Jump to content

Уикимедиански обединения/Модели

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Models and the translation is 100% complete.
За да отчете разнообразието на групите, допринасящи към движението на Уикимедия, Борд на настоятелите на Фондация Уикимедия признава следните модели на уикимедиански обединения в рамките на движението: сдружения ,тематични организации и потребителски групи .


История

Текущите модели на уикимедиански обединения бяха разработени по проекта за ролите в движението. Развитието започна през 2010 г., след обсъждане на заседание на Срещата на сдруженията през 2010 г. и бе одобрено с единодушие от Съвета на настоятелите на 31 март 2012 г. Комитетът по присъединяването съветва и прави препоръки относно официалното признаване и съществуването на обединенията в уикимедианското движение.


Модели на уикимедиански обединения

Уикимедианските обединения могат да променят модела си, но трябва да поставят на първо място сътрудничеството едно с друго без никаква йерархия.

Сдружения
Юридически учредени независими нестопански организации, представляващи движението Уикимедия и подкрепящи дейността му в световен мащаб, които имат географски фокус. Сдруженията или националните/под-националните организации имат име, което ясно ги свързва с Уикимедия и получават разрешение да използват търговските марки на Уикимедия в дейността си, за реклама и при набиране на средства.
Тематични организации
Юридически учредени независими нестопански организации, представляващи движението Уикимедия и подкрепящи дейността му по специфична тема, въпрос или проблем вътре в една страна или в няколко страни и региони. Тематичните организации имат име, което ясно ги свързва с Уикимедия и получават разрешение да използват търговските марки на Уикимедия в дейността си, за реклама и при набиране на средства.
Потребителски групи
Групи с отворено членство и определен човек за контакт, които имат завършени проекти и са лесни за формиране. Потребителските групи могат да изберат дали да се учредят като юридическо лице или не и получават разрешение да използват търговските марки на Уикимедия за реклама, свързана с проекти и събития.
Партньори на движението (все още не е активно)
Организации със сходна нагласа, които подкрепят дейността на движение Уикимедия. Те се изброяват публично и получават ограничено разрешение да ползват търговските марки за реклама, за да укажат своето сътрудничество с Уикимедия. Забележка : Този модел е в процес на разработка и все още не е активен. Вижте проектите на Wikimedia Affiliates Network and Movement roles project/Movement Partners.


Сравнение на изискванията за различните модели уикимедиански обединения
Изискване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Мнимален брой активни уикимедианци 10 10 3
Препоръчителен минимален брой членове 20 20 10
Фокус Географски Тематични Всичко, което спомага на Уикимедия
Мисия в духа на Фондация Уикимедия
Съответствие с насоките за именуване и политиката за търговските марки
Информация за групата, публикувана на уики на Уикимедия
Планове за дейността по или усилия за осъществяване на проектите на Уикимедия
Допускат се нови членове
Две точки за контакт с Фондация Уикимедия
Учредени юридически лица
Устав, одобрен от Комитета по присъединяване и позволяващ промени
Две години дейност преди кандидатстване
Изисква се одобрение от страна на Управителния съвет на Фондация Уикимедия
Управителен съвет, избран от членовете, включително от новопостъпили
Отчетни доклади за дейността и финансите, публикувани редовно на Мета Уики
Капацитет за представителство на движение Уикимедия в избрания фокус на дейност
Типично време за развитие 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Прогнозно време за одобрение 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Сравнение на очакванията към различните модели на уикимедиански обединения
Очакване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Офлайн и онлайн дейности в подкрепа на Уикимедия
Многократно всяко тримесечие

Многократно всяко тримесечие

Поне веднъж годишно
Уведомяване за промени в дружествените документи и ръководството
Съответствие с политиките и ръководните принципи на движението
Сътрудничество с други уикимедиански обединения и проекти
Годишен доклад, публикуван на Мета Уики
Подробно

Подробно

Резюме
Поддържане на експертни познания, свързани с обхвата на групата, които са достъпни за уикимедианската общност
Редовни отчети за дейността и финансите, публикувани на Мета-Уики
Наблюдаване и ангажиране с комуникационни теми, свързани с обхвата на групата
Наблюдаване и участие във въпроси за обществените политики, свързани с обхвата на групата
Представяне на Уикимедия на публични събития, свързани с обхвата на групата
Разнообразие на източниците на финансиране