Jump to content

Wikimedia Foundation elections/2022/Kandidáti

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Candidates and the translation is 67% complete.

Komunita Wikimedia bude v od 23. srpna do 6. září 2022 hlasovat o obsazení dvou míst ve správní radě. Je to příležitost zlepšit zastoupení, rozmanitost a odbornost správní rady jako týmu.

Shortlisted candidates list

Kandidáti

All accepted applications:

Applications not accepted

Prohlášení všech kandidátů

Uchazeči budou v přihlášce odpovídat na následující otázky. Vyjádření uchazečů jsou omezena níže uvedeným počtem slov, což činí celkem 1400 slov:

 • Úvodní prohlášení / shrnutí žádosti (maximálně 150 slov).
 • Příspěvky na projekty Wikimedia, členství v organizacích nebo pobočkách Wikimedia, činnost jako organizátor hnutí Wikimedia nebo účast v organizaci spojující hnutí Wikimedia (maximálně 100 slov).
 • Odbornost v oblastech dovedností, které správní rada označila za potřebné. (maximálně 150 slov)
  1. Strategie a řízení organizace
  2. Technologie platformy na podnikové úrovni a/nebo vývoj produktů
  3. Veřejný pořádek a právo
  4. Věda o sociálních datech, analýza velkých dat a strojové učení
 • Zkušenosti zažité ve světě. Obzvláště nás zajímá čtení o životních zkušenostech v regionech Afriky, jižní Asie, východní a jihovýchodní Asie a Tichomoří a Latinské Ameriky a Karibiku. Věříme, že zkušenosti z těchto regionů by mohly pomoci rozšířit schopnost rady naplnit cíl strategie hnutí, kterým je rovnoměrnější účast, i když uznáváme, že i jiné zkušenosti mohou být důležitým přínosem. (maximálně 250 slov)
 • Kulturní a jazyková znalost dalších regionů a jazyků, než je váš rodný region a jazyk. Mezikulturní povědomí pomáhá budovat mosty v naší multikulturní komunitě. (maximálně 250 slov)
 • Zkušenosti s obhajobou vytváření bezpečného prostoru pro všechny a/nebo zkušenosti se situacemi nebo kontexty cenzury, represe nebo jiných útoků na lidská práva. (maximálně 250 slov)
 • Zkušenosti ve vztahu ke skupině (nebo jako člen skupiny, pokud se o ně rozhodnete podělit), která v minulosti čelila diskriminaci a nedostatečnému zastoupení v mocenských strukturách (mimo jiné včetně kasty, rasy, etnického původu, barvy pleti, národnosti, státní příslušnosti, genderové identity, genderového vyjádření, sexuální orientace, věku, náboženství, jazyka, kultury, vzdělání, schopností, příjmu a životního prostředí). (maximálně 250 slov)

Analytický výbor

Analytický výbor bude hodnotit uchazeče v rámci metody zlatá/stříbrná/bronzová. Toto hodnocení bude sloužit jako podklad pro organizace při plánování jejich hlasování. Podrobnosti hodnocení jednotlivých kandidátů nebudou sdíleny.

Po výběru šesti kandidátů v rámci hlasování přidružených organizací bude zveřejněno hodnocení každého vybraného kandidáta, které bude sloužit jako informace pro komunitní hlasování. Cílem tohoto procesu je najít nejlepší rovnováhu mezi sdílením užitečných informací a minimalizací zbytečného odhalování kandidátů.

Otázky komunity

Historicky kandidáti odpovídali na otázky položené komunitou.

Video odpovědi na otázky komunity

English-language transcripts of these videos.

The total running time of the videos is 53:24; the total wordcount, just over 7300 words. If you can read at over 130 words per minute (~pre-teen-level), reading will be faster.

Období kampaně

Období volební kampaně je časem pro přípravu na volby. Voliči se dozvědí více o kandidátech tím, že si přečtou jejich prohlášení v přihláškách, zúčastní se akcí, kde si kandidáty vyslechnou, a přečtou si jejich odpovědi na otázky komunity.