Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/UCoC Phase 2 Ratification Results Announcement/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Výsledky z hlasování o ratifikaci Pokynů pro prosazování Všeobecného kodexu chování

Tuto zprávu můžete najít přeloženou do dalších jazyků na Meta-wiki.

Dobrý den všem,

chtěli bychom poděkovat přes 2 300 wikimedistům, kteří se účastnili nedávno uzavřeného komunitního hlasování o Pokynech pro prosazování Všeobecného kodexu chování (VKCH). V tuto chvíli dokončil tým dobrovolných sčítacích komisařů kontrolu správnosti voleb a konečné výsledky jsou dostupné na Meta-wiki. Rychlý přehled je následující:

  • 58,6 % ano, 41,4 % ne
  • Přispěvatelé ze 128 domovských wiki se účastnilo hlasování
  • Přes 30 jazyků bylo dostupných ve volební kartě

Co tohle znamená je, že zde bylo dostatek podpory pro Výbor ke kontrole dokumentu. To neznamená, že jsou Pokyny pro prosazování automaticky dokončené.

Odtud tým projektu sesbírá a zhodnotí komentáře poskytnuté ve volebním procesu, a zveřejní je na Meta-wiki. Pokyny pro prosazování budou odeslány Dozorčí radě k jejich posouzení. Rada prozkoumá podněty poskytnuté během hlasování a zkontrolují, zda-li jsou zde některé aspekty Pokynů, které by bylo třeba doupravit. Pokud ano, tyto komentáře a podněty poskytnuté skrze Meta-wiki a ostatní komunitní konverzace poskytnou dobrou oporu pro opravu Pokynů, aby souhlasily s potřebami vyřčenými komunitami prostřednictvím podnětů hlasujících.

Pokud Rada ratifikaci pošle dále, projekt VKCH začne s podporou specifických návrhů v Pokynech. Některé z návrhů zahrnují práci se členy komunit k formaci Stavebního výboru U4C, zahajování konzultací ohledně školení, a podporu konverzací za účelem zlepšování našich systémů nahlašování. Je zde ještě mnoho práce, ale budeme schopni se posunout do další fáze této práce.

Mnoho lidí se podílelo na tom, aby pravidla a pokyny pro prosazování v našich komunitách fungovaly. Budeme pokračovat ve spolupráci na detailech zásadních návrhů nastíněných v Pokynech, jak je prezentují wikimedistů, kteří se v projektu různými způsoby v minulém roce angažovali.

Ještě jednou, děkujeme všem, kteří se účastnili ratifikace Pokynů pro prosazování.

Pro více informací ohledně výsledků se, prosím, podívejte na stránku Výsledků.

S pozdravem,

User:SNg (WMF)

Stella Ng za tým projektu VKCH

Vedoucí manažer, oddělení důvěryhodnosti a bezpečnosti