תנאי שימוש / תיקון לעניין תרומות בתשלום

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Terms of use/Paid contributions amendment and the translation is 75% complete.
Outdated translations are marked like this.

תיקון תנאי השימוש : גילוי נאות של תרומה בתשלום

מבוא

המחלקה המשפטית של קרן ויקימדיה מתכננת לבקש מחבר הנאמנים של הקרן לשקול תיקון בתנאי השימוש כדי לתת מענה נוסף לענין עריכה בתשלום שאינה גלויה. תרומה למיזמים של ויקימדיה, שנועדה לשרת את האינטרסים של לקוח משלם, תוך הסתרת התשלום או הקשר בין התורם למיזם, מובילה למצבים שהקהילה רואה אותם כבעייתיים. רבים מאמינים שמתורמים עם ניגוד ענינים אפשרי נדרש שיתוף פעולה בשקיפות מלאה. הדבר דורש כנות בגילוי נאות של תרומות בתשלום. לתרומות לפרויקטים של ויקימדיה מבלי לחשוף תשלום או העסקה מטעם עשויות להיות גם השלכות משפטיות. תנאי השימוש שלנו כבר אוסרים על עיסוק בפעילויות מטעות, כולל מצג שווא של השתייכות, התחזות והונאה. כדי להבטיח מילוי הוראות אלה, התיקון המוצע קובע דרישות גילוי נאות מינימליות לתרומות בתשלום לפרויקטים של ויקימדיה.

כנדרש על פי סעיף 16 לתנאי השימוש, אנו מקבלים תגובות מהקהילה במשך 30 ימים בנוגע לתיקון מוצע זה, לפני העברת הגרסה הסופית לביקורת חבר הנאמנים. לנוסח זה זמינים תרגומים גם בצרפתית גרמנית יפניות, ספרדית, איטלקית, וכעת גם בעברית. הקהילה מוזמנת לתרגם ולדון בתיקון המוצע גם בשפות אחרות.

התיקון המוצע

הוספת תת-סעיף בסופו של סעיף 4 לתנאי השימוש, שהוא "הימנעות מפעילויות מסוימות".

תרומות בתשלום ללא גילוי נאות

תנאי שימוש אלה אוסרים על השתתפות בפעילויות שיש בהן הטעיה, ובכלל זה מצג שווא של השתייכות, התחזות והונאה. על מנת להבטיח עמידה בהתחייבויות אלה, על התורמים לגלות את המעסיק, הלקוח, והקשר העסקי שלהם, בנוגע לכל תרומה לכל אחד מהמיזמים של ויקימדיה (כולל כתיבה בוויקיפדיה) שעבורה הם מקבלים תגמול. הגילוי ייעשה באחת מהדרכים הבאות לפחות:

  • a statement on your user page,
  • a statement on the talk page accompanying any paid contributions, or
  • a statement in the edit summary accompanying any paid contributions.

החקיקה הקיימת, או התקנות והמדיניות של הקהילה והקרן, כגון אלו שמכוונות לניגוד עניינים, עשויות להוסיף מגבלות על תרומה בתשלום, או לדרוש גילוי מפורט יותר. למידע נוסף, אנא קראו את הערת רקע בנוגע לגילוי נאות של תרומות בתשלום.

תיקונים אפשריים

בתגובה להערות הקהילה בהתייעצות, הצוות המשפטי של קרן ויקימדיה מציע שלושה תיקונים פוטנציאלים להצעה. תיקונים אלה ישנו את המשפט השני בפסקה הראשונה של התיקון, כפי שיתואר להלן. אפשרויות אלו אינן סותרות - אפשר כי אף אחד מהם, אחד מהם, או שניהם יאומצו על ידי הדירקטוריון, בהתאם לקלט שלך (אם הם יאמצו את התיקון בכללותו).

מטרתם של שינויים אפשריים אלה היא לענות על חששות שהועלו לגבי תגובה נגד עורכים אשר לכאורה מפרים דרישות אלה, ודאגה לגבי הגנה על תורמים בתום לב (למשל, פרופסורים, סטודנטים, או ויקיפדים פנימיים) מפני הפרה שלא במתכוון של דרישת הגילוי. אנחנו חושבים שכל אחת מהאפשרויות, או כולן, תוכלנה למקד את התיקון טוב יותר על עריכה בתשלום שיווקית, שהיא הדאגה העיקרית. עם זאת, אנו מבינים כי השינויים עשויים להעלות שיקולים אחרים. המשוב שלכם על אפשרויות אלה יעזור לדירקטוריון בשיקולי הניסוח שיש לאמץ.

