Strategy/Wikimedia movement/2017/Често задавани въпроси

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Frequently asked questions and the translation is 98% complete.
Отговори на често задавани въпроси относно процеса на стратегията за движението.

Основни термини и факти

Какво означава „движение“?

Социалните движения са тип групова дейност за провеждате или противостоене на социалната промяна. Движенията са големи, често неформални, съдружия на отделни хора или организации с фокус върху политически или обществени въпроси.

Доброволците на Уикимедия използват този термин, за да опишат множеството общности, групи и отделни хора, които допринасят към проектите на Уикимедия. Уикимедианското движение се разбира като хората, дейностите и ценностите, които съставляват проектите и сайтовете на Уикимедия.

Когато гледаме към бъдещето, планираме „по-голямото НИЕ“ - кой друг активно се стреми към сбора от цялото познание и не е част от движението ни в момента? Това може да включва други организации с нестопанска цел, образователни системи, партньори, експерти и други.

Какво означава „стратегия“?

Стратегията е метод или план, който да ни помогне да отговорим на нашата визия и желаното бъдеще. Тя определя целите и приоритетите, отчита външните обстоятелства и вътрешните ресурси, обхваща дълъг период от време и е ръководство за оценка на краткосрочните планове.

Тази стратегическа насока за цялото движение ще разпознае колективните интереси на хората, които проектите, групите и организациите ни поддържат и обслужват. Тя ще обхваща период от 13-15 години между 2018 и 2030 г. и ще бъде ръководство за авторите на местните стратегии и тактики. Тя ще бъде оценявана, когато времето и обстоятелствата се променят, така че да може да се адаптира към промените в света.

Кой и защо се нуждае от стратегия на движението?

Преди всичко, най-много се нуждаят от стратегията силно ангажираните лица, Фондация Уикимедия и филиалите. Те се нуждаят от основа, която да им помогне да приоритизират работата си, за да посрещнат предизвикателствата и възможностите, с които се сблъсква Уикимедия. Тя също така ще помогне на хората да работят заедно по-обединено, за постигане на визията ни.

Кой и защо ще се възползва от стратегията на движението?

В крайна сметка всеки, който участва или ще участва в Уикимедия, или използва/ ще използва проектите й. Стратегията ще ни помогне да бъдем по-ефективни като групи и хора. Тя също така ще помогне на всички в движението да разберат ролята ни в света. Тя ще помогне за популяризирането на работата, която Уикимедия извършва с хора извън движението, така че да се присъединят още хора.

Защо правим това сега?

Предишната стратегия бе направена през 2009-10 г. и обхващаше периода 2010-2015 г. Трябва да изградим следващия план и подготовка. Докато стратегията за периода 2010-2015 г. беше разработена съвместно, тя не обвързваше с план за изпълнение. Тъй като уикимедианското движение е нараснало и по-узряло от това през 2009 г., осъзнаваме, че трябва да работим заедно, за да отговорим на визията ни. Около нас светът и интернет се променят значително, а свободното познание е по-важно от всякога.

А предишната стратегия на движението?

Започвайки през 2009 г., Фондация Уикимедия започна улеснен процес с уикимедианското движение за изграждане на петгодишна стратегия за движението и Фондацията. Този план се фокусираше изключително върху работата на Фондацията за подпомагане на целите на цялото движение. Докато окончателният стратегически план бе добре приет и повлия върху голяма част от работата на Фондацията, като цяло той не доведе до множество координирани дейности в движението.

Настоящият процес се отличава с няколко неща. Вместо да изградим подробна стратегия или набор от критерии, нашата цел е да изградим насока за уикимедианското движение. Това ще включва да погледнем напред, за да разберем къде искаме да отидем заедно. Резултатите ще бъдат насочени и към движението като цяло, вместо само към работата на Фондация Уикимедия или на конкретен филиал. Това също така е многоезичен процес, докато по-голямата част от предишната работа през 2009-10 г. бе проведена на английски език.

Процес

Кога започва и завършва?

Обсъжданията в уики среда започнаха в началото на 2017 година. Настоящият процес има за цел да приключи в края на септември 2017 г. с широко приет документ за насоката на стратегията. За подробна информация, моля, посетете страницата График.

Кой може да участва?

Всеки участник в или потребител на Уикимедия и/ или нейните проекти е поканен да се присъедини. Това включва редактори, разработчици, читатели (настоящи и бъдещи), уикимедиански обединения, партньорски организации и дарители. Това включва и онези, които все още не са в движението, включително експерти от различни области, както и потенциални партньори. По-специално, няма изискване за минимален брой редакции, които ви дават право да дискутирате. Има възможности за участие както онлайн, така и наживо.

Как мога и аз да участвам?

Моля, посетете страницата за участие за допълнителна информация по помощния план или да помогнете при провеждането на бъдеща присъствена дискусия.

Как се предоставя разнообразието от обратни връзки?

Процесът е първото многоезиково проектирано усилие по рода си. Фондацията възложи на 18 опитни членове на общността да се ангажират с 16 различни езикови общности на техния местен език, в допълнение към глобалния обхват на английски език, който отразява в по-голяма степен стратегическия процес на движението от 2009-2010 г. (Пътека B). Освен това има специална подкрепа за обединения и други организации (Пътека A) и външни заинтересовани страни, както в нововъзникващите региони (Пътека D), така и в области, в които Уикипедия и нейните сродни проекти са добре известни от години (Пътека С). Тъй като пътеки C и D достигат до хора извън настоящото движение, тези пътеки се комбинират като „Нови гласове“.

