Jump to content

List otwarty Komitetów Arbitrażowych skierowany do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Open Letter from Arbcoms to the Board of Trustees and the translation is 100% complete.

Szanowna Rado Powiernicza,

jest to list otwarty arbitrów i Komitetów Arbitrażowych z całego ruchu Wikimedia.

Uważnie śledziliśmy proces tworzenia Powszechnych Zasad Postępowania (PZP). Zdajemy sobie sprawę, że wiele mniejszych społeczności nie ma zbioru podstawowych zasad, więc nowym edytorom trudno jest dobrze zorientować się, co jest dozwolone, a co nie. Ponadto popieramy tworzenie podstawowych reguł postępowania dla wszystkich projektów, aby zapewnić, że nikt nie będzie źle traktowany. Osoby edytujące w naszych społecznościach chcą środowiska sprzyjającego tworzeniu wysokiej jakości treści. Nie chcemy, aby autorzy byli dyskryminowani z powodu przekonań, kultury, seksualności itp. Twórcy powinni być oceniani na podstawie ich pracy. Z naszego doświadczenia wynika, że członkowie globalnej społeczności oraz nasze projekty będą wspierać zasady, które zapewnią, że nikt nie stanie się ofiarą dyskryminacji ani prześladowania.

Martwimy się jednak o egzekwowanie PZP i niepokoimy się, jak wpłynie ono na nasze projekty. Brak formalnych konsultacji z projektami przed zatwierdzeniem PZP przez Radę stwarza ryzyko, że będą one postrzegane jako narzucone z góry przez Wikimedia Foundation, a nie jako uzasadnione przedsięwzięcie społeczności. W kilku naszych projektach doszło do poważnych szkód, gdy społeczności popadły w konflikt z Wikimedia Foundation (na przykład dewiki w przypadku SUPERPROTECT czy enwiki w przypadku FRAMGATE). Nie chcemy, aby podobnie stało się w przypadku Powszechnych Zasad Postępowania, ponieważ mogłoby to podważyć korzyści, jakie mają one do zaoferowania projektom bez dobrze opracowanych zasad, systemów i doświadczenia w radzeniu sobie z zachowaniem edytorów. Niedawne zmiany w harmonogramie, które pozwolą na więcej konsultacji i dyskusji, są właściwym krokiem.

Dlatego istotne jest, aby projekty z bardziej zaawansowanymi systemami rozwiązywania problemów, takie jak nasze, zostały formalnie włączone do następnego etapu procesu PZP. Jesteśmy świadomi niedawnego wezwania do powołania nowego komitetu mającego za zadanie przygotowanie projektu drugiej fazy. Co najmniej jedna osoba z doświadczeniem arbitra lub podobnym, zajmująca się złożonymi i trudnymi sprawami związanymi z zachowaniem edytorów, powinna zostać włączona do prac jako członek tego komitetu, a co najmniej jedna inna osoba z takim doświadczeniem lub doświadczeniem pracy jako steward powinna zostać włączona jako doradca.

Rozumiemy, że pojedyncze projekty nie mogą mieć prawa weta w stosunku do wdrożenia PZP. Mamy jednak nadzieję na zrozumienie, że poszczególne projekty muszą czuć się odpowiedzialne za powstanie mechanizmów egzekwowania. Bez tej świadomości zaangażowania i partnerstwa, PZP ostatecznie zawiodą. Same konsultacje nie wystarczą. Konieczny jest formalny proces ratyfikacji systemu egzekwowania PZP.

PZP muszą być również żywym dokumentem. Społeczność się zmienia i ewoluuje, podobnie jak uniwersalne zachowania. Wiemy, że ten dokument jest inny, niż gdyby powstał 10 lat temu, i podejrzewamy, że za 10 lat uniwersalne normy również będą inne. Istnieje potrzeba określenia sposobu zmian Powszechnych Zasad Postępowania, a proces modyfikacji powinien opierać się na dotychczasowych doświadczeniach, aby zapewnić społecznościom i indywidualnym osobom możliwość znaczącego zaangażowania przed przyjęciem jakichkolwiek poprawek.

Wikipedia i inne projekty istnieją tylko dzięki ciężkiej pracy edytorów w społecznościach, co umożliwia tworzenie i utrzymywanie ogromnego zasobu dostępnej wiedzy. To długa droga, ale decyzje podejmowane pochopnie i decyzje, którym z punktu widzenia wolontariuszy brakuje uzasadnienia, mogą wyrządzić prawdziwą szkodę naszym społecznościom i naszej pracy. Cytując wartości Wikimedia Foundation: „Współpraca nie zawsze jest łatwa. Czasami walczymy. Ciężko jest pracować razem, ale warto. Robimy to, ponieważ to czyni nas silniejszymi”. Prosimy Was, abyście byli silniejsi razem z nami.

Z poważaniem,

Signing members of the cswiki-arbcom

Signing on behalf of the dewiki-arbcom

For the enwiki-arbcom

Signing members of the frwiki-arbcom

For the plwiki-arbcom

Signing members of the ruwiki-arbcom

Signing members of the ukwiki-arbcom

Signing members of the pswiki-arbcom