ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್/ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ/ನವೀಕರಣೊಲು

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Updates and the translation is 24% complete.
Outdated translations are marked like this.

ಈ ಪುಟೊ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದ ಬೇಲೆ ನಿಯಮಿತ ನವೀಕರಣೊಲೆನ್ ಸೇರೊಂದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಅಕೇರಿಗ್ ಒರಾಂಡಲಾ ಪ್ರಕಟಿಸವೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಲು ಸಮಿತಿದ ಉಲಯಿದ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಸಮುದಾಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಚಳುವಳಿಗ್ ತೆರಿಪಾಯರ ಉದ್ದೇಸೊಡ್ದಾದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬೇತೆ ಪುಟೊಲೆಡ್ ಪಟ್ಟೊನುನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾತ್ ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು.

March 2024

This update has also been published at Wikimedia Foundation's Diff blog.

In March, the MCDC worked on preparing the full draft of the Movement Charter to be shared on Meta on April 2, 2024. This work included copy-editing and legibility review, legal check, incorporation of feedback by MCDC members, and translation of the document into different languages.

MCDC’s March convenings

 • 7-8 March – WMF Strategy Meeting: The MCDC members were invited to attend the annual WMF Strategy Meeting in NYC.
 • 9 March – NY working session: The MCDC members had an in-person meeting session following the WMF Strategy Meeting to debrief the meeting and review some preparatory materials from the Wikimedia Summit organizers.
 • 14 March – MCDC’s regular meeting: Attendees worked on the content part, specifically on the relationship among the movement bodies, reviewed the Future of affiliates’ landscape text, and received communications-related updates from the support staff.    
 • 20 March – Summit sync with WM DE: MCDC and the WM DE discussed the program for the Summit and the rationale behind the program design for the Summit.
 • 21 March – MCDC’s regular meeting: They discussed the legal feedback on the charter draft, and worked on the content for the supplementary documents.
 • 26 March – Summit sync with WM DE: The Summit program design has been approved, they also discussed the roles of the MCDC at the Summit and the topics for the breakout sessions.
 • 28 March – MCDC’s regular meeting: During this meeting, the MCDC worked through the supplementary documents and discussed discrepancies and further questions. The full Committee was updated on the Summit preparations. They discussed the April 4 community call.

Community Engagement on the full draft of the Movement Charter

The Wikimedia community and all other stakeholders are invited to review the full draft of the Movement Charter and share their feedback by the end of April 2024. For further information, please refer to the updated FAQs.

How to share your feedback?

Participate in community calls

The dates of the upcoming community conversation calls organized by the Movement Charter Ambassadors are provided on the Meta page. We invite you to join and share your feedback.

February 2024

This update has also been published at Wikimedia Foundation's Diff blog.

The Movement Charter Drafting Committee (MCDC) continues drafting the Movement Charter for the Wikimedia Movement in alignment with recommendation #4 of the Movement Strategy, which advocates for ensuring equity in decision-making processes.

In early February, the Committee members assigned themselves to new roles: chapter stewards and chapter internal reviewers. The chapter stewards worked towards refining each chapter to a “good enough” version. These chapters then underwent a preliminary, two-week-long review phase by a diverse group of reviewers and advisors. The reviewers group included former members of the MCDC, members of communities and affiliates, WMF Board of Trustees (BoT) members, and members of the Affiliations Committee. The MCDC received invaluable proposals for improvement from their advisors and reviewers on the full Charter draft both in writing and during their closed call with the advisors on February 22. The Committee extends its gratitude to everyone who invested their volunteer time and provided constructive feedback. This collective effort shows the shared ownership and commitment of all involved parties.

MCDC’s February convenings

 • 1 February – MCDC’s regular meeting: Committee members recapped the outcomes of their January in-person meeting and spent most of their time drafting in breakout rooms. During this meeting, it was decided that the roles of chapter stewards would include deciding which points need to be voted on by the full MCDC, drafting their respective chapters, preparing readers’ notes, integrating feedback from reviewers, and resolving comments from the MCDC, among others. The internal chapter reviewers provided actionable feedback on the chapters for which they volunteered. In addition, the Committee reached an agreement to produce three layers of text, namely: 1) the full Movement Charter draft, 2) Reader’s notes – to assist readers in understanding the context and intention, and 3) Supplementary documents – this level provides background information on the charter content. It focuses on how to advance the Charter after ratification and serves as a form of handover to the future Global Council.
 • 2 February – Meeting with WMDE to discuss details of the Wikimedia Summit 2024.
 • 5 February – A group within the MCDC met to discuss the Global Council text, other members worked a-sync to improve the chapter texts.
 • 8 February – MCDC’s regular meeting: Chapter stewards provided updates on their work progress and discussed the next steps, the Committee then discussed the Global Council draft.
 • 10 February – A group within the MCDC met to finalize the Global Council text for the preliminary review by advisors and reviewers.
 • 15 February – MCDC’s regular meeting: The Committee discussed the chunks they will present for deliberations at the Wikimedia Summit 2024. In addition, the Committee spent some time preparing for their closed call with advisors and reviewers of the Charter draft.
 • 22 February – MCDC’s closed call with Advisors to provide space to listen to the feedback from the advisors and reviewers on the draft Charter.
 • 24-25 February – MCDC’s online working weekend: This weekend was dedicated to the incorporation and reconciliation of the feedback received from the advisors and reviewers.
 • February 29 – MCDC’s regular meeting: The chapter stewards shared updates on each chapter. The Committee members brainstormed about the questions or topics they want to bring to the table at the Strategic Retreat with the WMF staff, WMF BoT, and WMF Endowment in New York on March 7 & 8.

In other news

The Board of Trustees of the Wikimedia Foundation shared their perspectives on the Global Council. In this letter, the BoT presented some areas of responsibility to reassign from the Foundation to the Global Council as well as the changes that are not under consideration for the time being. Please read the full message on Meta.

Upcoming community engagement period on the full draft Charter

The MCDC will share the full Charter with everyone on April 2 on Meta-wiki to kick off the community engagement period between April 2 - April 22. We encourage all members of the Wikimedia community, including movement volunteers, individual online contributors, Affiliates, project communities, stakeholders, regional groups, and WMF staff, to actively engage with the Charter draft during the community engagement period. This means carefully reviewing the draft and providing suggestions for improvement to the MCDC. Acknowledging that this period overlaps with the Wikimedia Summit between April 19-21, where many affiliates will convene, this engagement is inclusive of all stakeholders, including those who won’t be at the Summit or are part of an affiliate. Community engagement details will be shared on Meta closer to the start of the engagement.

The movement-wide voting period on the full Movement Charter will take place between June 12-25.

January 2024

MCDC members at their in-person Atlanta meeting
This update has also been published at Wikimedia Foundation's Diff blog.

During the last weekend of January, the Movement Charter Drafting Committee came together with the aim of finalizing the updates on the previously written drafts. The Committee’s sessions in Atlanta were designed collaboratively, covering discussions, drafting, and planning sessions.

In January the MCDC met five times, including meetings with key movement stakeholders before their in-person convening.

 • January 4 – MCDC’s regular meeting: The Committee discussed proposals on the Affiliate structure as well as the Global Council with a focus on grantmaking. The support staff conducted a “Committee health check” to hear how the Committee members felt about appointing new members and overall the workload. Note: You can read more about membership below. It was also suggested to invite copy-editors for the full charter draft.
 • January 8: Some MCDC members joined the meeting with WM DE on the Wikimedia Summit plans.
 • January 11: MCDC’s regular meeting: The Committee walked through the plans for their in-person meeting, and continued their discussions regarding the Affiliate proposal as well as the Global Council (grantmaking).
 • January 12: Several MCDC members joined an informative call on the Affiliate Strategy updates with the Board of Trustees liaisons to discuss the points of convergence and divergence between the MCDC proposals for Affiliates and the Board’s Affiliate Strategy.
 • January 18: MCDC’s regular meeting: The Committee discussed key questions that needed to be addressed in their upcoming in-person meeting. Content-wise, the members discussed the functions of the Global Council, and reviewed the Roles & Responsibilities draft, among others.
 • January 26-28: The Committee convened for an in-person meeting, engaging in collective work that included both discussions and drafting sessions. MCDC members were joined by the BoT liaisons Nataliia Tymkiv and Lorenzo Losa, and for the first time, the General Council of the WMF Stephen LaPorte to support the Committee on legal questions.

Among the important questions for the Committee to agree on were the functions and purpose of the Global Council, its structure, and membership, including a comparison of the Small Body model and the Assembly with a Board model. Hubs discussions included revenue generation and funds distribution; while Roles & Responsibilities discussions included a new idea about the function to mediate and arbitrate disputes between members and other bodies in the movement. The changes will be reflected in the draft of the full charter, which will be shared for community consultation in early April.

In other news

Update on membership: Érica Azzellini stepped down from membership for personal reasons (see full announcement). The MCDC resolved that starting from January 2023 there will be no further replacements of its members. In their post-Wikimania 2023 meeting in Singapore, the Committee revisited this conversation and concluded that onboarding new members at this point in the drafting process will take a lot of time and energy away from the drafting. At the same time, the Advisors have been following the MCDC’s process and sometimes have had the opportunity for the first review and feedback on the content. The list of 30+ Advisors from all over the world is expected to give the drafting committee the diverse perspectives and experiences required.

Community Feedback Summary: The summary of feedback received on the Movement Charter drafts collected throughout its events and conversations period on wiki and in community calls spanning September 3 – December 31, 2023, is available Meta.

Participate in the survey regarding the Global Council: Based on the suggestions from the MCDC’s monthly open community calls, the support staff has put together a straw poll to gauge the perspectives on some of the expectations related to the purpose, role, and function of the Global Council. This poll will propose some of the areas of accountability and decision-making derived from the historic resolutions of global nature from the Board of Trustees of the Wikimedia Foundation to define where movement participants think these decisions should be made in the future.

The deadline has been extended, you can fill out the survey until February 24. You can respond to the survey publicly on Meta or use the anonymous Google Forms survey. All the responses will be accounted for in the MCDC’s discussions related to the Global Council.

What’s next

Draft of the full Movement Charter will be published in April for community engagement

 • February – March: The MCDC is working on finalizing the draft of the full charter, including sharing a preliminary version with Advisors, former MCDC members, and the WMF Board of Trustees for review before the MCDC updates the draft again. Then, the updated draft will go through copy-editing, legal review, and translations before it is published for community engagement.
 • February 22: A closed call with Advisors and the other reviewers is scheduled to give feedback to the MCDC about the preliminary draft.
 • In March, the MCDC members will prepare for the Wikimedia Summit, attend the WMF Strategy Meeting in NYC on March 7-8, and prepare for the upcoming community consultations.
 • March Open Community Call: TBD
 • April 2-22: Draft of full charter is shared on Meta, and community engagement period commences! (Details forthcoming).
 • May: Preparations for the voting period, including finalizing the Charter text based on community feedback.
 • June 12-25: The ratification voting period on the full charter. The details on voting will be provided closer to the date.

Please note: If you want to host a conversation with your community and invite MCDC members to your conversation, please reach out to: movementcharter(_AT_)wikimedia(_DOT_)org or leave a message on the the talk page.

Any suggestions or questions ahead of the community engagement? Please let the MCDC communications sub committee know by reaching out on Telegram: Wikimedia Movement Strategy or via email: movementcharter(_AT_)wikimedia(_DOT_)org.

December 2023

December was a shorter month, the Movement Charter Drafting Committee met three times and had their scheduled break from December 18 to January 2.

