Условия за ползване/Поправка за платени приноси

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Terms of use/Paid contributions amendment and the translation is 100% complete.

Поправка на Условията за ползване относно разкриването на платени приноси

Въведение

Юридическият отдел на фондация Уикимедия възнамерява да помоли Управителния съвет да разгледа предложение за поправка на Условията за ползване, която касае проблема с неразкриване на платено редактиране. Случаите на допринасяне към проекти на Уикимедия по поръчка на някой плащащ клиент, като фактът на заплащане се прикрива, водят до ситуации, определяни като проблемни от общността. Мнозина смятат, че потребителите с потенциален конфликт на интереси трябва да поемат задължение за прозрачно сътрудничество, включително честно да разкриват платените си приноси. Допринасянето към проекти на Уикимедия без разкриване на заплащане или обвързаност може да доведе и до правни последици. Нашите Условия за ползване вече изрично забраняват измамни действия, включително невярно посочване на обвързаност, приемане на фалшива самоличност и измама. За да се наложи това задължение, тази поправка формулира специфични минимални изисквания за разкриване на платени приноси в проектите на Уикимедия.

Както е посочено в раздел 16 от Условията за ползване, за настоящото предложение за изменение ние ще получаваме коментари от Общността в продължение на 30 дни, след което ще изпратим окончателния вариант за преглед от Съвета на настоятелите. Има преводи на немски, индонезийски, френски, испански, италиански, японски и няколко други езика. Общността се насърчава да превежда и обсъжда предложеното изменение и на други езици.

Предлагана поправка

В края на раздел 4 от Условията за ползване се добавя подраздел “Въздържане от определени действия.

Платени приноси без разкриване

Тези Условия за ползване забраняват предприемането на измамни действия, включително невярно посочване на обвързаност, приемане на чужда самоличност и измама. За да изпълните това си задължение, Вие трябва да разкриете Вашия работодател, клиент и обвързаност по отношение на всеки принос към всички проекти на Уикимедия, за които получавате, или очаквате да получите възнаграждение. Разкриването трябва да стане поне по един от следните начини:

  • изявление на потребителската Ви страница,
  • изявление на беседата на статията при извършване на платения принос или
  • изявление в резюмето при извършване на платения принос

Приложимите закони или някои правила и указания на общността и на Фондацията, като например препоръчителното поведение при конфликт на интереси могат още повече да ограничат възможността за платени приноси или пък да изискват по-подробно разкриване. За повече информация, моля прочетете нашата уводна бележка за разкриването на платени приноси

Промени по избор

В отговор на коментарите на общността, юридическият екип на фондация Уикимедия предлага три основни промени в предложения текст. "Второто изречение от първия абзац на промяната" ще се промени така, както е описано по-долу. Тези опции не се изключват взаимно - Съветът би могъл да приеме и двете или нито една от тях - в зависимост от вашите мнения (и от това дали ще се приеме поправката като цяло).

Тези потенциални промени целят да реагираме на опасенията по отношение на редактори, за които се твърди, че нарушават настоящите изисквания и за да предпазим от неволно нарушение на изискването за разкриване онези, които допринасят добросъвестно (например преподаватели, студенти или уикирезиденти). Считаме, че всяка една или две от трите опции би фокусирала по-добре поправката за платено редактиране в нечий интерес, което е главната ни грижа. Съзнаваме обаче, че могат да се приведат и други аргументи. Вашите мнения по тези опции ще помогнат на Съвета да вземе решение за точната формулировка.

Тази консултация беше информативна, позитивна и конструктивна. Високо ценим това и очакваме вашите коментари относно опциите.

Описание на промените

Текущо изречение Опция 1 Опция 2 Опция 3
За да изпълните това задължение, Вие трябва да разкриете Вашия работодател, клиент и обвързаност по отношение на всеки принос към всички проекти на Уикимедия, за които получавате възнаграждение. Като част от това задължение, в случай че получите парично възнаграждение за всеки принос за организация, жив човек или търговски продукт, Вие трябва да разкриете работодателя или клиента, който Ви е платил. Като част от това задължение, ако получите парично възнаграждение за някой принос, трябва да разкриете, че Ви е платено. [Добавя се следният абзац]

...

