Jump to content

Wikimedia beweging afdelingen/organigram

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Models and the translation is 100% complete.
Als erkenning van de diversiteit van groepen die bijdragen aan de Wikimedia-beweging, erkent het Raad van Bestuur van de Wikimedia Foundation modellen van affiliatie binnen de Wikimedia-beweging - nu verenigingen , thematische organisaties en gebruikersgroepen .


Geschiedenis

De huidige Wikimedia affiliatie modellen zijn ontwikkeld door het project Movement roles. De ontwikkeling begon in 2010 na discussie op de Verenigingsbijeenkomst 2010 en werd op 31 maart 2012 unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Affiliatiecommissie adviseert en doet aanbevelingen met betrekking tot de erkenning en het bestaan van aangesloten leden van de Wikimedia-beweging.


Affiliatie-modellen van de Wikimedia beweging

Affiliaties kunnen hun model van samenwerking wijzigen in een ander model van affiliatie, liefst met prioriteit voor onderlinge samenwerking zonder hiërarchisch onderscheid.

Landelijke verenigingen
Geïntegreerde onafhankelijke non-profit organisaties die de Wikimedia beweging vertegenwoordigen en die het werk van de beweging wereldwijd ondersteunen, toegespitst op een geografische zone. Nationale of regionale verenigingen gebruiken een naam die duidelijk hun verbinding met Wikimedia aangeeft; deze verenigingen mogen het Wikimedia handelsmerk gebruiken voor hun werk, publicaties en fondseninzamelacties.
Thematische organisaties
Geïntegreerde non-profit organisaties die de Wikimedia beweging vertegenwoordigen en die het werk van de beweging wereldwijd ondersteunen, toegespitst op een bepaald thema, onderwerp of probleem over alle geografische grenzen heen. Thematische verenigingen gebruiken een naam die duidelijk hun verbinding met Wikimedia aangeeft; deze verenigingen mogen het Wikimedia handelsmerk gebruiken voor hun werk, publicaties en fondseninzamelacties.
Gebruikersgroepen
groepen met vrij lidmaatschap met een bestaande contactpersoon en geschiedenis van projecten, met een structuur die erop gericht is om zulke groepen gemakkelijk te vormen. Deze gebruikersgroepen kunnen al of niet een samenwerkingsverband vormen en mogen de Wikimedia merktekens beperkt gebruiken voor publiciteit voor occasionele activiteiten of projecten.
Partners van de beweging die nog niet actief zijn.
Gelijkgezinde organisaties die het werk van de Wikimedia beweging actief kunnen steunen. Hun namen zijn publiek en ze mogen beperkt gebruik maken van de merknaam om hun steun aan en samenwerking met Wikimedia publiek kenbaar te maken. Nota: dit model is nog in ontwikkeling en nog niet actief. Zie kladvoorstellen op Wikimedia Affiliates Network en Movement roles project/Movement Partners


Vergelijking van vereisten voor affiliatiemodellen
Vereiste Landelijke verenigingen Thematische organisaties Wikimedia-gebruikersgroepen
Minimumaantal actieve Wikimedia-bijdragers 10 10 3
Voorgestelde minimumaantal leden 20 20 10
Focus Geografisch Thematisch Alles wat Wikimedia ondersteund
Missie afgestemd met Wikimedia Foundation
Naleving van naamgevingsrichtlijnen en handelsmerkbeleid
Informatie over de groep gepubliceerd op een Wikimedia-wiki
Plannen voor activiteiten of inspanningen om Wikimedia-projecten vooruit te helpen
Laat nieuwe leden toe
Twee aangewezen contactpersonen voor Wikimedia Foundation
Wettelijk opgericht
Wijzigbare statuten goedgekeurd door Affiliatiecommissie
Twee jaar activiteiten voorafgaand aan de aanvraag
Vereist goedkeuring door het bestuur van de Wikimedia Foundation
Raad van bestuur gekozen door de leden, met inbegrip van nieuwe leden
Activiteiten- en financiële rapporten die regelmatig op MetaWiki worden geplaatst
Capaciteit om de Wikimedia-beweging in het aandachtsgebied te vertegenwoordigen
Typische ontwikkelingstijd 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Voorlopige tijd voor goedkeuring 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Vergelijking van de verwachtingen voor de affiliatiemodellen
Verwachting Landelijke verenigingen Thematische organisaties Wikimedia-gebruikersgroepen
Offline en online activiteiten ter ondersteuning van Wikimedia
Meerdere per kwartaal

Meerdere per kwartaal

Ten minste één per jaar
Kennisgeving van wijzigingen in de bestuursdocumenten of leiderschap
Naleving van het beleid van de movement en het beginsel van de regelgeving
Samenwerking met andere affiliaties en projecten
Jaarrapport gepubliceerd op MetaWiki
Gedetailleerd

Gedetailleerd

Samenvatting
Behoud van expertise binnen het bereik van de groep die toegankelijk is voor de Wikimedia-gemeenschap
Regelmatige activiteiten- en financiële verslagen op MetaWiki
Monitor en neem deel aan communicatieonderwerpen die verband houden met de reikwijdte van de groep
Monitoren en deelnemen aan openbare beleidskwesties met betrekking tot de reikwijdte van de groep
Vertegenwoordigen van Wikimedia bij openbare evenementen die verband houden met het bereik van de groep
Verscheidene financieringsbronnen