Đoàn hội phong trào Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Models and the translation is 46% complete.
Để ghi nhận sự đa dạng của các nhóm đóng góp vào phong trào Wikimedia, Ban quản trị Quỹ Wikimedia công nhận các mô hình liên kết trong phong trào Wikimedia - hiện có chapter , các tổ chức chuyên đề nhóm người dùng


Lịch sử

The current Wikimedia affiliation models was developed by the Movement roles project. Development began in 2010 after discussion at the Chapters meeting 2010 and was approved unanimously by the Board of Trustees on March 31, 2012. The Affiliations Committee advises and makes recommendations regarding the recognition and existence of Wikimedia movement affiliates.


Đoàn hội phong trào Wikimedia

Các chi hội có thể thay đổi từ mô hình chi hội này sang mô hình chi hội khác và nên ưu tiên hợp tác với nhau mà không cần phân cấp.

Incorporated independent non-profits representing the Wikimedia movement and supporting movement work globally, focused within a geography. Chapters or national/sub-national organizations use a name clearly linking them to Wikimedia and are granted use of Wikimedia trademarks for their work, publicity, and fundraising.
Incorporated independent non-profits representing the Wikimedia movement and supporting work focused on a specific theme, topic, subject or issue within or across countries and regions. Thematic organizations use a name clearly linking them to Wikimedia and are granted use of Wikimedia trademarks for their work, publicity, and fundraising.
Nhóm người dùng
Open membership groups with an established contact person and history of projects, designed to be easy to form. User groups may or may not choose to incorporate and are granted limited use of the Wikimedia marks for publicity related to events and projects.
Movement partners (not yet active)
Like-minded organizations that actively support the Wikimedia movement’s work. They are listed publicly and granted limited use of the marks for publicity indicating their support of and collaboration with Wikimedia. Note: This model is currently under development and not yet active. See draft proposals at Wikimedia Affiliates Network and Movement roles project/Movement Partners.


So sánh các yêu cầu giữa các mô hình đoàn hội
Yêu cầu Chi hội Tổ chức chuyên trách Nhóm người dùng Wikimedia
Số biên tập viên Wikimedia hoạt động tối thiểu 10 10 3
Số thành viên tối thiểu được đề xuất 20 20 10
Tiêu điểm Địa lý Chuyên trách Bất cứ điều gì, miễn là có lợi cho Wikimedia
Sứ mệnh phù hợp với Quỹ Wikimedia
Tuân thủ nguyên tắc đặt tên và quy định thương hiệu
Thông tin về nhóm được công bố trên wiki của Quỹ
Kế hoạch cho các hoạt động hoặc nỗ lực để thúc đẩy các dự án Wikimedia
Cho phép thành viên mới gia nhập
Hai địa chỉ liên hệ được ấn định cho Quỹ Wikimedia
Hợp pháp hóa
Các quy định sửa đổi được phê duyệt bởi Ủy ban liên kết
Hai năm hoạt động trước khi nộp đơn
Yêu cầu sự chấp thuận của Hội đồng Wikimedia Foundation
Hội đồng quản trị do các thành viên bầu ra, bao gồm cả thành viên mới
Báo cáo hoạt động và tài chính được đăng thường xuyên trên Meta-Wiki
Khả năng đại diện cho phong trào Wikimedia trong lĩnh vực trọng tâm
Thời gian phát triển điển hình 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Dự kiến thời gian phê duyệt 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


So sánh các yêu cầu đối với các mô hình liên kết
Kỳ vọng Chi hội Tổ chức chuyên trách Nhóm người dùng Wikimedia
Các hoạt động ngoại tuyến và trực tuyến để hỗ trợ Wikimedia
Nhân mỗi quý

Nhân mỗi quý

Ít nhất mỗi năm một lần
Thông báo thay đổi văn bản quản lý hoặc lãnh đạo
Tuân thủ chính sách phong trào và nguyên tắc quản lý
Hợp tác với các chi nhánh và dự án khác
Báo cáo thường niên được công bố trên Meta-Wiki
chi tiết

chi tiết

Tóm lược
Duy trì kiến thức chuyên môn trong phạm vi của nhóm mà cộng đồng Wikimedia có thể truy cập được
Báo cáo tài chính và hoạt động thường xuyên được công bố trên Meta-Wiki
Theo dõi và tham gia vào các chủ đề truyền thông liên quan đến phạm vi của nhóm
Giám sát và tham gia vào các vấn đề chính sách công liên quan đến phạm vi của nhóm
Đại diện Wikimedia tại các sự kiện công cộng liên quan đến phạm vi của nhóm
Đa dạng nguồn vốn