Jump to content

Podmínky užití/Dodatek o placených příspěvcích

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Terms of use/Paid contributions amendment and the translation is 100% complete.

Dodatek k podmínkám užití: Zveřejnění placeného přispívání

Úvod

Právní oddělení nadace Wikimedia plánuje požádat Správní radu nadace Wikimedia, aby zvážila navrhovaný dodatek v našich Podmínkách užití, abychom řešili budoucí zatajené placené editování. Přispívání do projektů Wikimedia k uspokojení zájmů platícího klienta při zatajení placeného vztahu vedlo k situacím, které komunita považuje za problematické. Mnozí věří, že uživatelé s možným střetem zájmů by měli provozovat transparentní spolupráci, což vyžaduje poctivé zveřejnění placených příspěvků. Přispívání do projektů Wikimedia bez zveřejnění platby nebo zaměstnání může také vést k právním následkům. Naše Podmínky užití již zakazují provozování klamavých činností včetně zkreslení propojení, vydávání se za jiného a podvodu. Aby byl zaručen soulad s těmito ustanoveními, poskytuje tento dodatek konkrétní minimální požadavky na zveřejnění pro placené příspěvky na projektech Wikimedia.

Jak vyžaduje oddíl 16 Podmínek užití, po 30 dní přijímáme připomínky komunity k tomuto navrhovanému dodatku, než předáme konečnou verzi Správní radě ke kontrole. Jsou k dispozici překlady do němčiny, indonézštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, japonštiny a několika dalších jazyků. Vybízíme komunitu, aby překládala navrhovaný dodatek také do jiných jazyků a diskutovala o něm.

Pododdíl přidaný na konec oddílu 4 Podmínek užití, tedy pod „Zdržení se jistého jednání.

Zatajené placené přispívání

Tyto Podmínky užití zakazují účast na klamavých činnostech, včetně zkreslení propojení, vydávání se za jinou osobu a podvodu. Aby se zajistilo dodržení těchto povinností, musíte zveřejnit svého zaměstnavatele, zákazníka a propojení týkající se jakéhokoli příspěvku v jakémkoli projektu Wikimedia, za který obdržíte zisk, nebo očekáváte protihodnotu. Zveřejnění musíte provést alespoň jedním z následujících způsobů:

  • prohlášením na Vaší uživatelské stránce
  • prohlášením na diskuzní stránce doprovázející placený příspěvek, nebo
  • prohlášením ve shrnutí editace placeného příspěvku.

Placené přispívání může vyžadovat další omezení či podrobnější zveřejnění na základě příslušných zákonů nebo pravidel a směrnic komunity a Nadace, týkajících se například střetu zájmů. Pro podrobnější informace si přečtěte naše další poznámky ohledně zveřejňování placeného přispívání.

Volitelné změny

V reakci na připomínky komunity v rámci probíhajících konzultací navrhuje tým WMF LCA tři možné změny návrhu. Tyto změny by upravily druhou větu prvního odstavce změny, jak je popsáno níže. Tyto možnosti se vzájemně nevylučují - v závislosti na vašich podnětech (a v závislosti na tom, zda přijme změnu jako celek) by rada mohla přijmout obě, některou z nich nebo žádnou z nich.

Cílem těchto potenciálních změn je vyřešit obavy, které byly vzneseny v souvislosti s reakcí na editory, kteří údajně porušují tyto požadavky, a obavy o ochranu přispěvatelů v dobré víře (např. profesorů, studentů nebo Wikipedistů Residentů) před neúmyslným porušením požadavku na zveřejnění. Domníváme se, že jedna z těchto tří možností nebo všechny by mohly lépe zaměřit pozměňovací návrh na placené propagační úpravy, což je hlavní problém. Uvědomujeme si však, že by mohly vyvolat i další úvahy. Vaše připomínky k těmto možnostem pomohou Radě při zvažování, jaké znění přijmout.

Tato konzultace byla informativní, pozitivní a konstruktivní. Vážíme si toho a těšíme se na vaše připomínky k těmto možnostem.

Popis změn

Současné znění Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Aby bylo zajištěno dodržování těchto povinností, musíte v souvislosti s jakýmkoli příspěvkem do projektů Wikimedia, za který obdržíte odměnu, uvést svého zaměstnavatele, klienta a vazbu. V rámci těchto povinností, pokud obdržíte finanční odměnu za jakýkoli příspěvek o organizaci, žijící osobě nebo komerčním produktu, musíte uvést zaměstnavatele a klienta, který vás odměnil. V rámci těchto povinností musíte v případě, že za jakýkoli příspěvek obdržíte finanční odměnu, sdělit, že jste byli odměněni. [doplnit následující odstavec]

...

Komunita projektu Wikimedia může přijmout alternativní zásady zveřejňování placených příspěvků. Pokud projekt přijme alternativní zásady zveřejňování informací, můžete se při přispívání do tohoto projektu řídit těmito zásadami namísto požadavků uvedených v této části. Alternativní politika placených příspěvků nahradí tyto požadavky pouze v případě, že ji schválí příslušná komunita projektu a bude uvedena na stránce alternativní politika zveřejňování [seznam bude vytvořen].

Varianta č. 1: Přidává "o organizaci, žijící osobě nebo komerčním produktu" k popisu příspěvků.

Tato možnost zužuje okruh příspěvků, na které by se tyto požadavky vztahovaly. Zaměřuje se na témata, která jsou potenciálním předmětem reklamy a propagace, a vylučuje ostatní témata obecného zájmu. Záměrem je pokusit se vyloučit potenciální uplatnění na profesory, učitele a wikipedisty v rezidenci a další osoby editující témata méně komerčního zájmu.

Prosím, diskutujte o této možnosti na diskusní stránce.

Varianta č. 2: Zúžení rozsahu zveřejnění, změna z "vašeho zaměstnavatele, klienta a vazby" na pouhé "že jste byli odměněni".

Tato varianta se zaměřuje na pouhou skutečnost, že se jednalo o kompenzaci, nikoli na konkrétní informace o totožnosti redaktora. Záměrem je umožnit redaktorům identifikovat a kontrolovat placené úpravy, aniž by museli zveřejňovat konkrétní informace o své identitě. Jednotlivé projekty mohou toto pravidlo doplnit a vytvořit pokyny pro další zveřejňování informací v závislosti na okolnostech.

Prosím, diskutujte o této možnosti na diskusní stránce.

Varianta č. 3: Umožnit projektům napsat alternativní zásady zveřejňování

Tato možnost se zaměřuje na to, aby lokální projekty měly možnost vytvořit alternativní zásady zveřejňování placených příspěvků, které nahradí výchozí zásady zveřejňování uvedené v této části podmínek používání. Záměrem je umožnit projektům připravit varianty způsobu, jakým očekávají zveřejnění v závislosti na potřebách projektu a komunity, podobně jako je spravedlivé použití řešeno v rámci licenční politiky. Projekty mohou toto pravidlo také doplnit a vytvořit pokyny pro zveřejňování.

Prosím, diskutujte o této možnosti na diskusní stránce.

Společné změny v obou možnostech

Kromě výše uvedených možností plánujeme provést tři další drobné změny:

  • Změna formulace "Pro zajištění souladu s" na "V rámci těchto" a změna pořadí slov.
  • Odstranění slov "do všech projektů Wikimedia".
  • Přidání slova "finanční" pro popis kompenzace.

Cílem prvních dvou změn je zlepšit přehlednost. Poslední změna (přidání slova "finanční" k popisu kompenzace) omezuje, na co se bude vztahovat, což podle našeho názoru sníží nejasnosti ohledně definice kompenzace. (Lidé se například ptali, zda se to vztahuje na věci, jako jsou studenti, kteří dostanou známku ve třídě, nebo začínající redaktoři, kteří dostanou oběd zdarma během editathonu, přičemž ani jedno z toho jsme původně nechtěli zahrnout).

