Jump to content

Translation requests/WMF/Terms of Use/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Условия за ползване[edit]

Представете си свят, в който всеки отделен човек на планетата има свободен достъп до сбора на цялото човешко познание. Това е, на което сме се посветили.
Визията на Фондация Уикимедия

Информация за редактори, допринасящи с текстови материали към проектите на Уикимедия[edit]

За да нараства общото хранилище на свободно познание и свободна култура, от всички потребители, които допринасят към проекти на Уикимедия, се иска да предоставят на широката публика либерални разрешения приносите им да се разпространяват и използват надолу по веригата свободно, при условие че получават признание и същите свободи за разпространение и ползване на свой ред са приложими и към всички копия и производни работи. Следователно, ако вие като автор държите правата на текст, който искате да поставите на сайта, трябва да се съгласите да лицензирате текста при условията на Криейтив Комънс Признание - Споделяне на споделеното 3.0. От съображения, свързани с лицензионната съвместимост, следва да лицензирате материала и под Лиценза за свободна документация на GNU (без непроменяеми раздели, без предни и задни корици). Следващите потребители могат да изберат с кой от двата лиценза да се съобразят. Трябва да се отбележи, че и двата лиценза изрично позволяват комерсиалната употреба на материалите, доколкото тази употреба съблюдава Условията за ползване.

Като автор, вие се съгласявате да получите признание на авторството си по някой от следните начини: а) чрез хипервръзка (където е възможно) или уникален ресурсен локатор (URL) към статията или статиите, към които сте допринесли, б) чрез хипервръзка (където е възможно) или уникален ресурсен локатор към алтернативно, устойчиво онлайн копие, което е свободно достъпно и съблюдава Условията ни за ползване и което прави признание на авторството по начин, еквивалентен на признанието, което предоставя този сайт, или в) чрез списъка на всички съавтори. (Всеки списък от съавтори може да бъде филтриран така, че да изключи много малките или несъществени приноси.)

Внасяне на текстове:

Ако желаете да внесете текст, който сте открили от друг източник или сте го написали съвместно с други лица, можете да го направите само ако текстът е достъпен при условия, съвместими с тези на лиценза CC-BY-SA. Няма нужда да осигурявате или гарантирате, че внесеният текст е достъпен при условията на Лиценза за свободна документация на GNU. Нещо повече, забележете, че не можете да внасяте информация, която е достъпна само и единствено под GFDL. С други думи, можете да внасяте само текстове, които са (a) единично лицензирани при условия, съвместими с тези на лиценза CC-BY-SA или (б) двойно лицензирани под GFDL и друг лиценз, чиито условия са съвместими с тези на CC-BY-SA.

Ако внасяте чужди текстове под съвместим лиценз, който изисква признание на авторството, то трябва да направите това позоваване по някакъв приемлив начин. На местата, където такова признание обикновено се прави чрез историите на страниците (например при копиране в рамките на Уикимедия), е достатъчно признанието да се направи в резюмето на редакцията, което се вписва в историята на страницата при внасянето на текста. Без значение от лиценза, текстът, който внасяте, може да бъде отхвърлен, ако са твърде големи претенциите на автора по отношение полагаемото му се признание.

Информация за редактори, допринасящи с мултимедийни материали[edit]

В проектите на Уикимедия различните от текст мултимедийни материали са достъпни под множество различни лицензи, които поддържат общата цел на потребителите да се дава неограничено право на употреба и разпространение от тяхна страна. Изискванията при такива лицензи са изложени в Лицензионната политика на Фондация Уикимедия. Отделните общности могат да доразвият и доуточнят тези изисквания.

Информация за потребители надолу по веригата[edit]

Можете свободно да използвате съдържание от проектите на Уикимедия, с изключение на съдържанието, качено със статут на „честна употреба“ или подобните му изключения, предвидени в законите за авторските права. Моля, придържайте се към препоръките по-долу:

Повторно използване на текст:

  • Признание на авторството: Можете да разпространявате текстове под всякаква форма, ако направите признание на авторството по някой от следните начини: а) чрез хипервръзка (където е възможно) или уникален ресурсен локатор (URL) към статията или статиите, от които черпите материали, б) чрез хипервръзка (където е възможно) или уникален ресурсен локатор към алтернативно, устойчиво онлайн копие, което е свободно достъпно и съблюдава Условията ни за ползване и което прави признание на авторството по начин, еквивалентен на признанието, което предоставя този сайт, или в) чрез списъка на всички съавтори. (Всеки списък от съавтори може да бъде филтриран така, че да изключи много малките или несъществени приноси.) Тези правила важат за текстове, оригинално създадени от общността на Уикимедия. По отношение на текстовете, привнесени от външни източници, може да важат и други допълнителни изисквания за признание на авторството, за които ще направим всичко възможно да ви укажем ясно. Например, на страницата може да има шаблон или бележка под линия, указващи, че съдържанието или част от него са оригинално публикувани някъде другаде. Ако самата страница съдържа такива означения, в общия случай е редно потребителите да ги запазват, когато използват съдържание повторно за свои цели.
  • Copyleft / Споделяне на споделеното: Ако правите промени или допълнения към съдържанието на страницата, която на свой ред използвате, трябва да лицензирате така получената производна работа под лиценза Криейтив Комънс Признание - Споделяне на споделеното, версия 3.0 или по-късна.
  • Обозначаване на промените: Ако правите промени или допълнения, трябва по разумен начин да обозначите, че оригиналната творба, която е почерпена от този сайт, е претърпяла изменения. Ако използвате страницата в среда на уики, например, достатъчно е да укажете промяната в историята на страницата.
  • Заявление за лиценза: Всяко копие или производна работа, които разпространявате, трябва да съдържа заявление за лиценза, информиращо, че творбата е отдадена под лиценза CC-BY-SA, придружено или от а) хипервръзка или URL към текста на лиценза, или б) копие от текста на лиценза. За тази цел подходящ е следният: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Допълнителен достъп до текстове под условията на Лиценза за свободна документация на GNU:

  • От съображения за лицензионна съвместимост, всяка страница, която не съдържа текст, който е публикуван изключително под лиценза CC-BY-SA или съвместим с него, е достъпна също и при условията на Лиценза за свободна документация на GNU. За да се определи дали дадена страница е достъпна при условията на GFDL, трябва да се провери дали заявлението в долната част на страницата, историята на страницата, както и прилежащата й дискусионна страница съдържат позоваване на източник на единично лицензирано съдържание, което е несъвместимо с GFDL. Всички текстове, публикувани преди 15 юни 2009, са достъпни и под лиценза GFDL; ако искате да осигурите лицензионната съвместимост с GFDL, можете да използвате историята на страниците, за да извлечете съдържанието на страницата към тази дата.

Повторно използване на мултимедийно съдържание, различно от текст:

  • Където не е указано друго, несъдържащите текст мултимедийни файлове са достъпни под разнообразни лицензи на свободната култура, съзвучни с Лицензионната политика на Фондация Уикимедия. За информация за лиценза на всеки отделен файл, прегледайте съдържанието на описателната му страница.

Приоритет на английския вариант на Условията[edit]

Условията за ползване на сайта не могат да бъдат променяни. При несъответствие между тези Условия и техен превод на друг език, приоритет има английският вариант на Условията.