Jump to content

Fundraising 2011/Problems donating/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการบริจาคหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาอ่าน "คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง" ด้านล่างนี้ หากคุณยังคงมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในการติดตามการทำรายการของคุณ กรุณาติดต่อที่อีเมล์ donate@wikimedia.org หรือทางโทรศัพท์หมายเลข +1-877-600-9454 (ภาษาอังกฤษ)

หน้าว่างเปล่าปรากฎหลังจากการบริจาคและไม่ได้รับอีเมล์ "ขอบคุณ" จากเรา
นี่คือปัญหาที่เรารับทราบแล้วเจ้าหน้าที่เทคนิคกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ โดยส่วนใหญ่แล้วการบริจาคของคุณจะได้รับการดำเนินการ ดังนั้นกรุณาอย่าเพิ่งบริจาคซ้ำเป็นครั้งที่สอง คุณควรจะได้รับอีเมล์ยืนยัน "ขอบคุณ" ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่คุณได้ดำเนินการบริจาค หากคุณต้องการใบเสร็จรับเงินโดยเร็วหรือไม่ได้รับอีเมล์ "ขอบคุณ" ภายใน 3 วันทำการ กรุณาแจ้งเราได้ที่ donate@wikimedia.org
เว็บไซต์นี้ปลอดภัยหรือไม่?
เว็บไซต์หน้าบริจาคของมูลนิธิวิกิมีเดียมีความปลอดภัยสูงมาก และรับรองโดย Verisign หลังจากที่คลิกแบนเนอร์ หรือที่ลิงก์บริจาคแล้ว คุณจะถูกนำไปยังหน้าเว็บไซต์เข้ารหัส (https) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด
มูลนิธิวิกิมีเดียไม่มีวิธีการการจ่ายเงินที่ฉันต้องการ
เราขออภัยที่เราไม่สามารถเปิดรับช่องทางการจ่ายเงินที่คุณต้องการได้; ในการระดมทุนในอนาคต เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้เพื่อการบริจาคในสกุลเงินอื่นๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี เรายินดีที่จะรับทราบวิธีการจ่ายเงินที่คุณและคนในประเทศของคุณใช้กันมากที่สุด - กรุณาส่งอีเมล์มาให้เราพร้อมทั้งข้อเสนอของคุณ บอกชื่อประเทศและวิธีการจ่ายเงิน เราจะพยายามเพิ่มช่องทางเหล่านั้นในอนาคตอันใกล้ ระหว่างนี้ กรุณาตรวจสอบช่องทางที่มีอยู่ในหน้า "หนทางในการบริจาค"