 • 7 December – Monthly drop-in session: The focus of this session was on the Global Council. The support team provided an overview of the Global Council’s purpose and function to ensure call participants were aligned. A practical exercise was carried out, in which the participants were presented with a number of previous Wikimedia Foundation Board of Trustees resolution areas. They then had the opportunity to vote on whether these resolutions should be handled in the future by the Global Council or the Wikimedia Foundation Board of Trustees. The practical exercise was followed by a discussion. Please read the detailed recap of the call on Meta or watch the recording on YouTube.
 • 11 December – Wikimedia Summit organizers met with the MCDC members to align on expectations for MCDC’s involvement at the Summit.
 • 14 December – MCDC’s regular meeting: The MCDC discussed the Global Council, shared their reflections on the open call on December 7 as well as the new proposal for the ratification process.

Participate

Based on the suggestions from the MCDC’s monthly open community calls, the support staff has put together a straw poll to gauge the perspectives on some of the expectations related to the purpose, role, and function of the Global Council. This poll will propose some of the areas of accountability and decision-making derived from the historic resolutions of global nature from the Board of Trustees of the Wikimedia Foundation to define where movement participants think these decisions should be made in the future. You can respond to the survey publicly on Meta or use the anonymous Google Forms survey. All the responses will be accounted for in the MCDC’s discussions related to the Global Council.

What’s next?

 • MCDC’s in-person meeting: Members and supporting staff continue working on the agenda for the in-person meeting in January. During their in-person session, the MCDC will work towards content consolidation.
 • In January, the Committee will not be holding a community drop-in session due to the Committee members attending an in-person meeting in Atlanta. Details of the next session with the community will be shared in early February.
 • By the end of January, the support staff will publish a summary of the Movement Charter conversations and feedback from September-December 2023 on Meta for your review.

Special highlight: hear from the Movement Charter Ambassadors

The Movement Charter Ambassador Program Round 2 has been finalized. Below you can read more about the activities held by the Ambassadors in their communities.

 • MCDC Conversation Wikimedia UG Rwanda by RebeccaRwanda. Rebecca Jeannette Nyinawumuntu is a Co-founder of the Wikimedia Community User Group Rwanda, where she plays a crucial role in fostering community engagement and establishing partnerships. As an MCDC ambassador, she contributes to the Movement Charter Drafting Committee community conversations. She leads the organization of Wiki Loves Monuments (WLM), Wiki for Human Rights, and Wiki Loves Women (WLW) initiatives in Rwanda. Her dedication extends to active participation in the Wikimedia Foundation Movement strategy Implementation plan in the Africa Great Lakes region. Rebecca is also the founder of OSM Rwanda and a passionate community activist in open data, focusing on underrepresented community growth, governance and advocacy in her volunteer work. Currently pursuing an MSc in Biodiversity and Natural Resource Management, she exemplifies a commitment to both academic and volunteer pursuits.
 • Movement Charter Online Conversations in Wikimedian Communities in Indonesia by Arcuscloud. Arcuscloud started contributing to Wikimedia projects since 2019, after attending a training on how to edit Wikipedia in Banjarmasin by Wikimedia Indonesia. Since then he has been involved in Wikimedia projects and Movement in various ways, including becoming a Movement Charter Ambassador.
 • A Journey of a Thousand Steps by Buszmail. In his own words: “Juan Bautista H. Alegre heads Pilipinas Panorama Community, a thematic community based in Manila, Philippines; and has been editing Wikipedia for longer than 15 years. “Johnny Alegre” is a member of the ESEAP (hub) Preparatory Council. He was a president twice, of two distinct Philippine Affiliates (WMPH and PH-WC), and attended the Wikimedia Conference in 2015, the Wikimedia Summit in 2022, and Wikimania 2023 in-person — and is looking towards attending the Wikimedia Summit in 2024. He tenured as Movement Charter Ambassador in two consecutive years (2022-2023) and is listed as an MCDC Advisor. He translated the Movement Charter drafts in their entirety into the Tagalog language.”

November 2023

This update has also been published at Wikimedia Foundation's Diff blog.

In November, the Movement Charter Drafting Committee (MCDC) members engaged in a series of meetings and discussions, continuing on their commitment to shaping the future of the Wikimedia movement. It has been quite an interesting time for the MCDC to experiment with the open monthly drop-in sessions to engage with community members more regularly. You can read more about their work in the text below. Looking ahead, the MCDC is gearing up for the December 7th open session and is set to share high-level responses to community feedback in January 2024. With the effort and engagement of the past few months, the MCDC is in full work mode to pave the way for their in-person meeting in late January dedicated to consolidating the Charter content and preparing for the next phase of community consultations.

In November 2023, the MCDC met eight times:

 • November 2 – Monthly drop-in session: This monthly session with the community continued discussions from last month on the structure of the Global Council. The supporting team has provided a recap of the conversation on the Movement Charter’s talk page. For those who missed this session, recording is available on Youtube. Among the participants of the two drop-in sessions, there was a lack of representation from Latin America and the Caribbean, the Middle East and North Africa, and ESEAP regions. Next drop-in session is scheduled for December 7 at 15.00 UTC (check your local time). We invite you to sign-up on Meta.
 • November 3 – Stakeholder meeting: The MCDC met with Selena Deckelmann, Chief Product and Technology Officer at the Wikimedia Foundation, for the second time. The discussion centered around the work that needs to be done to truly pursue Movement Strategy pillars, with a specific focus on Knowledge Equity from a Product and Technology perspective. Some of the topics discussed included volunteer sustainability, particularly providing support to online editors; the importance of clearly defining the scope and expectations from the Tech Council; and exploring the implications for the Movement Charter by adding the lens of content generation.
 • November 9 – MCDC weekly meeting: The Committee members were briefed on preparations for Wikimedia Summit 2024. The Committee has shifted its weekly meeting time to 15:00 UTC due to wintertime changes. Based on the diverse feedback received from July to September 2, 2023, along with insights from the monthly drop-in sessions, various aspects of the Global Council were discussed within the Committee, including financial implications. The Committee is exploring new proposals on the Global Council topic.
 • November 16 – MCDC weekly meeting: Continuing the discussions on the new proposals for the Global Council draft.
 • November 23 – MCDC weekly meeting: The review of the revised Hubs draft was skipped due to not having a quorum of committee members at the live meeting. MCDC members started preparing for their in-person meeting in January 2023, which aims to produce a preliminary draft of the full Charter, to be consulted on ahead of the Wikimedia Summit.
 • November 28 – Stakeholder meeting: The MCDC met with the Senior Leadership of the WMF.
 • November 29 – Stakeholder meeting: The MCDC met with an Affiliations Committee (AffCom) liaison to discuss feedback from the AffCom.
 • November 30 – MCDC weekly meeting: The MCDC discussed proposals on the Global Council draft.

In other news

 • After the MCDC’s in-person feedback sessions at Wikimania in Singapore, the Committee members have been busy in various capacities. Like many other active individuals in our movement, MCDC members wear different hats. In addition to participating in weekly meetings, and drafting work, some members actively presented at regional Wiki conferences from September to November.
  • Michał Buczyński presented at the CEE Meeting with support from Natalia Szafran-Kozakowska (Movement Communications team, WMF) in Tbilisi.
  • WikiConvention Francophone 2023 in Abidjan was attended by Georges Fodoup and Anass Sedrati.
  • Ciell presented at the German Wikipedia:WikiCon 2023 with the support of Nicole Ebber (WMDE).
  • WikiWomen Camp 2023 in Delhi was attended by Ciell.
  • MC Ambassador Kurmanbek, with the support of Daria, held MC conversations with Wikimedians of Turkic Languages at the Turkic Wikimedia conference in Istanbul.
  • Anass, Georges, Ciell led a panel session at WikiIndaba conference in Agadir with support of WMF staff Yop Rwang Pam and Winnie Kabintie.
  • Risker and Pharos organized an MC conversation at WikiConference North America.
 • The Movement Charter Ambassadors are finalizing their conversations. You can find more information about some of their organizational efforts and feedback shared on Diff by project leads:

Upcoming community conversation hour

The next open session with the communities is scheduled for December 7, 2023, at 15:00 UTC (local time). The topic will be shared on the Meta page. You can join the session via the Zoom link (sign your name here) or watch the livestream on YouTube.

What’s next?

 • Closing the feedback loop: In December, the MCDC shared a high-level response to the community feedback collected from July-September 2023. Response to the feedback received from September 2 to December 31 will be published in January 2024. The Committee thanks those who have shared feedback, including the Executive Director's meeting statement published recently on Meta, and the Wikimedia Board of Trustees feedback the committee received via the MCDC liaisons.
 • MCDC in-person meeting: The Committee will gather for three days of working sessions in January 2024. The main aim is to consolidate the content and prepare for the next community consultation of the full Charter ahead of the Wikimedia Summit.

October 2023

This update has also been published at Wikimedia Foundation's Diff blog.

In October 2023, the MCDC convened for a total of five meetings. Three of these meetings were dedicated to their drafting sessions, during which MCDC members discussed the Global Council draft and addressed open questions about the Hubs draft.

As part of their stakeholder engagement efforts, the MCDC members met with Selena Deckelmann, Chief Product and Technology Officer of the Wikimedia Foundation. The meeting served as a platform for mutual learning and the exchange of ideas between the MCDC and the Foundation's Product and Technology perspective. The MCDC also held a meeting with the Affiliations Committee members to learn more about their work and discuss the role of AffCom in the Global Council draft.

Following Wikimania, the MCDC decided to shift from working within separate Drafting Groups to collaborating as a unified committee and drafting collectively each week instead of bi-weekly. They also decided to open one of their regular weekly meetings to community members each month, so that there is better engagement with the movement. MCDC’s first drop-in session took place on October 5. You can watch the recording on YouTube.

MCDC October open session

The October 5 Movement Charter Community drop-in session’s topic was the Structure of the Global Council. The guiding question was “why is this model the best for the Global Council?” In small self-assigned groups, participants explored three possible models: one in which there is no permanent body (“No Global Council”), a large consultative council modeled after the General Assembly model (“General Assembly”), and a small-sized council (“Small Committee”). Three models are based on the feedback received on the Wikimedia projects and at events.

Below find the summary of the discussions:

 • No Global Council model: In this discussion group, it surfaced that there does not seem to be full consensus regarding whether or not and how to set up the Global Council, and the Wikimedia movement seems to be far from an alignment. In addition, there is an expectation that the Global Council would not change much regarding the representation of the smaller communities and affiliates, and larger ones already have a voice, making structural change redundant. The latter was a point surfaced from the MCDC July-September 2023 community consultations. You can find the notes from the discussion in the Jamboard and also rewatch the report back on YouTube.
 • General Assembly model: It was a large group discussion, where several areas of reasoning were highlighted. These included 1) greater diversity and representation, giving opportunity for equity and inclusiveness and representing diverse voices, 2) increasing legitimacy and transparency, as for important decisions representation seems to be the key for legitimacy, 3) enhanced human and community capital, essentially having more people power to fulfill its mission. In addition, it was noted that a General Assembly model would codify existing annual convening practices. Finally, the scope of the decision-making authority of the Global Council was also discussed. You can find the notes from the discussion in the Jamboard and also rewatch the report back on YouTube.
 • Small Committee model: The core reasoning behind the model seems to be its feasibility and effectiveness. It was suggested that a small committee can make decisions faster and would be the only model that creates a platform for meaningful actual discussion. It was suggested that it would make sense to start with an incremental change and setting up a small committee feels the most feasible option. Points were made about the small committee model being less taxing on volunteer time and also having lower administrative overhead. You can find the notes from the discussion in the Jamboard.

When the participants reconvened after the breakout groups, they discussed a question regarding the foundations of the Charter itself. Recap of this conversation is provided on Meta-wiki.

Ongoing work

Upcoming open community session

The next open session with the communities is scheduled at . The topic will be shared on the Meta page on November 1. You can join the session via Zoom link (sign your name here) or watch the livestream on Youtube.

