Wikimedia Foundation elections/2021/2021-06-09/Call for Candidates/dty

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/2021-06-09/Call for Candidates and the translation is 100% complete.

The election ended ३१ अगस्ट २०२१. No more votes will be accepted.
The results were announced on ७ सेप्टेम्बर २०२१. Please consider submitting any feedback regarding the 2021 election on the elections' post analysis page.

२०२१ बोर्ड निर्वाचन
मुख्य पन्ना
उम्मेदवारअन
Voting information
Single Transferable Vote
नतिजा
छलफल
जेदा सोदीन्या प्रश्नअन
Questions
सङ्गठन
Translation
दस्तावेजीकरण
This box: view · talk · edit

सप्पैलाइ नमस्कार,

२०२१ बोर्ड अफ ट्रस्टीज निर्वाचन छँटाइ औन्नाछ। उपलब्ध सीट भद्दाइनिउति समुदायका उम्मीदवारअनै आवश्यकता छ।

विकिमिडिया फाउण्डेशन बोर्ड अफ ट्रस्टीज विकिमीडिया फाउण्डेशनआ सञ्चालनै देखरेख अरन्छ। सामुदायिक सञ्चालकलै नियुक्त अरियाऽ सञ्चालकलै मिलिबर सञ्चालक समिति बनन्छे। हरेक ट्रस्टी तीन-वर्ष्या कार्यकाल पूरा अरन्छ। विकिमिडिया समुदायसङ सामुदायिक ट्रस्टीखिलाइ मत दिन्या अवसर छ।

विकिमिडिया योगदानकर्ता बोर्डमी चार सीट भद्दाइनिउति २०२१ मी मत दिन्ना। यो यक टोलिआ रूपमी बोर्डमी प्रतिनिधित्व, विविधता, रे विशेषज्ञतामी सुधार अद्द्या यक अवसर हो।

सम्भावित उम्मेदवार को हन्? तम सम्भावित उम्मेदवार होऽ त?

विशेषताअन

विकिमिडिया यक वैश्विक अभियान हो तबै बर्तिझा समुदायअनबठै उम्मेदवार खोज्जाछ। उम्मेदवारअनले बोर्डमी कि अनुभव रे दृष्टिकोण ल्याउँलो भँण्ण्या विषयमी सोच्चु पड्ड्या हन्छ। आदर्श उम्मेदवार विकिमिडिया मिशनसित पङ्क्तिबद्ध हुनान रे तन विचारशील, शिष्ट, समुदाय‍-केन्द्रित हनान। बोर्ड तन दृष्टिकोणलै आवाजलै खोज्ज चाहन्छ जैको प्रतिनिधित्व कम छ तथा अभियानखिलाइ आवश्यक छन। तिनअनले विकिमिडियालाइ यक नौला ट्रस्टीबठै चाय्यियाऽ चीज लेइ सक्दान।

वचन

ट्रस्टी तीन-वर्ष्या कार्यकालखिलाइ सेवा अद्दान रे लगातार तीन कार्यकालसम्म सेवा दिइ सक्दान। यात्रा अवधि छाड़िबर, समय प्रतिबद्धता प्रति वर्ष लगभग १५० घण्टा हो। यो समय सङताइ बर्ष समान रूपले वितरित नाइँहुनो। समय बैठकआ आसपास केन्द्रित हन्छ। ट्रस्टीले कम्तिमीलै बोर्डआ यक समितिमी सेवा दिन्याछन भँण्ण्या आशा छ।

आवश्यकताअन

अङरेजि बोर्डखिलाइ कामकाजि भाषा हो। उम्मीदवारअनलाइ अङरेजिको आधारभूत ज्ञान हन आवश्यक छ, पुइलै सहायतालै प्रशिक्षणलै काममी खटौन्या प्रक्रियाका हिस्सा हन। मतदाताआ बीच व्यापक रूपमी पुग्दाइनिउति उम्मेदवारआ आवेदनलाइ कैयौँ भाषामी अनुवाद अरीन्याहो।

आवेदन

सप्पै परियोजनाअन रे समुदायनअनबठै उम्मेदवारअन जो विकिमिडिया ट्रस्टीकि आवश्यकता पुरा अद्दान उनलाइ स्वागत छ। यदि तमलाइ कोइ व्यक्ति यक निको ट्रस्टी होइसकन्छ भँण्ण्या लागन्छ भँण्या उनलाइ चुनाउमी उठ्ठाइ प्रेरित अरऽ। उम्मेदवारअन उम्मेदवारिखिलाइ आवेदन दिय पन्नामी जानकारि पाइसक्दान तथा उम्मेदवारि दिइसक्दान।

तमरा सहयोगखिलाइ धन्यवाद,

विकिमिडिया बोर्ड अफ ट्रस्टीज