Movement Strategy/Recommendations/Summary/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Summary and the translation is 100% complete.
Resum de la Estratègia del Moviment Wikimedia 2030

El centre de l’Estratègia del Moviment es troba entorn les persones. Persones que aporten i consumeixen coneixements i persones que formen les diverses comunitats i grups que impulsen el nostre Moviment. El 2017 vam emprendre un viatge per crear el futur del nostre Moviment. Ens vam plantejar una Direcció Estratègica ambiciosa: convertir-nos en la infraestructura essencial de l’ecosistema de coneixement lliure al 2030. Per a garantir que qualsevol persona que compartisca la nostra visió puga unir-se a nosaltres, ens esforcem per assolir la igualtat de coneixement i posar-lo a disposició com a servei.

Al llarg d’un període de dos anys, persones de tot el Moviment van col·laborar en un procés d’ estratègia radicalment obert i participatiu per a debatre sobre com es poden millorar les nostres estructures per tal d’avançar cap a la Direcció Estratègica. En aquest document exposem els resultats d’aquest esforç col·laboratiu: 10 recomanacions i principis subjacents que descriuen una guia per al canvi. Algunes idees es basen en els èxits existents i la increïble experiència de què gaudim al nostre Moviment i més enllà. Algunes d’elles proposen canvis en la manera que funcionem, interactuem i defensem la nostra missió i els nostres valors. N’hi ha d’altres que ens obliguen a imaginar noves formes de treball, col·laboració i governança per a l’èxit continuat del nostre Moviment.

Aquest treball ha estat desenvolupat per prop de 100 Viquimedistes d’arreu del món, inclosos voluntaris, personal i membres de les juntes dels afiliats i de la Wikimedia Foundation i representants d’organitzacions afins. Es van agrupar en nou equips de treball temàtics, cadascun dels quals va investigar, debatre i redactar idees en línia i en reunions presencials. Hi va haver també moltes altres persones que van compartir la seua opinió, van enriquir els debats i van contribuir virtualment i de forma presencial en diversosesdeveniments. Les recomanacions actuals són el resultat de quatre etapes principals, la primera de les quals va tindrelloc l’agost de 2019. A partir de les opinions i comentaris rebuts, els equips de treball van preparar una segona etapa al setembre, en què van elaborar 89 recomanacions. Aquestes van ser compactades per l’equip de redactors en un conjunt cohesionat de 13. Els valuosos comentaris i opinions rebuts entre el gener i el març del 2020 van permetre perfeccionar les recomanacions i concentrar-les fins arribar a les deu recomanacions i deu principis actuals.

Principis

Els principis són valors fonamentals dins de tot el Moviment sobre els quals es construeixen i s’implementaran les recomanacions. Els principis són: enfocament centrat en les persones, protecció i seguretat, inclusivitat i presa de decisions participativa, igualtat i empoderament, subsidiarietat i autogestió, contextualització, col·laboració i cooperació, transparència i responsabilitat, eficiència i resiliència. Aquests principis interconnectats expliquen què li cal al nostre Moviment per convertir-se en la infraestructura essencial de l’ecosistema de coneixement gratuït.

Recomanacions

Amb els principis fonamentals com a nucli, les 10 recomanacions de l’Estratègia del Moviment presenten canvis interdependents que obren el camí cap al futur del Moviment Wikimedia:

  • Per augmentar la sostenibilitat del nostre Moviment, hem de centrar-nos en les persones i invertir en les seues necessitats. La sostenibilitat del nostre Moviment consisteix a reconèixer i donar suport a la diversitat dels nostres col·laboradors (voluntaris establerts i nouvinguts) i de les nostres activitats. Aquesta recomanació explora maneres equitatives de distribuir el finançament i noves oportunitats per a la generació d’ingressos, donar a conèixer el Moviment, desenvolupar la capacitat de col·lecta de fons local i fomentar col·laboracions diverses.

  • La recomanació de millorar l’experiència de l’usuari aborda la facilitat d’ús i l’accessibilitat dels nostres productes i formes contínues de millorar-les. Recomana involucrar col·laboradors i comunitats de desenvolupadors en tasques de recerca, disseny i realització de proves de perfils i dispositius diversos. També s’inclouen recursos per a nouvinguts, estàndards de documentació, eines de diversos projectes i idiomes, avançament de nous projectes i desenvolupament d’API.

