Jump to content

Användarvillkor / Ändring av kraven rörande betalda bidrag

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Terms of use/Paid contributions amendment and the translation is 35% complete.
Outdated translations are marked like this.

Användarvillkor/Tillägg: Offentliggörande av betalt bidrag

Inledning

Vi tänker föreslå Wikimedia Foundation Board of Trustees att överväga ett tillägg i våra användarvillkor, för att förtydliga frågan om dold betalning för redigeringar av wiki-material. Att bidra till Wikimediaprojekten i syfte att tjäna en betalande uppdragsgivares intressen, medan samröret till betalande part hemlighålls, har lett till situationer som gemenskapen finner problematisk. Många anser att användare som kan ha intressekonflikter, bör samarbeta öppet. Detta betyder att det inte ska döljas att bidrag är betalda. Att bidra till eller bearbeta Wikimediaprojekten utan att nämna betalning eller anställning kan också leda till rättsliga påföljder. Redan våra användarvillkor förbjuder bedräglig verksamhet, vilket inkluderar oriktig eller underlåten uppgift om samröre med uppdragsgivare eller att påstå sig vara en annan person än man är. För att trygga att dessa bestämmelser iakttagias, innehåller detta tillägg krav på att betalda bidrag i Wikimediaprojekten också deklareras som betalda.

I enlighet med § 16 i Wikimedia Foundations användarvillkor mottar vi kommentarer från gemenskapen i 30 dagar angående detta föreslagna tillägg, innan vi befordrar den slutgiltiga versionen till Wikimedias Board of Trustees för granskning. Översättningar finns på tyska, franska, spanska, italienska och japanska; gemenskapen uppmuntras att översätta och diskutera föreslagna tillägg även på andra språk.

Föreslaget tillägg

En underkategori är tillagd i slutet av § 4 i Användarvillkoren, nämligen "Avståndstagande från Särskilda Aktiviteter"

Anonyma betalda bidrag

Dessa användarvillkor förbjuder falska påståenden, t ex oriktig anknytning till någon organisation, felaktig uppgift om identitet eller bedrägeri. För verifikation av att villkoren är uppfyllda, måste uppges vem som betalar för de bidrag som lämnas till något Wikimediaprojekt, t ex arbetsgivare, kund, organisation eller liknande. Detta skall tillkännages på minst ett av följande sätt:

  • a statement on your user page,
  • a statement on the talk page accompanying any paid contributions, or
  • a statement in the edit summary accompanying any paid contributions.

Tillämplig lag, eller direktiv från Wikimedia Foundation, t ex rörande intressekonflikter, kan begränsa betalda bidrag ytterligare eller kräva förtydliganden. Se våra skäl till att uppgifter om betalda bidrag ska offentliggöras för vidare information.

Optional changes

In response to community comment in the ongoing consultation, the WMF’s LCA team suggests three potential changes to the proposal. These changes would modify the second sentence of the first paragraph of the amendment, as described below. These options are not mutually exclusive – both of them, either, or neither could be adopted by the Board, depending on your input (and depending on whether they adopt the amendment as a whole).

These potential changes aim to address concerns that have been raised regarding reaction against editors who are allegedly in violation of these requirements, and concern about protecting good-faith contributors (e.g., professors, students, or Wikipedians in Residence) from unintentionally violating the disclosure requirement. We think that either or both of the three options could better focus the amendment on paid advocacy editing, which is a chief concern. However, we also realize they could raise other considerations. Your feedback on these options will help the Board as it considers what language to adopt.

This consultation has been informative, positive, and constructive. We appreciate this, and look forward to your comments on these options.

Description of the changes

Current sentence Option 1 Option 2 Option 3
To ensure compliance with these obligations, you must disclose your employer, client, and affiliation with respect to any contribution to any Wikimedia projects for which you receive compensation. As part of these obligations, if you receive financial compensation for any contribution about an organization, living person, or commercial product, you must disclose the employer and client who compensated you. As part of these obligations, if you receive financial compensation for any contribution, you must disclose that you were compensated.

