Movement Strategy/Recommendations/Invest in Skills and Leadership Development/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Invest in Skills and Leadership Development and the translation is 100% complete.
Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap

What

Een korte video over deze aanbeveling

Wij zullen investeren in individuele personen en organisaties in onze beweging en samenwerkende partners om de technische en menselijke vaardigheden te ontwikkelen die cruciaal zijn voor de gezondheid en groei van de beweging. We zullen dit doen door de ontwikkeling van lokale vaardigheden te combineren met wereldwijde coördinatie, zodat gemeenschappen van elkaar kunnen leren, kunnen voortbouwen op bestaande expertise en lokale vaardigheden voor online en offline activiteiten kunnen vergroten. Deze activiteiten omvatten onder andere het redigeren en elke andere vorm van deelname aan wiki’s, outreach naar de gemeenschap, beheer en erkenning van vrijwilligers, belangenbehartiging en openbaar beleid, conflictoplossing, het ontwikkelen van partnerschappen, fondsenwerving, organisatieontwikkeling, projectbeheer en communicatie.

We zullen ook investeren in individuele personen, om de capaciteiten te ontwikkelen die nodig zijn om verandering in de beweging te bewerkstelligen naar de strategische richting. We hebben een beweging voor ogen die is opgebouwd uit toegewijde, goed getrainde, sociaal en technisch vaardige personen met verschillende achtergronden die de diversiteit van de wereldwijde gemeenschappen vertegenwoordigen. Het investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap stelt ons in staat om onze beweging doelbewust meer gedistribueerd en duurzamer te maken.

Changes and Actions

 • Creëren van een systematische, wereldwijde aanpak voor de ontwikkeling van vaardigheden voor lokale gemeenschappen, hun mensen en hun organisaties. Dit vereist dat wij:
  • een methodologie opstellen die middelen en behoeften in kaart brengt en geaggregeerde gegevens genereert voor het implementeren van initiatieven voor de ontwikkeling van vaardigheden op basis van echte behoeften;
  • een dienst opstellen die het gemakkelijker maakt om vergelijkbare personen binnen de gehele beweging te verbinden/koppelen voor het onderwijzen en leren van vaardigheden (bijv. wederzijds leren van gelijken, netwerken en het bundelen van informatie van partners en bondgenoten);
  • een verscheidenheid aan methoden stimuleren, waaronder training, mentorschap, consulting, online leren, wederzijdse ondersteuning door gelijken en evenementen;
  • incentives creëren voor de ontwikkeling van vaardigheden (online en offline) door het erkennen van vaardigheden (bijv. via open badges).
 • Creëren van een systematisch, wereldwijd gecoördineerd plan voor leiderschapsontwikkeling. Dit vereist dat wij:
  • een proces opstellen om leiderschap te begrijpen en te modelleren op basis van de vaardigheden die nodig zijn in elke context;
  • instrumenten of processen implementeren die zijn gebaseerd op bestaande vrijwilligersbetrokkenheid en die gemeenschappen ondersteunen bij het identificeren van potentiële leiders;
  • potentiële leiders van andere sociale bewegingen uitnodigen om de beweging te diversifiëren en te verrijken door het delen van ervaringen;
  • trainingsopties aanbieden (bijv. online, persoonlijk) op lokaal en regionaal niveau, zodat individuele personen in staat zijn leiderschapsvaardigheden te verwerven die relevant zijn voor hun gemeenschappen;
  • een overzicht creëren van de rollen en vaardigheden die op een gecontextualiseerde manier zelfbestuur bevorderen en subsidiariteit verzekert om de positie van gemeenschappen te versterken.
 • Investeren in nieuwe of bestaande technologische infrastructuur die het aanleren van vaardigheden vergemakkelijkt via functionele, samenwerkende, realtime instrumenten en hoogwaardige inhoud. Dit vereist:
  • een gebruiksvriendelijk, doorzoekbaar, meertalig, multi-format, samengesteld platform voor het hosten van leermiddelen (bijv. tutorials, video’s, online training, enz.);
  • leermiddelen (bijv. “leerpakketten”) gericht op personen en organisaties die zich aansluiten bij de beweging om zelfgestuurde kennisverwerving en ontwikkeling van vaardigheden binnen onze praktijken en rollen aan te moedigen;
  • leerpakketten die nodig zijn voor het begrijpen van problemen met betrekking tot schaalbaarheid, duurzaamheid en andere gebieden die aan de orde komen in de aanbevelingen voor de strategie van de Wikimedia-beweging;
  • procedures om de kwaliteit van de leerinhoud te evalueren en om de overdracht van kennis op wereldwijde en lokale niveaus mogelijk te maken.

Rationale

Goed georganiseerde en reeds gevestigde projecten en groepen hebben meer toegang tot middelen dan anderen in onze beweging. Taalkundige, technologische, culturele, economische, sociale en andere barrières belemmeren veel belanghebbenden van gelijkwaardige toegang tot kansen en middelen. Trainingsonderwerpen zijn in het verleden niet altijd geselecteerd op basis van de behoeften van de gemeenschap, en veel bewezen methoden en goede praktijken voor capaciteitsopbouw werden bij onze beweging niet gebruikt. Veel van de kennis die aanwezig is in de mensen en organisaties van onze beweging wordt niet ingezet in het voordeel van collega’s elders, terwijl mentorschap, coaching, online leren en het profiteren van externe expertise onbenut blijft.

Het ontwikkelen van vaardigheden is ook een kwestie van intern kennisbeheer. Het platform MetaWiki is tot nu toe niet doeltreffend geweest om iedereen toegang te geven tot leermaterialen van hoge kwaliteit en om gelijken in de beweging met elkaar te verbinden voor wederzijds leren en ondersteuning. Nieuwkomers worden geconfronteerd met een steile leercurve en raken vaak ontmoedigd en vertrekken weer, terwijl doorgewinterde Wikimedians noch aangemoedigd noch ondersteund worden om hun bijdragen op te schalen of hun expertise te delen. Belanghebbenden zijn vaak geïsoleerd en worden gedwongen om werk opnieuw te creëren, in plaats van bestaande capaciteiten te kunnen aanboren en gebruiken en daarop voort te bouwen.

Leiderschapsvaardigheden zijn essentieel voor het opbouwen van een beweging die wereldwijde diversiteit vertegenwoordigt. Mensen die actieve deelnemers zijn in verschillende regio’s en contexten weten wat er goed werkt in hun sociaaleconomische, politieke en culturele omgeving, en zijn cruciaal voor het ontwikkelen van hun gemeenschappen. Tot nu toe hebben we echter niet geïnvesteerd in formele trainingsprogramma’s om leiderschap van vrijwilligers te ontwikkelen. Dit verergert ook de ongelijkwaardigheid van toegang tot posities van verantwoordelijkheid binnen de beweging en maakt het voor individuele personen van ondervertegenwoordigde groepen moeilijk om capaciteiten te ontwikkelen. Nieuwe leiders kunnen tot een gezonde verjonging van onze beweging leiden, de concentratie van macht in een paar handen vermijden, de problemen van burn-out en uitval voorkomen en onze algehele diversiteit beter vertegenwoordigen.