Bầu cử Quỹ Wikimedia/2022/Điều kiện bỏ phiếu

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Voter eligibility guidelines and the translation is 82% complete.
Outdated translations are marked like this.

Điều kiện bỏ phiếu

Quy tắc chung

Để đủ điều kiện bỏ phiếu, bạn phải không bị cấm hoặc bị cấm ở không quá một dự án.

Biên tập viên

Bạn có thể bỏ phiếu bằng một tài khoản bất kỳ do bạn sở hữu, đã đăng ký trong một wiki của Wikimedia. Cử tri chỉ được bỏ phiếu một lần duy nhất, dù có bao nhiêu tài khoản đi nữa. Tài khoản duy nhất dùng để bỏ phiếu này phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • không bị cấm ở nhiều hơn một dự án;
 • không phải là tài khoản bot;
 • đã thực hiện ít nhất 300 sửa đổi trước ngày 5 tháng 7 năm 2022 trên các wiki của Wikimedia;
 • và đã thực hiện ít nhất 20 sửa đổi từ ngày 5 tháng 1 đến 5 tháng 7 năm 2022.

Có thể sử dụng công cụ AccountEligibility để nhanh chóng kiểm tra cơ bản điều kiện bỏ phiếu.

Phát triển viên

Phát triển viên đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ:

 • là quản trị viên máy chủ Wikimedia và có quyền truy cập shell
 • hoặc đã thực hiện ít nhất một commit được trộn vào bất kỳ kho dữ liệu Wikimedia nào trên Gerrit từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 5 tháng 7 năm 2022.

Tiêu chí bổ sung

 • đã thực hiện ít nhất một commit được trộn vào bất kỳ kho dữ liệu nào trong nonwmf-extensions hoặc nonwmf-skins, từ ngày 5 tháng 1 đến 5 tháng 7 năm 2022.
 • đã thực hiện ít nhất một commit được trộn vào bất kỳ kho công cụ Wikimedia nào (chẳng hạn như magnustools) từ ngày 5 tháng 1 đến 5 tháng 7 năm 2022.
 • đã có ít nhất 300 sửa đổi trước ngày 5 tháng 7 năm 2022, và thực hiện ít nhất 20 trong số đó từ ngày 5 tháng 1 đến 5 tháng 7 năm 2022, tại Translatewiki.
 • là người bảo trì/đóng góp cho bất kỳ công cụ, bot, kịch bản người dùng, tiện ích hoặc module Lua nào ở các wiki thuộc Wikimedia.
 • hoặc đã tham gia tích cực vào các quy trình thiết kế và/hoặc đánh giá phát triển kỹ thuật liên quan đến Wikimedia.

Lưu ý: Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí chính, bạn sẽ có thể bỏ phiếu ngay. Do các giới hạn kỹ thuật của SecurePoll, những người đáp ứng các tiêu chí bổ sung có thể không được bỏ phiếu trực tiếp trừ khi họ đáp ứng ít nhất một tiêu chí khác. Nếu bạn nghĩ rằng mình đáp ứng các tiêu chí bổ sung, vui lòng gửi lý do đến board-elections@lists.wikimedia.org ít nhất bốn ngày trước hạn bỏ phiếu cuối, tức là vào hoặc trước ngày 27 tháng 8 năm 2022. Nếu bạn đáp ứng, chúng tôi sẽ thêm thủ công bạn vào danh sách cho phép bỏ phiếu.

Nhân viên và nhà thầu của Quỹ Wikimedia

Nhân viên và nhà thầu hiện tại của Quỹ Wikimedia đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được Quỹ Wikimedia tuyển dụng trước hoặc vào ngày 5 tháng 7 năm 2022.

Nhân viên và nhà thầu của các chi nhánh thuộc phong trào Wikimedia

 • Nhân viên và nhà thầu của các chi nhánh Wikimedia hiện tại, tổ chức chuyên đề hoặc nhóm người dùng sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được tổ chức của họ tuyển dụng trước hoặc vào ngày 5 tháng 7 năm 2022.
 • Thành viên của các cơ quan chính thức, theo định nghĩa trong nội quy của các chi nhánh Wikimedia hiện tại, tổ chức chuyên đề hoặc nhóm người dùng, sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ hoạt động trong các nhóm này trước hoặc vào ngày 5 tháng 7 năm 2022

Uỷ ban Đoàn hội và Uỷ ban Bầu cử sẽ xác nhận danh sách các đoàn hội Wikimedia đủ điều kiện vào ngày 1 tháng 8 năm 2022.

Các thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ Wikimedia và Uỷ ban Cố vấn

Thành viên hiện tại/cựu thành viên của Hội đồng Quản trị và Uỷ ban Cố vấn đủ điều kiện bỏ phiếu.

Thành viên các uỷ ban thuộc phong trào Wikimedia

Thành viên hiện tại của các uỷ ban thuộc phong trào Wikimedia sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ hoạt động trong các cơ quan này trước hoặc vào ngày 5 tháng 7 năm 2022.

Uỷ ban Bầu cử sẽ công bố danh sách các uỷ ban đủ điều kiện vào ngày 1 tháng 8 năm 2022.

Người tổ chức cộng đồng thuộc phong trào Wikimedia

Những người tổ chức cộng đồng không đủ điều kiện bỏ phiếu theo các tiêu chí khác sẽ được phép bỏ phiếu nếu họ đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

 • đã đăng ký, đã nhận và báo cáo lại về ít nhất một lần tài trợ của Quỹ Wikimedia từ ngày 1 tháng 9 năm 2021
 • đã từng tổ chức ít nhất một hackathon, cuộc thi hoặc các sự kiện về Wikimedia khác được tài trợ, có ít nhất 10 người tham gia và công bố thông tin trên wiki từ ngày 5 tháng 1 đến 5 tháng 7 năm 2022.

Tiêu chí bổ sung

Nếu bạn nghĩ rằng mình đáp ứng các tiêu chí bổ sung, vui lòng gửi lý do đến board-elections(_AT_)wikimedia.org ít nhất bốn ngày trước hạn bỏ phiếu cuối, tức là vào hoặc trước ngày 30 tháng 8 năm 2022. Nếu bạn đáp ứng, chúng tôi sẽ thêm thủ công bạn vào danh sách cho phép bỏ phiếu.