התייעצות זו הייתה אינפורמטיבית, חיובית ובונה. אנו מעריכים זאת, ומצפים להערותיכם על אפשרויות אלה.

תיאור השינויים

משפט נוכחי אפשרות 1 אפשרות 2 אפשרות 3
כדי להבטיח עמידה במחויבויות אלה, עליכם לגלות את המעסיק, הלקוח, והשיוך העסקי שלכם, ביחס לכל תרומה למיזם ויקימדיה כלשהו שעליה התקבלה תמורה. כחלק ממחויבויות אלה, אם אתם מקבלים תמורה כספית על כל תרומה הקשורה לארגון, אדם חי, או מוצר מסחרי, עליכם לגלות את המעסיק והלקוח ששילמו לכם. כחלק ממחויבויות אלה, אם אתם מקבלים תמורה כספית על כל תרומה שהיא, עליכם לציין עובדה זו . [הוספת הפסקה הבאה]

...

קהילה של מיזם ויקימדיה עשויה לאמץ מדיניות חלופית לגילוי תרומה בתשלום. אם פרויקט מאמץ מדיניות חלופית, באפשרותכם לעמוד בדרשות מדיניות זו במקום בדרישות המופיעות בסעיף זה כאשר אתם תורמים לפרויקט זה. מדיניות חלופית עבור תרומות בתשלום תגבר על דרישות אלה רק אם היא אושרה על ידי קהילת הפרויקט הרלוונטית ומופיעה בדף מדיניות גילוי חלופית.[יש ליצור מפתח]

אפשרות מס' 1: הוספת "הקשורה לארגון, אדם חי, או מוצר מסחרי" לתיאור התרומות

אפשרות זו מצמצמת את סוגי התרומות שעליהן דרישות אלה יחולו. היא מתמקדת במקרים הנושאים פוטנציאל של פרסום וקידום מכירות, ומחריגה מקרים אחרים בעלי עניין כללי. הכוונה היא לנסות למנוע החלה אפשרית על פרופסורים, מורים וויקיפדים פנימיים, ואנשים אחרים העורכים בנושאים שהעניין המסחרי בהם נמוך.

אנא דונו באפשרות זו בדף השיחה.

אפשרות מס' 2: מגבילה את היקף הגילוי, ומשנה אותו מ"המעסיק, הלקוח והקשר העסקי שלכם" ל"לציין עובדה זו".

אפשרות זו מתמקדת על העובדה הפשוטה שניתנה תמורה, ולא על מידע ספציפי על זהות העורך. הכוונה היא לאפשר לעורכים לזהות ולסקור עריכות בתשלום בלי לדרוש מעורכים לגלות מידע ספציפי על זהותם. מיזמים יחידים עשויים להשלים כלל זה, וליצור קווים מנחים לגילוי מידע נוסף, בהתאם לנסיבות.

אנא דונו באפשרות זו בדף השיחה.

אפשרות מס' 3: הרשאה למיזמים לכתוב מדיניות גילוי חלופית

אפשרות זו מתמקדת במתן הזדמנות לפרויקטים מקומיים ליצור מדיניות גילוי חלופית לתרומות בתשלום, שתחליף את מדיניות ברירת המחדל המובאת בפרק זה של תנאי השימוש. הכוונה היא לאפשר לפרויקטים ליצור וריאציות על ציפיות הגילוי, בהתאם לפרויקט ולצרכי הקהילה, בדומה לאופן בו מטופל שימוש הוגן מתבצע תחת מדיניות הרישוי. פרויקטים יכולים גם להשלים כלל זה וליצור קווים מנחים לגילוי.

אנא דונו באפשרות זו בדף השיחה.

שינויים משותפים לשתי האפשרויות

בנוסף לאפשרויות דלעיל, אנו מתכננים לבצע שלושה שינויים קטנים נוספים:

In addition to the options above, we plan to make three other small changes:

  • החלפת המילים "כדי להבטיח עמידה ב" ל-"כחלק מ", ושינוי סדר המשפט
  • הסרת המילים "לכל מיזם ויקימדיה"
  • הוספת המילה "כספית" לתיאור התמורה.

