Movement Strategy/Recommendations/Invest in Skills and Leadership Development/tr

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Invest in Skills and Leadership Development and the translation is 100% complete.
Becerilere ve Liderlik Gelişimine Yatırım Yapın

What

Bu öneriye ilişkin kısa bir video

Hareketin sağlığı ve büyümesi için hayati önem taşıyan teknik becerileri ve kişisel becerileri geliştirmek için Hareketimizdeki bireylere, kuruluşlara ve uyumlu ortaklarımıza yatırım yapacağız. Bunu yerel beceri geliştirmeyi küresel koordinasyonla birleştirerek yapacağız, böylece topluluklar birbirinden öğrenebilir, mevcut uzmanlık alanını inşa edebilir ve çevrimiçi ve çevrimdışı faaliyetler için yerel beceriyi artırabilirler. Bu faaliyetler arasında düzenleme ve diğer wikilere katılım, topluluğa erişim, gönüllü yönetimi ve tanınma, savunuculuk ve kamu politikası, çatışma çözümü, ortaklık geliştirme, bağış toplama, organizasyonel gelişim, proje yönetimi ve iletişim ve diğerleri yer alır.

Ayrıca, Harekette stratejik yöne yönelik değişimi etkilemek için gereken becerileri geliştirmek üzere bireylere de yatırım yapacağız. Küresel toplulukların çeşitliliğini yansıtan, farklı geçmişlere sahip, kendini adamış, iyi eğitimli, sosyal ve teknik açıdan yetenekli bireyler tarafından inşa edilen bir Hareket tasavvur ediyoruz. Yeteneklere ve liderlik gelişimine yatırım yapmak, Hareketimizi kasıtlı olarak daha dağıtılmış ve sürdürülebilir hale getirmemize olanak tanıyacaktır.

Changes and Actions

 • Yerel topluluklar, onların üyeleri ve kuruluşları için beceri geliştirmeye yönelik sistematik, küresel bir yaklaşım oluşturun. Bu, bizim şunları yapmamızı gerektirir:
  • Varlıkları ve ihtiyaçları haritalandıran ve gerçek ihtiyaçlara dayalı beceri geliştirme girişimlerinin uygulanması için toplu veriler üreten bir metodoloji oluşturun.
  • Öğretme ve öğrenme becerileri için Hareket genelinde akranları bağlamayı/eşleştirmeyi kolaylaştıran bir hizmet oluşturun (örneğin akran öğrenimi, ağ oluşturma ve ortaklardan ve müttefiklerden bilgi havuzu oluşturma).
  • Eğitim, mentorluk, danışmanlık, çevrimiçi öğrenme, akranlar arası destek ve etkinlikler dahil olmak üzere çeşitli yöntemleri teşvik edin.
  • Becerilerin tanınması yoluyla beceri gelişimi (çevrimiçi ve çevrimdışı) için teşvikler oluşturun
 • Sistematik, küresel olarak koordine edilmiş bir liderlik gelişim planı oluşturun. Bu bizim şunları yapmamızı gerektirir:
  • Her bağlamda gerekli becerilere göre liderliği anlamak ve modellemek için bir süreç oluşturun.
  • Potansiyel liderlerin belirlenmesinde toplulukları destekleyen mevcut gönüllü katılımına dayalı araçları veya süreçleri kullanın.
  • Deneyimleri paylaşarak Hareketi çeşitlendirmek ve zenginleştirmek için diğer topluluklardan potansiyel liderleri davet edin.
  • Kişilerin toplulukları için uygun liderlik becerilerini kazanmalarına olanak sağlamak için yerel ve bölgesel düzeylerde eğitim seçenekleri (örneğin çevrimiçi, yüz yüze) sağlayın.
  • Bağlamsal olarak öz yönetimi teşvik eden ve toplulukları güçlendirmek için yetki devri sağlayan rollerin ve becerilerin bir taslağını oluşturun.
 • Fonksiyonel, işbirliğine dayalı, gerçek zamanlı araçlar ve kaliteli içerik yoluyla becerilerin öğrenilmesini kolaylaştıran yeni veya mevcut teknolojik altyapıya yatırım yapın. Bu şunları gerektirir:
  • Öğrenme kaynaklarını barındırmak için kullanıcı dostu, arama yapılabilir, çok dilli, çok formatlı, seçilmiş bir platformlar (ör. öğreticiler, videolar, çevrimiçi eğitim vb.)
  • Uygulamalarımız ve rollerimiz dahilinde kendi kendine bilgi edinmeyi ve becerilerin geliştirilmesini teşvik etmek için Harekete katılan bireylere ve kuruluşlara yönelik öğrenme kaynakları (örneğin "öğrenme paketleri").
  • Ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve Wikimedia Hareket Stratejisi tavsiyelerinde dikkate alınan diğer alanlarla ilgili konuları anlamak için gereken öğrenme paketleri.