  • La creació d’un codi de conducta, la denúncia anònima d’incidents i l’abordatge de l’assetjament en els nostres projectes s’inclouen a la recomanació de garantir la seguretat i la inclusió. Aquesta recomanació proposa un marc per a un comportament acceptable dins del Moviment, un pla d’avaluació i execució de la seguretat que incloga una infraestructura de resposta ràpida, el desenvolupament de la capacitat local de seguretat i protecció, la promoció de marcs legals favorables al moviment del coneixement lliure i eines de privacitat localitzades per garantir la seguretat dels col·laboradors.

  • La recomanació de garantir la igualtat en la presa de decisions és essencial per establir una responsabilitat compartida en el Moviment. Una representació equitativa en la presa de decisions a través de vies clares i obertes, l’empoderament de les comunitats locals i l’assignació participativa de recursos són temes clau en aquesta recomanació. Recomana un Estatut del Moviment, l’establiment d’un Consell Global, centres regionals i temàtics, rols clarament definits i directrius per a la participació per a totes les parts interessades.

  • Basant-se en rols i responsabilitats clarament definits, la recomanació de millorar la coordinació entre totes les parts interessades proposa crear espais per a una millor comunicació i col·laboració dins del Moviment i amb els socis, col·laboradors tècnics i comunitats de desenvolupadors per a la coordinació tecnològica. Recomana coordinar els recursos, establir un Consell Tecnològic per a les noves funcionalitats, un intercanvi d’informació integral, un millor aprenentatge i transferència de coneixement i oportunitats de creació de contactes.

  • Invertir en el desenvolupament de competències i lideratge se centra en el desenvolupament equitatiu d’habilitats tècniques i interpersonals entre individus i organitzacions del nostre Moviment. Això requereix un enfocament global sistemàtic amb iniciatives rellevants a nivell local per a un ampli ventall de competències. Els enfocaments serien contextualitzats i inclourien aprenentatge en línia, xarxes de companys del sector, creació de contingut en diversos idiomes, mentoria i reconeixement, i incentius per al desenvolupament d’habilitats. Aquesta recomanació proposa un pla de desenvolupament de lideratge coordinat per a les persones i la infraestructura necessària (en línia i fora de línia) per tal de facilitar la transferència de coneixement.

  • A la recomanació de gestionar el coneixement intern es proposa garantir que el coneixement intern del Moviment siga fàcilment accessible, participatiu i d’alta qualitat. Basant-nos en la recomanació, necessitem una cultura de documentació, una base de coneixement amb accés a recursos d’aprenentatge i suport del personal dedicat a aquesta tasca.

  • Respectant l’autonomia dels voluntaris, a la recomanació d’identificar temes per a l’impacte se’ns demana que entenguem com afecta el nostre contingut les persones i se’ns ofereixen maneres de fer front a les llacunes de contingut, comprendre el dany significatiu de la desinformació en els nostres projectes, promoure i prioritzar l’ús de recursos relacionats amb la creació de contingut i treballar amb socis especialitzats.

  • A la recomanació d’innovar en el coneixement lliure se’ns demana que explorem i ampliem la nostra gamma de projectes i formats de contingut per mantenir-nos rellevants i proporcionar accés a la suma de coneixement humà. Aquesta recomanació proposa identificar, amb l’ajuda de les comunitats, les polítiques i pràctiques que suposen barreres per a la igualtat del coneixement, crear vies cap a nous projectes i desenvolupant eines i associacions per fer que el coneixement gratuït sigui accessible en diversos formats i models de consum.

  • Per implementar de manera eficaç i eficient l’estratègia dissenyada per i per al Moviment, hem de desenvolupar la consciència individual i organitzativa i avaluar, iterar i adaptar la nostra feina. Això requereix recursos, experiència i capacitat, responsabilitat compartida i responsabilitat mútua per avaluar, informar del progrés, facilitar l’aprenentatge i adaptar la nostra tasca.

L’aplicació de les deu recomanacions i els principis subjacents comportarà canvis culturals i estructurals fonamentals que permetran al nostre Moviment donar la benvinguda a tothom qui compartisca la nostra visió: “un món en què tot ésser humà puga compartir lliurement el conjunt de tot el coneixement”. Implementant de forma col·laborativa aquests canvis durant els propers anys, podrem atendre les necessitats de tothom qui impulsa el nostre Moviment i de tots aquells a qui servim, ara i en el futur, i esdevindrem la infraestructura essencial de l’ecosistema del coneixement lliure.