Jump to content

Translation requests/WMF/Terms of Use/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Villkor för användning[edit]

Tänk dig en värld där varje människa fritt kan dela summan av all kunskap. Det är vårt åtagande.

Wikimedia Foundations vision

Information till bidragare av text till Wikimediaprojekten[edit]

För att öka den gemensamma fria kunskapen och fria kulturen krävs att användare som bidrar till Wikimediaprojekten generöst tillåter allmänheten att vidaredistribuera och återanvända bidragen fritt, så länge användningen attribueras och samma frihet att återanvända och vidaredistribuera gäller verk som baseras på informationen. Alltså, accepterar du att släppa text som du innehar upphovsrätten för, genom att posta den, under Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens 3.0 (Unported). Av kompatibilitetsskäl krävs också att du släpper den under GNU Free Documentation License (ospecifierad version, utan oföränderliga avsnitt, framsides- eller baksidetexter). Återanvändare kan välja den licens de önskar följa. Notera att dessa licenser tillåter kommersiellt användande av dina bidrag, så länge även den användningen följer villkoren.

Som författare går du med på att bli attribuerad på något av följande sätt: a) genom en hyperlänk (där detta är möjligt) eller URL till artikeln eller artiklarna du har bidragit till, b) genom en hyperlänk (där detta är möjligt) eller URL till en alternativ, stabil online-kopia som är fritt tillgänglig, som följer licensen, och vilken ger credit till författarna på ett sätt som är ekvivalent med den credit som ges på denna webbplats, eller c) genom en lista över alla författare. (Varje sådan lista över författare kan filtreras att exkludera mycket små eller irrelevanta bidrag.)

Att importera text:

Du kan kopiera (”importera”) text som du hittat annanstans eller som du skrivit tillsammans med andra endast om texten är tillgänglig under villkor kompatibla med licensen CC-BY-SA. Du behöver inte försäkra dig om eller garantera att texten är tillgänglig under GNU Free Documentation License. Märk att du inte kan kopiera text som finns tillgänglig endast under GFDL. Med andra ord: du kan endast kopiera text som (a) endast är licenserad under villkor kompatibla med licensen CC-BY-SA eller som (b) är licenserad både enligt GFDL och en licens kompatibel med licensen CC-BY-SA .

If you import text under a compatible license which requires attribution, you must, in a reasonable fashion, credit the author(s). Where such credit is commonly given through page histories (such as Wikimedia-internal copying), it is sufficient to give attribution in the edit summary, which is recorded in the page history, when importing the text. Regardless of the license, the text you import may be rejected if the required attribution is deemed too intrusive.

Information for non-text media contributors[edit]

Non-text media on Wikimedia Foundation projects are available under a variety of different licenses that support the general goal of allowing unrestricted re-use and re-distribution. The requirements for such licenses are given in the Wikimedia Foundation Licensing Policy. Individual communities may elaborate upon and refine these requirements.

Information for re-users[edit]

You can re-use content from Wikimedia projects freely, with the exception of content that is used under "fair use" exemptions, or similar exemptions of copyright law. Please follow the guidelines below:

Re-use of text:

  • Attribution: To re-distribute a text page in any form, provide credit to the authors either by including a) a hyperlink (where possible) or URL to the page or pages you are re-using, b) a hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy which is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on this website, or c) a list of all authors. (Any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions.) This applies to text developed by the Wikimedia community. Text from external sources may attach additional attribution requirements to the work, which we will strive to indicate clearly to you. For example, a page may have a banner or other notation indicating that some or all of its content was originally published somewhere else. Where such notations are visible in the page itself, they should generally be preserved by re-users.
  • Copyleft/Share Alike: If you make modifications or additions to the page you re-use, you must license them under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 or later.
  • Indicate changes: If you make modifications or additions, you must indicate in a reasonable fashion that the original work has been modified. If you are re-using the page in a wiki, for example, indicating this in the page history is sufficient.
  • Licensing notice: Each copy or modified version that you distribute must include a licensing notice stating that the work is released under CC-BY-SA and either a) a hyperlink or URL to the text of the license or b) a copy of the license. For this purpose, a suitable URL is: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Additional availability of text under the GNU Free Documentation License:

  • For compatibility reasons, any page which does not incorporate text that is exclusively available under CC-BY-SA or a CC-BY-SA-compatible license is also available under the terms of the GNU Free Documentation License. In order to determine whether a page is available under the GFDL, review the page footer, page history, and discussion page for attribution of single-licensed content that is not GFDL-compatible. All text published before June 15th, 2009 was released under the GFDL, and you may also use the page history to retrieve content published before that date to ensure GFDL compatibility.

Re-use of non-text media:

  • Where not otherwise noted, non-text media files are available under various free culture licenses, consistent with the Wikimedia Foundation Licensing Policy. Please view the media description page for details about the license of any specific media file.

Precedence of English terms[edit]

These site terms are not to be modified. If there is any inconsistency between these terms and any translation into other languages, the English language version takes precedence.