Öğrenme içeriğinin kalitesini değerlendirmeye ve küresel ve yerel düzeylerde bilgi transferini kolaylaştırmaya yönelik prosedürler.

Rationale

İyi organize edilmiş ve iyi kurulmuş projeler ve grupların kaynaklara erişimi Hareketimizdeki diğerlerine göre daha fazladır. Dilsel, teknolojik, kültürel, ekonomik, sosyal ve diğer engeller birçok paydaşın eşit fırsatlara ve kaynaklara erişmesini engellemektedir. Geçmişte eğitim konuları her zaman toplumun ihtiyaçlarına göre seçilmedi ve kapasite geliştirmeye yönelik kanıtlanmış birçok yöntem ve iyi uygulama Hareketimizde kullanılmadı. Hareketimizdeki kişi ve kuruluşlarda var olan bilgilerin çoğu, başka yerlerdeki meslektaşlarımızın yararına kullanılamıyor; mentorluk, koçluk, çevrimiçi öğrenme ve dış uzmanlıktan yararlanma ise yeterince kullanılmamaya devam ediyor.

Becerilerin geliştirilmesi aynı zamanda bir iç bilgi yönetimi meselesidir. MetaWiki platformu bugüne kadar herkesin yüksek kaliteli öğrenme materyallerine erişmesine izin verme ve Hareket içindeki akranların karşılıklı öğrenme ve destek için birbirine bağlama konusunda etkili olamadı. Yeni gelenler zorlu bir öğrenme eğrisiyle karşı karşıya kalır ve çoğu zaman cesaretleri kırılıp ayrılırken deneyimli Wikimedianlar ise katkılarını ölçeklendirme veya uzmanlıklarını paylaşma konusunda ne teşvik edilir ne de güçlendirilir. İlgili taraflar sıklıkla mevcut kapasitelere erişmek, kullanmak ve güçlerini kullanmak yerine iş yaratmaya zorlanırlar.

Liderlik becerileri, küresel çeşitliliği temsil eden bir Hareket oluşturmanın anahtarıdır. Çeşitli bölgelerde ve bağlamlarda aktif katılımcılar olan insanlar, kendi sosyo-ekonomik, politik ve kültürel ortamlarında neyin işe yaradığını ve topluluklarının gelişimi için neyin kritik olduğunu bilirler. Ancak bugüne kadar gönüllü liderliği geliştirmek için resmi eğitim programlarına yatırım yapmadık. Bu aynı zamanda Hareket içindeki sorumluluk pozisyonlarına erişimdeki eşitsizliği de ağırlaştırıyor ve yeterince temsil edilmeyen gruplardan bireylerin kapasite geliştirmesini zorlaştırıyor. Yeni liderler Hareketimize sağlıklı bir canlanma getirebilir, gücün birkaç elde toplanmasını önleyebilir, tükenmişlik ve terk etme sorunlarını önleyebilir ve genel çeşitliliğimizi daha iyi temsil edebilir.