Общността на някой от проектите на Уикимедия може да възприеме алтернативна политика за разкриване на платените приноси. Ако някой проект възприеме алтернативна политика, при допринасяне към него Вие трябва да спазвате нея вместо изискванията, посочени тук. Всяка алтернативна политика за платени приноси би заместила тези изисквания само ако бъде одобрена от съответната проектна общност и бъде обявена на страницата за алтернативни политики на разкриване [index to be created]

Опция 1: Добавя се “за организация, жив човек или търговски продукт” в описанието на приносите.

Тази опция определя към какви приноси са приложими тези изисквания. Фокусът е върху теми, потенциален предмет на реклама и промоция, а други теми от общ характер се изключват. Намерението е да се изключат потенциални приноси от страна на преподаватели, учители и уикирезиденти, както и други хора, редактиращи теми с малък търговски интерес.

Моля обсъдете опцията на беседата.

Опция 2: Ограничава обхвата на разкриване, като променя думите "Вашия работодател, клиент и обвързаност" на "че Ви е заплатено"

Тази опция се фокусира върху факта, че е имало заплащане, а не толкова върху точната самоличност на редактора. Намерението е да се позволи на редакторите да откриват и преглеждат платени редакции, без да е необходимо да разкриват специфична информация за самоличността си. Отделните проекти могат да допълнят това правило и да изработят насоки за допълнително разкриване в зависимост от обстоятелствата.

Моля обсъдете опцията на беседата.

Опция 3: На отделните проекти се дава възможност да разпишат алтернативна политика на разкриване

Тази опция дава възможност на локалните проекти да създадат алтернативна политика за разкриване на платени приноси, която да замени политиката по подразбиране, посочена в този раздел на Условията за ползване. Намерението е отделните проекти да имат свобода по отношение на разкриването, в зависимост от нуждите на проекта и общността, също както се решава въпроса за честна употреба в политиката за лицензиране. Проектите могат също да допълнят това правило и да приемат указания за разкриване.

Моля обсъдете опцията на беседата.

Общи промени при двете опции

В допълнение към горните три опции, възнамеряваме да направим още три малки промени:

  • Думите "За да изпълните задължението" стават "Като част от задължението" и изречението се преформулира.
  • Премахват се думите "на всички проекти на Уикимедия"
  • Добавя се думата "парично" при описанието на възнаграждението

Първите две промени са с цел по-ясен изказ. Последната промяна (добавяне на "парично") стеснява обхвата на приложимост, което смятаме, че ще намали объркването с определението какво е възнаграждение (Имаше например въпроси дали това се отнася до получаването на оценки в училище или пък дали касае безплатния обяд, получаван от редактори с първа редакция по време на редакта-тон, като първоначално не сме имали предвид нито един от двата случая)

ЧЗВ за разкриване на платени приноси

Защо е необходима тази разпоредба

Случаите на допринасяне срещу заплащане към проекти на Уикимедия в интерес на даден клиент, като фактът на заплащане се прикрива, водят до ситуации, определяни от общността като проблемни. Мнозина смятат, че потребителите с потенциален конфликт на интереси трябва да се ангажират с максимално прозрачно сътрудничество и честно да разкриват платените си приноси. Допринасянето без разкриването на заплащане или месторабота може да доведе и до юридически последствия. Нашите Условия за ползване вече изрично забраняват измамни действия, включително невярно посочване на обвързаност, приемане на фалшива самоличност и измама. За да изпълните това задължение, тази разпоредба поставя минимум изисквания за разкриване на информация по отношение на всеки платен принос.

Какъв е “приложимият закон” за платени приноси към Уикипедия? Ако платените приноси не са разкрити, това незаконно ли е?

В зависимост от обстоятелствата, неразкритите платени редакции могат да доведат до търсене на юридическа отговорност от Вас, Вашия бизнес или Вашите клиенти. Към Вас, Вашия бизнес или Вашите клиенти може да важат специфични закони като например за защита от нелоялна конкуренция или просто за защита от измама. В допълнение към изискваното в тези Условия за ползване, Вие трябва да спазвате тези закони при изпълняването и разкриването на платените приноси.