[Add the following paragraph]

...

A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section when contributing to that Project. An alternative paid contribution policy will only supersede these requirements if it is approved by the relevant Project community and listed in the alternative disclosure policy page [index to be created]

Option No. 1: Adds “about an organization, living person, or commercial product” to describe the contributions.

This option narrows what kinds of contributions these requirements would apply to. This focuses on topics that are potential subjects of advertisement and promotion, and excludes other topics of general interest. The intent is to try to exclude potential application to professors, teachers, and Wikipedians in Residence, and other individuals editing on topics of less commercial interest.

Option No. 2: Narrows down the extent of the disclosure, changing it from “your employer, client, and affiliation” to just “that you were compensated.”

This option focuses on simply the fact that compensation was involved, rather than specific information about the editor’s identity. The intent is to allow editors to identify and review paid edits without requiring editors to disclose specific information about their identity. Individual projects may supplement this rule, and create guidelines for additional disclosures, depending on the circumstances.

Option No. 3: Allowing projects to write an alternative disclosure policy

This option focuses on providing local projects with an opportunity to create an alternative disclosure policy for paid contributions, to supersede the default disclosure policy provided in this section of the Terms of Use. The intent is to allow projects to prepare variations on how they expect disclosure, depending on the project and community’s needs, similar to how fair use is handled under the licensing policy. Projects may also supplement this rule and create guidelines for disclosure.

Common changes in both options

In addition to the options above, we plan to make three other small changes:

  • Change the words “To ensure compliance with” to “As part of these”, and reorder the sentence.
  • Remove the words “to any Wikimedia projects”
  • Add the word “financial” to describe compensation.

The first two changes aim to improve clarity. The last change (the addition of the word “financial” to describe compensation) narrows what this would apply to, which we think will reduce confusion about the definition of compensation. (People had asked, for example, if this applied to things like students receiving a grade in class, or first-time editors receiving a free lunch during an editathon, neither of which we originally intended to be included.)

Vanliga frågor beträffande öppenhet om betalda bidrag

Varför är offentliggörande nödvändigt?

Anonyma bidrag till Wikimediaprojekten i syfte att tjäna någons intressen, har lett till situationer som gemenskapen finner problematiska. Många anser att användare med eventuella intressekonflikter borde ägna sig åt transparent samarbete, och har begärt hederligt avslöjande av vilka bidrag som är betalda. Att bidra till Wikimediaprojekten utan att avslöja betalning eller anställning kan också leda till lagliga påföljder. Redan våra användarvillkor förbjuder engegemang i bedräglig verksamhet, exempelvis falsk uppgift om samröre, identitet och bedrägeri. Detta tillägg med krav på att betalda bidrag till Wikimediaprojekten ska specificeras som betalda är till för att säkerställa att de bestämmelserna iakttas.

Vilken "lag" är tillämplig för betalda bidrag på Wikipedia? Kan icke-offentliggjorda betalda bidrag vara olagliga?

Beroende på omständigheterna, kan eventuellt bidrag med dold betalning ställa dig, ditt företag eller dina kunder till svars för lagbrott. Det kan finnas lagar om bedrägeri som kan tillämpas på dig, ditt företag eller dina kunder. Utöver det som krävs genom användarvillkoren, måste du åtlyda sådana lagar när du tillkännager att bidraget är betalt.

Vi kan inte råda dig i juridiska frågor, och du bör vända dig till ditt eget juridiskt ombud, om du har frågor. Med det sagt är bedräglig affärsverksamhet, inklusive mörkande av yrkesmässiga samrören, förbjudet i många länder. Exempelvis i USA är Federal Trade Commission (FTC) auktoriserad att i hela nationen utöva tillsyn av god handelssed.[1] Den som på Internet inte offentliggör ett kontrollerat medlemskap i någon organisation kan ställas till ansvar. Nedan följer ett exempel.

