Jump to content

Tổ chức chuyên trách

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia thematic organizations and the translation is 100% complete.
Tổ chức chuyên trách Wikimedia là các tổ chức phi lợi nhuận được thành lập độc lập để hỗ trợ và thúc đẩy các dự án Wikimedia trong một khu vực trọng điểm cụ thể. Giống như chapters và không giống như usergroup , họ bắt buộc phải có cơ cấu pháp lý, duy trì hồ sơ chi tiết về các hoạt động, duy trì chuyên môn trong lĩnh vực trọng tâm của họ và chia sẻ điều đó - kiến thức chuyên môn về Wikimedia Movement .



Tổ chức chuyên trách

Wikimedia thematic organizations are independent non-profit organizations founded to support and promote the Wikimedia projects within a specified focal area. Like the Wikimedia Foundation, they aim to "empower and engage people around the world to collect and develop educational content under a free license or in the public domain, and to disseminate it effectively and globally". Thematic organizations use a name clearly linking them to Wikimedia and are granted use of Wikimedia trademarks for their work, publicity, and fundraising. Currently, 2 thematic organization exists.

Recognition from the Affiliations Committee allows a group to apply for using the Wikimedia trademarks, access to unique grants, and additional affiliate support; however, recognition is not required to do any of the work a typical Wikimedia user group, and groups are encouraged to consider that model if they do not yet meet the requirements of a thematic organization.


Thematic organizations are incorporated independent non-profits representing the Wikimedia movement and supporting work focused on a specific theme, topic, subject or issue within or across countries and regions.


Tại sao chúng tôi nên xin thành lập nhóm?

Recognition from the Affiliations Committee allows a group to apply for using the Wikimedia trademarks and to get grants; however, recognition is not required to do any of the work typical user groups do or might do, it is an optional extra step with connected benefits and some requirements.

Benefits of becoming a recognized Wikimedia thematic organization includes:

 • Use the Wikimedia logos consistent with the Wikimedia Foundation's Trademark Policy without any additional approval. Thematic organizations may use other logos not part of the Trademark Policy (such as the Wikimedia Foundation logo) pursuant to a trademark license with the Wikimedia Foundation and approval by the Wikimedia Foundation legal team.
 • Receive large, but limited, quantities of Wikimedia merchandise for use in activities and outreach efforts.
 • Public recognition of the group's affiliation with the Wikimedia Foundation.
 • Affiliations Committee Liaison support during and after the approval process.
 • Apply for Annual Plan Grants after successfully completing two other Wikimedia Foundation grants and meeting other eligibility requirements.
 • A short name clearly linking the group to Wikimedia.
 • Exclusive use by a thematic organization of the Wikimedia name and brand within the group's thematic focus area.
 • Communications and public policy support from the Wikimedia Foundation.
 • Two scholarships to attend the Wikimedia Conference, held annually in Berlin for Wikimedia movement affiliates.

Without recognition, groups may still:

 • Engage in group activities to promote, build, and support the Wikimedia movement and its projects.
 • Utilize the Wikimedia Community logo.
 • Request one-time use of Wikimedia logos consistent with the Wikimedia Foundation's Trademark Policy pursuant to a trademark license with the Wikimedia Foundation and approval by the Wikimedia Foundation legal team.


Chúng tôi cần thỏa mãn những yêu cầu nào?
Bài chi tiết: Yêu cầu đối với các tổ chức chuyên trách Wikimedia

Các yêu cầu để thành lập một chi hội Wikimedia được công nhận chính thức được thiết kế để giúp các nhóm đáp ứng kỳ vọng của phong trào đối với họ sau khi họ được công nhận.