שני השינויים הראשונים מיועדים לשיפור הבהירות. השינוי האחרון (הוספת המילה "כספי" כדי לתאר את התמורה) מצמצם את התחולה, ואנו חושבים כי יביא להפחתת בלבול לגבי ההגדרה של תמורה. (אנשים שאלו, למשל, אם כללים אלה חלים על מקרים כגון סטודנטים המקבלים ציון בקורס, או עורכים מתחילים שקיבלו ארוחה חינם במסגרת editathon, שני מקרים שמלכתחילה לא התכוונו להכלילם.)

שאלות נפוצות על גילוי נאות של תרומות בתשלום

למה תנאי גילוי זה נדרש?

תרומה למיזמי ויקימדיה כדי לשרת אינטרסים של לקוח משלם, תוך הסתרת ההשתייכות, הובילה בעבר למצבים שקהילת ויקימדיה רואה אותם כבעייתיים. רבים מאמינים כי משתמשים עם ניגוד עניינים אפשרי צריכים לשתף פעולה באופן גלוי ובשקיפות, ולכן נדרש גילוי נאות הוגן של תרומות שהתקבל עליהן תשלום. לתרומה למיזמי ויקימדיה ללא גילוי תשלום או העסקה עשויות להיות גם השלכות משפטיות. תנאי השימוש שלנו אוסרים כבר עתה על פעילויות שיש בהן הולכת שולל, כולל מצג שווא של השתייכות, התחזות והונאה. על מנת להבטיח עמידה בהתחייבויות אלה, הוראה זו קובעת דרישות מינימום לגילוי נאות של תרומות בתשלום במיזמים של ויקימדיה.

מהו "החוק הישים" לעריכות או תרומות בוויקיפדיה שניתן עבורן תשלום? האם תרומות שניתן עבורן תשלום ללא גילוי נאות עלולות להיות לא חוקיות?

בהתאם לנסיבות, עריכה שנתקבל עבורה תשלום ללא גילוי נאות, עלולה לחשוף אותך, את העסק שלך או את הלקוחות שלך לאחריות משפטית. חוקים ספציפיים עשויים לחול עליך, על העסק שלך, או על הלקוחות שלך, כגון דינים העוסקים בתחרות בלתי הוגנת וחוקי הונאה. בנוסף לדרישות האחרות של תנאי השימוש, עליך לציית גם לחוקים אלה בגילוי נאות של תרומות בתשלום ובעשייתן.

אין באפשרותנו לייעץ לך על דרישות משפטיות ספציפיות, ועליך לפנות לעורך הדין שלך, במידה שיש לך שאלות. עם זאת, כרקע כללי, פרקטיקות עסקיות מטעות, כולל הסתרה של השתייכות מקצועית במקרים מסוימים, אסורות בתחומי שיפוט רבים. בארצות הברית, למשל, לוועדת הסחר הפדרלית (FTC) יש סמכות לאומית להסדיר מעשים בלתי הוגנים או מטעים וכן לקבוע נהגים במסחר[1]. כפי שמתואר בדוגמה של ועדת הסחר הפדרלית, המתוארת להלן, גם אלה שנמנעו מגילוי נאות באינטרנט של השתייכות של חברה בפיקוח עשויים לשאת באחריות:

::"בלוח דיונים מקוון המיועד לדיונים על טכנולוגיה להורדת מוזיקה, מבקרים בקביעות חובבים של נגני MP3. הם מחליפים מידע על מוצרים חדשים, שירותים, ועל הפונקציונליות של נגני מוסיקה רבים. ללא ידיעת קהילה משתמשי לוח הדיונים, עובדת של יצרן מוביל של נגני מוסיקה נהגת לפרסם הודעות בלוח הדיונים, המקדמות את המוצר של היצרן. ידיעת מקום העבודה של אותה מפרסמת היתה צפויה להשפיע על המשקל או האמינות של חוות הדעת שלה. לכן, על המשתמשת לחשוף באופן ברור ובולט את מערכת היחסים שלה עם היצרן, בפני החברים והקוראים של לוח הדיונים"[2].