En anslagstavla på Internet avsedd för diskussioner om ny teknik för nedladdning av musik besöks entusiaster för av MP3-spelare. De utbyter information om nya produkter, verktyg och funktionalitet för olika uppspelningsenheter. Okänt för anslagstavlans användargrupp har en anställd hos en ledande tillverkare av uppspelningsenheter skrivit inlägg på diskussionsforumet för att främja tillverkarens produkt. Kunskap om denne användares anställning skulle sannolikt ha påverkat trovärdighet hennes rekommendationer. Därför måste hennes ställning i förhållande till tillverkaren klart och tydligt redovisas för medlemmar och läsare av forumet i inläggen.

FTC:s anvisningar Dot Com Disclosures föreskriver att "tillkännagivanden måste vara så tydliga att det är troligt att kunderna förstår dem och rättar sig därefter. I fråga om konsekvenser av delstatslagar, se exempelvis N.Y. Attorney General’s 2013 investigation angående företag som deltar i astroturfing [2]

Lagar som gäller utanför USA kan också kräva att utbetalda bidrag görs publika. EU otillbörliga affärsmetoder direktivet ( och de motsvarande nationella versionerna ) förbjuda bruket av " (A)tt använda redaktionella texter i medier för att marknadsföra en produkt om näringsidkaren själv har betalat för publiceringen utan att det framgår av reklamen eller av bilder eller ljud som tydligt kan identifieras av konsumenten " och "(A)tt vilseledande påstå eller skapa intryck av att näringsidkaren inte agerar i syften som hänför sig till dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet , yrkeskår eller yrkesområde , eller att vilseledande uppträda som konsument." [3] Nationell lagstiftning EU medlemsstater kan ytterligare begränsa betalda bidrag, till exempel genom lokala konkurrenslagar och av liknande skäl lokala nationella domstolar kan finna det brottsligt att inte avslöja sin anknytning på Wikipedia på rätt sätt .

Finns eventuellt andra negativa effekter av betalda bidrag?

Det är en extrem risk att avgifter som är betalda för, men avsiktligt inte avslöjas som sådana, inte tjänar det allmänna intresset på ett rättvist och fördelaktigt sätt. När man överväger värdet av innehållets bidrag till allmänheten mot värdet av spridningen av innehållet, med tanke på att det finns åtminstone en indirekt intressekonflikt, är det sannolikt att balansen tenderar att tjäna mer bidragsgivarens privata intressen. Om man medger att så är fallet är det oftast svårt att föreställa sig att resultatet skall vara till Wikipedias fördel.

Så som framkommit upprepade gånger i verkligheten, kan revideringar där det inte framgått att de är betalda, skada allmänhetens relationer med företaget, dess personal och kunder. Pressen håller dylika fall under noggrann uppsikt. Underlåtenhet att nämna att bidraget är betalt kan leda till minskat förtroende hos såväl allmänheten i stort som hos Wikimediagemenskapen. För att behålla gott rykte och undvika missförstånd är öppenhet och god vilja till samarbete bästa väg för dem som gör betalda bidrag till Wikimedia.

För att undvika irritation, måste man följa lokal praxis beträffande betalda bidrag, motsvarande det som gäller för engelskspråkiga Wikipedia (en:WP:COI).

How will community enforcement of these obligations work with existing rules about privacy and behavior?

Like the rules around sockpuppeting and sockpuppet investigations, this disclosure requirement is intended to work with existing policies and practices, so that there is a fair balance between identifying paid contributions and protecting good-faith editors. These policies include the cross-project value of civility, which is a pillar of Wikipedia; relevant project policies, like ENWP:OUTING or ESWP:ACOSO; and the Terms of Use, which prohibit stalking and abuse. (In cases of more extreme behaviors, local law may also apply.)

