Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Summary/sl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Summary and the translation is 100% complete.
Povzetek Strategije gibanja Wikimedie 2030

Zgodba Strategije gibanja se osredotoča na ljudi. Ljudi, ki prispevajo in uporabljajo znanje, ter ljudi, združene v različne skupnosti in skupine, ki podpirajo naše gibanje. Leta 2017 smo se podali na pot, da bi ustvarili prihodnost našega gibanja. Zastavili smo si ambiciozno strateško usmeritev: do leta&nbps;2030 postati temeljna infrastruktura ekosistema prostega znanja. Da bi zagotovili, da se nam bo lahko pridružil vsakdo, ki deli našo vizijo, si prizadevamo za enakost znanja in znanje kot storitev.

V času dveh let so ljudje iz vsega gibanja sodelovali v radikalno odprtem in participativnem strateškem procesu, da bi razpravljali o tem, kako izboljšati naše strukture, da bi se lahko približali strateški usmeritvi. V tem dokumentu so predstavljeni rezultati tega sodelovanja: 10 priporočil in temeljnih načel, ki opredeljujejo vodilo za spremembe. Nekatere zamisli temeljijo na obstoječih uspehih ter neverjetnem strokovnem znanju in izkušnjah, prisotnih v našem gibanju in zunaj njega. Nekatere zahtevajo spremembe v načinu delovanja, medsebojnega sodelovanja ter zagovarjanja našega poslanstva in vrednot. Nekatere od nas zahtevajo, da si zamislimo nove načine dela, sodelovanja in upravljanja za nadaljnji uspeh našega gibanja.

To delo je pripravilo skoraj 100 Wikimedijcev z vsega sveta, vključno s prostovoljci, osebjem in člani upravnih odborov podružnic in Fundacije Wikimedia ter predstavniki sorodnih organizacij. Sestavili so devet tematskih delovnih skupin, ki so raziskovale, razpravljale in pripravljale zamisli na spletu in v osebnih srečanjih. Še veliko več posameznikov je delilo povratne informacije, obogatilo razprave ter prispevalo virtualno in na številnih dogodkih. Sedanja priporočila so rezultat štirih večjih iteracij, ki so se začele avgusta 2019. Na podlagi povratnih informacij in sodelovanja so nato delovne skupine septembra pripravile drugo iteracijo, ki je obsegala 89 priporočil. Posamezni pisci so jih združili v skladen sklop 13 priporočil. Bogate povratne informacije, prejete od januarja do marca&nbps;2020, so pomagale priporočila izpopolniti in jih dokončno oblikovati v sedanje stanje: deset priporočil in deset načel.

Načela

Načela odražajo temeljne vrednote, ki so skupne celotnemu gibanju in na katerih temeljijo priporočila, ki se bodo izvajala. Načela so: osredotočenost na ljudi; varnost in zaščita; vključevalnost in participativno odločanje; pravičnost in opolnomočenje; subsidiarnost in samoupravljanje; kontekstualizacija; sodelovanje in kooperacija; preglednost in odgovornost; učinkovitost in rezilientnost. Ta medsebojno povezana načela govorijo o tem, kaj je potrebno, da bo naše gibanje postalo temeljna infrastruktura ekosistema prostega znanja.

Priporočila

Deset priporočil Strategije gibanja, katerih temelj so načela, predstavlja soodvisne spremembe, ki utirajo pot za prihodnost gibanja Wikimedie:

  • Povečanje trajnostnosti našega gibanja nas poziva, naj se osredotočimo na ljudi in vlagamo v njihove potrebe. Trajnostnost našega gibanja je odvisna od priznavanja in podpiranja raznolikosti naših sodelavcev – uveljavljenih prostovoljcev in novincev – in naših dejavnosti. To priporočilo raziskuje pravične načine razdeljevanja sredstev in nove priložnosti za ustvarjanje prihodkov, ozaveščanje o gibanju, razvijanje lokalnih zmogljivosti za zbiranje sredstev ter negovanje raznolikih partnerstev.

  • Izboljšanje uporabniške izkušnje obravnava uporabnost in dostopnost naših produktov ter nenehne načine za njihovo izboljševanje. Priporoča vključevanje sodelavcev in skupnosti razvijalcev v raziskave, oblikovanje in testiranje za različne profile in naprave. Vključeni so tudi viri za novince, standardi dokumentiranja, orodja za različne projekte in jezike, razvoj novih projektov in zagotavljanje API-jev.