MCDC’s upcoming participation at the regional events

If you are attending any of these events, make sure to connect with MCDC members to discuss the charter and share your thoughts.

August―September 2023

This update has also been published at Wikimedia Foundation's Diff blog.

It has been a busy few months for the Movement Charter Drafting Committee. First, we shared key drafts of the Movement Charter, including sections covering the Global Council and Hubs. Sharing new sections also meant engaging with community members and hearing from you far and wide – on wiki and calls. Second, Wikimania happened and we had to prepare for official and ad hoc in-person (and hybrid) conversations. We have received a great amount of feedback – thanks to so many of you who participated in conversations in person and online – that we are excited to directly weave into our next phase of drafting, more on that later. In this period, we also lost our great friend and colleague Richard, also known under his username Nosebagbear. Richard passed away unexpectedly in August, shortly after arriving home from his first Wikimania event in Singapore.

 • Community Conversations July―September: We have received extensive feedback from communities and individuals who care about an equitable and participatory movement and want to make their voices reflected in the Charter. A diverse range of sentiments and opinions regarding the four chapters of the Movement Charter received throughout the July-September 2023 community consultation period will be shared here on October 2.
 • Wikimania 2023: Wikimania 2023 in Singapore was a historic moment, marking the first in-person Wikimania in four years and setting a record as the largest ever, combined with in-person and virtual participation. Eleven members of the Drafting Committee who were present at Wikimania Singapore welcomed feedback at different in-person and live sessions, including an open drop-in session. If you missed the sessions and would like to revisit the discussions, you can access the recorded sessions on The Future Roles and Responsibilities in the Movement, along with the main content discussion session. We appreciate everyone who joined our discussion sessions, listened to the ongoing conversations, shared opinions, and expressed their congratulations, worries, and concerns.
 • Nosebagbear’s legacy: We extend our deep condolences to Richard’s (Nosebagbear) family, friends, and colleagues. His passing is a significant loss not only for the work of the Movement Charter Drafting Committee but for the entire Wikimedia Movement. Richard has been a Wikimedian since 2018. He was elected by the community to be on the Movement Charter Drafting Committee. He strongly believed that the Movement Charter drafting process should prioritize the collective voice of the community and ensure that decisions were made at the most localized level possible. For him, one of the most binding details of the Charter was about transparency and accountability to the movement. Richard was an active member of the Committee, serving on various subcommittees such as the Global Council, Preamble, and Ratification where he made substantial contributions. Richard’s legacy will continue to inspire us as we work to uphold these values and advance the Wikimedia Movement Charter in the spirit of unwavering dedication.
 • How we work moving forward: We are making some changes to the way we work. There are key conversations that we should have as a unified group and for this, we will draft as one committee rather than separate drafting groups. We also want to engage with our advisors and interested community members on a regular basis, not just after big updates. We will be hosting monthly drop-in sessions open to everyone to help us think through various topics and open questions. These sessions aim to allow better connection and engagement with the individuals and various communities willing to share input in the drafting of the Charter. The topics of each session and the necessary information to read will be shared ahead of time. Schedule of the upcoming drop-in sessions:
  • October 5, 16:00 UTC (your local time))
  • 2 ನವಂಬರ್ (time to be confirmed)
  • 7 ದಸಂಬರ್ (time to be confirmed)
 • The Committee has outlined an updated timeline until June 2024.

July 2023

Meetings

 • Regular Committee meetings: 9 and 23 July
 • Global Council drafting group: 4 July
 • Hubs drafting group: 5, 14, 20 July
 • Decision-making drafting group: 7 and 21 July
 • Roles & responsibilities drafting group: 13 and 20 July
 • Communications subcommittee: 5, 19, 26 July
 • Ratification subcommittee: 24 July

Completed work

 • The new drafts chapters of the Movement Charter: The Global Council, Hubs and the Glossary have been shared on Meta. The community consultation is currently ongoing until September 2023. The MCDC will continue receiving feedback as the conversations will happen at the regional and thematic events. Everyone is invited to review the drafts and share feedback on the Talk pages. Learn more about the Global Council and Hubs on Diff.
 • MCDC Live Launch Party: On July 30 the MCDC held a Launch Party to share the Global Council and Hubs draft chapters, listen to the community feedback and answer some of the questions. You can watch it on Youtube.

Ongoing work & discussion

 • Prep for Wikimania 2023: The MCDC will be present and actively engaging at Wikimania 2023. There are several drop-in sessions for people to connect with the Committee and have conversations:
 • The Roles and Responsibilities draft is now live on Meta, as of Aug 8, and is in the process of being translated. Share your thoughts and feedback on the Talk Page.
 • Frequently Asked Questions: The MCDC members and the support team are working on updating the Frequently Asked Questions page about the Movement Charter to be more helpful for participants in the current community consultation.
 • Preparations for Wikimedia Summit 2024: The committee was invited by Wikimedia Germany and the WMF to join early in the preparations for the Wikimedia Summit 2024, which will be held in April 2024 in Berlin, Germany.

June 2023

Meetings

 • In-person meeting: 2, 3 and 4 June
 • Regular Committee meetings: 11, 18 and 25 June
 • Global Council drafting group: 6, 14 and 20 June
 • Hubs drafting group: 8 and 29 June
 • Decision-making drafting group: 14 June
 • Roles & responsibilities drafting group: 15 and 29 June
 • Communications subcommittee: 14 and 21 June

Completed work

 • In-person meeting Utrecht: The Committee met in person for three days in Utrecht, Netherlands. The main goal was to complete the drafts for the next community consultation, many of which are now receiving final reviews before publishing for community feedback.
 • Next set of drafts: The next set of drafts is complete in terms of content, and is currently undergoing legal and readability reviews before publishing. The new drafts of the Movement Charter and a preliminary glossary are planned to be published by the time of Wikimania 2023 in mid August, as each will have their own discussion session there.

Ongoing work & discussion

 • Glossary: A group of the Committee members are collecting terms from the new drafts and defining them in a glossary, which is planned to be published in a partial format during the next community conversations.
 • Preparation for community conversations: The Committee and the Wikimedia Foundation’s support team are working together to prepare for the upcoming community conversations. This includes finalizing content, arranging translations, scheduling calls, preparing set up to capture community feedback, etc.
 • Fundraising & Funds Dissemination discussions: The Committee has been having extended conversations about the challenging topics of fundraising and funds dissemination. The discussions have been supported by research into historical content on the topics and expert advice. They may influence several draft chapters of the Charter in later versions.

May 2023

Meetings

 • Regular Committee meetings: 14 and 28 May
 • Global Council drafting group: 9 and 23 May
 • Hubs drafting group: 11 and 25 May
 • Decision-making drafting group: 12 and 26 May
 • Roles & responsibilities drafting group: 4, 18 and 30 May
 • Communications subcommittee: 10 May

Completed work

 • Revised draft chapters: Having reviewed the extensive feedback received during the first community conversations on Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities, the MCDC has shared the revised version of the mentioned draft sections. Please note that the drafts are subject to change based on future reviews and will not be finalized until the full Charter is published.
 • Ratification Methodology community feedback: If you want to know what the communities say about the proposed Movement Charter ratification methodology, please read the summary of the community feedback on Diff.
 • Update on membership: Ravan J Al-Taie stepped down from her membership due to personal reasons (see full announcement). In accord with the Committee's decision in November, her seat will not be filled.

Ongoing work & discussion

 • New drafts: The Drafting Groups are working hard to finalize a first version of the drafts for the next 4 chapters of the Charter: the Global Council, Decision Making, Hubs, Roles and Responsibilities, and Glossary. The drafts will be shared in July with the wider community.
 • Upcoming conversations: With the goal of listening to the wider community about the upcoming new draft chapters, the Committee with the support team are planning community conversations. This community conversation period will run from July to September. Details will be available early July.
 • Reaching out to advisors: The Hubs Drafting Groups and the Communications sub-committee plan to reach out to the individuals who expressed interest in supporting the Committee in the role of advisors. Other drafting groups are still deciding on the level of engagement for the advisors that indicated interest on their respective topics.
 • Ratification conversations: Ratification sub-committee members had a call with Foundation staff from the Legal Department on the technical requirements for Charter vote.
 • External legal review: The Wikimedia Foundation has retained the law firm Latham & Watkins to provide pro bono external legal review for the key questions presented by the MCDC. The MCDC participated in an introductory call with legal counsel on May 17. MCDC will be in touch with the Latham & Watkins for this iteration of drafts.
 • Meeting with stakeholders: The MCDC continues to meet with various experts and stakeholders across the movement to gather information.
 • Utrecht meeting: The meeting took place June 2-4 in Utrecht, Netherlands. We look forward to sharing an update from the meeting with you on Diff soon.

April 2023

Meetings

 • Regular Committee meetings: 2 and 16 April
 • Special working sessions (on Hubs and Global Council): 15 and 29 April
 • Global Council drafting group: 11 and 25 April
 • Hubs drafting group: 13 and 27 April
 • Decision-making drafting group: 14 and 28 April
 • Roles & responsibilities drafting group: 6 and 20 April

Completed work

 • Ratification methodology proposal community consultation: The Committee published a proposal for the Movement Charter’s ratification methodology, and held a community consultation. The report of the consultation will be published in May.
 • Communications evaluation: Thanks to participation from a number of community members, the supporting staff of the Communications sub-committee conducted an evaluation of communications. Several recommendations are going to be implemented in the upcoming period.

Ongoing work & discussion

 • Drafting new chapters: The Committee has been drafting additional chapters about the following topics: The Global Council, Hubs, Decision-making and Roles & Responsibilities. The Committee held two extended online sessions (3 hours each) in order to discuss major and difficult questions regarding those topics, with a particular focus on the Global Council and Hubs.
 • Revising old chapters: The Committee has completed revising the draft chapters of the Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities intentions statement, based on the community feedback received in November and December 2022. These updated drafts will be shared in May 2023.
 • Meeting with stakeholders: The Committee continues to meet with experts and stakeholders across the movement to gather information.
 • Planning in-person meeting: The Committee is going to meet from 2 – 4 June 2023 in Utrecht, Netherlands to advance the drafting of the Movement Charter. Scheduling and planning for this working session is already ongoing.

March 2023

Committee's meeting in New York, in early March.
Working session to draft Movement Charter content at the Jefferson Market Library.

Meetings

 • Regular Committee meetings: 5 and 19 March
 • Communications subcommittee: 1, 15 and 29 March
 • Global Council drafting group: 14 and 28 March
 • Hubs drafting group: 2, 16 and 30 March
 • Roles & responsibilities drafting group: 23 and 30 March

Completed work

* Participation at the Wikimedia Foundation’s Board of Trustees’ Strategic Retreat: Several Committee members traveled to New York in early March to listen and participate in during the Wikimedia Foundation’s annual planning retreat. This was an opportunity to learn about the current governance systems in sensitive topics, like fundraising and technology decisions. It was also an opportunity for the Committee to meet in-person and make progress on drafting (see below).

Ongoing work & discussion

 • Ratification conversations: The Committee and the support team are planning conversations on 18 and 24 April. Those will be opportunities for the community to give feedback on the ratification methodology proposal. Details are in the pre-announcement.
 • Drafting new chapters: The Committee has been drafting additional chapters about the following topics: The Global Council, Hubs, Decision-making and Roles & Responsibilities. There is an initial draft text being prepared for each of those topics. The Committee is also planning extended online sessions to discuss some of the more difficult points in each chapter.
 • Revising old chapters: The Committee is revising the draft chapters of The Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities intentions statement, based on the community feedback received in November and December 2022. The revised drafts will be published soon.
 • Collecting input from advisors and experts: The Committee is preparing to welcome a number of advisors from outside the Committee. All interested Wikimedians were invited to apply earlier (you can still apply here!). Additionally, the Committee is planning and scheduling meetings with individuals with specific sets of expertise in various topics, including stewards, movement committees, Wikimedia Foundation and affiliate staff, and others.

