Jump to content

导入者

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Importer and the translation is 100% complete.

一般來說,导入者(英语:importer)通常是指拥有导入权限的用户。

在维基媒体wiki站点上,有两种导入者:

  • 跨维基导入者只能进行跨维基导入import权限);[1]
  • 导入者既可以进行跨维基导入,也可以上传导入(同时具有importimportupload权限)[2]

导入是一个很少被用到的功能;例如:它不需要遵循CC-BY-SA版权,详见使用条款

这些用户组在所有wiki上启用,[3]但只能在特定页面申请后,由监管员授予(尤其导入用户组,这包括importupload权限,该权限是相当危险的),并且原则上只为特定任务临时授予,除非项目有本地程序和方针以分配永久导入权限。

很少有项目需要并且有这样的方针,包括:

行政员(或管理员)可以分配导入权限的wiki

在某些Wiki上,本地的行政员(或管理员)可以分配和移除导入权限。他们的列表在下表中。

跨维基
序号 Wiki 漏洞 修复于 备注
1 simplewiki 漏洞23988 2010-06-16 由行政员授予和移除。 参见漏洞23462
2 nowiki 漏洞21041 2009-12-17 由本地管理员授予,由行政员移除。
3 zhwikivoyage 漏洞60085 2014-01-16 由本地管理员授予和移除。 参见漏洞61238
4 fawikivoyage 漏洞71681 2014-10-07 由管理员授予和移除。
跨维基导入和导入者
5 ckbwiki 漏洞52633 2013-08-11 由行政员授予和移除。
6 frwiktionary 漏洞23545 2010-05-23 由行政员授予和移除。
7 mediawikiwiki 漏洞17071 2009-03-16 由行政员分配和删除。
8 checkuserwiki ? ? 由行政员分配和删除。
9 donatewiki ? ? 由行政员分配和删除。
10 foundationwiki ? ? 由行政员分配和删除。
11 noboard_chapterswikimedia ? ? 由行政员分配和删除。
12 officewiki ? ? 由行政员分配和删除。
13 ombudsmenwiki ? ? 由行政员分配和删除。
14 otrs_wikiwiki ? ? 由行政员分配和删除。
15 stewardwiki ? ? 由行政员分配和删除。
16 enwikibooks Bug 24304T278683 2010-08-15/2021-04-13 由本地管理员进行分配和删除
导入者
16 arwiki Bug 19138 2009-06-29 由行政员进行分配和删除。
17 incubatorwiki ? 2011-04-06 由行政员进行分配和删除。
18 bnwiki ? ? 由行政员进行分配和删除。
19 urwiki Bug 19138 2012-12-12 由行政员进行分配和删除。
20 enwikiversity T294930 2021-11-04 由行政员进行分配和删除。
21 dewiki T331921 2023-04-19 由行政员进行分配和删除。

备注

  1. 除了跨维基导入者外,“import”用户权限默认分配给所有MediaWiki项目(已關闭的wiki除外)的管理员、索拉尼库尔德语维基百科(参见漏洞52578)、法语维基词典马拉雅拉姆语维基百科马拉雅拉姆语维基文库马拉雅拉姆语维基词典中的“有管理员权限的机器人”用户组;以及在希伯来语维基百科中的“editinterface”用户组。
  2. 索拉尼库尔德语维基百科漏洞52633)、德语维基语录德语维基词典希伯来语维基导游英语维基教科书上,管理员拥有importupload权限;在索拉尼库尔德语维基百科上,“有管理员权限的机器人”用户组也拥有importupload权限。
  3. 虽然跨维基导入需要申请更改wiki配置以启用导入自您感兴趣的wiki(导入来源)。