Často kladené dotazy ohledně zveřejnění placeného přispívání

Proč je toto opatření ohledně zveřejnění nezbytné?

Přispívání do projektů Wikimedia k uspokojení zájmů platícího klienta při zatajení placeného vztahu vedlo k situacím, které komunita považuje za problematické. Mnozí věří, že uživatelé s možným střetem zájmů by měli provozovat transparentní spolupráci, což vyžaduje poctivé zveřejnění placených příspěvků. Přispívání do projektů Wikimedia bez zveřejnění platby nebo zaměstnání může také vést k právním následkům. Naše Podmínky užití již zakazují provozování klamavých činností včetně zkreslení propojení, vydávání se za jiného a podvodu. Aby byl zaručen soulad s těmito ustanoveními, poskytuje tento dodatek konkrétní minimální požadavky na zveřejnění pro placené příspěvky na projektech Wikimedia.

Co jsou „příslušné zákony“ pro placené příspěvky na Wikipedii? Mohou být zatajené placené příspěvky nelegální?

Zatajení placeného příspěvku může podle okolností Vás, Vaše podnikání nebo Vaše klienty vystavit zákonné odpovědnosti. Mohly by se na Vás, Vaše podnikání nebo Vaše klienty vztahovat konkrétní zákony jako o nerovné konkurenci a ustanovení o podvodu. Podle dodatku k Podmínkám užití musíte být v souladu s těmito zákony ve Vašem zveřejnění a realizaci placených příspěvků.

Nemůžeme vám poradit ohledně konkrétních právních požadavků a v případě dotazů byste měli využít služeb vlastního právníka. Obecně lze říci, že klamavé obchodní praktiky, včetně zatajování profesní příslušnosti v konkrétních případech, jsou zakázány ve více jurisdikcích. Například ve Spojených státech má Federální obchodní komise (FTC) celostátní pravomoc regulovat nekalé nebo klamavé jednání či praktiky v obchodě.[1] Jak FTC ilustrovala na níže uvedeném příkladu, ti, kteří nezveřejní regulovanou příslušnost společnosti online, mohou být vystaveni odpovědnosti:

Internetové diskusní fórum určené pro diskuse o nové technologii stahování hudby navštěvují nadšenci do přehrávačů MP3. Vyměňují si zde informace o nových produktech, nástrojích a funkcích mnoha přehrávacích zařízení. Aniž by to komunita diskutérů věděla, zaměstnanec předního výrobce přehrávacích zařízení zveřejňoval na diskusním fóru zprávy propagující výrobek tohoto výrobce. Znalost zaměstnání tohoto přispěvatele by pravděpodobně ovlivnila váhu nebo důvěryhodnost jeho podpory. Proto by autor příspěvku měl členům a čtenářům diskusního fóra jasně a zřetelně sdělit svůj vztah k výrobci. [2].

V příručce FTC Dot Com Disclosures se uvádí, že "informace musí být sdělovány účinně, aby si jich spotřebitelé pravděpodobně všimli a porozuměli jim ve spojení s prohlášeními, která tyto informace upravují". Pokud jde o důsledky pro státní právo, viz např, Vyšetřování generálního prokurátora státu N. Y. z roku 2013 týkající se společností, které se zabývají astroturfingem.[3].

