Jump to content

Chiến lược/Wikimedia Foundation/2016/Câu hỏi thường gặp về Quá trình phát triển

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2016/Process FAQ and the translation is 100% complete.


Quá trình này thể hiện cho chiến lược phong trào hay chiến lược Quỹ?

Quá trình này thể hiện cho chiến lược của Wikimedia Foundation. Trong năm 2010, cộng đồng và Quỹ đã hợp tác để phát triển một Kế hoạch Chiến lược cho toàn bộ phong trào Wikimedia, bao gồm cả chiến lược (mục tiêu) và chiến thuật (phương tiện để đạt được các mục tiêu đó). Chúng tôi tin rằng các mục tiêu trong chiến lược 2010-15 vẫn còn giá trị và phù hợp. Trong năm 2016, chúng tôi đang phát triển một chiến lược cho Wikimedia Foundation, tập trung vào vai trò của quỹ trong phong trào rộng lớn hơn. Chiến thuật cho chiến lược Wikimedia Foundation trong năm 2016-2017 sẽ được nêu rõ trong Kế hoạch Thường niên.

Các lĩnh vực trọng tâm này đươc hình thành từ đâu?

Ba lĩnh vực trọng tâm (tiếp cận, cộng đồng, kiến thức) bắt nguồn từ tuyên bố tầm nhìn của Wikimedia, “Hãy tưởng tượng ra một thế giới mà trong đó mỗi con người có thể tự do chia sẻ tổng hợp tất cả kiến thức.”

  • Tiếp cận là về việc đảm bảo mọi người có thể chia sẻ kiến thức của chúng ta và trở thành một phần của phong trào của chúng ta nếu họ muốn.
  • Cộng đồng của chúng tôi là sức mạnh cốt lõi và là nguồn gốc của nội dung và các dự án thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi.
  • Kiến thức là những gì chúng ta chia sẻ với thế giới. Chúng ta hướng tới chất lượng cao, sự đa dạng trong phạm vi bao quát và khả năng tiếp cận tới tất cả mọi người.

Ba yếu tố này phù hợp với các Ưu tiên Chiến lược được nêu trong Kế hoạch Chiến lược Wikimedia 2010-2015 cho phong trào Wikimedia và, giống như các phương pháp tiếp cận tiềm năng được trình bày cho từng yếu tố, chúng đã có thêm các điều chỉnh thông qua cuộc tham vấn trong 15 tháng và và quá trình lặp lại với nhân viên, cộng đồng và những người ủng hộ Wikimedia.

Tại sao lại là quá trình này?

Chúng tôi muốn làm cho quá trình chiến lược của chúng tôi mang tính hợp tác hơn, phù hợp với các giá trị và thực tiễn của chúng tôi. Chúng tôi cũng cần nhanh chóng hoàn thiện chiến lược của Quỹ để chúng tôi có thể đáp ứng thời hạn Kế hoạch Thường niên năm 2016 và điều chỉnh chiến lược của nhóm và bộ phận của chúng tôi với chiến lược tổng thể. Các phương pháp tiếp cận chúng tôi đang trình bày ở đây thể hiện cho tầm nhìn sâu xa. Mặc dù chúng tôi sẽ chỉ có thể thực hiện một vài trong số chúng trong kế hoạch hàng năm của mình, nhưng chúng tôi muốn có ý niệm về yếu tố nào trong số chúng sẽ có tác động đối với bạn và cũng để tìm hiểu thêm về các ý kiến khác về cách chúng tôi nên tập trung tốt nhất vào các lĩnh vực này hay không. Chúng tôi hy vọng rằng quá trình này sẽ cung cấp cho mọi người cơ hội đóng góp ý kiến và xây dựng dựa trên những ý tưởng ban đầu mà chúng tôi đã thu thập được từ những cuộc thảo luận trước đó.

Tiếp theo là gì?

Giai đoạn thảo luận đầu tiên của quá trình chiến lược sẽ được mở từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2. Phản hồi mà chúng tôi nhận được trong quá trình tham khảo ý kiến sẽ được tóm tắt và tổng hợp bởi nhân viên Quỹ Wikimedia và nhà tư vấn chiến lược của chúng tôi, và các ý kiến phản hồi hàng đầu sẽ được trình bày lại cho cộng đồng vào ngày 26 tháng 2. Vào ngày 4 tháng 3, dự thảo kế hoạch chiến lược sẽ được công bố, với thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 18 tháng 3. Dự thảo này sẽ thông báo Kế hoạch thường niên năm 2016 của Quỹ, sẽ được trình bày cho Ủy ban Phân bổ Quỹ không muộn hơn ngày 1 tháng 4.