This requirement, like others, should be applied constructively to enable collaboration and improve our projects. Users who violate them should first be warned and informed about these rules, and then only blocked if necessary. In other words: assume good faith and don’t bite the newcomers.

If an editor wishes to avoid the disclosure requirement of this amendment, they should abstain from receiving compensation for their edits.

How will this provision affect teachers, professors, and employees of galleries, libraries, archives, and museums (“GLAM”)?

The intent of these requirements is not to discourage teachers, professors, or those working at galleries, libraries, archives, and museums (“GLAM”) institutions from making contributions in good faith. Disclosure is only required when contributors are compensated by their employer or client specifically for edits and uploads to a Wikimedia project. For example, if a professor at University X is paid directly by University X to write about that university on Wikipedia, the professor needs to disclose that the contribution is compensated. There is a direct quid pro quo exchange: money for edits. If that professor is simply paid a salary for teaching and conducting research, and is only encouraged by her university to contribute to projects about topics of general interest without more specific instruction, that professor does not need to disclose her affiliation with the university.

The same is true with GLAM employees. Disclosure is only necessary where compensation has been promised or received in exchange for a particular contribution. A museum employee who is contributing to projects about topics of his general interest without more specific instruction from the museum need not disclose his affiliation with the museum. At the same time, when required, a simple disclosure that one is a paid Wikipedian in Residence with a particular museum, for example, would be sufficient disclosure for purposes of the proposed amendment.

Vad menas med "ersättning"?

Som används i detta sammanhang, innebär "ersättning" ett utbyte av pengar, varor eller tjänster. Med andra ord innebär betalda bidrag att pengar, varor eller tjänster lämnas till redaktören i gengäld. Exempel på ersättning kan omfatta löner, kontanter, kuponger, stipendier, utmärkelser, utrustning, priser, kostnader, stipendier, utbildning, boende, mat och dryck, transporter, tillgång till IT-system och utbildningstjänster. Ersättning för avgifter kan vara antingen implicit eller explicit: om du är anställd av ett företag för att öka allmänhetens medvetenhet om en produkt, till exempel, du får betalt för varje Wikipedia redigering som du kan utföra i samband med detta arbete, även om din kontrakt nämner inte uttryckligen att bidra till några Wikimediaprojekt.

Vad menas med termerna arbetsgivare, kund och anslutning?

Detta innebär att den person eller organisation som betalar dig ersättning - pengar, varor eller tjänster - i fråga om varje bidrag till ett Wikimedia-projekt. Det kan till exempelvara ett företag, en välgörenhetsorganisation, en läroanstalt, en statlig myndighet eller en annan individ. Upplysningskravet är enkelt, och kräver att du anger den här informationen på ett av de tre sätt som beskrivs ovan. Om du redigerar en artikel på Wikipedia på uppdrag av din arbetsgivare, måste du till exempel lämna ut uppgifter om din arbetsgivares. Om du har blivit anlitad av en PR-firma för att redigera Wikipedia, måste du avslöja både företaget och företagets kund.

Är det bara när man redigerar Wikipediaartiklar som det är obligatoriskt att ge besked om att bidraget är betalt?

Nej, måste du lämna ut din anställning, din kund och er gemensamma anknytning när du gör någon typ av betalt bidrag till alla Wikimedias projekt. Detta inkluderar ändringar på diskussionssidor och redigeringar på andra än Wikipedia-projekt. Som sagt, en enkel deklaration på din användarsida uppfyller detta minimikrav.

Betyder denna föreskrift att betalda bidrag alltid är tillåtna, om man bara talar om att det är betalt arbete?

Nej, de upplysningar som krävs enligt användarvillkoren är minimikrav som hjälper varje Wikimedia projekt att genomdriva sin egen policy och sina riktlinjer. Användarna måste också uppfylla dessa ytterligare policies och riktlinjer samt gällande lagar. Enligt engelska Wikipedias policy om neutral synvinkel krävs att redigering göras rättvist, proportionellt och (så långt möjligt) utan förutfattade meningar, och dessa krav måste följas även om man avslöjar betalda redigeringar.

