Jump to content

Fundraising 2011/Recurring giving/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการให้

[edit]

เราขอขอบคุณผลงานของมูลนิธิวิกิมีเดียและการสนับสนุนความรู้เสรี เรารู้ว่าบางครั้งสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้และมันเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการเงินเรี่ยไรประจำต่อไปได้ สำหรับยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกของคุณโปรดทำตามคำแนะนำข้างล่าง:

เพย์พาล
 • คุณจำเป็นต้องเข้าสู่บัญชีเพย์พาลของคุณแล้วไปที่รายละเอียดของคุณด้านล่างคำว่า "My Account" และคลิกที่ "Preapproved Payments"
 • ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจากจุดที่ปรากฏ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PayPal's page
 • หรือคุณสามารถทำตามทางเลือกของบัตรเครดิตที่ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าอย่างไรก็ตามเราสามารถยกเลิกการบริจาคเงินผ่านเพย์พาลได้ และไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรต่อพวกเขา
เครดิตการ์ด
 • กรุณาส่งอีเมล์ giving@wikimedia.org รวมถึงสิ่งที่ชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการจะทำ กับข้อมูลที่คุณทำเป็นเงินบริจาคแรกเริ่ม เช่น:
  • อีเมลที่ถูกใช้สำหรับใบเสร็จการรับบริจาค
  • ชื่อเต็มที่ได้ใช้ไป
 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์