February 2023

Meetings:

 • Virtual working weekend: 3, 4 and 5 February
 • Regular Committee meetings: 19 February
 • Communications subcommittee: 15 February
 • Research subcommittee: 24 February
 • Preamble drafting group: 9 February
 • Global Council drafting group: 4, 14 and 28 February
 • Hubs drafting group: 2, 4, 16 and 23 February
 • Decision-making drafting group: 4, 10 and 17
 • Roles & responsibilities drafting group: 4, 9 and 23 February

Completed work

* Launching new drafting groups: Three new drafting groups of Movement Charter are now actively-drafting content. The three topics they are working on are: Decision-making, Hubs and the Global Council. In addition, the Roles & Responsibilities drafting group is still active from 2022.

 • Online working session: The MCDC met for an extensive virtual working weekend on 3 - 5 February, as an alternative to a canceled in-person meeting. The session was used to brainstorm outlines of an upcoming set of Movement Charter chapters, and to discuss some key content topics.
 • Engagement at events: Two members of the Committee presented during Iberoconf 2023, and reported back to the full Committee about feedback from the region’s communities on the Movement Charter content and engagement.

* The MCDC has announced the Call for Advisors! Individuals interested to support the Drafting Groups or the Sub-committees of the MCDC in the role of an advisor can fill out the advisory application form by May, 2023. The MCDC will be contacting interested individuals on a rolling basis. Do you want to know more about it? Please read here for more information. The information is also available in Arabic, Spanish, French, Brazilian Portuguese, Russian and Chinese languages respectively.

Ongoing work & discussion

* Interviewing experts, conducting research and creating outlines: The new drafting groups (see above) are exploring their content topics. This includes research into existing documents and past discussions about their topic, interviewing experts from across the Wikimedia movement, and creating rough outlines for each chapter. Interviews also included conversations with the Foundation’s General Counsel Stephen LaPorte.

 • Reviewing & responding to the community feedback: The MCDC is preparing to publish responses to the community feedback on the first set of drafts (collected during a consultation in November - December 2022). The response is expected to be published in late March.
 • Ratification methodology: A proposal for a ratification methodology of the Movement Charter is being finalized. There is a community consultation on the methodology planned, but the timeline has shifted (originally intended in February), and an announcement of the new timeline will follow.

January 2023

Meetings

The Committee was on break until Jan 5th:

 • Open weekly meetings: every Thursday
 • Regular Committee meetings: 8 and 22 January
 • Communications subcommittee: 18 January
 • Preamble drafting group: 14, 21 and 28 January
 • Values & Principles drafting group: 20 January
 • Roles & responsibilities drafting group: 12 and 26 January
 • Global Council drafting group: 31 January

Completed work

 • Movement Charter community consultation: A summary of the feedback collected in November and December is now available on Meta. The summary highlights the most recurring points in the feedback, and is a quick read. Additionally, there is a detailed feedback document, which includes all the comments collected during the consultation. The Drafting Committee is carefully looking through the detailed feedback, and their responses will be shared by March 2023.
 • Planning an online working session: The Committee was planning to meet in-person in Mexico City on 3 – 5 February 2023 to start drafting the next set of chapters on: Roles & Responsibilities, Decision-Making, Global Council and Hubs. Due to uncertainty about the financial situation, the request for the meeting was denied. Consequently, an alternative online working session was planned and designed, with the help of facilitators and the support team, for the same dates. In-person meetings for later in 2023 are also being planned.

Ongoing work & discussion

 • Reviewing & responding to the community feedback: The Drafting Committee is in the process of reviewing the community feedback from the last community consultation, and is integrating changes and/or responding to the comments, accordingly.
 • Stakeholder conversations: The MCDC had a first direct conversation with Maryana, CEO of the Wikimedia Foundation, in the bi-weekly meeting on January 22nd, on the topic of the current financial situation of the WMF. Also, the R&R drafting group is scheduling conversations with stakeholders to understand their work, and had their first conversation with representatives of the Stewards UG on January 20th.
 • Ratification methodology: A proposal for a ratification methodology of the Movement Charter is being finalized. There is a community consultation on the methodology planned to start in early to mid March 2023 (postponed from February).
 • Launching new drafting groups: Three new drafting groups of Movement Charter content started convening or early discussions in January. The three topics they are working on are: Decision-making, Hubs and the Global Council. In addition, the Roles & Responsibilities drafting group is still active.
 • Creating a glossary: Some Committee members are coordinating an effort to collect terms that may need further definitions based on the community consultation feedback. The definitions will be compiled in a glossary when the next set of drafts is published in mid 2023, or earlier if feasible.
 • Independent legal review: The Committee and the supporting Wikimedia Foundation staff are further looking into the logistics of arranging a legal review independent from the Foundation.

December 2022

Meetings

 • The Committee was on a break from meetings between December 19th and January 4th
 • Open weekly meetings: every Thursday
 • Regular Committee meetings: 11 December
 • Roles & responsibilities drafting group: 12 December

Completed work

* Movement Charter community consultation: The MCDC completed its first community consultation on three Movement Charter drafts of: The Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities. The community was invited to provide feedback through eight online global meetings (to accommodate different languages and time zones). Additional feedback collection included: several meetings with Movement Charter ambassadors and their respective communities, Meta talk pages, Movement Strategy Forum, a survey and more. The feedback collected is being compiled into a summary that will be shared in January 2023. * Facilitator hired: The MCDC hired two facilitators who work in a duo, İstem and Merve, to support its work. The previous facilitator stepped down back in June 2022 (the Committee has been self-facilitating ever since).

Ongoing work & discussion

 • Reviewing feedback from the community consultation: The MCDC is reviewing the extensive feedback from the community consultation and considering changes to the drafts based on it. A summary of the feedback will be published later in January.
 • Starting new drafting groups: The MCDC is forming three new drafting groups to start working in early 2023: Decision-making, Hubs, and the Global Council. In addition, the Roles & Responsibilities drafting group will remain active.
 • In-person meeting: Aware of the long visa-application procedures for some countries, the MCDC had already in September 2022 scheduled an in-person meeting for the Committee to take place in early February 2023. This meeting was going to be dedicated to working on the next set of drafts. Due to unforeseen circumstances, the request for the meeting was denied. The Committee is now exploring the possibility of getting together again in the second quarter of 2023 (April to June).
 • Ratification methodology: The MCDC prepared a proposal for the ratification methodology for the Movement Charter to be shared in February, 2023. Community members will be invited to provide feedback on the Meta page, MS forum and will also have the opportunity to join live feedback meetings.
 • Independent legal review: The MCDC is discussing the best timing for a legal review providing an independent perspective on the Charter content . The procurement and set up process is being currently discussed with the Movement Strategy & Governance Team.
 • Inviting external advisors: The MCDC is working on a procedure for finding and inviting the advisors from the movement to actively support the drafting groups  in drafting the upcoming next chapters of the Charter.

ನವೆಂಬರ್ 2022

ಸಬೆಲು

 • ವಾರೊಗೊರೊ ಸಬೆಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ: ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರೊ
 • ನಿಯಮಿತೊ ಸಮಿತಿ ಸಬೆಲು: 13 ಬುಕ್ಕೊ 27 ನವೆಂಬರ್
 • ಮುನ್ನುಡಿ ಕರಡು ಮಾಲ್ಪುನ ಗುಂಪು: 5 ನವೆಂಬರ್
 • ಪಾಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆ ಕರಡು ಗುಂಪು: 14 ಬುಕ್ಕೊ 28 ನವೆಂಬರ್
 • ಸಂವಹನ ಉಪಸಮಿತಿ: 2, 9 ಬುಕ್ಕೊ 24 ನವೆಂಬರ್

ಮುಗಿನ ಬೇಲೆ

ಚಾರ್ಟರ್ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸಮುದಾಯೊ ಸಮಾಲೋಚನೆಲೆ ಬಗೆಟ್ ಡಿಫ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ನ್ ಪ್ರಕಟಿಸದಾತ್ಂಡ್: ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೆಷನ್‌ಲೆಗ್ ತಯಾರಾಲೆ.

 • ಚಾರ್ಟರ್ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್‌ಲು: ಎಂಸಿಡಿಸಿ ದ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಬಗೆಟ್ 3 ಸೆಷನ್‌ಲು "ಎಂಕ್ ದಾನೇಂಡಲಾ ಕೇಂಡ್‍ಂಡ" ಸಮುದಾಯಗು ಮುಕ್ತವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ನವೆಂಬರ್‌ಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸಮುದಾಯೊ ಸಮಾಲೋಚನೆಲೆನ್ ಸುರುಮಾಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಸೆಷನ್‌ಲೆಡ್ ಪಾಲ್‍ದೆತೊನುನಕ್‌ಲೆಗ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಮೂಲಬೂತೊ ಅಂಸೊಲೆನ್ ಪರಿಚಯಿಸವೊಡು.
 • ಅಪಾಪಗ ಕೇನುನ ಪ್ರಸ್ನೆಲೆ ಪುಟೊ: ಸಮಿತಿದ ಚಳುವಳಿದ ಚಾರ್ಟರ್‌ಗಾದ್ ಅಪಾಪಗ ಕೇನುನ ಪ್ರಸ್ನೆಲು ಪುಟೊನು ಪ್ರಕಟಿಸದ್ಂಡ್. ಪ್ರಸ್ನೆಲು ಇಂಚಿಪ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್‌ನ “ಎಂಚಿನಾಂಡಲಾ ಎನನ್ ಕೇನ್ಲೆ” ಸೆಷನ್‌ಲೆನ್ ಆದರಿಸದುಂಡು.

ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ

 • ಸಮುದಾಯೊದ ಸಮಾಲೋಚನೆಲು: ಸಮಿತಿದ ಬೇತೆಬೇತೆ ಪೊರ್ತು ವಲಯೊಗಾದ್ 8 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಬಾಸಣೆಲೆನ್ ಸಮುದಾಯೊದೊಟ್ಟುಗು ಆಯೋಜಿಸವೊಂದುಂಡು. ಬೇತೆಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು. ಸಮಿತಿಡ್ ಇಂಚಿಪ ಪ್ರಕಟವಾಯಿನ ಚಳುವಳಿದ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡುಲೆ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಯರ ಸಂಬಾಸಣೆಲೆನ್ ಗಳಸುಂಡು.
 • ಬಾಹ್ಯ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ': ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೆ ಸಂದರ್ಶನೊದ ಅಕೇರಿದ ಪಂತ್ಯೆಡ್ ಉಂಡು. ಪೊಸ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಜನವರಿಡ್ ಸುರು ಆಪುಂಡು.
 • ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ರೂಪರೇಕೆ: ಜನವರಿಡ್ ಸಮುದಾಯೊ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾದ್ ಸುರೂತ ಕರಡ್‌ನ್ ಪ್ರಕಟಿಸವುನ ಗುರಿ ಉಂಡು.
 • ದುಂಬುದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬೆ: ಸಮಿತಿ ಕರಡು ರಚನೆಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾದಿಸಯರ ದುಂಬರ್ಪುನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬೆಕ್ ಯೋಜಿಸವೊಂದುಂಡು. ಪೆಬ್ರವರಿ ಸುರುಟು ಸಬೆ ನಡಪುಂಡು.
 • ಪೊಸ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಗುಂಪುಲು: ಚಳುವಳಿದ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ದುಂಬುದ ಅದ್ಯಾಯೊಲೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ಪುಯರ ಪೊಸ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಗುಂಪುಲೆನ್ ರಚಿಸರಾಪುಂಡು. ಪೊಸ ಅದ್ಯಾಯೊಲೆ ವಿಸಯ ಪಂಡ : ಹಬ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಡಿಸಿಷನ್-ಮೇಕಿಂಗ್ (ಇವರೊಗಾದ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಔಟ್‌ಲೈನ್ ತೂಲೆ). ಪಾಲ್‍ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆ ಅದ್ಯಾಯೊ ಕಜ್ಜೊನುಲಾ ದುಂಬರಿಸಾದ್ಂಡ್.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