Ние не можем да Ви дадем съвет по отношение на специфичните юридически изисквания и ако имате въпроси, трябва да се обърнете към адвокат. Все пак, от най-общи съображения, в много юрисдикции са забранени измамните бизнес практики,включително прикриването на професионална обвързаност в специфични случаи. Например в САЩ Федералната Търговска Комисия (Federal Trade Commission (FTC)) има властта да не се допускат нечестни или измамни действия и практики в търговията.[1] Както личи от долния пример, онези, които не са разкрили онлайн принадлежност към регулирана компания, могат да подлежат на отговорност.

"Онлайн форум за дискутиране на нови техники за даунлоуд на музика е често посещаван от ентусиасти на МР3. Те обменят помежду си информация за нови продукти, инструменти и функционалности на множество устройства за слушане на музика. Без това да е известно на общността на форума, служителка на водещ производител на устройства за възпроизвеждане е поствала съобщения, рекламиращи продукта на компанията. Узнаването на принадлежността на тази участничка вероятно щеше да повлияе на тежестта на нейните мнения или на доверието на читателите. Следователно, участничката е следвало ясно и демонстративно да разкрие връзката си с производителя по отношение на членовете и читателите на форума."[2]

В ръководството на FTC Dot Com Disclosures се казва, че "разкриването трябва да се съобщава ефективно, по начин, по който потребителите е вероятно да го забележат и разберат връзката му със свързаното променено изложение". За свързани разпоредби в щатските закони вижте напр. N.Y. Attorney General’s 2013 investigation по отношение на компании, практикуващи astroturfing.[3]

Законите, приложими извън САЩ, може също да забраняват неразкриването на платени приноси. В ЕС Директивата относно нелоялни търговски практики (и съответните национални разпоредби) забраняват практиката на "използване на редакционен материал в медиите за реклама на продукт, за чиято реклама търговецът е платил, без да пояснява това в съдържанието, или чрез образи или звуци, ясно разпознаваеми от потребителя" и "отправяне на невярно твърдение или създаване на впечатление, че търговецът не действа за цели касаещи неговото занятие, работа, занаят или професия, или невярно представяне на себе си като потребител."[4]. Националното законодателство в страните-членки може допълнително да ограничава неразкритите платени приноси, например чрез съответните закони за защита на конкуренцията, а по същите съображения националните съдилища могат да определят непрецизното разкриване на принадлежност в Уикипедия като нарушение. Без съмнение правителствените органи могат да изискват разкриване на платени приноси по начини, невъзможни за изпълнение в Уикипедия - като например изрично упоменаване в самата статия на името на фирмата, за да се забележи от читателя; платените приноси в подобни случаи са забранени на сайтовете на Уикимедия.

Съществуват ли други потенциално негативни последици от платените приноси?

Съществува голяма вероятност приносите, за които е платено, но те не са разкрити като такива, да не обслужват обществения интерес по честен и благоприятен начин. Когато се претегля съотношението между ценността на приноса на съдържание за обществото и ценността на разпространението на това съдържание, най-малкото съществува неявен кофликт на интереси във факта, че частният интерес на платения редактор би натежал повече. Ако се приеме, че това е по-честият случай, е трудно да си представим крайния резултат като положителен за Уикипедия.

Както разкриват повтарящи се случаи от реалния живот, неразкритите платени приноси могат да доведат до неочакван негативен резултат за компании, клиенти и хора. Пресата отблизо следи такива случаи. Пропускът да се обяви платен принос може да доведе до загуба на доверие в по-широката публика, както и в общността на Уикимедия. Най-добрата линия на поведение за онези, които получават възнаграждение за приносите си в Уикимедия, е прозрачността и приятелското сътрудничество, за да се поддържа добронамереност и да се избегнат недоразумения.

За да избегнете неудобството, следвайте локалните политики по отношение на платените приноси като например Уикипедия:Конфликт на интереси в българската Уикипедия.

Как се съчетава въвеждането на тези задължения със съществуващите правила за поверителност и поведение?

