Movement Strategy/Recommendations/Summary/tr

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Summary and the translation is 100% complete.
2030 Yılı Hareket Stratejisi Özeti

Hareket Stratejisi, insan odaklı bir öykü. Bilgiye katkıda bulunan ve bilgi tüketicisi olan insanlar ile Hareketimizi güçlendiren farklı topluluk ve grupları oluşturan insanlara odaklı. Hareketimizin geleceğini yaratmak için 2017 yılında bir yolculuğa çıktık. Kendimize iddialı bir Stratejik Yön belirledik: 2030 yılına kadar özgür bilgi ekosisteminin temel altyapısı olmak. Vizyonumuzu paylaşan herkesin bize katılabilmesini sağlamak amacı ile bilgi eşitliği ve bir hizmet olarak bilgi için çalışıyoruz.

İki yıldan uzun bir süre boyunca, Hareketin dört bir yanından insanlar, Stratejik Yön’de ilerlememizi sağlamak için yapılarımızı nasıl geliştireceğimizi tartışmak üzere tamamen açık ve katılımcı bir strateji sürecinde işbirliği yaptı. Bu belge, bu işbirliğine dayalı çalışmanın sonuçlarını sunmaktadır: değişime rehber olan 10 öneri ve altında yatan temel prensipler. Mevcut başarılara ve gerek Hareketimizde gerek onun ötesinde oluşmuş olağanüstü uzmanlık ve deneyimlere dayalı bazı fikirler. Bazıları, misyonumuz ve değerlerimiz için faaliyete bulunma, etkileşim kurma ve savunuculuk yapma şeklimizde değişiklikler yapmaya davet ediyor. Ve bazıları Hareketimizin sürekli başarısı için yeni çalışma, işbirliği ve yönetim yolları hayal etmemizi gerektiriyor.

Bu çalışma, bağlı kuruluşların ve Wikimedia Vakfının gönüllüleri, çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri ve işbirliği içindeki kuruluşların temsilcileri dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından 100’e yakın Wikimedia’lı tarafından geliştirilmiştir. Kendileri, her birisi çevrimiçi ve yüz yüze toplantılarda fikirleri araştıran, tartışan ve taslak haline getiren dokuz tematik çalışma grubu oluşturmuştur. Birçok kişi geri bildirimi paylaştı, tartışmaları zenginleştirdi, sanal şekilde ve çok sayıda etkinlikte katkıda bulundu. Mevcut öneriler, Ağustos 2019’da başlayan dört büyük döngünün sonucudur. Çalışma grupları geri bildirim ve işbirliği temelinde Eylül ayında 89 tavsiye içeren ikinci bir döngü hazırladı. Bunlar bireysel yazarlar tarafından 13 maddelik tutarlı bir kümede birleştirildi. Ocak-Mart 2020’de alınan zengin geri bildirimler, önerilerin hassas duruma getirilmesine ve şimdiki son şeklinin verilmesine yardımcı oldu: on öneri ve on ilke.

İlkeler

İlkeler, önerilerin dayandığı ve uygulanacağı Hareket genelindeki temel değerlerdir. İlkeler şunlardır: insan merkezli olma; emniyet ve güvenlik; kapsayıcı ve katılımcı şekilde karar verme; eşitlik ve yetki verme; yetki ve özyönetim; bağlamsal duruma getirme; işbirliği ve yardımlaşma; şeffaflık ve hesap verebilirlik; verimlilik; esneklik. Birbirine bağlı olan bu ilkeler Hareketimizin özgür bilgi ekosisteminin temel altyapısı haline gelmesi için gerekenleri ifade etmektedir.

Tavsiyeler

10 Hareket Stratejisi tavsiyesi, merkezinde ilkeleri alarak, Wikimedia Hareketi’nin geleceğine giden yolu döşeyen birbirine bağlı değişiklikler sunmaktadır:

  • Hareketimizin Sürdürülebilirliğini Artırmak tavsiyesi, bizi insan merkezli olmaya ve insanların ihtiyaçlarına yatırım yapmaya davet etmektedir. Hareketimizin sürdürülebilirliği, katılımcılarımızın - mevcut gönüllüler ve yeni gelenler - ve faaliyetlerimizin çeşitliliğinin tanınmasına ve desteklenmesine bağlıdır. Bu öneri, kaynak yaratmak, Hareket hakkında farkındalığı artırmak, yerel fon toplama kapasitesini geliştirmek ve çeşitli ortaklıklar geliştirmek için fonları ve yeni fırsatları dağıtmanın adil yollarını araştırmaktadır.

  • Kullanıcı Deneyimini Geliştirmek tavsiyesi, ürünlerimizin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini ve bunları geliştirmenin sürekli yollarını ele almaktadır. Katkıda bulunanların ve geliştirici toplulukların çeşitli profiller ve cihazlar için araştırmaya, tasarıma ve testlere dahil edilmesini önermektedir. Ayrıca, yeni gelenler için kaynaklar, dokümantasyon standartları, projeler arası ve diller arası araçlar, yeni projeler geliştirme ve API geliştirme de buna dahildir.