מדריך Dot Com Disclosures של ועדת חוק הסחר הפדרלי קובע כי "גילויים חייבים להיות מתוקשרים באופן יעיל, כך שהצרכנים יוכלו להבחין בהם ולהבין אותם בהקשר למצגים שהגילויים עשויים לשנותם." להשלכות על חוקי מדינות, ראו, למשל, בחקירה של התובע הכללי של ניו יורק בעניין חברות העוסקות ב-astroturfing (תגוביות בתשלום) [3]

גם חוקים החלים מחוץ לארצות הברית עשויים לאסור על אי גילוי של תרומות בתשלום. הנחיות בדבר פרקטיקות מסחר לא הוגנות של האיחוד האירופי (והגרסאות הלאומיות התואמות) אוסרות על "שימוש בתוכן במדיה כדי לקדם מוצר כאשר הסוחר שילם עבור הקידום ללא הבהרה בתוכן, בתמונות או בקול באופן שניתן לזיהוי ברור על ידי הצרכן" וכן "טענה שקרית או מצג שווא כי הסוחר אינו פועל למטרות הקשורות למסחרו, עסקיו, מומחיותו או מקצועו, או מציג עצמו ברמיה כצרכן". [4] חקיקה לאומית של מדינות החברות באיחוד האירופי עשויה להגביל עוד יותר תרומות שהתקבל עליהן תשלום ללא גילוי נאות, למשל על ידי חוקי תחרות מקומיים, ומסיבות דומות, בתי משפט לאומיים עשויים להגדיר הימנעות מגילוי נאות בוויקיפדיה כהפרת חוק.

האם לתרומות בתשלום ישנן השפעות שליליות אפשריות נוספות?

יש סבירות גבוהה מאוד כי תרומות שעבורן ניתן תשלום בהסתר מכוון, לא משרתות את טובת הציבור באופן הוגן. כאשר שוקלים את הערך של תרומת התוכן עבור הציבור לעומת התועלת בהפצת המידע עבור המפרסם, ניגוד העניינים לכאורה עלול לגרום כי הכף תיטה לטובת העניין האישי של התורם המקבל תשלום. אם מקבלים כי זה המצב ברוב המקרים, קשה להניח כי התוצאה הצפויה היא חיובית עבור ויקיפדיה.

דוגמאות מהחיים מראות שוב ושוב שעריכה בתשלום ללא גילוי עלולה לגרום לתוצאה לא מכוונת של יחסי ציבור שליליים לחברות, לקוחות ופרטים. העתונות עוקבת אחר סיפורים כאלו מקרוב. אי-גילוי של תרומה בתשלום עלול לגרום לאבדן אמון מצד הציבור הרחב, וגם מצד קהילת ויקימדיה. כדי לשמר תום לב ולהמנע מאי הבנות, שקיפות ושיתוף פעולה ידידותי הן המדיניות הטובה ביותר מצד מקבלי התשלום על תרומותיהם לויקימדיה.

כדי למנוע מבוכה, הקפידו לקיים מדיניות מקומית, למשל en:WP:COI בוויקיפדיה האנגלית, או מדיניות ויקיפדיה:ניגוד עניינים בויקיפדיה העברית, ביחס לתרומות בתשלום.

How will community enforcement of these obligations work with existing rules about privacy and behavior?

Like the rules around sockpuppeting and sockpuppet investigations, this disclosure requirement is intended to work with existing policies and practices, so that there is a fair balance between identifying paid contributions and protecting good-faith editors. These policies include the cross-project value of civility, which is a pillar of Wikipedia; relevant project policies, like ENWP:OUTING or ESWP:ACOSO; and the Terms of Use, which prohibit stalking and abuse. (In cases of more extreme behaviors, local law may also apply.)

This requirement, like others, should be applied constructively to enable collaboration and improve our projects. Users who violate them should first be warned and informed about these rules, and then only blocked if necessary. In other words: assume good faith and don’t bite the newcomers.

If an editor wishes to avoid the disclosure requirement of this amendment, they should abstain from receiving compensation for their edits.

How will this provision affect teachers, professors, and employees of galleries, libraries, archives, and museums (“GLAM”)?