Въздействие

Как ще се отрази това на мен или на моята организация?

Как ще използвате резултатите от тази дискусия е ваше решение. Някои хора или организации могат да ги използват, за да базират на нея собствените си програмни и организационни стратегии. Други могат да провидят в нея начин да се свържат с по-широкото движение и да привлекат други да допринасят към Уикимедия. Някои могат да решат изобщо да не я използват – и това е напълно окей!

На практика, това не означава, че доброволците ще бъдат по-ограничени в това какви дейности да развиват или да участват. Доброволците ще са свободни да участват в дейности, които ги интересуват и за които вярват, че ще са от най-голяма полза на Уикимедия и света.

Как това се отнася към организационните стратегии?

Стратегията на движението ще повлияе на, но няма да замени стратегиите на организацията, които обикновено имат времеви хоризонт от три до пет години. Например, Фондация Уикимедия ще разработи, след консултация с общността, организационна стратегия отвъд 2018 г., която се ръководи от тази насока на движението. След това организационната стратегия ще спомогне на Фондацията да изгради годишните си планове.

Как това се отнася към съществуващите правила за грантовете?

Съществуващите споразумения и изисквания на Фондация Уикимедия за грантовете няма да претърпят промени при този процес. При все това, ще се насърчават грантове за извършване на дейности, които ще благоприятстват процеса, ако това представлява интерес за получателите.

Хората, работещи по процеса

Защо е нужно да се наемат експерти извън уикимедианското движение?

Трудно е да бъдеш въвлечен в подобен вид дискусия като участник, когато си също така и координатор. Външните координатори позволяват на членовете на уикимедианската общност да участват активно в процеса. В допълнение към това, те могат по-добре да поддържат неутралността при координирането и осигуряването на допълнителни гледни точки.

За да помогнем на външните изпълнители да се запознаят по-добре с уикимедианското движение, ние ги свързахме с текущия персонал на Фондация Уикимедия или други изпълнители, както и с консултативна група от опитни доброволци.

Кой ще е отговорен за оценка на качеството на стратегията след нейното внедряване?

След като стратегическата насока е определена, всяка организирана група ще създаде собствена организационна стратегия. По време на фаза 2 организираните групи ще се срещнат, за да обсъдят конкретни цели за срок от 3-5 години, които искат да изпълнят, и как да разпределят работата. След като това е извършено, по време на фаза 2 ще бъде разработен план за текуща оценка на стратегията на движението. По време на този процес ще бъде създаден ревизиран набор от показатели, които да съответстват на целите на стратегията на движението.

Бюджетиране

Защо са нужни до 2.5 милиона долара за разработка на стратегия на уикимедианското движение?

Разработване на стратегия с голяма и разнообразна общност като уикимедианската е значителна задача, която изисква инвестиции в опит и ресурси, които не могат да бъдат изпълнени от доброволците. Те включват такси за консултанти и изпълнители, които обединяват заедно персонал и доброволци в по-големи дискусии; пътувания и т.н. Освен това, доброволците често предпочитат да фокусират времето си върху развитието на съдържанието на проектите ни, което означава, че има някои задачи, които изискват допълнителни човешки ресурси.

За сравнение, предната стратегия на движението, разработена през 2009 г., разполагаше с бюджет от приблизително 1 милион щатски долара, но беше в уики, фокусирана и проведена на английски език. Броят на програмите, свързаните с движението организации, както и стратегическите съображения оттогава нараснаха значително. Разбирането на Фондацията за това как да достигнем до по-широка аудитория за дискусии в цялото движение също се подобри, което увеличи ресурсите, необходими за подкрепа на увеличената ангажираност на общността на различни езици.

Как бяха заделени тези 2,5 милиона щатски долара?

First, the Foundation's Executive Director, Katherine Maher, consulted with individuals in the Foundation to develop a preliminary plan and identify resources needed. Next, an external audit of past processes (2010, 2014, and some smaller initiatives) for what worked and didn’t was done. The Core team looked at what was missing in past processes, from external expertise to audience research, and talked to the Community Engagement department staff and elsewhere about the type of support community members would require to engage.

Въз основа на тези разговори, екипът състави бюджет, в който са предвидени средства за следните неща: всеобхватна, многоезична консултация с общността; допълнително маркетингово проучване на наши и нови потребители; консултации с външни експерти и заинтересовани страни; среща на стратегическите пътеки на конференцията на Уикимедия в Берлин (с допълнително още 150 участници от организирани групи и общности); и за управление и резултат на процеса.

Катрин представи бюджета на Управителния съвет на Фондацията по време на заседанието му през ноември, на което той одобри резолюция за разходите максимум до тази сума за фискални години 2016-17 (юли 2016 - юни 2017) и 2017-18 (юли 2017 - юни 2018).

Как ще бъдат изразходвани US$2.5 милиона?

По-голямата част от бюджета се изразходва за ресурси на персонала извън Фондацията, за да завършат тази работа (консултанти и изпълнители от общността), както и за присъствена среща на конференцията на Уикимедия в Берлин и пътувания. Също така, част от средствата са заделени за дейности от фаза 2 (след септември 2017 г.), които все още не са разпределени.