Betyder detta att Wikimediaprojekt måste ändra på riktlinjerna?

Nej, utom om deras politik ej uppfylls av dessa minimikrav. Wikimedia-projekt är fria att ändra sin politik för att svara mot dessa krav eller kräva strängare krav för betalda bidrag. Vi uppmuntrar användare att ha respekt för andra användarnas personliga integritet och inte trakassera andra, även i fall av misstänkt betalda bidrag. Till exempel, enligt engelska Wikipedias policy om trakasserier, får användarna inte offentligt ge personlig information om andra användare.

På vad sätt ska jag på användarsidan tillkännage att det rör sig om ett betalt bidrag?

Man kan deklarera att man arbetar för en given kund eller arbetsgivare på sin användarsida. Om du arbetar för företaget Acme, och, som en del av dina arbetsuppgifter redigerar Wikipedia-artiklar om företaget Acme uppfyller man minimikravet på användarvillkoren genom att helt enkelt säga på sin användarsida att man redigerar på uppdrag av företaget Acme. Du måste dock följa gruppens eller Stiftelsens policy och också gällande lag.

Vad ska jag skriva i historiken om att bidraget är betalt?

Man kan ange arbetsgivare, tillhörighet och kund i rutan med redigeringskommentarer innan man "sparar" din redigering eller sitt bidrag. Så kan man, innan man sparar sina ändringar till en Wikipedia artikel om sin kund Jordan Smith skriva i rutan med redigeringskommentarer: "Jordan Smith har anställt mig för att uppdatera sin Wikipedia artikel" eller "Jag arbetar för Jordan Smith."

På vad sätt ska jag på användarsidan ange att bidraget är betalt?

Man kan ange arbetsgivare, tillhörighet och kunden på aktuell diskussionssida antingen innan eller direkt efter det att man "sparar" din redigera eller sitt bidrag.

Måste jag lämna ut detaljer om den ersättning jag får?

Det finns inget krav på att lämna ut den storlek eller typ av ersättning. Det minimum som krävs är att ange arbetsgivare, kund eller annan relation.

Does the Wikimedia Foundation encourage or accept paid advocacy editing?

WMF feels that paid advocacy editing is a significant problem that threatens the trust of Wikimedia’s readers, as our Executive Director said in her statement on paid advocacy editing. This proposal does not change that position.

However, it is hard to solve the problem of paid advocacy editing without accidentally discouraging good-faith editors, like the various GLAM (gallery, library, archive, and museum) projects. Because of this difficulty, this amendment takes a simple approach: requiring straightforward disclosure of information. This does not mean that paid-advocacy editing is acceptable! Instead, we think that the best way to attack the complex problem while still encouraging new good faith contributions is to combine this pro-transparency requirement with per-project policies that use this new information to make nuanced, difficult case-by-case judgments. We hope that this will lead to the best outcome by combining each Wikimedian’s ability to handle nuance and complexity with the resources of the Foundation (when that is absolutely necessary).

Also the proposed amendment makes clear that “community and Foundation policies, such as those addressing conflicts of interest, may further limit paid contributions or require more detailed disclosure.” This provision gives the community discretion to further limit paid editing, including paid advocacy editing, according to the needs of the specific project. That is, the proposed amendment is a minimal requirement, but the community may impose greater restrictions or bans.

Referenser

  1. Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a)(2) (2006)
  2. Parino v. Bidrack, Inc., 838 F. Supp. 2d 900, 905 (N.D. Cal. 2011) (kärandens påståenden och svarandens skapande av falska intyg på websidan var tillsammans tillräckliga för att svarandens handlande skulle falla under Kaliforniens lag om ohederlig konkurrens.och felaktig marknadsföring)
  3. direktiv 2005/29/EG av Europaparlamentet (bilaga i, punkterna 11 och 22 )