Подобно на правилата за марионетките и тяхното разследване, това изискване трябва да работи наред със съществуващите принципи и практики, така че да се постигне добър баланс между посочването на платените приноси и защитата на добросъвестните редактори. Сред тези принципи са валидният за всички проекти принцип за цивилизованост, който е един от стълбовете на Уикипедия, съответните правила в проектите като тези за разкриване на лична информация, както и Условията за ползване, които изрично забраняват проследяване и тормоз. (В случаи на крайности може да са приложими и местните закони.)

Това изискване, както и други подобни, трябва да се прилага конструктивно, за да подобри сътрудничеството и нашите проекти. Потребителите, които го нарушат, следва първо да бъдат предупредени и информирани за тези правила и едва след това да бъдат блокирани при необходимост. С други думи: Прилагайте презумпцията за добронамереност и Не хапете новодошлите.

Ако някой редактор желае да не изпълнява изискването за разкриване на платени приноси според тази поправка, той трябва да се въздържа от получаването на възнаграждение за редактиране.

Как тази разпоредба ще засегне учители, преподаватели и служители на галерии, библиотеки, архиви и музеи (“GLAM”)?

Целта на тези изисквания не е да обезкуражи учители, преподаватели и служители на институции като галерии, библиотеки, архиви и музеи (“GLAM”) да допринасят добросъвестно. Разкриване е необходимо само когато редакторът е възмезден от работодателя или клиента си за конкретни редакции и качвания в проект на Уикимедия. Например, ако преподавател в университета Х получава директно заплащане от университета да пише за него в Уикипедия, тогава е необходимо да разкрие, че приносът е платен. Тук е налице директна размяна quid pro quo: пари срещу редактиране. Ако преподавателят просто получава заплата за работата си и неговият университет го насърчава да допринася в проектите по теми от общ интерес без някакви конкретни инструкции, този преподавател не е длъжен да обяви обвързаността си с университета.

Същото важи за служителите на институциите GLAM. Разкриване е необходимо само, когато в замяна на конкретен принос е обещано или получено възнаграждение. Служител на музей, допринасящ в проектите по теми от общ интерес, без по-конкретни инструкции от страна на музея, не е необходимо да разкрива обвързаността си с музея. Същевременно, за целите на предложеното допълнение, при необходимост е достатъчно просто разкриване на факта, че редакторът е уикирезидент към конкретен музей.

Какво се разбира под "възнаграждение"?

В тази разпоредба "възнаграждение" означава размяна на пари, стоки или услуги.

Какво означава фразата "работодател, клиент или обвързаност"?

Тя означава лицето или организацията, които Ви възнаграждават - с пари, стоки или услуги - за някой принос към проект на Уикимедия. Това би могло да е търговско дружество, организация с идеална цел, образователна институция, правителствена организация или някой друг. Изявлението за разкриване е съвсем просто и от Вас се изисква да предоставите тази информация по един от гореописаните три начина. Например, ако редактирате статия в Уикипедия по поръчение на работодателя си, Вие трябва да разкриете неговата идентичност. Ако сте били нает от компания за връзки с обществеността да редактирате Уикипедия, трябва да разкриете както компанията, така и нейния клиент. Ако сте уикирезидент, трябва да посочите организацията от GLAM сектора, която Ви плаща.

Разкриването на платено редактиране само за статии от Уикипедия ли се изисква?

Не, Вие трябва да разкриете месторабота, клиент и обвързаност във всички случаи на платени приноси към който и да е проект на Уикимедия. Това включва редакции на беседите на статиите и редакции в проекти, различни от Уикипедия. Това минимално изискване е удовлетворено от едно просто разкриване на потребителската Ви страница.

Тази разпоредба означава ли, че платените приноси са разрешени при условие, че направя разкритието?

Не, изискваното разкритие според Условията за ползване отразява минималното изискване, което спомага всеки проект на Уикимедия да прокарва собствени политики и правила. Потребителите трябва да спазват и останалите политики и правила, както и приложимите закони. Например, правилата на българската Уикипедия за неутрална гледна точка изискват редактирането да става честно, пропорционално и (доколкото е възможно) безпристрастно; тези правила трябва да се спазват и в случаите, когато се правят платени приноси.

