मुखपन्ना

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

मेटा-विकि

मेटा-विकि, विकिमीडिया फाउंडेशन केरौ परियोजना सिनी आरू संबंधित परियोजना सिनी, समन्वय आरू दस्तावेज़ीकरण सँ योजना आरू विश्लेषण लेली वैश्विक समुदाय साइट प आपनै के स्वागत छै ।

आरू मेटा-केन्द्रित विकि जेना कि विकिमीडिया आउटरीच विशेष परियोजना सब छेकै जेकरो शुरुआत मॅटा विकि सँ होलौ छै। सम्बन्धित चर्चा विकिमीडिया मेलिंग सूची (विशेषकर विकिमीडिया-१ आरू विकिमीडिया घोषणा प), लिबेरा आई॰आर॰सी चैनल सिनी प, स्थानीय विकिमीडिया अध्याय सब के विकि पर, आरू दोसरौ स्थानौ प होय छै।

समुदाय आरू सम्पर्क
विकिमीडिया फ़ाउंडेशन, मेट-विकि आरू एकरौ सह परियोजना सिनी
The Wikimedia Foundation is the overarching non-profit foundation that owns the Wikimedia servers along with the domain names, logos and trademarks of all Wikimedia projects and MediaWiki. Meta-Wiki is the coordination wiki for the various Wikimedia wikis.
Other languages: