Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/UCoC Phase 2 Ratification Results Announcement/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Kết quả cuộc bỏ phiếu phê duyệt nguyên tắc thực thi Bộ quy tắc ứng xử chung (UCoC)

Bạn có thể tìm thấy các phiên bản ngôn ngữ khác của thông báo này tại Meta-wiki.

Xin chào tất cả,

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến hơn 2300 Wikimedian đã tham dự cuộc bỏ phiếu phê duyệt Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (UCoC). Tính đến nay, nhóm kiểm phiếu đã hoàn thành công việc; kết quả cuối cùng đã được công bố tại Meta-Wiki. Dưới đây là tóm lược:

  • 58,6% thuận, 41,4% chống
  • Các thành viên từ hơn 128 wiki đã tham gia bỏ phiếu
  • Hơn 30 ngôn ngữ được hỗ trợ

Kết quả này không có nghĩa Hướng dẫn đã hoàn chỉnh; nó chỉ cho thấy có nhiều người ủng hộ, đủ để Hội đồng Quản trị xem xét bản dự thảo.

Từ đây, nhóm thực hiện dự án sẽ đối chiếu và tổng hợp nhận xét thu được trong quá trình bỏ phiếu và công bố trên Meta-Wiki. Hướng dẫn Thực thi sẽ được đệ trình lên Hội đồng Quản trị. Hội đồng sẽ xem xét và đưa ra nhận định về những nội dung cần sửa đổi thêm của Hướng dẫn, nếu có. Nhận định của Hội đồng và đánh giá từ phía cộng đồng sẽ giúp ích cho việc tái sửa đổi Hướng dẫn theo nhu cầu của cộng đồng.

Nếu Hội đồng chấp thuận phê duyệt, nhóm thực hiện dự án UCoC sẽ bắt đầu hỗ trợ một số đề xuất cụ thể trong Hướng dẫn, chẳng hạn như hợp tác với cộng đồng để hình thành Uỷ ban Xây dựng U4C, lấy đồng thuận về việc đào tạo, và thảo luận để cải thiện hệ thống báo cáo. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm, nhưng chúng ta sẽ có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo.

Rất nhiều người đã tham gia để giúp bộ quy định và hướng dẫn thực thi trở nên có ích đối với cộng đồng. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để hoàn thiện hơn những đề xuất lớn, đã nêu trong Hướng dẫn, của nhiều thành viên khác nhau trong suốt năm qua.

Xin cảm ơn các thành viên đã tham gia bỏ phiếu phê duyệt Hướng dẫn Thực thi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang kết quả.

Trân trọng,

User:SNg (WMF)

Stella Ng, thay mặt cho Nhóm Dự án UCoC

Quản lý cấp cao, Quy định Tín thác và An toàn