  • Priprava kodeksa ravnanja, anonimno poročanje o incidentih in obravnavanje nadlegovanja v naših projektih so obravnavani v poglavju Zagotavljanje varnosti in vključevalnosti. To priporočilo obsega temelj za sprejemljivo vedenje v gibanju, oceno varnosti in izvedbeni načrt, ki vključuje infrastrukturo za hitro odzivanje, razvoj lokalnih zmogljivosti za varnost in zaščito, zagovorništvo za pravne okvire, naklonjene gibanju prostega znanja, ter lokalna orodja za varstvo zasebnosti, ki zagotavljajo varnost sodelujočih.

  • Zagotavljanje pravičnosti pri sprejemanju odločitev je bistvenega pomena za vzpostavitev skupne odgovornosti in odgovornosti v gibanju. Pomembne teme tega priporočila so pravična zastopanost pri sprejemanju odločitev z jasnimi in odprtimi potmi, opolnomočenje lokalnih skupnosti in participativno dodeljevanje sredstev. Priporoča Listino gibanja, ustanovitev Globalnega sveta, regionalnih in tematskih središč ter jasno opredeljene vloge in smernice za sodelovanje vseh deležnikov.

  • Priporočilo Usklajevanje deležnikov na podlagi jasno opredeljenih vlog in odgovornosti predlaga vzpostavitev prostorov za boljšo komunikacijo in sodelovanje znotraj gibanja ter s partnerji, tehničnimi sodelavci in skupnostmi razvijalcev za tehnično usklajevanje. Priporoča usklajevanje virov, ustanovitev Tehničnega sveta za nove funkcionalnosti, celovito izmenjavo informacij, boljše učenje in prenos znanja ter priložnosti za mreženje.

  • Vlaganje v razvoj spretnosti in vodstvenih kompetenc obravnava pravičen razvoj tehničnih in mehkih spretnosti pri posameznikih in organizacijah v našem gibanju. To zahteva sistematičen globalni pristop z lokalno relevantnimi pobudami za širok spekter spretnosti. Pristopi naj bi bili prilagojeni kontekstu in naj bi vključevali spletno učenje, vrstniška omrežja, ustvarjanje vsebin v več jezikih, mentorstvo ter priznanja in spodbude za razvoj spretnosti. To priporočilo predlaga usklajen načrt razvoja vodstvenih sposobnosti za posameznike in potrebno infrastrukturo (na spletu in zunaj njega) za lažji prenos znanja.

  • Upravljanje internega znanja priporoča, da se zagotovi, da je interno znanje gibanja uporabniku prijazno, participativno in kakovostno. Na podlagi priporočila potrebujemo kulturo dokumentiranja, zbirko znanja z dostopom do učnih sredstev in podporo osebja, ki je namenjeno tej vlogi.

  • Ob spoštovanju avtonomije prostovoljcev nas priporočilo Prepoznavanje vplivnih tem poziva, naj proučimo, kako naša vsebina vpliva na ljudi, in ponuja načine za odpravljanje vsebinskih vrzeli, ozaveščanje o škodljivosti napačnih informacij v naših projektih, zagovarjanje in določanje prednostnih virov za ustvarjanje vsebine ter sodelovanje s specializiranimi partnerji.

  • Inoviranje na področju prostega znanja od nas zahteva, da raziskujemo in širimo spekter projektov in vsebinskih formatov, da bi ostali aktualni in zagotovili dostop do vsega človeškega znanja. To priporočilo predlaga, da v posvetovanju s skupnostmi opredelimo politike in prakse, ki pomenijo ovire za enakost znanja, ustvarimo poti za nove projekte ter razvijemo orodja in partnerstva, da bi prosto znanje postalo dostopno v različnih oblikah in načinih uporabe.

  • Da bi lahko uspešno in učinkovito izvajali strategijo, ki je namenjena gibanju in za gibanje, moramo razviti individualno in organizacijsko samozavedanje ter Ocenjevati, popravljati in prilagajati svoje delo. Za to so potrebni viri, strokovno znanje in zmogljivosti, skupna odgovornost in vzajemna odgovornost za ocenjevanje, sporočanje napredka, omogočanje učenja in prilagajanje našega dela.

Izvajanje desetih priporočil in temeljnih načel bo pripeljalo do temeljnih kulturnih in strukturnih sprememb, ki bodo našemu gibanju omogočile, da sprejme vse, ki delijo našo vizijo »sveta, v katerem lahko vsak človek svobodno sodeluje pri skupku vsega znanja«. S skupnim izvajanjem teh sprememb v prihodnjih letih se bomo lahko odzvali na potrebe vseh ljudi, ki ustvarjajo naše gibanje, in tistih, ki jim služimo – zdaj in v prihodnosti – ter postali temeljna infrastruktura ekosistema prostega znanja.