Това значи ли, че проектите на Уикимедия трябва да променят правилата си?

Не, освен ако тези правила не са в съответствие с тези минимални изисквания. Проектите на Уикимедия имат свобода да променят политиките си с оглед отразяването на това изискване или да приложат по-стриктни изисквания в случаи на платени приноси. Призоваваме потребителите да уважават личната поверителност и да се въздържат от тормоз дори в случаите на съмнения за платени приноси. Например в случая на английската Уикипедия, според правилата за избягване на тормоз потребителите не трябва да разкриват публично лична информация за други потребители.

Как трябва да разкрия платените приноси на потребителската си страница?

Можете да обясните, че работите за конкретен клиент или работодател. Ако работите за компанията Acme и редактирате статии в Уикипедия за компанията Acme като част от служебните си задължения, бихте удовлетворили минималното изискване на Условията за ползване, като просто споменете на потребителската си страница, че редактирате в полза на компанията Acme. Въпреки това трябва да спазвате всички правила на общността или Фондацията, както и приложимото законодателство.

Как трябва да разкрия платените приноси в резюмето?

Можете да споменете Вашия работодател, обвързаност или клиент в полето за резюме на редакцията преди да запишете приноса си. Например преди да съхраните промените си по статията в Уикипедия за клиента си Иван Иванов трябва да напишете в полето за резюме "Иван Иванов ме нае да актуализирам неговата статия в Уикипедия" или "работя за Иван Иванов".

Как трябва да разкрия платените приноси на беседата?

Трябва да споменете Вашия работодател, обвързаност или клиент на съответната беседа на статията или преди, или непосредствено след като съхраните редакцията или приноса си.

Трябва ли да разкрия подробности за възнаграждението, което получавам?

Не е необходимо да разкривате подробности относно големината или вида на възнаграждението, което получавате; минималното, което се изисква, е да разкриете Вашия работодател, клиент или обвързаност.

Фондация Уикимедия окуражава или приема ли платеното редактиране?

Фондация Уикимедия счита платеното редактиране в нечия полза за значителен проблем, който застрашава доверието на читателите на Уикимедия, както нашият Изпълнителен директор заяви в свое изявление за платеното редактиране. Настоящето предложение не променя тази позиция.

Трудно е проблемът с платеното редактиране да бъде решен без при това да се обезкуражат, без да искаме това, добросъвестни редактори като тези от GLAM (gallery, library, archive, and museum) проектите. Поради това затруднение, настоящата промяна възприема най-простия подход: изисква се директното разкриване на информация. Това изобщо не означава, че платеното редактиране в нечия полза е приемливо! Напротив, ние смятаме, че най-добре ще атакуваме този сложен проблем (без да обезсърчим добросъвестните редактори) като комбинираме това изискване за прозрачност с проектните правила, така че с тази нова информация да се направят трудните, но нюансирани преценки във всеки отделен случай. Надяваме се, че това ще доведе до най-добър резултат, защото комбинира способността на всеки уикимедианец да използва ресурсите на Фондацията (когато това е абсолютно необходимо), като отчита нюансите и сложността.

Предложената поправка дава ясно да се разбере, че "някои правила и указания на общността и на Фондацията, като например препоръчително поведение при конфликт на интереси могат още повече да ограничават възможността за платени приноси или пък да изискват по-подробно разкриване". Тази разпоредба дава на общността право да прецени дали да ограничи още повече платеното редактиране според нуждите на конкретния проект. Тоест, предложената поправка е минималното изискване, но общността може да наложи по-големи ограничения или забрани.

Източници

  1. Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a)(2) (2006).
  2. Federal Trade Commission Act; 16 C.F.R. § 255.5, example 8, p.12.
  3. Parino v. Bidrack, Inc., 838 F. Supp. 2d 900, 905 (N.D. Cal. 2011) (plaintiff’s allegations, including defendant’s creation and use of fake reviews on website, were sufficient to bring a claim under California’s Unfair Competition Law and False Advertising Law)
  4. Директива 2005/29/EC на Европейския парламент (Приложение I, точки 11 и 22)