ಸಬೆಲು

 • ವಾರೊಗೊರೊ ಸಬೆಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ: ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರೊ
 • ನಿಯಮಿತೊ ಸಮಿತಿ ಸಬೆಲು: 2 ಬುಕ್ಕೊ 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್
 • ಮುನ್ನುಡಿ ಕರಡು ಮಾಲ್ಪುನ ಗುಂಪು: 22 ನವೆಂಬರ್
 • ಮೌಲ್ಯಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲೆ ಕರಡು ಗುಂಪು: 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್
 • ಪಾಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆ ಕರಡು ಗುಂಪು: 3 ಮತ್ತು 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್
 • ಸಂವಹನ ಉಪಸಮಿತಿ: 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಮುಗಿನ ಬೇಲೆ

 • ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡು ಅದ್ಯಾಯೊಲು: ಸಮಿತಿಡ್ ಮೂಜಿ ಕರಡು ಅದ್ಯಾಯೊಲೆನ್ ಮುಗಿತ್‍ದ್ಂಡ್: ಪೀಟಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಪಾಲ್‌ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು (ಉದ್ದೇಸೊದ ಹೇಳಿಕೆ). ನವೆಂಬರ್ 14 ಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾದ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಕರಡ್‌ಲೆನ್ ಮೆಟಾಡ್ ಪ್ರಕಟಿಸಯರ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕರಡ್‌ಲೆನ್ 15 ಆದ್ಯತೆದ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಅನುವಾದಿಸಯರ ಆಪುಂಡು.
 • ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂವಹನ ಯೋಜನೆ: ಸಮಿತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಚಳುವಳಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಆಡಳ್ತೆ ತಂಡೊ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡುಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾದ್ ಪ್ರಬಾವೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಯೋಜನೆನ್ ಮುಗಿತ್‍ದ್ಂಡ್. ಸಮಾಲೋಚನೆದ ಅವದಿಲು ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ನ್ ಅನುಸರಿಸವೊ.
 • ಕಜ್ಜೊಲೆಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನೆ: ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ದಿಂಜ ಸಮುದಾಯೊ ಕಜ್ಜೊಲೆಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊಂಡಲಾ ಬುಕ್ಕೊ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಬಗೆಟ್ ಸೆಷನ್‍ಲು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ಯಾನಲ್‍ಲೆನ್ ಮಂಡಿಸಯೆರ್. ಕಜ್ಜೊಲೆನ್ ಸೇರೊಂದು: ವಿಕಿಡೇಟಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್, ವಿಕಿಅರೇಬಿಯಾ, ಬುಕ್ಕೊ ವಿಕಿಇಂಡಬಾ. ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಕಜ್ಜೊಲು ವಿಕಿಕಾನ್ಎನ್ಎಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬೇತೆನ್ ಸೇರ್‌ದುಂಡು.
 • ಸದಸ್ಯತ್ವೊದ ನಿರ್ದಾರೊ: ಅಸಾದಾರಣೊ ಕಾರಣೊಡ್ದಾದ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ 1 ಜನವರಿ 2023ನೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ತಿರ್ತ್ ಪೋಪುನ ಪೊಸ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಸೇರಂದೆ ಇಪ್ಯರ ಅತ್ತಂಡ ಬದಲಾಯಿಸವಂದಿನಂಚ ಸಮಿತ ನಿರ್ದಾರೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ಂಡ್. ಎಚ್ಚದ ಇವರೊಗಾದ್, ದಯಮಲ್ತ್‌ದ್ ಈ ಪುಟೊನು ತೂಲೆ.

ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ

 • ಓದು ತೆರಿನ ಬುಕ್ಕೊ ಕಾನೂನು ವಿಮರ್ಸೆಲು: ಸಮಿತಿ ಓದುನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಅನುವಾದೊ ಪರಿಸೀಲೆದ ಆದಾರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡುಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ್ ಸಂಯೋಜಿಸವೊಂದುಂಡು (ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ತಂತ್ರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಆಡಳ್ತೆ ತಂಡೊಡ್ದು) ಬುಕ್ಕೊ ಕಾನೂನು ಪರಿಸೀಲನೆ (ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ದ ಕಾನೂನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಡ್ದ್) ಮಲ್ಲ ಸಮುದಾಯೊ ವಿಮರ್ಸೆಗಾದ್ ಕರಡ್‍ಲೆನ್ ಮೆಟಾಡ್ ಪಟ್ಟೊನುನ ದುಂಬು.
 • ಅನುಮೋದನೆ ವಿದಾನೊ: ಸಮಿತಿ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ನ್ ಒತ್ತೊನುನ ವಿದಾನೊದ ಸುರುತ, ಮಲ್ಲ ಕರಡ್‍ನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ಪೊಸ ಕರಡು ಗುಂಪುಲು: ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ದುಂಬುದ ಅದ್ಯಾಯೊಲೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ಪೊಸ ಕರಡು ಗುಂಪುಲೆನ್ ರಚಿಸವೊಂದುಂಡು(ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಸಮುದಾಯೊ ಸಮಾಲೋಚನೆಡ್ ಸೇರವುನೆನ್ ಬುಡ್‌ತ್). ಪೊಸ ಅದ್ಯಾಯೊಲೆ ವಿಸಯೊ ಪಂಡ : ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ನಿರ್ದಾರೊ-ತಯಾರಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊ ತಿದ್ದುಪಡಿಲು ಬುಕ್ಕೊ ಅನುಷ್ಟಾನೊ (ವಿವರೊಗಾದ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ರೂಪರೇಕೆನ್ ತೂಲೆ), ಆಂಡ ಪಾಲ್‍ಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆ ಅದ್ಯಾಯೊದ ಬೇಲೆ ದುಂಬರಿಪುಂಡು.
 • ಅನುಕೂಲಕರೊ ನೇಮಕೊ: ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಅನುಕೂಲೊಗಾದ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಲೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನ್ ಮುಚ್ಚಿದಾತ್ಂಡ್. ನವೆಂಬರ್ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಪೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ್ ಮುಗಿಪಿಯರ ಸಮಿತಿ ಮೂವೆರ್ ಪ್ರತಿನಿದಿಲು ಎಂಎಸ್‍ಜಿ ತಂಡೊದೊಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ಸಬೆಲು

ವ್ಯಕ್ತಿಗತೊ ಸಬೆಲ್ (ಬರ್ಲಿನ್): ಒಟ್ಟುಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮಿತ್ 2022 7-12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

 • ವಾರೊದ ಸಬೆಲೆನ್ ಬುಡ್ಪಾಲೆ: 4, 15, 22 ಬುಕ್ಕೊ 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
 • ನಿಯಮಿತೊ ಸಮಿತಿ ಸಬೆಲು: 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
 • ಮುನ್ನುಡಿ ಕರಡು ಗುಂಪು: 3 ಬುಕ್ಕೊ 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
 • ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲೆ ಕರಡು ಗುಂಪು: 1, 21 ಬುಕ್ಕೊ 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
 • ಪಾಲ್‌ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆ ಕರಡು ರಚಿಸವುನ ಗುಂಪು: 1, 26 ಬುಕ್ಕೊ 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
 • ಸಂವಹನ ಉಪಸಮಿತಿ: 14 ಬುಕ್ಕೊ 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಮುಗಿನ ಬೇಲೆ

 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸೃಂಗಸಬೆಡ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಸಯೊನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸವುನೆ': ಸಮಿತಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸೃಂಗಸಬೆ 2022 (9-11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌)ಡ್ ಅಯಿತ ಸುರುತ ಕರಡು ಪ್ರತಿಲೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಕರಡುಲು ಮೂಜಿ ಇಬಾಗೊಲೆಡ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್ : ಮುನ್ನುಡಿ, ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಪಾಲ್‍ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು. ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೆದ ಆ ಕರಡುಲೆ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ್ ಸಂಯೋಜಿಸವೊಂದುಂಡು.

ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ

 • ಕರಡು ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಇಬಾಗೊಲು': ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯೆರೆ ಕರಡು ಗುಂಪುಲು ಕರಡು ಇಬಾಗೊಲೆ ದಿಂಜ ಪಟ್ಯೊಲೆನ್ ಬುಲೆಪಾವೊಂದುಂಡು. ಕರಡುಲೆನ್ ಸೃಂಗಸಬೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸದಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾಂಡ್, ಬುಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಇತ್ತೆದ ಅಬಿಪ್ರಾಯೊದ ಆದಾರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಅಯಿನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕರಡುಲು ಮೂಜಿ ವಿಬಾಗೊಲೆಡ್ ಪೀಟಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲು ಅಂಚನೆ ಪಾಲ್‌ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು. ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸೇರ್‌ದಿಪ್ಪುಂಡು.
 • ಕಜ್ಜೊ ಹಾಜರಾತಿ ಯೋಜನೆ: ವಿಕಿಅರೇಬಿಯಾ, ವಿಕಿಕಾನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಾಂಕೋಫೋನ್, ಇಎಸ್‌ಇಎಪಿ ಸಮ್ಮೇಳನೊದಂಚಿತ್ತಿ ಎಚ್ಚದ ಪ್ರಮುಕೊ ಪ್ರಾದೇಸಿಕ ಕಜ್ಜೊಲೆಡ್ ಔಟ್‌ರೀಚ್ ಸೆಷನ್‌ಲೆನ್ ಎಂಚ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸವೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ಹೊಂದೊಡುಂದು ಇಂಚ ಸಮಿತಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಡುಂಡು.
 • ಸಮುದಾಯೊ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂವಹನೊ ಯೋಜನೆ: ಸಮಿತಿಡ್ ಸಮುದಾಯೊದ ಪ್ರಬಾವೊ ಬುಕ್ಕೊ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಸಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾದ್ ಯೋಜನೆಡ್ ಕಜ್ಜೊ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಆಡಳ್ತೆ ತಂಡೊ ಯೋಜನೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪಿಯರ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಮಾಲೋಚನೆದ ಪೊರ್ತುಲು ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್‍ಲೈನ್ನ್ ಅನುಸರಿಸವುಂಡು.
 • ಅನುಕೂಲಕರೊ ನೇಮಕೊ: ಸಮಿತಿದ ಸಬೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಬೇಲೆನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಯರ ಪೊಸ ಅನುಕೂಲೊನು ನೇಮಿಸಯರ "ಕೆಲಸೊದ ಹೇಳಿಕೆ"ನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂಚಾಲಕೆರೆನ ನಾಡಾಟೊ ನಡತೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು.