Zákony platné mimo USA mohou rovněž zakazovat nezveřejnění vyplacených příspěvků. Směrnice EU o nekalých obchodních praktikách (a odpovídající národní verze) zakazuje praktiky "užívání redakčního obsahu v médiích k propagaci produktu, pokud obchodník za propagaci zaplatil, aniž by to bylo v obsahu nebo prostřednictvím obrázků či zvuků jasně identifikovatelné pro spotřebitele" a "protože obchodník tvrdí nebo vytváří dojem, že nejedná za účelem souvisejícím s jeho obchodem, podnikáním, řemeslem nebo povoláním, nebo se nepravdivě vydává za spotřebitele". "[4] Vnitrostátní právní předpisy Členské státy EU mohou dále omezovat nezveřejněné placené příspěvky, například prostřednictvím místních zákonů o hospodářské soutěži, a z podobných důvodů mohou místní vnitrostátní soudy shledat porušení při nezveřejnění své příslušnosti k Wikipedii řádným způsobem. Státní orgány totiž mohou vyžadovat zveřejnění placeného editování, které není možné na Wikipedii provést - například zveřejnění firmami v samotném článku, aby bylo zajištěno upozornění čtenáře; v takových případech není placené editování na stránkách Wikimedia povoleno.

Jsou další možné negativní dopady placených příspěvků?

Je velmi pravděpodobné, že příspěvky, které jsou placené, ale záměrně nejsou zveřejněny, neslouží spravedlivému a prospěšnému veřejnému zájmu. Při posuzování hodnoty přínosu obsahu pro veřejnost v rovnováze s hodnotou šíření obsahu existuje přinejmenším implicitní střet zájmů, že rovnováha bude mít tendenci sloužit spíše soukromým zájmům placeného přispěvatele. Pokud se připustí, že tomu tak je častěji než v jiných případech, je těžké si představit očekávaný výsledek jako čistě pozitivní pro Wikipedii.

Jak ukazují opakované příklady ze života, nezveřejněné placené úpravy mohou mít nechtěný dopad na negativní vztahy s veřejností pro společnosti, klienty i jednotlivce. Tisk takové příběhy bedlivě sleduje. Neuvedení informace o placeném příspěvku může vést ke ztrátě důvěry širší veřejnosti i komunity Wikimedia. Pro udržení dobré vůle a předcházení nedorozuměním je nejlepší politikou pro ty, kteří jsou za příspěvky do Wikimedia odměňováni, transparentnost a přátelská spolupráce.

Abyste se vyhnuli nepříjemnostem, dodržujte místní pravidla týkající se placených příspěvků, například Wikipedia:Conflict of interest pro anglickou Wikipedii.

Jak bude vymáhání těchto povinností komunitou fungovat se stávajícími pravidly o ochraně soukromí a chování?

Stejně jako pravidla týkající se loutek a vyšetřování loutek má i tento požadavek na zveřejnění fungovat v souladu se stávajícími zásadami a postupy tak, aby byla zajištěna spravedlivá rovnováha mezi identifikací placených příspěvků a ochranou editorů jednajících v dobré víře. Tyto zásady zahrnují meziprojektovou hodnotu zdvořilosti, která je pilířem Wikipedie; příslušné zásady projektu, jako například ENWP:OUTING nebo ESWP:ACOSO; a podmínky používání, které zakazují stalking a zneužívání. (V případech extrémnějšího chování se mohou uplatnit i místní zákony.)

Tento požadavek, stejně jako ostatní, by měl být uplatňován konstruktivně, aby umožnil spolupráci a zlepšil naše projekty. Uživatelé, kteří je porušují, by měli být nejprve upozorněni a informováni o těchto pravidlech a teprve v případě potřeby zablokováni. Jinými slovy: předpokládejme dobrou vůli a netrapte nováčky.

Pokud se chce editor vyhnout požadavku na zveřejnění podle této novely, měl by se zdržet přijímání odměny za své úpravy.

Jak se toto pravidlo dotkne učitelů, profesorů a zaměstnanců galerií, knihoven, archivů a muzeí ("GLAM")?