  • Davranış Kurallarının oluşturulması, anonim vaka raporlaması ve projelerimizde tacizin ele alınması ise Güvenlik ve Kapsama Sağlanması içinde tartışılmaktadır. Bu öneri, Harekette kabul edilebilir davranışlar için minimum bir temel, hızlı müdahale altyapısı içeren bir güvenlik değerlendirme ve uygulama planı, emniyet ve güvenlik için yerel kapasitenin geliştirilmesi, serbest bilgi hareketi için uygun yasal çerçeveler için savunuculuk ve katkıda bulunanların güvenliğini sağlamak için yerelleştirilmiş gizlilik araçları teklif etmektedir.

  • Karar Vermede Eşitliğin Sağlanması, Hareket içinde ortak sorumluluk ve hesap verebilirlik oluşturmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Karar verme sürecinde anlaşılır ve açık yollar ile adil temsil, yerel topluluklara yetki verilmesi ve katılımcı kaynak tahsisi bu önerideki önemli konulardır. Bu, bir Hareket Tüzüğü, bir Global Konsey kurulması, bölgesel ve tematik merkezler ve açıkça tanımlanmış roller ve tüm paydaşların katılımı için rehberler önermektedir.

  • Açıkça tanımlanmış rollere ve sorumluluklara göre Paydaşlar Genelinde Koordinasyon Yapılması tavsiyesi, gerek Hareket içinde, gerek ortaklarla, teknik katkıda bulunanlarla ve teknoloji koordinasyonu geliştiren topluluklarla daha iyi bir iletişim ve işbirliği için alanlar oluşturulmasını önermektedir. Bu, kaynakları koordine etmeyi, yeni işlevler için bir Teknoloji Konseyi kurulmasını, kapsamlı bilgi alışverişini, gelişmiş öğrenme ve bilgi transferini ve ağ oluşturma fırsatlarını önermektedir.

  • Beceri ve Liderlik Gelişimine Yatırım Yapmak, Hareketimizdeki bireylerde ve kuruluşlarda adil şekilde teknik ve insan becerileri geliştirmeyi göz önüne almaktadır. Bu, çok çeşitli beceriler için yerel şekilde ilgili girişimler ile sistematik bir küresel yaklaşım gerektirmektedir. Yaklaşımların bağlamsal duruma getirilmesini gerektirmektedir ve çevrimiçi öğrenme, akran ağları, birden çok dilde içerik oluşturulması, rehberlik ve beceri geliştirme için takdir ve teşvikler içermektedir. Bu öneri, bireyler için koordineli bir liderlik geliştirme planını ve bilgi transferini kolaylaştırmak için gerekli altyapıyı (çevrimiçi ve çevrimdışı) önermektedir.

  • Dahili Bilgiyi Yönetmek, Hareketin dahili bilgisinin kullanıcı dostu, katılımcı ve yüksek kalitede olmasını önermektedir. Bu öneri temelinde, bir dokümantasyon kültürüne, öğrenme varlıklarına erişimi olan bir bilgi tabanına ve bu role adanmış personel desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır.

  • Gönüllülerin özerkliğine saygı gösteren Etki Konularını Tanımlamak, içeriğimizin insanları nasıl etkilediğini anlamamızı istemekte ve içerik boşluklarını ele almak, projelerimizdeki yanlış bilginin önemli zararlarını anlamak, içerik oluşturma ile ilgili kaynakları savunmak ve öncelik atamak ve uzman iş ortakları ile çalışmak için yollar teklif etmektedir.

  • Özgür Bilgide Yenilikçi Olmak, ilgili durumda kalmak ve toplam insan bilgisine erişim sağlamak için proje ve içerik formatı yelpazemizi araştırmamızı ve genişletmemizi istemektedir. Bu öneri, bilgi eşitliğine engel oluşturan politikaları ve uygulamaları topluluklara danışarak belirlemeyi, yeni projelere giden yollar oluşturmayı ve serbest bilgiyi çeşitli tüketim biçimlerinde ve modlarında erişilebilir kılmak için araçlar ve ortaklıklar geliştirmeyi teklif etmektedir.

  • Hareket tarafından geliştirilen ve Hareket için olan stratejiyi etkili ve verimli şekilde uygulamak için bireysel ve örgütsel öz farkındalık geliştirmeye ve işimizi Değerlendirmeye, Yinelemeye ve Uyarlamaya ihtiyacımız vardır. Bu ise, çalışmalarımızı değerlendirmek, onun ilerlemesini iletmek, onu öğrenmeyi kolaylaştırmak ve uyarlamak için kaynaklar, uzmanlık ve kapasite, ortak sorumluluk ve karşılıklı hesap verebilirlik gerektirmektedir.

On tavsiyeyi ve altta yatan ilkeleri uygulamak, ‘her insanın tüm bilgi toplamından özgürce pay alabileceği bir dünya’ vizyonumuzu paylaşan herkesi Hareketimizin memnuniyetle karşılamasını sağlayacak olan temel kültürel ve yapısal değişikliklere yol açacaktır. Önümüzdeki yıllarda bu değişiklikleri işbirliği içinde uygulamakla, Hareketimize güç veren ve şimdi ve gelecekte hizmet verdiğimiz tüm insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz ve özgür bilgi ekosisteminin temel altyapısı haline gelebileceğiz.