ಆಗಸ್ಟ್ 2022 

ಸಬೆಲು

 • ನಿಯಮಿತ ಸಮಿತಿ ಸಬೆಲು: 7 ಬುಕ್ಕೊ 21 ಆಗಸ್ಟ್
 • ಸಂವಹನ ಉಪಸಮಿತಿ: 3ನೇ, 17ನೇ ಬುಕ್ಕೊ 31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್
 • ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲೆ ಕರಡು ಗುಂಪು: ಆಗಸ್ಟ್ 31
 • ಪಾಲ್‍ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆ ಕರಡು ರಚನೆ ಗುಂಪು: 29ನೇ ಆಗಸ್ಟ್

ಮುಗಿನ ಬೇಲೆ

ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ತೆರಿಪಾಪುಂಡು: 'ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್'ತ ಉದ್ದೇಸೊ ದಾಯ್ತ?
 • ಕರಡು ಗುಂಪುಲೆ ತಯಾರಿ: ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಔಟ್‌ಲೈನ್ನ್ ಅಕೇರಿ ಮಲ್ತ್‌ನ ಬುಕ್ಕೊ, ಕಂಟೆಂಟ್‌ನ್ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪಿಯರ ಸಮಿತಿ ಕರಡು ಗುಂಪುಲೆನ್ ರಚಿಸಂಡ್. ಪ್ರತಿ ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಕನಿಷ್ಟೊ ಒಂಜೆನ್ ಕೇನೊಡಾಂಡ್ (ಪೂರ್ತಿ ಸದಸ್ಯತ್ವೊನು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಪುಟಡ್ ತೋಜಿಪಾದ್ಂಡ್). ಕರಡು ಗುಂಪುಲು ಈ ತಿರ್ತ್‌ದಂಚ ಉಂಡು:
  • ಮುನ್ನುಡಿ
  • ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲು
  • ಪಾಲ್‌ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು
 • ಸಮ್ಮಿತ್ ಡೆಲಿವರೆಬಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್: ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಶಂಗಸಬೆಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಯರ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ಮೂಜಿ ಕರಡು ರಚನೆದ ಗುಂಪುಲೆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಡ್ ಕನಿಸ್ಟೊ ಒಂಜಿ ಕರಡು ಪರಿಚಯೊದ ಪ್ಯಾರೊಗ್ರಾಪ್‍ನು ಸಂದಾವೊಂದು ಸಮಿತಿ ಒತ್ತೊಂಡ್.
 • ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ: ಸಮಿತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಎಂಎಸ್‍ಜಿ ತಂಡೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವೀಡಿಯೊನು ತಯಾರಿಸದ್ಂಡ್(~8 ನಿಮಿಸೊಲು). ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ದಾನೆಂದ್ ವೀಡಿಯೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ್ ವಿವರಿಸವುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ಕರಡು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ವೀಡಿಯೊನು ವಿಕಿಮೇನಿಯಾಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.
 • ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ಸೆಷನ್‌ಲು: ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ನ್ ಪರಿಚಯಿಸಯರ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಸ್ನೆಲೆಗ್ ಉತ್ತರೊ ಕೊರ್‌ಯರ ಸಮಿತಿ ರಡ್ಡ್ ಸೆಷನ್‌ಲೆನ್ ವಿಕಿಮೇನಿಯಾಡ್ ಆಯೋಜಿಸದ್ಂಡ್. ಸೆಷನ್‌ಲು ಮೆಟಾಡ್ ಸಾರಾಂಸೊ ಆದುಂಡು.
 • ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಬೆತ ಸಾರಾಂಸೊ (ಜೂನ್ 2022): ಪಲಿತಾಂಸೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಪಲಿತಾಂಸೊಲೆನ್ ಬಹಿರಂಗವಾದ್ ಪಟ್ಟೊನುನ ಸಮಿತಿ ಜೂನ್‌ಡ್ ಅಯಿತ ಸಬೆತ ಎಲ್ಯ ಸಾರಾಂಸೊನು ಪ್ರಕಟಿಸಂಡ್.

=== ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ ===

 • ಸಮಿತಿದ ಸೌಲಬ್ಯೊ: ಸಂಚಾಲಕೆರೆ ನಾಡಾಟೊ ದುಂಬರಿದುಂಡು. ಇಂದೆತ ನಡುಟು, ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಸಬೆಲೆಗ್ ಸೊಂತೊ ಅನುಕೂಲೊ ಮಾಲ್ತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
 • ಟೈಮ್‌ಲೈನ್: ಸಮಿತಿ ಇಂಚಿಪೊದ ಬದಲಾವಣೆಲೆನ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಯರ ಅಯಿತ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‍ನ್ ನವೀಕರಿಸವುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡುಂಡು.
 • ಸೃಂಗಸಬೆತ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಕರಡು ಸಮಿತಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸೃಂಗಸಬೆತ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಗ ಸಂಸ್ತೆಲೊಟ್ಟುಗೆ ಪಟ್ಟೊನುಯರ, ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಸಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸಮ್ಮಂದೊ ಪಟ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಯೆರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆನ್ ವಿನ್ಯಾಸೊ ಮಲ್ತ್‌ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆ ಪರಿಸೀಲಿಸವೊಂದುಂಡು.
 • ಬವಿಸ್ಯೊದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತೊ ಸಬೆಲು: ಕೆಲವೆರ್ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಎದುರಿಸವುನ ದಿಂಜ ತೊಂದರೆಲೆನ್ ಸರಿ ಒಂದಾವುನ ಪ್ರಯತ್ನೊಡು ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಬಾದಿಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಲೆ ಗುಮನೊಡು ಸಮಿತಿ ಬವಿಸ್ಯೊದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೊ ಸಬೆಲೆನೆ ನಾನಾತ್ ಯೋಜಿಸವೊಂದುಂಡು.

ಜುಲೈ 2022 

ಸಬೆಲು

 • ನಿಯಮಿತೊ ಸಮಿತಿ ಸಬೆಲು: ಜುಲೈ 10 ಬುಕ್ಕೊ 24
 • ಸಂವಹನ ಉಪಸಮಿತಿ: 6ನೇ ಬುಕ್ಕೊ 20ನೇ ಜುಲೈ

ಮುಗಿನ ಬೇಲೆ

 • 'ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮಿತ್‌ಟ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪುನಾ ಯೋಜನೆ: ಮಾಂತ ಸಮಿತಿತ ಸದಸ್ಯೆರ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮಿತ್‌ಟ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪೆರ್.ಉಂದ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌‌ಗಾತ್ ಸಮಯ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಇ ವಿಕಿ ಸಮಿತ್‌ಗ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನ‌ ದುಂಬು(ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7-11) ಸಬೆ ಸೆರಿಯರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಂತೆರ್. ಉಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿತ ರಡ್ಡ್ ಸಬೆಕ್ಕ್‌ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊಡು, ನೆಟ್ಟ್ MCDC ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ತೆರ್.
 • 'ಕರಡು ರಚನಾ ವಿದಾನೊನು ಅಕೇರಿ ಮಲ್ಪುನೆ': ಕರಡು ರಚನೆದ ಗುಂಪುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ನ್ ರಚಿಸದ್ ಗಳಸ್‌ಯರ ಒಂಜಿ ಸ್ತೂಲವಾಯಿನ ವಿದಾನೊನು ಬುಲೆಪಾವುನ ಸಮಿತಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಲ್ತ್ಂಡ್.

=== ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ ===

 • 'ಅನುಕೂಲಕರೊನು ಬದಲ್ಪುನೆ: ಸಮಿತಿದ ಪಿರವುದ ಅನುಕೂಲಕರೊ ಐರಿನ್, ಜೂನ್ 2022ನೆ ಅಕೇರಿಡ್ ಅಯಿತ ಪಾಲ್‍ಡ್ದ್ ತಿರ್ತ್ ಜಪ್ಪಿಯರ ನಿರ್ದರಿಸದ್ಂಡ್. ಬದಲಿಗಾದ್ ನಾಡಾಟೊ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಸಬೆಕ್‍ಲೆನ್ ಸುಗಮೊ ಮಲ್ಪಿಯರ ಪಂತ್ಯೆನ್ ದೆತೊನುವೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬದಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನುವೆರ್.
 • 'ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನೆ: ಸಮಿತಿಲು ವಿಕಿಮೇನಿಯಾಡ್ ತೋಜಾಯರ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಬಗೆಟ್ ಪರಿಚಯೊದ ವೀಡಿಯೊನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ದಿ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಔಟ್‌ಲೈನ್: ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ವಿಸಯೊಗಾದ್ ಸಮಿತಿಲು ಮಲ್ಲ ರೂಪರೇಕೆದ ಮಿತ್ತ್ ಒಪ್ಪಂದೊಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.
 • 'ಕರಡು ಮಲ್ಪುನ ಗುಂಪುಲೆನ್ ಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೆ': ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ಡ್ ಮೂಜಿ ಅದ್ಯಾಯೊಲೆಗೆ ಕರಡು ಮಲ್ಪುನ ಗುಂಪುಲೆನ್ ಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪಿಯರ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತೊಂಡು. ಆ ಅದ್ಯಾಯೊಲು ಇಂಚ ಉಂಡು:
  • 1. ಪೀಟಿಕೆ
  • 2. ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲು
  • 3. ಪಾಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್

ದಯಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸುದ್ದಿಪತ್ರೊಗು ಚಂದಾದಾರರಾಯರ ತಿಂಗೊಳ್‍ದ ಸಾರಾಂಸೊನು ನಿಕ್ಲೆನ ಸೊಂತೊ ಚರ್ಚೆ ಪುಟೊಗ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ!

ಜೂನ್ 2022

ಸಬೆಲು

 • ಬರ್ಲಿನ್‌ಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬೆ: 17-19 ಜೂನ್
 • ಏಪೋಲದ ಸಮಿತಿ ಸಬೆಕುಲು: ಜೂನ್ 5 ಬುಕ್ಕೊ 26
 • ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಪೀಟಿಕೆ ಉಪಸಮಿತಿ: 9ನೇ ಜೂನ್
 • ಸಂವಹನೊ ಉಪಸಮಿತಿ: ಜೂನ್ 8

ಮುಗಿನ ಬೇಲೆ

 • ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಬೆ: ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಬರ್ಲಿನ್‌ಡ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಜೂನ್ 17-19 ಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ್ ಸಬೆ ಸೇರ್ಂಡ್. ಇಂದೆತ ಬಗೆಟ್ ಎಚ್ಚದ ವಿವರೊದೊಟ್ಟುಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಪುಂಡು. ಸಬೆಲು ಈ ತಿರ್ತ ಉದ್ದೇಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ಪಲಿತಾಂಸೊಲೆನ್ ಹೊಂದ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ್ :
  • ಚಾರ್ಟರ್ ರೂಪುರೇಕೆ: ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ರೂಪುರೇಕೆಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾದನೆ ಆತ್ಂಡ್. ಸಮಿತಿಲು ನಾನಲ ರೂಪುರೇಕೆನ್(ಉಂದು "ವಿಸಯೊಲೆ ಪಟ್ಟಿ"ದಂಚ ಉಂಡು) ಎಂಚ ಆಯೋಜಿಸವೊಲಿ ಪನ್ಪುನೆತ ಬಗೆಟ್ ದಿಂಜ ಆಯ್ಕೆಲೆನ್ ಚರ್ಚಿಸವೊಂದುಂಡು.
  • ಕರಡು ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ: ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ವಿಸಯೊನು ಕರಡು ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊನು ಒತ್ತೊಂದು ಪ್ರಗತಿದ ಸಾದನೆ ಆತ್ಂಡ್. ಸಿದ್ದೊ ಆಯಿನ ವಿದಾನೊನು ಪಟ್ಟೊನ್‍ಯರಾತ್ಂಡ್.
  • ಕರಡುದ ಉಪಸಮಿತಿಲು: ಸಮಿತಿಲು ರೂಪುರೇಕೆದ ಬೇತೆಬೇತೆ ಬಾಗೊಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಗುಮನೊ ದೆಪ್ಪಿಯರ ಉಪಸಮಿತಿಲೆನ್ ಸ್ತಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು.
 • ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಬದಲಾಯಿಸವೊಂದುಂಡು: ಜೇಮೀ ಲಿ-ಯುನ್ ಲಿನ್ ಅಕುಲು ಮೇ ತಿಂಗೊಳುಡು ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಬುಡಿಯರ ನಿರ್ದಾರೊ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಜೂನ್ 26 ಡ್ದ್, ಆಳ್ ಅದಿಕ್ರತವಾದ್ ಡೇರಿಯಾ ಸೈಬುಲ್‌ಸ್ಕಾಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ್ಂಡ್ಬ.
ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯೆರೆ ಬದಲ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗ್ ಅನುಸಾರವಾದ್, ಜೇಮಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಅವ್ವೇ ಆಯ್ಕೆದಾರೆರ್ ಗುಂಪಿಪುಡ್ದು ಬದಲ್ ಮಲ್ತಾತ್ಂಡ್.
 • ಕೇಂದ್ರೊಲೆ ಕನಿಸ್ಟ ಪೈಲಟಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡ: ವ್ಯಕ್ತಿಗತೊ ಸಬೆಟ್, ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕನಿಸ್ಟೊ ಪೈಲಟಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡೊನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಸಮಿತಿಲು ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ್ ಅನುಮೋದಿಸವುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ್ ಸಮಿತಿಯಾದ್ ತೂಪುಜಿ ಬುಕ್ಕೊ ಈ ಪಾಲ್‌ನ್ ವಹಿಸುಜಿಂದ್ ಒಪ್ಪ್‌ದುಂಡು. ಅಂಚಾಂಲಾ, ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಿಸಲಾಪುಂಡು(ಆಂದೋಲನಡಿಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಆಡಳ್ತೆ ರಚನೆದಂಚ).
 • ಅದಿಕ್ರತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸೊ: ನಿಗ್‌‍ಲ್ ಇತ್ತೆ ಅದಿಕ್ರತ ಇಮೇಲ್ ವಿಸೊನು ಗಳಸೊಂದು ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡು ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟುಗೆ ಸಂಪರ್ಕೊಡಿಪ್ಪೊಲಿ: movementcharter@wikimedia.org

=== ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ ===

 • ಮಂಡಳಿದೊಟ್ಟುಗ್ ಸಮ್ಮಂದೊ: ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸಬೆಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲೆ ಸಂಪರ್ಕೊಲೆನ್ ಸಾಸ್ವತವಾದ್ ಲೆಪ್ಪಿಯರ ಎಂಸಿಡಿಸಿ ನಿರ್ದರಿಸದ್ಂಡ್. ನೀತಿ ಸಮ್ಮಿತೆ ಪ್ರಕರಣೊದಂಚ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ವಿಸಯೊಲೆನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಆತ್ಂಡ್. ಅಗ್‌ಲೆ ಕಡೆಡ್ದ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಜೂನ್ 23 ದಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಬೆನ್ ಸೇರ್‌ಯರ ರಡ್ಡ್ ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಲೆಪ್ಪೊಡು.
 • ಕರಡು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ: ವ್ಯಕ್ತಿಗತೊ ಸಬೆತ ಬುಕ್ಕೊ, ಸಮಿತಿಲು ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ನ್ ರಚಿಸವುನ ವಿದಾನೊನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ದುಂಬರಿತ್ಂಡ್. ಪೂರ ಆನಗ ದಾಕಲೆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ಪಟ್ಟೊನೊಡಾಪುಂಡು.
 • ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ರೂಪರೇಕೆನ್ ಮುಗಿಪುನೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಗತೊ ಸಬೆತ ಬುಕ್ಕೊ, ಸಮಿತಿಲು ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ರೂಪರೇಕೆನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಲಪುನೆನ್ ದುಂಬರಿಪುಂಡು (ಎಚ್ಚಾದ್ "ವಿಸಯೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿ"ದಂಚನೆ).
 • ಕರಡು ಉಪಸಮಿತಿನೆ ಸ್ತಾಪಿಸವುನೆ: ಸೊಂತೊ ಸಬೆತ ಬುಕ್ಕೊ, ವಿಸಯೊದ ಮಿತ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ಕರಡು ಉಪಸಮಿತಿಲೆನ್ ಸ್ತಾಪಿಸವುನ ಬಗೆಟ್ ಸಮಿತಿಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ದುಂಬರಿತ್ಂಡ್.

ದಯಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸುದ್ದಿಪತ್ರೊಗು ಚಂದಾದಾರರಾಯರ ತಿಂಗೊಳ್‍ದ ಸಾರಾಂಸೊನು ನಿಕ್ಲೆನ ಸೊಂತೊ ಚರ್ಚೆ ಪುಟೊಗ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ!

ಮೇ 2022

ಸಬೆಲು

 • ನಿಯಮಿತೊ ಸಮಿತಿ ಸಬೆಲು: 8 ಬುಕ್ಕೊ 22 ಮೇ
 • ಸಂವಹನೊ ಉಪಸಮಿತಿ: 4ನೇ, 11ನೇ ಬುಕ್ಕೊ 25ನೇ ಮೇ
 • ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲು: 12ನೇ ಬುಕ್ಕೊ 30ನೇ ಮೇ.

ಮುಗಿನ ಬೇಲೆ

 • ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಬೆದ ಯೋಜನೆ: ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅಗ್ಲೆನ ಸಂಚಾಲಕ (ಐರೀನ್ ಲಾವೋಚೈಸ್ರಿ) ಸಹಯೋಗೊಡು ಅಗ್ಲೆನ ಸೊಂತೊ ಸಬೆಗಾದ್ ಪೂರಾ ಕಜ್ಜಕೂಟೊನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಜೂನ್ 17-19 ದ ನಡುಟೆ ಜರ್ಮನಿದ ಬರ್ಲಿನ್‌ಡ್ ಸಬೆ ನಡಪ್ಯರ ಉಂಡು. ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಕರಡು ರೂಪರೇಕೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಒ ಈ ರೂಪರೇಕೆದ ವಿಸಯೊನು ಕರಡು ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊನು ಒಪ್ಪೊನುನವು ಮುಕ್ಯ ಉದ್ದೇಸೊ ಆತ್ಂಡ್.
 • ಸಮಿತಿದ ಸುದ್ದಿಪತ್ರೊ ಚಂದೊ ದೆತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್. ಚಂದಾದಾರೆರ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ ನವೀಕರಣೊಲೆನ್ ಬುಕ್ಕೊ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಸಮಾಲೋಚನೆಲೆನ್ ಅತ್ತಂಡ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ಗ್ ಸಮ್ಮಂದಿಸಯಿನಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕೊ ಪೊರ್ತುದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಲೆನ್ ದೆತೊನುವೆರ್. ನಿಗ್ಲೆನ ಆಯ್ಕೆದ ಯೋಜನೆಡ್ ಅಯಿನ್ ನಿಗ್ಲೆನ ಚರ್ಚೆ ಪುಟೊಗು ಮುಟ್ಟವೊಲಿ.
 • ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರ್‌ನ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಬದಲಾಣೆ ಮಾಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು: ಸಮಿತಿಡ್ದ್ ಪೋಯಿನ ಸದಸ್ಯರೆನ್ ಬದಲ್ಪಿಯರ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆದಾರೆರ್‌ನ ಗುಂಪು ನಿರ್ದಾರ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಪೊಸ ಸದಸ್ಯೆರೆ ಬಗೆಟ್ಬ ಬೇಗೊನೊ ಅದಿಕ್ರತೊ ಗೋಸಣೆ ಮಲ್ಪಿಯರಾಪುಂಡು.

ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ

 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ರಂಗಸಬೆ: ಸಮಿತಿಲು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಡ್ಯೂಚ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌‌ದೊಟ್ಟ್‌ಗ್ ಸಂಪರ್ಕೊಡಿಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ರಂಗಸಬೆತ ಯೋಜನೆಡ್ ತೊಡಗಿಸವೊನುನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಉಂಡು. ಜೂನ್ 17-19 ದ ನಡುತ ಬರ್ಲಿನ್ ಸಬೆಟ್ ಸಮಿತಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಡಾಯ್ಚ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ದೊಟ್ಟುಗೆ ಇಂದೆನ್ ನಾನಾತ್ ಚರ್ಚಿಸವುಂಡು.
 • 'ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲೊಟ್ಟುಗೆ ಸಮ್ಮಂದೊ: ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ, ಮಾರ್ಗದರ್ಸಕೆ ಆದ್, ಮಂಡಳಿದ ಇರ್ವೆರೆ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ತಿಂಗೊಳುಗೊರೊ ಸಮಿತಿದ ಸಬೆಲೆಡ್ 30 ನಿಮಿಸೊಲೆ ಕಾಲೊ ಹಾಜರಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ಕಡೆತಗ್ಲೆಗ್‌ಲಾ ಅಸಮದಾನೊ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅಯಿತ ಬದಲಿಗ್, ಸಮಿತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲೆಗ್ ಸಮಿತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ತಾನೊನು ಕೊರ್ಂಡ್. ಈ ಆಸನದ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ವೈವಿದ್ಯೊನು ಸೇರಾವುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ಮಂಡಳಿಲೆಗ್ ಅಯಿತ ಇಚ್ಚೆದ ಸೊರೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡುಂದು ಸಮಿತಿ ತೆರಿಂಡ್. ಆಂಚಾಂಡಲಾ, ಮಂಡಳಿದ ಸಂಪರ್ಕೊಲೆ ಮೂಲಕೊ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ಬಯಕುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ಅಕುಲು ಓಟುಪಾಡುನ ಸದಸ್ಯೆರತ್ತ್. ಅಂಚಾದ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಂಟ್‌ದ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆಲು ನಾನಲಾ ದುಂಬರಿತ್ಂಡ್.
 • Staff support: The Committee presented its projected needs for support from staff in the near future. Those needs include support in: Documenting meetings, facilitation, logistical and project management support, communications planning, outreach, translations, and conducting research. The Wikimedia Foundation is reviewing the needs and evaluating if the current support staff can meet them.

ಎಪ್ರಿಲ್ 2022

ಸಬೆಲು

Regular MCDC meetings (more frequent this month due to an experiment with weekly meetings):

 • 3 April: 120 minutes.
 • 10 April : 90 minutes
 • 18 April: 60 minutes. Joined for the first 30 minutes by two Board of Trustees liaisons.
 • 24 April: 90 minutes.

ಬೇತೆ ಸಬೆಲು

 • Communications subcommittee: 13, 22 and 27 April
 • Research subcommittee: 15 and 28 April
 • Values/preamble subcommittee: 14 April

ಮುಗಿನ ಬೇಲೆ

ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ

 • Drafting the Movement Charter: The drafting work will partly be prepared and carried out by subcommittees, each focusing on one particular topic. Each subcommittee will draft several outlines or “seed options” and present them to the community for review in the future. The initial topics that the Committee has identified are: Values & Principles (as an introduction), in addition to 1. Governance, 2. Resources and 3. Community.
  • Values & Principles: There is now a subcommittee working on the first topic (Values & Principles). The subcommittee’s work may need to be first informed by the research.
  • Ratification: Committee discussed the need to wait and learn from the results of the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines ratification vote, a model which could be similar to the future ratification vote for the Movement Charter.
 • June in-person meeting: The Drafting Committee will meet in Berlin from 17-19 June. The meeting’s agenda will focus on the committee in general, and better defining the Movement Charter’s outline.
 • Research & documentation: The Committee is discussing research to help inform or prepare for its work. The scope is being discussed, the following are possible options for it: 1. Survey data collection and analysis (in the Wikimedia movement), 2. Summarizing previous documents about Wikimedia governance, 3. Finding and comparing “Charters” of other non-profit organizations, and/or 4. Consulting and engaging with experts.
 • Communications & stakeholder engagement: The communications subcommittee has finalized a strategic communications plan. As a part of this, the subcommittee is now working on a “stakeholder engagement plan”, which defines the desired level of engagement on Movement Charter according to three levels: 1. Informed, 2. Consulted and 3. Extensively engaged.
Here’s an example in Dutch of a recent outreach.
 • Email management: The Committee agreed on a process to manage and respond to emails. A public email address will be announced soon.
 • Training: Some Committee members are joining a training in “nonviolent communication”. The training is provided by the Brazilian organization Sinergia Comunicativa in partnership with the Wikimedia Foundation. Other communications training is being discussed.
 • Staff support: The Committee is discussing the possible needs of additional support from staff for subcommittees, especially for the communications and research subcommittees.
 • Project management: The Movement Strategy and Governance Team will be providing support to MCDC members in managing and following up on tasks.

