskusie, ktoré prebehli v minulom týždni.

Užitočné základné informácie

Správna rada je riadiacim orgánom Nadácie Wikimedia. Je to organizácia s viac ako 450 zamestnancami, podporujúca medzinárodné hnutie tvorené stovkami projektov, komunít a pobočiek. Jedinou úlohou správnej rady je dohliadať na riadenie Nadácie Wikimedia. To zahrňuje:

  • Podieľať sa na stanovení dlhodobej stratégie Nadácie Wikimedia.
  • Monitorovať aktivity a financie tak, aby sa zaistilo, že financie sú v poriadku, v súlade s poslaním, a v súlade so zákonnými povinnosťami.
  • Prijímanie zamestnancov, riadenie, poradenstvo a stanovenie platu pre generálneho riaditeľa Nadácie Wikimedia.

Viac informácií nájdete v Príručke rady.

Pozri tiež