The intent of these requirements is not to discourage teachers, professors, or those working at galleries, libraries, archives, and museums (“GLAM”) institutions from making contributions in good faith. Disclosure is only required when contributors are compensated by their employer or client specifically for edits and uploads to a Wikimedia project. For example, if a professor at University X is paid directly by University X to write about that university on Wikipedia, the professor needs to disclose that the contribution is compensated. There is a direct quid pro quo exchange: money for edits. If that professor is simply paid a salary for teaching and conducting research, and is only encouraged by her university to contribute to projects about topics of general interest without more specific instruction, that professor does not need to disclose her affiliation with the university.

The same is true with GLAM employees. Disclosure is only necessary where compensation has been promised or received in exchange for a particular contribution. A museum employee who is contributing to projects about topics of his general interest without more specific instruction from the museum need not disclose his affiliation with the museum. At the same time, when required, a simple disclosure that one is a paid Wikipedian in Residence with a particular museum, for example, would be sufficient disclosure for purposes of the proposed amendment.

למה הכונה ב"פיצוי"?

בהקשר זה, "פיצוי" פרושו החלפה של כסף, סחורה או שירותים. במלים אחרות, תרומות בתשלום הן עריכות שעבורן ניתנו לעורך כסף, סחורות או שירותים כלשהם. דוגמאות של פיצוי עשויות לכלול משכורן, כסף מזומן, שוברים, מלגות, ציוד, פרסים, כיסוי הוצאות, הכשרה, אש"ל, תחבורה, זכות יתר בגישה למידע או מוצגים, גישה למערכות מידע או שירותים לימודיים. פיצוי על תרומות יכול להיות מפורש או משתמע; אם, לדוגמא, אתם מועסקים בחברה כדי להעלות את מודעות הציבור למוצר, הרי שאת מקבלים תשלום על כל עריכה בוויקיפדיה שתעשו במסגרת עבודתכם, גם אם החוזה שלכם אינו מזכיר במפורש תרומה למיזמי ויקימדיה כלשהם.

למה הכונה במונחים "מעסיק, לקוח וקשר עסקי"?

הכוונה לאדם, או ארגון, שנותן לכם תגמול - כסף, סחורה או שירותים - בהקשר של תרומה כלשהי למיזם של ויקימדיה. דוגמאות אפשריות הן עסק, ארגן צדקה, מוסד לימודי, גוף ממשלתי או אדם אחר. דרישת הגילוי הנאות היא פשוטה, ומחייבת אתכם לספק מידע זה באחת משלוש הדרכים המתוארות לעיל. אם, לדוגמא, אתם עורכים בויקיפדיה בשם המעסיק שלכם, עליכם לגלות את פרטי המעסיק. אם נשכרתם על ידי חברת יחסי ציבור לערוך בוויקיפדיה, עליכם לגלות הן את שם החברה, והן את שמות הלקוחות הקשורים לערכים שאתם עורכים. אם אתם תורמים לוויקימדיה בתוך אירגון, עליכם לציין את שם הארגון המשלם GLAM לכם.

האם גילוי עריכה בתשלום נדרש רק כאשר מדובר בעריכה בוויקיפדיה?

לא. יש לגלות את שם המעסיק, הלקוח והקשר העסקי שלך בכל תרומה בתשלום לכל מיזם של ויקימדיה. בכך נכללים גם עריכה של דפי שיחה ועריכה בפרויקטים מלבד ויקיפדיה. עם זאת, גילוי פשוט בדף המשתמש יספק את הדרישה.

האם תנאי זה פירושו שתרומה בתשלום תמיד מותרת בתנאי שמבצעים גילוי נאות?

לא. הגילוי הנאות המחוייב מתנאי השימוש משקף דרישת מינימום אשר מסיעת לכל מיזם ויקימדיה לאכוף את המדיניות ואת הקווים המנחים שלו כנדרש. על המשתמשים לעמוד במדיניות ובקוים מנחים אלה, בנוסף לכל חקיקה תקפה. לדוגמה, מדיניות ויקיפדיה העברית בעניין נקודת מבט נייטרלית דורשת להימנע מהצגת דעות או טענות לא מוסכמות כעובדות, או טענות מקובלות כדעות בלבד, וכן להציג בצורה מדוייקת את החשיבות היחסית של דעות מנוגדות. יש לעמוד בדרישות אלו גם אם ניתן גילוי נאות על עריכה בתשלום.

האם נובע מכך שעל מיזמי ויקימדיה לשנות את המדיניות שלהם?