ಮಾರ್ಚ್ 2022

ಸಬೆಲು

ಎಂಸಿಡಿಸಿತ ದಿನೋಲತ ಸಬೆಲು

 • 6 March: 120 minutes.
 • 20 March: 120 minutes (joined for the first 30 minutes by two Board of Trustees liaisons).

ಬೇತೆ ಸಬೆಲು

 • 17 March: onboarding Irene, the Committee’s new facilitator.
 • 20, 21, 29 March: weekly check-in with Irene.
 • 9, 16, 23 and 30 March: Communications subcommittee meeting.
 • 31 March: Charter categorization subcommittee meeting
 • 31 March: Values subcommittee meeting

ಮುಗಿನ ಬೇಲೆ

 • Onboarding the facilitator: The Committee welcomed Irene from InsightPact, who will be serving as its facilitator. Some members took part in onboarding her and agreeing on how they will work together.
 • Communications strategy and plan: The communications subcommittee created, with the Movement Strategy & Governance Team, a communications strategy and plan. The communications strategy will be published on Meta later.
 • In-person meeting decision: Berlin was decided to be the preferred location for the Committee’s in-person meetings. New York City is a possible secondary location (only if needed). Wikimedia Germany will be hosting the event, probably from 17-19 June. The event’s agenda is currently being discussed.

ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ

 • Drafting the Movement Charter: The drafting subcommittee agreed on four main themes and topics (“buckets”) of the Movement Charter: “Values & Principles”, “Governance”, “Community” and “Resources”. This takes into consideration previous feedback from the movement, like the June 2021 Global Conversations. The board liaisons also provided feedback about the themes, stating that the “Values & Principles” are an essential foundation for all other “buckets”.
 • Email address: The Committee is planning to announce an official email address, through which anyone can send questions and feedback. The communications subcommittee is working on the final details considering flow, response time, and responsibilities of those involved, and plans to bring these back to the full MCDC in the April meeting for a final decision.
 • Working with the WMF Board of Trustees: The planned 12 weeks of experimental collaboration with the Board of Trustees are nearly coming to an end. The Committee and the Board will be discussing if the current set up is productive, in which they meet together for 30 minutes once every four weeks.
 • MCDC Code of Conduct: The Committee is currently considering a draft version for an internal Code of Conduct. There was an extended discussion regarding articles about the suspension of inactive members and other sanctions. A newer or final draft may be shared in April.
 • Progress Review + Committee Check-in: The committee members assessed themselves and their collective progress. There was agreement that a lot of time is being spent on doing preparatory work, so the committee is not working at a fast pace as committee members would want. Cumulatively, though, the committee believes that the thorough review and discussions at this stage are important, and will be helpful in countering challenges in the drafting stage.

ಪೆಬ್ರವರಿ 2022

ಸಬೆಲು

Regular MCDC meetings:

 • 6 February: 120 minutes.
 • 20 February: 120 minutes (joined for the last 30 minutes by two Board of Trustees liaisons).

Communications subcommittee meetings:

 • 1 February: 60 minutes
 • 9 February: 60 minutes
 • 16 February: 60 minutes
 • 18 February: 30 minutes
 • 23 February: 60 minutes

Completed work

 • Contracting a professional facilitator: Several MCDC members joined interviews to select a professional to support the group meetings. The group decided to choose InsightPact, based on reasons including:
  • 1. Their capacity to flex and iterate in their facilitation method,
  • 2. Demonstrating willingness to take in feedback from all Committee members,
  • 3. The prior experience of their designated facilitator, Irene, with the Wikimedia Global Conversations.
 • Publishing the internal decision-making: After finalizing it earlier, the Committee published a detailed decision-making document.

ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ

 • Drafting the Movement Charter: A group of MCDC members started brainstorming the main themes and topics that they expect to see in the Movement Charter. The results are expected, later on, to identify 3-5 first topics for content.
 • Working with the Board of Trustees: After several phases of deliberation, the MCDC and the liaisons of the Board of Trustees agreed that the liaisons will attend some of the regular MCDC meetings. The two Board liaisons will both attend the last 30 minutes in one of each two regular meetings. This format will be tested for a period of three months. Shani and Natalia first joined the Committee’s meeting on 20 February, where they introduced themselves and offered support.
 • Communications: The Movement Strategy and Governance Team created and presented a first draft of a communications plan for the Movement Charter process to the communications subcommittee. There seems to have been a mismatch, however, in expectations from both sides, both in terms of the content of the plan and in the available support from the Wikimedia Foundation. This led to a frustrating situation. The subcommittee is now working with the Foundation to seek alternative options for support in communications, and work on a new plan was started.
 • In-person meeting: The Committee believes that an in-person meeting may help them achieve progress. Several locations for the meeting were compared according to their COVID-19 restrictions, travel distance/time and the availability of staff support. As a result, the meeting is likely to take place in Berlin in June 2022.

January 2022

Group meetings

 • 9 January: 120 minutes.
 • 23 January: 120 minutes.

ಮುಗಿನ ಬೇಲೆ

 • New MCDC page: The MCDC Meta page is now fully-updated with more information about members, ongoing work and recent documents.
 • Internal decision-making: The Committee created a document that defines how its internal decisions are made. The document is available on Meta.

ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ

 • Member replacement: Alice Wiegand (user:Lyzzy) stepped down from her role in the Movement Charter Drafting Committee. Because she was an elected member, she was replaced with the next ranking, eligible candidate: Reda Kerbouche (user:Reda Kerbouche). For more details, see the replacement announcement.
 • Communications plan: Members of the MCDC “communications subcommittee” are collaborating with the Movement Strategy & Governance team to prepare a plan for communications.
 • Communication channels: The Committee is setting up an official mailing address to use in communications.
 • Hiring a facilitator: Members of the MCDC are collaborating with the Movement Strategy & Governance team to select a proper facilitator for the group’s meetings. Meanwhile, Committee members continue to self-facilitate.
 • Engaging with the Board of Trustees: The Wikimedia Foundation Board of Trustees requested, in December 2021, to have two liaisons attending the MCDC meetings. This request came as a surprise to the MCDC members. The Board’s request has led to proposals for attendance from both sides, but has yet to be concluded.
 • Conference participation: There was an invitation to an MCDC member to submit a proposal for the RightsCon Summit. The Committee is taking this as an opportunity to bring the Charter discussion to non-Wikimedia stakeholders with similar interest.
 • Charter content: Some members are starting to brainstorm their ideas of the main “outline” and sections that the Movement Charter may include.

December 2021

The Movement Charter Drafting Committee (MCDC) is preparing and planning its upcoming work. The Committee met on 5 and 19 December (each meeting is two hours). The first results of the meetings are expected to be shared soon, please see the summary below.

Ongoing work

The Drafting Committee is working on the following:

 • Principles: The Committee is still working on guiding principles to define its work (for example, the Committee’s mandate, the duration of its work, and so on). Those principles are expected to be finalized and published on Meta by the end of January.
 • Internal decision-making: In a related topic, the Committee is also defining how to make its internal decisions (for example: when is consensus needed on a decision?).
 • Communications: The Committee is putting together a communications plan, to ensure that its work will include proper outreach and dissemination of information. The Committee is collaborating to create this plan with the Wikimedia Foundation’s Movement Strategy & Governance Team, who will provide support in executing it.
 • Timeline: The preliminary timeline for the Movement Charter process is being discussed. It will be published as an update to the Movement Charter Meta page in January. This timeline is not expected to be final, since it will need to be flexible with the consultation and ratification periods.

ಸಬೆತ ಸಾರಾಂಸೊ

ಸಮಿತಿದ ಸಬೆಟ್ ಚರ್ಚಿಸಯಿನ ಮುಕ್ಯೊ ವಿಸಯೊಲು :

 • Meetings: The MCDC members agreed to meet once every two weeks on Sundays, except for during the holidays break. The next meeting will be on 9 January.
 • Facilitation: The MCDC members will be facilitating the meetings themselves until a professional facilitator is hired (a process also overseen by the MCDC, and supported by the Movement Strategy & Governance Team). Professional facilitation is expected to start in February 2022.
 • Diversity & expertise: According to the set up process, the Committee has the option to add “up to three additional candidates by consensus”. While there does not seem to be an immediate gap in diversity, the Committee may request expert advice or add “observer” members in the future.
 • Board meeting: Members from the Committee met with two members from the Board of Trustees (BoT) for the first time on 22 December 2021. Besides introductions from both sides, the main talking points were about the form of the collaboration between the MCDC and the BoT, and what type of communication/meetings will be happening to shape this collaboration.
 • Task management: The Committee is testing Asana, an online software, to assign and manage its tasks. This service will be provided by the Wikimedia Foundation.

ನವೆಂಬರ್ 2022

The Movement Charter Drafting Committee (MCDC) was appointed on 1 November 2021. Since then, the group met twice (on 10 November and 18 November), and started working on several tasks between these two meetings and afterwards. Currently, the Committee is in the process of starting to set up a system to work together, and will continue to meet once every two weeks and to provide updates to the community at least once a month. Below is a summary of the discussions that the group has had so far, and the work items that they are handling.

ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ

The Committee is currently working on the following things:

 • The Drafting Committee is in the process of setting up its internal operations and systems, including: Facilitation, communication, workflows, responsibilities and mandate, principles (see below), timeline and others. Due to the holiday’s break between December and January, these various tasks are expected to take until early 2022.
 • The Committee is creating the principles that will guide its future work, including how decisions are made, to whom the Committee reports, what is its mandate, and so on. These principles are projected to be finalized and shared after the Committee’s fourth meeting on 19 December.
 • The group is creating a list of roles to clarify the expected responsibilities of the Drafting Committee members and the support that they need from the Wikimedia Foundation, or an external facilitator. Overall, the Foundation is expected to provide operational support so that the MCDC members can focus on collecting and drafting content.

ಚರ್ಚೆ

Topics of discussion from meetings:

 • Transparency was a popular request from the community. The Committee members agreed to address it by adopting the Chatham House Rule: “anyone who comes to a meeting is free to use information from the discussion, but is not allowed to reveal who made any particular comment”.
 • There needs to be a balance between this transparency and the amount of information shared from the MCDC meetings. The main updates will be shared once per month until the Committee is ready to start collecting community feedback and input, hopefully in early 2022.
 • The “power” and/or mandate of the MCDC should be clarified: both to the Committee and to the movement. A suggestion was made to use a DARCI matrix to define the committee’s exact role. Regarding who the MCDC “reports to”, there was some support for reporting “to the movement”.
 • Ratification of the Movement Charter draft(s) is an open question. Some of the suggestions were:
  • 1. Presenting a complete draft to the community with the possibility of approval or rejection,
  • 2. Iterative process where the community reviews separate parts of the Movement Charter draft at predefined “milestones”.
 • Before drafting, it is expected that the group needs to agree on the main topics or outline of the Movement Charter. Since brainstorming topics with 15 people takes a lot of time, it was suggested that members can brainstorm in smaller “sub-groups” and reconvene later to agree (much like the Global Conversations).
 • The timeline of the MCDC work is initially expected to take anywhere from 12 to 18 months. Creating a more detailed timeline for this period is one of the Committee’s next steps and responsibilities.