Záměrem těchto požadavků není odradit učitele, profesory nebo pracovníky galerií, knihoven, archivů a muzeí ("GLAM") od poskytování příspěvků v dobré víře. Zveřejnění je vyžadováno pouze v případě, kdy jsou přispěvatelé odměňováni svým zaměstnavatelem nebo klientem právě za úpravy a nahrávání do projektu Wikimedia. Například pokud je profesor univerzity X placen přímo univerzitou X za to, že píše o této univerzitě na Wikipedii, musí zveřejnit, že je jeho příspěvek kompenzován. Dochází k přímé výměně quid pro quo: peníze za úpravy. Pokud je tento profesor pouze placen za výuku a provádění výzkumu a je svou univerzitou pouze vybízen k tomu, aby přispíval do projektů o tématech obecného zájmu bez konkrétnějších instrukcí, nemusí tento profesor zveřejňovat svou příslušnost k univerzitě.

Totéž platí pro zaměstnance společnosti typu GLAM. Zveřejnění je nutné pouze v případě, že byla přislíbena nebo přijata kompenzace výměnou za určitý příspěvek. Zaměstnanec muzea, který přispívá do projektů týkajících se témat jeho obecného zájmu bez konkrétnějšího pokynu muzea, nemusí zveřejňovat svou příslušnost k muzeu. Současně, pokud je to vyžadováno, by pro účely navrhované novely postačovalo pouhé zveřejnění, že se jedná například o placeného wikipedistu v rezidenci určitého muzea.

Co míníte „protihodnotou“?

„Protihodnotou“ se v tomto opatření míní směna peněz, zboží nebo služeb.

Co znamená fráze „zaměstnavatel, klient a propojení“?

To znamená osobu nebo organizaci, která Vám platí protihodnotou (penězi, zbožím nebo službami) za jakýkoli příspěvek do libovolného z projektů Wikimedia. Může to být například firma, charita, vzdělávací instituce, odbor vlády nebo jiná osoba. Požadavek na zveřejnění je jednoduchý a vyžaduje od Vás poskytnutí této informace jedním ze tří způsobů popsaných výše. Jestliže například editujete článek na Wikipedii jménem svého zaměstnavatele, musíte zveřejnit podrobnosti o svém zaměstnavateli. Jestliže jste byli najati firmou zabývající se stykem s veřejností, abyste editovali Wikipedii, musíte zveřejnit jak tuto firmu, tak jejího klienta. Jestliže jste například Wikimedian in residence (rezidenční wikipedista), musíte zaznamenat podrobnosti o GLAM organizaci, která Vás platí.

Vyžaduje se zveřejnění placeného editování jen při editování článků na Wikipedii?

Ne, musíte zveřejnit svého zaměstnavatele, klienta a propojení při jakémkoli druhu placeného příspěvku v jakémkoli projektu Wikimedia. To zahrnuje i editace na diskusních stranách i editace v jiných projektech než na Wikipedii. Což znamená, že prosté oznámení na Vaší uživatelské straně splní minimální požadavky.

Znamená toto ustanovení, že placené příspěvky jsou při zveřejnění vždy povoleny?

Ne, informace, které jsou stanoveny v Podmínkách používání, jsou minimálním požadavkem, který pomáhá každému projektu Wikimedia prosazovat vlastní zásady a pokyny podle potřeby. Uživatelé musí dodržovat i tyto další zásady a pokyny, jakož i veškeré platné zákony. Například zásady anglické Wikipedie týkající se neutrálního pohledu vyžadují, aby editace byly prováděny spravedlivě, přiměřeně a (pokud možno) bez zaujatosti; tyto požadavky musí být dodržovány, i když přispěvatel zveřejní, že provádí placené úpravy.

Znamená to, že se musí změnit pravidla projektů Wikimedia?

Ne, pokud jejich zásady nejsou v rozporu s těmito minimálními požadavky. Projekty Wikimedia mohou změnit své zásady tak, aby odkazovaly na tento požadavek, nebo vyžadovat přísnější požadavky na placené příspěvky. Doporučujeme uživatelům, aby respektovali soukromí uživatelů a neobtěžovali ostatní, a to ani v případech podezření na placené příspěvky. Například podle zásad anglické Wikipedie týkajících se obtěžování nesmí uživatelé veřejně sdílet osobní informace o jiných uživatelích.

Jak bych měl zveřejnit placené příspěvky na své uživatelské stránce?

