Jump to content

Stewards/elections 2011/Guidelines/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Trang này hướng dẫn cho các thành viên quan tâm đến việc bỏ phiếu hoặc muốn trở thành một ứng cử viên trong cuộc bầu cử chọn tiếp viên. Xin mời đọc các đề mục tương ứng ở dưới.

Cử tri[edit]

Trước khi bỏ phiếu, bạn phải:

 • có tài khoản trên Meta (wiki này);
 • tài khoản hợp nhất (hoặc một tài khoản trên Meta và trang thành viên có đặt liên kết đến wiki chính của bạn, và có liên kết tài khoản meta từ trang thành viên wiki chính của bạn);
 • tài khoản không được dùng chủ yếu cho tác vụ tự động (bot);
  • đã thực hiện tối thiểu 600 sửa đổi trước ngày 01 November 2010 (tại một wiki, hoặc tổng số sửa đổi trên các wiki đã hợp nhất);
 • đã thực hiện tối thiểu 50 sửa đổi từ ngày 01 August 2010 đến ngày 31 January 2011 (trên cùng wiki như trên, hoặc tổng số sửa đổi trên các wiki đã hợp nhất).

Bạn có thể tự kiểm tra quyền bỏ phiếu một cách tự động.

Biên dịch viên[edit]

Xin hãy giúp dịch các trang này sang ngôn ngữ của bạn:

Lời khuyên cho người tham gia[edit]

 • Bạn có thể đặt câu hỏi cho các ứng cử viên tại Stewards/elections 2011/Questions.
 • Bạn có thể để lại một giải thích ngắn (tối đa một hoặc hai dòng) để giải thích cho phiếu bầu của bạn. Những đoạn đối thoại sâu sắc (các hồi đáp cho phiếu bầu của người khác) có thể được ghi lại trong trang thảo luận, với lời ghi chú để những người bỏ phiếu khác biết xem ở đâu nếu họ quan tâm.
 • Tương tự với một số thành viên đã vô hiệu hóa CentralNotice, bạn cũng có thể thông báo cho những thành viên quan tâm khác tham gia bỏ phiếu.

Ứng cử viên[edit]

Điều kiện tiên quyết[edit]

Trước khi nộp đơn để được quyền tiếp viên, hãy đảm bảo bạn đã:

(Bạn có thể kiểm tra các yêu cầu trên một cách tự động.)

Ngoài ra, vì công việc mà các tiếp viên sẽ làm có thể dẫn đến các kết quả và dính líu đến luật pháp (xem các quy định của kiểm định viêngiám sát viên), bạn phải:

 • ít nhất 18 tuổi, và ít nhất là đủ tuổi trưởng thành ở quốc gia bạn đang sống, trước ngày bỏ phiếu cuối cùng;
 • sẵn sàng cung cấp họ tên đầy đủ và bằng chứng về danh tính của mình cho Wikimedia Foundation.

Tiếp viên nên biết nhiều thứ tiếng, vì các tác vụ mà tiếp viên thực hiện thường xuyên dính líu đến các dự án trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng điều này không bắt buộc. Quy định tiếp viên có đặt ra những hạn chế; ví dụ, các tiếp viên không được khuyến khích sử dụng quyền truy cập của mình trên các dự án mà họ hoạt động tích cực để tránh nảy sinh mâu thuẫn lợi ích, và được khuyến khích theo dõi và sẵn sàng trợ giúp tại trang yêu cầu tiếp viên. Họ cũng nên tham gia vào kênh IRC #wikimedia-stewardskết nối trên freenode để trả lời các thỉnh cầu.

Các tiếp viên không hoạt động sẽ bị tước quyền.

Nộp đơn[edit]

Nếu bạn muốn trở thành tiếp viên, xin hãy làm theo các bước sau.

Tạo trang phát biểu và bỏ phiếu của bạn[edit]

 • Tạo một trang con (chỉ cần mở nó lên rồi nhấn nút Lưu trang)

 • Sửa trang với thông tin sau:
  • Tên thật của bạn (tùy chọn);
  • một liên kết đến tài khoản người dùng của bạn tại Meta, và một liên kết đến một tài khoản tích cực thứ hai thỏa mãn điều kiện tiên quyết.
  • danh sách các thứ tiếng mà bạn có thể đọc và viết, dùng cách viết tắt độc lập ngôn ngữ của Wikimedia chẳng hạn như "fr-3" (xem {{user language}}).
  • tóm lược ngắn về sự tham gia của bạn vào Wikimedia Foundation. Đặc biệt là khả năng truy cập quyền bảo quản viên hoặc hành chính viên, công việc tình nguyện như thành viên của nhóm trả lời email hoặc Hội đồng Trọng tài, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cảm thấy thích hợp. Bạn có thể đọc những phát biểu của các ứng cử viên khác để có thêm nhiều ý tưởng.
 • Tiếp theo là tạo trang bỏ phiếu (không cần chỉnh sửa; chỉ cần tạo trang):

 • Khi đã sẵn sàng, đưa tên mình vào trang mục lục các phát biểu (bằng {{/TÊN_THÀNH_VIÊN_CỦA_BẠN}}) và trang phát biểu và bỏ phiếu (bằng {{:Stewards/elections 2011/votes/TÊN_THÀNH_VIÊN_CỦA_BẠN}}), thêm một mục vào Trang Các câu hỏi và ghi tên trang con của bạn vào trang bỏ phiếu bằng cách thêm nội dung sau vào theo thứ tự ABC: "{{Se2011 candidate indexer|TÊN_THÀNH_VIÊN_CỦA_BẠN}}". Các tình nguyện viên sẽ thêm các bản dịch sang các ngôn ngữ khác nhau vào đó cho bạn.

Cung cấp bằng chứng danh tính[edit]