 1. Sứ mệnh hỗ trợ Wikimedia
  Sứ mệnh của tổ chức phải phù hợp với sứ mệnhvision của Wikimedia Foundation , cũng như các nguyên tắc hướng dẫn của Wikimedia Foundationcác nguyên tắc của các chi nhánh của phong trào. Bất kể hình thức pháp lý hoặc phương pháp thành lập được chọn là gì, chi nhánh phải có các mục tiêu tương tự như các mục tiêu của Wikimedia Foundation và các hoạt động của nó không nên đi chệch khỏi các mục tiêu đó.
 2. Trọng tâm chủ đề
  Tổ chức theo chủ đề có trọng tâm rõ ràng về văn hóa, ngôn ngữ hoặc chủ đề khác. Các tổ chức theo chủ đề cần một phạm vi được xác định rõ ràng và duy nhất. Wikimedia là một phong trào quốc tế nên khi thành lập một tổ chức chuyên đề cần xác định các vấn đề về ngôn ngữ, khu vực địa lý hoạt động, tiêu chí thành viên. Mặc dù có thể có nhiều nhóm người dùng phục vụ một khu vực tập trung tương tự hoặc duy nhất, nhưng chỉ có thể có một tổ chức theo chủ đề bao trùm khu vực tập trung theo chủ đề được chỉ định của họ.
 3. Cơ cấu pháp lý
  Tổ chức chuyên đề phải có cơ cấu/công ty hợp pháp độc lập về mặt pháp lý với Wikimedia Foundation. Các tổ chức chuyên đề nhằm cung cấp một cấu trúc thực tế cho các dự án có thể phát sinh từ những người đóng góp hoặc các bên bên ngoài phù hợp với mục tiêu của Wikimedia Foundation. Tuy nhiên, các tổ chức chuyên đề không có nghĩa là điều hành các dự án Wikimedia cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của các dự án. Để đạt được điều đó, điều cần thiết là cấu trúc pháp lý được chọn để thành lập một tổ chức chuyên đề rõ ràng là độc lập với Wikimedia Foundation. Các tài liệu quản lý của tổ chức, nói chung là các quy định pháp luật, phải được Ủy ban Chi nhánh xem xét và phê duyệt.
 4. Mức độ quan trọng của sự tham gia tích cực của cộng tác viên Wikimedia
  Tổ chức chuyên đề phải có ít nhất mười, tốt nhất là ít nhất hai mươi, cộng tác viên tích cực cho các dự án Wikimedia. Cộng tác viên tích cực được định nghĩa là thành viên có 300 đóng góp trở lên cho một dự án Wikimedia trên một tài khoản đã đăng ký đã tồn tại hơn 6 tháng trong tình trạng cộng đồng tốt (có nghĩa là họ hiện không bị đình chỉ hoặc bị ngăn cản tham gia). Mặc dù các tổ chức chuyên đề nên hoan nghênh ý kiến đóng góp của những người không phải là người đóng góp tích cực cho các dự án Wikimedia, nhưng họ không nên ở quá xa cộng đồng. Sự tham gia tích cực của những người đóng góp cho các dự án Wikimedia là cần thiết để một tổ chức chuyên đề có thể đưa các sáng kiến thực tế gắn liền với các dự án Wikimedia vào cuộc sống. Tư cách thành viên ban đầu phải phản ánh rộng rãi phạm vi dự kiến, khu vực hoạt động theo chủ đề và địa lý cũng như các ngôn ngữ hoạt động được lựa chọn của tổ chức.
 5. Ít nhất hai năm hoạt động
  Các nhóm phải có hai năm kết quả chương trình có thể chứng minh được trước khi đăng ký công nhận tổ chức chuyên đề. Lý tưởng nhất là những hoạt động này nên được thực hiện với tư cách là một nhóm người dùng Wikimedia được công nhận. Các hoạt động này và kết quả của chúng phải được ghi lại trên wiki, lý tưởng nhất là trên trang Meta-Wiki của nhóm. Những nỗ lực tiếp cận rộng rãi để khuyến khích sự tham gia và tham gia vào việc thiết lập và định hình tổ chức là cần thiết. Các hoạt động phải là sự kết hợp của các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến được thiết kế để khuyến khích sự tham gia vào các dự án Wikimedia. Nhóm phải được cập nhật về hoạt động và báo cáo tài chính trước khi được xem xét công nhận.
 6. Năng lực, hoặc năng lực dự kiến, để đáp ứng các kỳ vọng trong tương lai
  Điều làm cho các tổ chức chuyên đề và các chương trở nên độc đáo so với các nhóm người dùng là các kỳ vọng gia tăng. Nhóm của bạn có khả năng đáp ứng các kỳ vọng của tổ chức chuyên đề sau khi bạn được công nhận không? Đây sẽ là điều mà cả Ủy ban Liên kết và Hội đồng Quản trị sẽ xem xét khi xem xét đơn đăng ký của bạn. Nếu nhóm của bạn không có hồ sơ theo dõi các hoạt động cho thấy rằng bạn sẽ có thể đáp ứng thành công những kỳ vọng này, điều đó có thể khiến đơn đăng ký của bạn bị từ chối. Việc xem xét sẽ được đưa ra đối với hoàn cảnh tài chính của nhóm, nhu cầu thực tế trong lĩnh vực trọng tâm của nhóm bạn và kế hoạch đảm bảo tài trợ trong tương lai để đáp ứng những kỳ vọng này.


Làm cách nào để chúng tôi được công nhận?

Once you've gathered the group, the wiki page, legal documents, and the big ideas on what you want to do, contact the Affiliations Committee and request to apply for thematic organization recognition. The Affiliations Committee will ask you some questions, review your application, and if appropriate will recommend the Wikimedia Foundation Board of Trustees recognize your group as an official Wikimedia Thematic Organization. The Board of Trustees will then vote to approve or grant recognition based on the application, discussions with the Affiliations Committee, and recommendation from the Affiliations Committee. Recognition automatically renews each year. Recognition can be suspended or removed if necessary if a group becomes inactive or is no longer compliant with their agreement.

Delays during the application approval process most often arise from incomplete applications or applications that need to be modified before they can be approved. To prevent this from happening and help expedite your group's approval process, please double check this list before submitting your application:

 1. Does your name meet the affiliates naming requirements? Group discussions amongst Wikimedia thematic organizations regarding their name can take time, and generally you want to avoid having to re-engage in that conversation after your application has been submitted. You may contact the Affiliations Committee to seek input on your name before submitting your application.
 1. Does your group have a clear scope and purpose that is consistently and clearly explained? If your Meta page explains your thematic organization in a way that differs from your application, and if those differ from the activities your group is undertaking – that may delay the application's approval as a clear scope and purpose is required for the resolution to approve the thematic organization and the thematic organization agreement which the two primary contacts will be signing with the Wikimedia Foundation. Your scope and purpose statement should clearly and concisely explain what your group hopes to accomplish and who would be interested in joining. We recognize this may evolve over time, but you should have a clear commitment to a specific statement at the time of your application.
 1. Are your two primary contacts willing to identify themselves with the Wikimedia Foundation? Sometimes privacy concerns might cause someone to change their minds, which can delay the final steps in the user group recognition process.
 1. Is your group ready to accept new members and already include at least ten active Wikimedia contributors in good standing? Groups which have a closed or limited membership model may require more discussion and review. Groups which do not have at least ten active members who are also active Wikimedia contributors in good standing will not be approved.