Jump to content

Cấm toàn cục

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global blocks and the translation is 100% complete.

Đối với các cuộc thảo luận và câu hỏi khác gần đây, hãy xem Trang thảo luận về cấm toàn cục.

Cấm toàn cục là các hành động kỹ thuật được thực hiện để ngăn một địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP chỉnh sửa tất cả các wiki Wikimedia, trong một khoảng thời gian cố định hoặc vô thời hạn. Khối toàn cầu vô hiệu hóa việc tạo tài khoản từ IP bị chặn theo mặc định và cũng có thể ngăn chỉnh sửa khi đăng nhập vào tài khoản.

Cấm toàn cục không thể được áp dụng trực tiếp cho các tài khoản. Đối với hành động tương tự với tài khoản, hãy xem khóa toàn cục.

Cấm IP toàn cục

Cấm IP là hình thức chặn toàn cục duy nhất có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật. GlobalBlocking extension có thể chặn địa chỉ hoặc dải IP (tối đa /16 trong IPv4, tối đa /4 trong IPv6) chỉnh sửa tất cả các dự án Wikimedia ngoại trừ Meta và chỉ khả dụng cho Quản lý hoặc nhân viên WMF được chọn trong các nhóm đặc biệt như Hỗ trợ và an toàn WMF. Chúng được ghi vào Nhật trình khóa toàn cục.

Các địa chỉ IP bị cấm trên toàn cục gây gián đoạn trên Meta sẽ bị cấm cục bộ.

Nguyên tắc

Mặc dù có các trường hợp ngoại lệ, nhưng đây là các nguyên tắc:

 • Cấm toàn cục chỉ nên được đặt ở nơi kết hợp các biện pháp bảo vệ trang, khối cục bộ và các biện pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật khác sẽ không hiệu quả hoặc không hiệu quả.
 • Cấm toàn cục có thể được đặt trên các địa chỉ IP:
  • Những người tham gia vào hoạt động phá hoại trên wiki trên diện rộng, nơi mà hành vi phá hoại qua wiki đó hiện sẽ cần sự can thiệp của những người quản lý (trái ngược với việc cho phép cộng đồng địa phương quản lý hành vi phá hoại).
  • Những người tham gia vào việc gửi thư rác qua wiki, trong đó người dùng thể hiện sự coi thường rõ ràng đối với các chính sách liên kết bên ngoài của wiki tương ứng.
  • Nói cách khác, những người đang ngang nhiên phá vỡ nhiều dự án và cộng đồng địa phương của những dự án đó không thể quản lý hành vi một cách hiệu quả. Điều này không nhằm mục đích che đậy hành vi "trolling" hoặc tương tự.
  • Là những proxy mở đang được sử dụng lạm dụng trong nhiều dự án, chẳng hạn như liên kết gửi thư rác hoặc gửi thư rác diễn đàn, và không được sử dụng rộng rãi cho các mục đích hợp pháp.
 • Cấm toàn cục nên được đặt với thời hạn sử dụng thấp nhất có thể, trong khi vẫn còn hiệu lực. Tất cả các khối toàn cầu phải có thời hạn sử dụng (không có phải là vô thời hạn).
 • Cấm toàn cục, bất cứ nơi nào có thể thực hiện được và hợp lý, phải được đặt với cờ chỉ ẩn danh. Hãy nhớ rằng ngay cả trong trường hợp này, việc tạo tài khoản từ (các) địa chỉ bị chặn vẫn bị ngăn chặn.
 • Cấm toàn cục sẽ xóa quyền truy cập trang thảo luận khi khóa này gặp phải.

Miễn trừ

Các tài khoản "cấm IP toàn cục được miễn" được miễn trừ khỏi các khối toàn cầu này. Chúng vẫn dễ bị tấn công bởi các khối IP và dải IP được tạo cục bộ trên các wiki riêng lẻ. Để đăng ký miễn trừ khối IP toàn cầu, hãy xem Yêu cầu tiếp viên/Quyền toàn cục.

Bỏ chặn cục bộ

Cấm IP toàn cục có thể được bất kỳ bảo quản viên nào trên wiki đó bỏ chặn cục bộ trên wiki cụ thể (Đặc biệt:Danh sách trắng khóa toàn cầu). Tương tự, các tài khoản người dùng có thể được bỏ chặn khi chúng bị bắt trong một khối IP, các khối như vậy có thể được ghi đè trên wiki cục bộ bằng cách cấp quyền miễn chặn IP cục bộ (Đặc biệt:Quyền người dùng).

Quyết định về Cấm toàn cục

Đề mục này hiện chỉ là một bản nháp.

Yêu cầu hoặc kháng nghị phải được thực hiện trên trang Yêu cầu [mở] cấm và [mở] khóa toàn cục.

Một lệnh cấm toàn cục nên được thảo luận trong RFC của chính nó và được đề cập rộng rãi trên meta và trên tất cả các cộng đồng nơi người dùng đang hoạt động bằng ngôn ngữ địa phương. Ít nhất nên đưa ra thông báo, bất cứ nơi nào các lệnh cấm địa phương được thảo luận - hoặc về máy bơm của thôn nếu không có quy trình địa phương nào.

Xem thêm