לא, אלא אם כן המדיניות שלהם אינה עולה בקנה אחד עם דרישות מינימום אלה. מיזמי ויקימדיה חופשיים לשנות את המדיניות שלהם ולאזכר דרישה זו או לקבוע דרישות מחמירות יותר לתרומות בתשלום. אנו מעודדים משתמשים לכבד את פרטיותם של משתמשים אחרים ולא להטריד אותם, גם במקרה של חשד לתרומה בתשלום. לדוגמה, המדיניות של ויקיפדיה האנגלית בנושא הטרדה אוסרת על משתמשים לפרסם מידע אישי על משתמשים אחרים.

איך עלי לבצע גילוי נאות של תרומות בתשלום בדף המשתמש שלי?

עליכם להסביר שאתם עובדים עבור לקוח או מעסיק מסוים בדף המשתמש שלכם. אם אתם עובדים עבור חברה פלונית, וכחלק מדרישת התפקיד שלכם אתם עורכים דפים בוויקיפדיה העוסקים בחברה פלונית, דרישות המינימום של תנאי השימוש יסופקו אם תציינו בפשטות בדף המשתמש שלכם כי אתם עורכים בשמה של חברה פלונית. גם לאחר שעשיתם זאת, עליכם לפעול בהתאם למדיניות הקהילה והקרן בנוסף לחקיקה התקפה.

איך עלי לבצע גילוי נאות של תרומה בתשלום בתקציר העריכה שלי?

אתם יכולים לציין את המעסיק, הקשר העיסקי או הלקוח שלכם בתקציר העריכה לפני שמירת העריכה או התרומה. לדוגמא, לפני שמירת עריכה של ערך בוויקיפדיה על הלקוח שלכם, ישראל כהן, תוכלו לכתוב הערה זו בתקציר העריכה: "ישראל כהן שכר אותי כדי לעדכן את הערך על שמו בוויקיפדיה" או "אני מועסק על ידי ישראל כהן".

איך עלי לבצע גילוי נאות של תרומות בתשלום בדף שיחה?

אתם יכולים לציין את המעסיק, הקשר העיסקי או הלקוח שלכם בדף השיחה הרלוונטי לפני, או מייד אחרי שמירת העריכה או התרומה שלכם.

האם עלי לגלות את פרטי התמורה שאני מקבל?

אינכם נדרשים לגלות את הסכום או סוג התמורה שאתם מקבלים עבור עריכה; דרישת המינימום היא ציון המעסיק, הקשר העיסקי או הלקוח.

Does the Wikimedia Foundation encourage or accept paid advocacy editing?

WMF feels that paid advocacy editing is a significant problem that threatens the trust of Wikimedia’s readers, as our Executive Director said in her statement on paid advocacy editing. This proposal does not change that position.

However, it is hard to solve the problem of paid advocacy editing without accidentally discouraging good-faith editors, like the various GLAM (gallery, library, archive, and museum) projects. Because of this difficulty, this amendment takes a simple approach: requiring straightforward disclosure of information. This does not mean that paid-advocacy editing is acceptable! Instead, we think that the best way to attack the complex problem while still encouraging new good faith contributions is to combine this pro-transparency requirement with per-project policies that use this new information to make nuanced, difficult case-by-case judgments. We hope that this will lead to the best outcome by combining each Wikimedian’s ability to handle nuance and complexity with the resources of the Foundation (when that is absolutely necessary).

Also the proposed amendment makes clear that “community and Foundation policies, such as those addressing conflicts of interest, may further limit paid contributions or require more detailed disclosure.” This provision gives the community discretion to further limit paid editing, including paid advocacy editing, according to the needs of the specific project. That is, the proposed amendment is a minimal requirement, but the community may impose greater restrictions or bans.

הערות

  1. Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a)(2) (2006)
  2. 16 C.F.R. § 255.5,eExample 8, p.12.
  3. Parino v. Bidrack, Inc., 838 F. Supp. 2d 900, 905 (N.D. Cal. 2011) (טענותיו של התובע, כולל יצירת סקירות כוזבות ושימוש בהן באתר אינטרנט על ידי הנתבע, הספיקו כדי להביא לתביעה לפי חוק התחרות ההוגנת וחוק הפרסום הכוזב של מדינת קליפורניה)
  4. הנחיה 2005/29/EC של הפרלמנט האירופי (Annex I, points 11 and 22).