Měl byste vysvětlit na své uživatelské stránce, že pracujete pro určitého klienta nebo zaměstnavatele. Když pracujete pro společnost Acme a jako součást svých pracovních povinností editujete ve Wikipedii článek o společnosti Acme, splníte minimální požadavky Podmínek užití, jestliže na své uživatelské stránce jenoduše oznámíte, že pracujete jménem společnosti Acme. Avšak na druhé straně musíte kromě platných zákonů dodržovat i pravidla Nadace a komunity.

Jak bych měl zveřejnit placené příspěvky ve svém shrnutí editace?

Měl byste představit svého zaměstnavatele, propojení a klienta ve shrnutí editace dříve, než uložíte svoji editaci nebo příspěvek. Například než uložíte svoji editaci článku na Wikipedii o svém klientovi Jordanu Smithovi, měl byste napsat do shrnutí editace tuto poznámku: „Jordan Smith mne najal, abych upravil tento článek ve Wikipedii“, nebo „Pracuji pro Jordana Smithe.“

Jak bych měl zveřejnit placené příspěvky na své uživatelské stránce?

Měl byste představit svého zaměstnavatele, propojení a klienta na příslušné diskusní stránce buď před, anebo bezprostředně poté, co uložíte svoji editaci nebo příspěvek.

Musím zveřejnit podrobnosti o protihodnotě, kterou dostávám?

Nemusíte zveřejnit částku nebo druh protihodnoty, kterou dostáváte za příspěvek; požadované minimum je, že zveřejníte svého zaměstnavatele, klienta a propojení.

Podporuje nebo přijímá nadace Wikimedia placenou propagační editaci?

WMF se domnívá, že placené propagační úpravy jsou významným problémem, který ohrožuje důvěru čtenářů Wikimedia, jak uvedla naše výkonná ředitelka v jejím prohlášení k placeným propagačním úpravám. Tento návrh na tomto postoji nic nemění.

Je však těžké vyřešit problém placených propagačních editací, aniž bychom náhodou neodradili editory v dobré víře, jako jsou různé GLAM (galerie, knihovny, archivy a muzea) projekty. Vzhledem k těmto obtížím volí tato novela jednoduchý přístup: požaduje přímé zveřejnění informací. To neznamená, že je přijatelná placená reklamní editace! Místo toho se domníváme, že nejlepším způsobem, jak napadnout tento složitý problém a zároveň podpořit nové příspěvky v dobré víře, je kombinovat tento požadavek na transparentnost s politikami pro jednotlivé projekty, které využívají tyto nové informace k nuancovanému a obtížnému posuzování jednotlivých případů. Doufáme, že to povede k nejlepšímu výsledku díky kombinaci schopnosti každého wikipedisty zvládnout nuance a složitost se zdroji nadace (pokud je to nezbytně nutné).

Navrhovaná změna také jasně uvádí, že "komunitní a nadační politiky, například ty, které se týkají střetu zájmů, mohou dále omezit placené příspěvky nebo vyžadovat podrobnější zveřejnění." Toto ustanovení dává komunitě prostor k dalšímu omezení placených editací, včetně placených advokačních úprav, v závislosti na potřebách konkrétního projektu. To znamená, že navrhovaná změna je minimálním požadavkem, ale komunita může zavést větší omezení nebo zákazy.

Reference

  1. Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a)(2) (2006).
  2. Federal Trade Commission Act; 16 C.F.R. § 255.5, příklad 8, s. 12.
  3. Parino v. Bidrack, Inc., 838 F. Supp. 2d 900, 905 (N.D. Cal. 2011) (tvrzení žalobce, včetně vytvoření a používání falešných recenzí žalovaným na webových stránkách, byla dostatečná pro podání žaloby podle kalifornského zákona o nekalé soutěži a zákona o klamavé reklamě)
  4. Směrnice Evropského parlamentu 2005/29/ES (Příloha I, body 11 a 22).